Бібліотека

     Багато років бібліотечної праці принесли повагу і визнання від вчителів, учнів, колег Голомозій Лідії Михайлівні, яка прищеплювала дітям  навички читання, любов до книги. За  роки  роботи в бібліотеці пізнала ази бібліотечної справи. Шкільні бібліотекарі району і досі використовують досвід її роботи з бібліотечним активом, ведення документації.

     У 2015 році Лідія Михайлівна виходить на заслужений відпочинок. Вона була  справжнім професіоналом у своїй справі, яка внесла багато нового в роботу шкільної бібліотеки та заклала в душі учнів любов до читання та книги взагалі. Весь безцінний досвід вона передала своїй наступниці. Цього ж року на посаду бібліотекаря була призначена Сердюк Лариса Вікторівна, спеціаліст з вищою освітою. Енергійна, швидка, завжди з усмішкою, Лариса Вікторівна, привітний бібліотекар, яка вміло володіє мистецтвом спілкування з учнями, обізнана з технологіями формування життєтворчості особистості.

     Бібліотекар Сердюк Лариса Вікторівна виховує у дітей культуру поведінки з книгою, формує вміння користуватись довідковою літературою, періодикою, каталогами та картотекою. Діти навчаються самі орієнтуватися у морі книжкових багатств. Щоденною працею бібліотеки є виховання бібліотечно-бібліографічної культури школярів. Сюди включаються: виховання культури роботи з книжкою, уміння користуватися абонементом і читальним залом, уміння користуватися довідковою літературою, періодикою, картотекою, каталогами тощо. Проводяться бесіди: «Познайомтесь з нашою бібліотекою», «Як працювати з книгою», «Довідковий апарат бібліотеки».

  Діти повинні читати весь час. Книжка не прочитана у дитинстві, залишається непрочитаною назавжди. Обмеження читання в дитинстві – це відсутність потреби у книжці в дорослої людини.

                                                    

Шановні учні та батьки!

В нашій бібліотеці можна:


•взяти цікаву книгу;
•розповісти про книгу, яка сподобалась;

дізнатись багато нового і цікавого;
•підготувати повідомлення, доповідь, презентацію;
•знайти в мережі Інтернет потрібну для навчання інформацію;
•виконати домашнє завдання
.

Чекаємо на тебе, шановний читач!

З повагою шкільний бібліотекар Сердюк Лариса Вікторівна!

 

Тут книги розумні спокійно живуть

У тихій величній світлиці.

А двері широкі, відкриті ведуть

До знань золотої скарбниці.

Герої романів, легенд, повістей

У тиші говорять із нами.

В книжках – відкриття всіх великих людей,

Думки, що хвилюють віками.

Ведуть нас в незнане книжки,

Розрадять, коли нам нелегко.

Для нас зберігає їх довгі роки

Шкільна бібліотека.

Бібліотека. Тиша. Століття.

Історія і тисячі імен.
Тут зібрані думки, ідеї світу.
Розум із мудрістю віків.

Ці рядки передають дух, який повинен панувати у шкільній бібліотеці. Тому для бібліотекаря є важливим – індивідуальний підхід до учня, створення в бібліотеці середовища довірливості, проникливості, творчості.

Призначення шкільної бібліотеки сьогодні – бути центром духовного спілкування, творчої інтелектуальної діяльності і дозвілля.

«Як до живих джерел глубоких
Ми припадаємо до книг,
Черпаємо снагу, неспокій
Та нездоланну правду з них.
Нас поведуть вони у мрію,
Щоб розпізнати суть буття,
Прийдешні нам шляхи відкриють,
І стануть школою життя».

Абонемент надає право брати книги додому строком на 14 днів.
На відкритому доступі до літератури ви маєте можливість відкрито спілкуватися з книгою.

Читальний зал  (18 місць)

В читальному залі бібліотеки видаються  рідкісні та цінні видання, єдині примірники книг підвищеного попиту, енциклопедії, словники, довідники, альбоми, атласи.

Тут ви можете ознайомитися з новими книгами, що експонуються на виставках.

Основні напрямки роботи бібліотеки:

- формування та збереження фондів бібліотеки;
- видача книг на абонементі та в читальному залі;
- проведення літературних годин, оглядів літератури, бесід, бібліотечних уроків тощо.

Бібліотекар: Голомоза Лідія Михайлівна
Освіта загальна середня
Стаж бібліотечної роботи в школі -  23 роки

Навчалася на курсах:
2006 р. – Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів,  кваліфікаційна категорія «бібліотекар», посвідчення № 4701

Запрошую Вас стати читачами шкільної бібліотеки.

Шкільний бібліотекар надає вам кваліфіковану допомогу у доборі необхідної літератури, підготовці до підсумкової атестації, складає рекомендаційні списки літератури, одержати довідки про ту чи іншу подію, дату.

В нашій бібліотеці ви можете:
- користуватися абонементом та читальним залом бібліотеки;
- підготувати реферат, цікаве повідомлення;
- взяти участь у всіх заходах, що проводить бібліотека;
- стати членом бібліотечного активу;
- брати участь в роботі «Книжкової лікарні»

В нашій школі проводяться зустрічі з відомими діячами культури і мистецтв району і області. Одна із них - зустріч з видатною поетесою Світланою Жук. Збірки її віршів поповнили нашу бібліотеку.  

Історія бібліотеки

Великомотовилівська школа розташована в центрі села, на пагорбі, у мальовничому місці. Хизується вона на всю околицю поміж білокорих беріз, струнких вічнозелених ялин та горобиною, яка на весні зацвітає білим цвітом, а восени великі червоні кетяги ніби у поклоні схиляються перед прохожими. Поряд знаходиться панський сад, що нагадує давню історію села Велика Мотовилівка. Школа була побудована буквально за один рік, трьох поверхова, красива із просторими світлими класами.

Відбулася реорганізація двох шкіл, Червономотовилівської середньої школи та Великомотовилівської восьмирічної школи і вже з 1 вересня 1985 року було відкрито нову Великомотовилівську середню школу, в якій навчалося 360 учнів і працювало30 вчителів, на сьогодні в школі навчається 127 учнів і працює 17 вчителів.

З відкриттям школи почала працювати і бібліотека від якої залежить і навчальний процес учнів, і навчально-виховна робота вчителів. Роль бібліотеки в житті школи незаперечна, її послугами користуються як учні, так і вчителі.

Бібліотека знаходиться на другому поверсі і займає одну з класних кімнат  площа якої 58,24 м, для збереження фонду підручників виділено окрему кімнату площа якої 13,20 м . В шкільній бібліотеці 1986 року стали кадрові зміни. Черняк К.М. звільнилася і на посаді бібліотекаря стала працювати Голомоза Л.М. З того часу і до нині вона підтримує в шкільній бібліотеці атмосферу домашнього затишку, можливість творчо працювати кожному відвідувачу.

Шкільна бібліотека єдине місце, де всі діти, які ходять до школи, вперше зустрічаються з книжковими зібраннями. Сучасні шкільні навчальні  програми зорієнтовані на формування у школярів вміння самостійно здобувати знання, вести пошук додаткової інформації. Тому важливо привчати школярів самостійно працювати з книгою і для цього у бібліотеці створені необхідні умови. Перш за все це наявність читального залу, де можуть перебувати одночасно 18 учнів. В них є можливість працювати з довідковими виданнями, книгами невеликого тиражу. У бібліотеці вільний доступ до книжкового фонду. На полицях оформлені виставки. Тематика виставок різноманітна. Регулярно оновлюються виставки нових надходжень, виставки приурочені пам’ятним датам. Дітям молодшого шкільного віку пропонуються невеликі яскраві, художньо оформлені виставки з коротким, простим, ілюстрованим текстом. Для дітей середнього шкільного віку та старшокласників створено тематичні виставки різної тематики.

У 90-ті роки наша бібліотека, як і всі інші бібліотеки, пережила важкі часи. Економічна криза, яка боляче вдарила по освіті, науці і культурі України, негативно позначилась на поповненні книжкового фонду новими виданнями. На сьогодні є потреба поповнення фондів творами нововведених у шкільні програми українських письменників, зарубіжних авторів, а також збереження наявної літератури. Книжковий фонд на сьогодні становить  16412 примірників, з них:  підручники 5657 примірників; художня література 10513  примірників; довідкова  58 назв (211 шт.).

Періодичних видань в шкільній бібліотеці майже нема, тому що для передплати газет і журналів бракує коштів. Дитяча література, навчально-методичні посібники почали поступати в дуже малій кількості і буквально з 2007 року, а раніше взагалі нічого не отримували.

Але крім літератури, періодичної преси, складовою частиною книжкових зібрань шкільної бібліотеки є добре укомплектований і правильно організований фонд шкільних підручників. Бібліотечний фонд нашої бібліотеки щорічно поповнюється необхідними підручниками, кількість яких визначається органами освіти. Фонд підручників обліковується і зберігається окремо від фонду художньої літератури. В 2009 році бібліотекар почала працювати над створенням електронного каталогу підручників.

Постійно проводиться велика робота з учнями по збереженню підручників та вихованню дбайливого ставлення до них. З цією метою регулярно проводиться операція «Живи, книго!». По класах діють пости бережливих та в деяких класах оформлені стенди «Живи, книго!». Один раз на два місяці проходять рейди-перевірки стану збереження підручників учнями. Підсумки висвітлюються на стенді «Живи, книго!» та оголошуються на загально шкільній лінійці.

Бібліотечна справа є невід’ємною частиною культурного та освітнього життя народу. Саме вона робить неоціненний внесок у скарбницю нашої духовності. І ніяке телебачення, ніякий Інтернет не замінить живе слово мудру книгу.

«Книги - кораблі думки, які мандрують по хвилях часу і дбайливо
Несуть свій дорогоцінний вантаж від покоління до покоління.»
Ф.Бекон.

Хочеться сподіватися, що ще багато поколінь дітей нашої школи збагачуватимуть свої знання завдяки шкільній бібліотеці.

Бібліотека - море книг,
Бібліотека - храм науки…
Переступайте наш поріг,
Беріть скарби нетлінні в руки!
Вони - це згусток давнини
Вони прийшли із далини,
Як наша виспівана мова.
Тож не минайте наш поріг,
Беріть скарби нетлінні в руки!
Нема прекрасніших доріг,
Ніж в цей вселюдський храм науки.
П.Гоць.