Про підсумки методичної роботи у 2017-18 н.р.

Великомотовилівський НВК « ЗЗСО І-ІІІ ступенів – дитячий садок»

НАКАЗ

від  ________________ 2018 р.                                                               №

Про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами НВК

у 2017/2018 навчальному році

           Робота методичного кабінету Великомотовилівського НВК спрямована на виконання Конституції України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про позашкільну освіту”, відповідних постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови Київської обласної державної адміністрації, нормативно-розпорядчих документів Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, розпоряджень в.о.голови районної державної адміністрації, наказів відділу освіти Фастівської районної державної адміністрації. Діяльність методичного кабінету організовано відповідно до нормативно-правової бази – Положення про шкільний методичний кабінет. Головною метою в роботі методичної служби є навчально-методичне забезпечення педагогічного процесу, організація удосконалення відповідної фахової освіти та кваліфікації педагогічних, керівних працівників закладу. Згідно з даною метою та рядом завдань, визначених планом роботи ШМК на 2017/2018 навчальний рік, працювала вся досить розгалужена система методичної освіти педкадрів НВК.

     Виходячи з вищесказаного

н а к а з у ю:

 1. Інформацію про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами НВК  

у 2017/2018 навчальному році взяти до відома (додаток).

 1. У 2018/2019 навчальному році діяльність шкільного методичного кабінету

спрямувати на якісне та результативне виконання Положення про шкільний методичний кабінет.

 1. Заступнику директора з НВР Перепелиці І.С.:
 2. 1.створити в закладі загальної середньої освітиінформаційно-освітнє середовищепрофесійного розвитку вчителя різними засобами, зокрема й із використанням хмарних технологій, соціальних мереж тощо.
 3. Створити методичну афішу.
 4. 3 Створити методичну інфраструктуру, залучити зовнішні ресурси для участі у шкільній методичній роботі, активізувати внутрішні ресурси для задоволення професійного інтересу вчителів та вдосконалення ними власної педагогічної практики;
  1. 4 Організувати підтримку в розробленні вчителем цільової програми професійного розвитку,  індивідуального плану професійного вдосконалення.

3.5. Створити банк даних участі педагогів у методичних заходах різних рівнів.

3.6. Сприяти формуванню професійного інтересу, запитів та їх задоволення.

3.7. Якісно і результативно вивчати ефективність курсового підвищення кваліфікації педкадрів.

     3.8. Залучати педагогів до участі у професійних конкурсах.

3.9. Подбати про якісне вивчення ППД об’єкту відповідного фаху (згідно з планом роботи ШМК) та випуск друкованої продукції.

3.10. Поліпшити підготовку обдарованих та здібних учнів до участі в олімпіадах, турнірах, конкурсах районного, обласного, Всеукраїнського рівнів через якісну роботу факультативів, курсів поглибленого вивчення основ наук, спеціалізованих курсів та профілізації навчання.

3.11. Посилити контроль за підвищенням результативності участі учнів НВК у ІІ етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України, учнівських творчих конкурсах.

     3.12. Здійснювати роботу із підвищення якості методичних розробок педагогів.

     3.13. Сприяти видавничій діяльності педагогів.

     3.14. Сприяти спільній діяльності навчального закладу та районної служби в

     справах сім’ї та молоді щодо профілактики негативних вчинків серед

     учнівської молоді.

     3.15. Посилити контроль за діяльністю учнівського самоврядування в НВК.    

     4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на завідувача шкільного

   методичного кабінету Перепелицю І.С.

     Директор НВК:                                                              Войналович С.А.

                                                                Додаток

                                                                   до наказу

                                                                                        від _________2018 №

Інформація про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами НВК

в 2017/2018 навчальному році

     Робота методичного кабінету Великомотовилівського НВК спрямована на виконання Конституції України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про позашкільну освіту”, відповідних постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови Київської обласної державної адміністрації, нормативно-розпорядчих документів Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, розпоряджень в.о.голови районної державної адміністрації, наказів відділу освіти Фастівської районної державної адміністрації. Діяльність методичного кабінету організовано відповідно до нормативно-правової бази – Положення про шкільний методичний кабінет. Головною метою в роботі методичної служби є навчально-методичне забезпечення педагогічного процесу, організація удосконалення відповідної фахової освіти та кваліфікації педагогічних, керівних працівників   закладу. Згідно з даною метою та рядом завдань, визначених планом роботи ШМК на 2017/2018 навчальний рік, працювала вся досить розгалужена система методичної освіти педкадрів НВК.

     Методична робота з педагогічними кадрами НВК проводилася згідно з планом роботи відділу освіти та РМК, планом роботи НВК, ШМК, а також відповідно до структури, затвердженої шкільною методичною радою. Створена гнучка дієва система роботи шкільного методичного кабінету. Розроблено систему надання педагогічним працівникам НВК адресної допомоги: методичні рекомендації, консультації, підготовка рекомендованої літератури. Вся методична робота у НВК здійснювалася за принципом моніторингу – систематичної аналітико-діагностичної діяльності, де враховуються інтереси і запити різних категорій педагогів.

       Шкільний методичний кабінет працював у системі, реалізуючи науково-методичну проблему району: «Формування педагога як компетентного конкурентоспроможного фахівця в умовах реалізації Нової української школи» (діагностичний етап), а також проблему школи: «Науково-методичний супровід підготовки вчителя до роботи з обдарованими учнями».

     Система методичної роботи у НВК спрямована на розвиток творчої індивідуальності педагогів та керівників навчального закладу, стимулювання їхнього творчого пошуку, примноження інноваційних здобутків, а головне – на показ та висвітлення кращого, перспективного, новаторського надбання серед широкого педагогічного загалу району з метою поширення та творчого використання колегами в навчально-виховному процесі з учнями.

      Кадрова робота  Педагог є центральною постаттю навчально-виховного процесу освітнього закладу. На нього покладається завдання забезпечення високого рівня якості освіти, виховання і розвитку дитини. Широкі можливості для професійного росту, самореалізації, активізації творчого пошуку педагога передбачає проведення атестації. У 2017-2018 н.р. було   налагоджено систему координування планів курсового підвищення кваліфікації педагогічних та керівних працівників НВК. План курсового підвищення кваліфікації педагогічних та керівних працівників НВК виконано на 100%. Педагоги НВК були слухачами авторських, проблемно-тематичних, дистанційних курсів, обласних майстер-класів, педагогічних студій. Курси підвищення кваліфікації пройшли: Суслова Ю.Ю, Телитченко Н.Я., Жуков М.О. Успішно завершили навчання за сертифікаційною програмою обласних майстер-класів та педагогічних студій: Обелець Л.А., Янушевич О.М., Горобей Ю.В., Сердюк Л.В., Войналович В.В., Жуков М.О., Гладченко Т.В. Отримали сертифікати про успішне завершення «Онлайн-курсу для вчителів початкової школи» на платформі EDERAВойналович С.А., Перепелиця І.С., Войналович В.В., Сингаєвська Т.О. Однак, у проведенні авторських, проблемно-тематичних курсів, майстер-класів, навчальної практики слухачів на базі КВНЗ КОР "Академія неперервної освіти" педагогічні працівники школи, які мають педагогічні звання, не задіяні.

       У 2017-2018н.р.було проатестовано 100% педагогічних працівників від плану.Атестовано: відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній "спеціаліст" – 2, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній "спеціаліст першої категорії" – 1, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої категорії" – 1. Присвоєнокваліфікаційну категорію: "спеціаліст вищої категорії" – 2.

       Матеріли вчителів початкових класів Сингаєвської Т.О., Паламар Г.В. та вчителя зарубіжної літератури Перепелиці І.С. були представлені на районну педагогічну виставку "Освіта Фастівщини – 2018" згідно з розробленим та затвердженим наказом відділу освіти Положенням про районну педагогічну виставку у номінації "Початкова освіта" та

«Гуманітарна освіта». За підсумками районної педагогічної виставки "Освіта Фастівщини – 2018" методичні розробки вчителів ввійшли до анотованого каталогу і розміщені на сайті РМК у рубриці «Методична скарбничка». Змістовними, цікавими та естетично оформленими пройшли декади та предметні тижні. Методичним кабінетом організовано та проведено проблемно – пошукову конференцію "Нова Українська школа: концептуальні засади реформування освіти" тапедагогічні читання "Христина Алчевська, педагог, діячка народної освіти, письменниця". Матеріали цих заходів зібрані та систематизовані у тематичних папках ШМК.

   Науково-методичне забезпечення аналітико-експертної діяльності.

     З метою підвищення якості навчально-виховного процесу методичною службою реалізується система аналізу та експертизи окремих аспектів діяльності освітнього закладу.

Створено план вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду вчителів, параметри вивчення педагогічної і методичної діяльності старших учителів, стану викладання предметів. Затверджено методичною радою алгоритм проведення методичних днів у навчальному закладі.

     Запроваджено проведення моніторингових досліджень згідно плану ШМК: щорічний моніторинг стану готовності учнів 1 класів до навчання в школі, моніторинг адаптованості учнів 5 класів до навчання в школі, моніторинг профільного навчання, проведені психодіагностичні заходи з метою виявлення професійної спрямованості учнів.

     Відповідно до перспективного плану перевірки стану викладання навчальних предметів, річного плану роботи НВК на 2017-2018 н.р., адміністрацією школи також була проведена перевірка стану викладання української мови та літератури, англійської мови, правознавства та початкового навчання. Метою перевірки було вивчення кадрово-методичного та матеріального забезпечення викладання предметів, дотримання державних вимог щодо змісту, обсягу навчальних програм та оцінювання знань учнів.   Було проведено контрольні зрізи знань за завданнями відділу освіти. Вивчення стану ведення класних журналів, календарно-тематичного планування, якості поурочних планів показало, що педагоги Ольшана Л.В., Телитченко Н.Я., Корольов А.О., Жуков М.О., Перехрест Т.Д. у своїй діяльності раціонально і правильно планують вивчення програмового матеріалу, знають і дотримуються вимог інструктивно-методичних рекомендацій МОН України, забезпечують виконання навчальних програм. При аналізі вивчення української мови з’ясували, що навчально – методичне забезпечення викладання української мови можна вважати на достатньому рівні. Матеріально-технічне забезпечення потребує оновлення та осучаснення. Рівень навчальних досягнень учнів показав, що учні справляються з завданнями переважно на достатній та середній рівень. За даними аналізу стану викладання іноземної мови можна стверджувати, що учні мають здебільшого середній та достатній рівень знань. Викладання правознавства здійснюється відповідно до методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо предметів суспільно-гуманітарного напрямку. Результати контрольних зрізів показали, що діти мають переважно середній та достатній рівень знань. Результати тематичної атестації відповідають результатам контрольної роботи. При аналізі стану викладання в початкових класах з’ясували, що організація навчання в початкових класах здійснюється за навчальними програмами, розробленими відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти. Матеріальна база кабінетів початкових класів дає змогу на сучасному науково- методичному рівні проводити уроки для учнів 1-4 класів. Кабінети забезпечені роздатковим матеріалом, опорними таблицями, плакатами, зошитами з друкованою основою, які були придбані за бажанням та з ініціативи батьків, дидактичним матеріалом, посібниками, затвердженими наказами Міністерства освіти, комп’ютерними засобами. За результатами вивчення встановлено, що всі вчителі володіють комп’ютерною технікою, проте деякі так і залишилися на рівні користувача. Аналіз результатів вивчення стану викладання свідчить про те, що всі вчителі володіють основними нормативними документами, програмовими вимогами, методичними рекомендаціями щодо викладання предмета та критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів.

Календарно-тематичне планування ведеться згідно з вимогами чинних програм. Результати контрольної роботи свідчать, що досягнення учнів, які вони показали під час виконання роботи, співпадають з рівнем навчальних досягнень за результатами семестрової оцінки (розбіжності мали місце лише в межах одного рівня). Учні показали, в основному, достатній та середній рівні досягнень, але є і значна кількість учнів, які показали високий рівень навчальних досягнень. Результативність роботи вчителів початкових класів у роботі з обдарованими   дітьми підтверджується перемогами учнів у Всеукраїнському інтерактивному математичному конкурсі «Кенгуру».

      Результати діагностичної діяльності розглядались на інструктивно-методичних нарадах, засіданнях ШМР, ШМО, педагогічних радах і стали стимулом для підвищення рівня освітнього процесу у закладі освіти. Але діагностична база методичного кабінету потребує кількісного, змістового, удосконалення та приведення її в систему.

Формування науково-методичного середовища.

   У 2017/2018 навчальному році   було організовано роботу 5 методичних об’єднань вчителів-предметників, затверджено плани роботи, науково-методичні теми, над якими працювали ШМО, визначено керівників з числа досвідчених педагогів: Перехрест Т.Д., Ольшана Л.В., Войналович В.В., Жук Г.П., Обелець Л.А. Однак, шкільний методичний кабінет не функціонував як інформаційно-методичний центр. Протягом багатьох років так і не вирішено питання забезпечення його комп'ютерною та оргтехнікою: методичний кабінет не забезпечено комп'ютерами; не створена локальна мережа та не здійснено підключення до мережі Інтернет.   У закладі створено Web-сайт, функціонування якого значно покращилось: логічного структурувано меню, вчасного та більш інформативно відбувається наповнення сайту, зокрема, у рубриці « Методична робота».

       Педагоги НВК були активними учасниками районних семінарів-практикумів, конференцій. Членами журі районного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсів стали 11 учителів НВК. Активно застосовували ІКТ під час проведення уроків, виховних заходів, шкільних методичних об’єднань, шкільних методичних рад, педагогічних рад, проблемно-пошукових конференцій, педагогічних читань Войналович С.А., Перепелиця І.С., Перехрест Т.Д., Ольшана Л.В., Янушевич О.М., Горобей Ю.В., Зайцева С.В., Корольов А.О., Войналович В.В., Паламар Г.В., Сингаєвська Т.О. Досвідчені педагоги надавали дієву допомогу молодшим членам ШМО в реалізації завдань якісного навчання та виховання учнів.

       В умовах реформування системи загальної середньої освіти виникла потреба зміни підходів до організації науково-методичного супроводу професійної діяльності вчителя. У 2017-2018н.р. були оновлені методичні підходи до роботи з педагогами, а саме: дистанційна освіта, адресні навчальні семінари, тренінги, підвищення кваліфікації за новим змістом і формами, оновлені програми, організаційна спрямованість методичної допомоги, аналіз, моніторинг. Члени педагогічного колективу брали участь у методичних заходах та проектах різних рівнів: Горобей Ю.В.: «STEAM у школі: методичні рекомендації щодо впровадження». «STEAM – драйвер розвитку в учнів ключових компетентностей і навичок ХХI століття», «STEAM –освіта. Модний тренд чи життєва необхідність?». «Курси критичного мислення для освітян» на платформі «PROMETEUS» закінчили: Зайцева С.В., Войналович В.В., Сердюк Л.В., Войналович С.А., Жуков М.О., Ольшана Л.В.Вчитель англійської мови Жуков М.О. брав участь у проведенні заходів з підвищення кваліфікації шкільних педагогів у форматі EdCamp на 2017/18 н.р. Вчителі школи пройшли он-лайн опитування у межах проекту "Вчимося жити разом". Вчитель української мови і літератури Телитченко Н.Я. взяла участь у роботі семінару практикуму «Реалізація компетентнісного та діяльнісного підходів у процесі вивчення української мови і літератури за участю розробників Державного стандарту та нових підручників». Заступник директора з НВР Перепелиця І.С. брала участь у роботі обласної коуч-сесії з питань впровадження Державного стандарту початкової освіти у рамках реформи «Нова українська школа». Педагоги НВК були активними учасниками вебінарів: з фізики Войналович С.А., з історії України та всесвітньої історії – Корольов А.О., з англійської мови – Жуков М.О., з психології: «Як загасити полум’я конфлікту, або Розв’язуємо конфлікти у ЗЗСО», «Гармонізуємо професійне життя вчителя, або що керує діями людини» – Войналович С.А., «Як розпізнати боулінг у класі та знищити його як явище» – Горобей Ю.В.

     Видавнича діяльність – це показник якості науково – методичної роботи педагогів.

У 2017-2018н.р. заступник директора з навчально- виховної роботи Перепелиця І.С. підготувала до друку збірку матеріалів виховних справ патріотичного спрямування «Перемога!Свята Перемога !». Вчитель початкових класів Сингаєвська Т.О. опублікувала розробку уроку основ здоров’я на сайті http://teacherjournal.in.ua/(Учительський журнал on-line). Вчитель української мови і літератури Ольшана Л.В. опублікувала на сайті naurok.com.ua свої авторські матеріали: презентацію «В.Стефаник. Новела «Камінний хрест» – психологічне розкриття теми еміграції»; презентація «Лист. Адреса»; презентація «Л.Пономаренко. «Гер переможений». Загальнолюдська ідея гуманізму й толерантності». За активне поширення власного педагогічного досвіду серед спільноти освітян України та за участь у формуванні освітнього простору бібліотеки авторських розробок для педагогів нагороджена Грамотою освітнього проекту «На урок» вчитель математики Горобей Ю.В. Юлія Валеріївна опублікувала свої авторські матеріали і отримала 15 сертифікатів, що засвідчують web-адреси публікацій.

     Розробки уроків Войналовича С.А., Перепелиці І.С., Перехрест Т.Д., Ольшаної Л.В., Войналович В.В., Сингаєвської Т.О. , паламар Г.В. розміщені на сайті НВК у рубриці

«Творчий портрет». Презентації «Досвід роботи» вчителів-предметників, що атестуються, представлені на сайті НВК.    

     Однак, протягом 2017-2018 н.р. жоден вчитель не друкувався у фахових виданнях.              

Робота з обдарованою учнівською молоддю.

       Програма розвитку навчального закладу на 2013-2018р.р. визначає стратегічні пріоритети розвитку освіти, започатковує організаційні шляхи її реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби. Програма спрямована на забезпечення особистісного розвитку суб’єктів навчально-виховного процесу, варіативності і відкритості школи, модернізацію змісту, методів, форм навчання і виховання, системи контролю і оцінювання, прийняття управлінських рішень. Проект «Обдарована дитина» є одним із пріорітетних у даній програмі.У школі створено банк даних вчителів-предметників, які працюють з інтелектуально обдарованими учнями. Узагальнена інформація про талановитих, активних, перспективних вихованців школи для участі у Проекті «Майбутнє Київщини – талановиті діти», розділ – «Гордість та надія Київщини». Систематично оновлюються картки обдарованих дітей.                                                                

     Результатом плідної роботи педагогічного колективу над реалізацією науково-методичної теми стали призові місця, які здобули учні НВК у Всеукраїнських учнівських олімпіадах та конкурсах у 2017-2018н.р..

Призери районного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  у 2017-2018н.р.

 

Прізвище, ім’я, по батькові учня

Предмет

Клас

Місце

Учитель, який підготував учня

1.

Жук Денис Євгенійович

Українська мова та література

11

ІІІ

Ольшана Л.В.

2.

Красновид Василина

Леонідівна

Біологія

8

ІІІ

Янушевич О.М.

3.

Доля Богдан Петрович

Біологія

8

ІІІ

Янушевич О.М.

4.

Жук Денис Євгенійович

Екологія

11

ІІІ

Жук Г.П.

5.

Приліпко Дмитро Русланович

Трудове навчання

11

ІІ

Денисенко В.В.

6.

Жук Михайло Євгенійович

Математика

6

ІІІ

Горобей Ю.В.

7.

Жук Денис Євгенійович

Зарубіжна література

11

І

Перепелиця І.С.

             Призери обласного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад

у 2017-2018н.р.

Прізвище, ім’я, по батькові учня

Предмет

Клас

Місце

Учитель, який підготував учня

1.

Жук Денис Євгенійович

Екологія

11

ІІІ

Жук Г.П.

2.

Жук Денис Євгенійович

Зарубіжна література

11

ІІІ

Перепелиця І.С.

                   

 

 

 

 

  Призери районного етапу Всеукраїнських учнівських    конкурсів у 2017-2018н.р.

Назва конкурсу

(етап)

Прізвище, ім’я, по батькові учня

Предмет ,

номінація

Клас

Місце

П.І.П. учителя,

1.

Районний етап заочного Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Неосяжна моя, Україно!

Коваленко

Денис

Андрійович

Дива України очима дітей

4

І

Войналович В.В.

2.

Районний етап   заочного Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Неосяжна моя, Україно!

Притиск

Анастасія

Сергіївна

Перлини малої Батьківщини

2

І

Паламар Г.В.

3.

Районний етап конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!»

Руденко Поліна Михайлівна

Руденко Дарина Михайлівна

Портрет

3

І

Паламар Г.В.

4.

Районний етап конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!»

Коваленко Денис Андрійович

Пейзаж

4

І

Войналович В.В.

5.

Районний етап обласної виставки-конкурсу дитячого малюнку «Право очима дитини»

Настенко

Ірина Анатоліївна

Графіка

8

ІІ

Жук Т.Є.

6.

Районний етап змагально-мотиваційного заходу з профорієнтації "Обери майбутнє".

Команда учнів

8-11 класів

   

ІІІ

Зайцева С.В.

7.

Міжнароднийукраїнсько-литовський конкурс малюнків «Здай кров заради життя»

«Стань донором — збережи життя»

Рожошенко Марта Іванівна

 

8

І

Жук Т.Є.

8.

Всеукраїнського конкурсу експериментально-дослідницьких робіт з природознавства «Юний дослідник»

Жук Михайло Євгенійович

 

6

І

Жук Г.П.

9.

«Я маю право»

«Великі права маленьких дітей »

Мазур Юлія Володимирівна

 

6

І

Жук Т.Є.

10.

XІ Міжнародного конкурсу еколого-валеологічної спрямованості «Загадкове життя домашніх улюбленців»

Жук Михайло Євгенійович

 

6

І

Жук Г.П.

11.

Районний етап   Всеукраїнського гуманітарного конкурсу

«Космічні фантазії»

Суслова Наталія

Геннадіївна

 

6

І

Жук Т.Є.

                   Призери обласного етапу Всеукраїнських учнівських конкурсів

у 2017-2018н.р.

Назва конкурсу

(етап)

Прізвище, ім’я, по батькові учня

Предмет ,

номінація

Клас

Місце

П.І.П. учителя,

1.

Обласний етап заочного Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Неосяжна моя, Україно!

Коваленко

Денис

Андрійович

Дива України очима дітей

4

І

Войналович В.В.

2.

Обласний етап конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!»

Руденко Поліна Михайлівна

Руденко Дарина Михайлівна

Портрет

3

ІІІ

Паламар Г.В.

3.

Обласний етап конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!»

Коваленко Денис Андрійович

Пейзаж

4

І

Войналович В.В.

4.

ІІ (обласного) етап   Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України

Жук Денис Євгенійович

Секція: Хімія.

Відділення хімії та біології

11

ІІІ

Жук Г.П.

5.

«Юний дослідник»

Жук Михайло Євгенійович

 

6

ІІІ

Жук Г.П.

Підготувала учасників та переможців І Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На урок» з української мови та літератури серед учнів 6 класу Ольшана Л.В.

24 учні школи брали участь у Міжнародному учнівському конкурсі юних істориків «Лелека». Двоє учнів отримали диплом «Золотий лелека», троє учнів «Срібний лелека», вісім учнів «Бронзовий лелека», решта- дипломи учасників.

19 учнів НВК перевірили свої знання у грі «Геліантус». Дипломом ІІ ступеня була нагороджена учениця 11 класу Мартиненко Є., грамоти з біології отримали Головко А., Настенко І., Мазур Ю.; з фізики –Демиденко В., Жук Д.; з хімії – Жук М., Приходько Д., Коваль Д.,Настенко Д., Кулик А., Головко Л.

У зимовій сесій Всеукраїнських Олімпіад з географії «Олімпус – 2018» взяли участь 15 учнів:

-         Семенець Юлія- 58 балів - 3 місце - диплом лауреата, книга в нагороду;

-         Жук Михайло - 54 балів - 7 місце - диплом лауреата;

-         Шеманська Оксана-54 балів-7 місце- диплом лауреата;

-         Богач Валерій -54 балів-7 місце- диплом лауреата;

-         Петрович Галина- -52 балів-9 місце- диплом лауреата.

Всі інші отримали Диплом учасника.

13 учнів школи брали участь у Міжнародному математичному конкурсі « Кенгуру». Учні 6 класу Жук М., Мазур Ю. та учень 11 класу Жук Д. отримали добрий результат.

     На жаль, учні школи в минулому навчальному році не брали участь у Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Гринвіч- 2017», у Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник» та ІІ Міжнародній грі «Sunflower» - 2017».

Аналіз   методичної роботи з виховної роботи.

     У 2017-2018 н.р. виховні заходи було проведено відповідно доЛиста МОН України№1/9-413 від 27.07.2017 “Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 н.р.“, програми розвитку Великомотовилівського НВК на 2013-2018н.р., річного плану роботи закладу, виховного плану   роботи школи,   планів виховної роботи класних керівників, плану роботи з профорієнтації на 2017-2018н.р.та виховної проблеми, над якою працює колектив: «Формування національної свідомості та виховання духовно вільної, творчої, гармонійно розвиненої особистості». Створюючи виховну систему в школі, адміністрація та педагогічний колектив НВК врахували інтереси учнів та їх батьків, громадськості, місцевих органів самоврядування, можливості педагогічного колективу, традиції школи і села, соціальне оточення. У НВК спланована робота ШМО класних керівників під керівництвом Ольшаної Л.В. Робота спрямована на створення умов для професійного росту та самоосвіти педагогів, становлення системи національно-патріотичного та громадянського виховання. Про це свідчать матеріали методичного об’єднання. Всього класних керівників - 11. З них: спеціаліст - 2 (18%), І кв.категорія - 4( 36 %), ІІ кв.кат. - 1 ( 7 %) , вища кв.кат.- 4( 36 %); педстаж: 1-5років - 1, 5-10 років -2 , 15-20 років - 1, 20 і більше - 7.     Виховна робота   проводиться відповідно до річних планів виховної роботи школи, педагога-організатора, класних керівників, учнівського самоврядування, методичного об’єднання. У вересні було здійснено перевірку планування виховної роботи класними керівниками, педагогом-організаторомзакладу.          

Планування виховної роботи здійснювалося за програмами:               Таблиця 1.

Кл.кер.

клас

Назва

прог

рами,

адаптов

до

про

грами

Затв.

чи

не затв.

(Ким.

коли)

Термін

дії20..-

       20.. р

    

   Пояснююча записка

   Зміст програми

Мета зав

да

ння

Прин

ципи

Техно

лог.

реал.

Очік.

резу

ль

тати.

Тем.

напр.,

знан

ня,уміння

Фор

ми,

ме

тоди

1клас

Груша М.В.

«Мистецтво бути здоро

вим»

Протокол науково-методич

ної ради КОІПОПК № 1від 23.02. 2012

2017-2021

+

+

+

+

+

+

2клас

Паламар Г.В.

«Від зернини – до людини»

Протокол

науково-

методичної

ради

КОІПОПК No 3від 25.04.2013

2016-2020

+

+

+

+

+

+

3клас

Сингаєв

ська Т.О.

«Від зернини – до людини»

Протокол

науково-

методичної

ради

КОІПОПК No3 від 25.04.2013

2015-2019

+

+

+

+

+

+

4клас

Войнало

вич В.В.

«Я – особис

тість»

Лист МОН України від 21.08.08 №14/18-Г-2017

2014-2018

+

+

+

+

+

+

5клас

Жуков М.О.

«Бути   серед людей люди

ною»

Протокол науково-

методич

ної ради

КОІПОПК No 2 від

28.03.2013

2017-2022

+

+

+

+

+

+

6клас

Ольшана       Л.В.

«Ми – люди творчі»

 

2016-2021

+

+

+

+

+

+

7клас

Горобей Ю.В.

«Бути патріо

том»

Лист

Міністер

ства

освіти і науки

України

від 09.04.09

No1/11-2309

2015-2020

+

+

+

+

+

+

8клас

Перехрест Т.Д.

«Основ

ні орієнти

ри виховання»

МОН України АПН України

Інститут інноваційних техноло

гій і змісту освіти

2014-2019

+

+

+

+

+

+

9клас

Корольов А.О.

«Шляхи

до успіху»

Протокол науково-методич

ної ради КОІПОПК № 4 від

26.05.2011

2013-2018

+

+

+

+

+

+

10клас

Телитченко О.М.

«Стань самим собою»

Лист МОН України від 09.04.09р. №1/11 -2309

2017-2019

+

+

+

+

+

+

11клас

Денисенко В.В.

«Думай глобаль

но – дій локаль

но»

Протокол

науково-

методичної

ради

КОІПОПК No 1 від

23.02.2012

2016-2018

+

+

+

+

+

+

Великомотовилівський НВК затвердив свою форму учнівського самоврядування під назвою «Паростки надії» у 2000 році, працює за прийнятим статутом, має свою емблему, гімн. Кількість членів учнівського самоврядування – 50. Для організації роботи у школі виділено приміщення, де проводяться засідання активу, навчання для лідерів, тренінги. Дитяча організація працювала за відповідним планом, охоплюючи різні напрямки роботи, за які відповідали створені комісії (навчальна, дисципліни і порядку, інформаційна, шефської допомоги, дозвілля і цікавих справ, господарська). За комісіями закріплені вчителі- наставники. У школі зібрані всі основні нормативно-правові документи, які регламентують діяльність органів самоврядування дітей та учнівської молоді, а саме: Конституція України, Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про молодіжні та дитячі громадські організації», Декларація прав людини, Конвенція ООН про права дитини, Положення про загальноосвітній навчальний заклад та накази Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Колектив Великомотовилівського НВК співпрацював з громадськими організаціями «Ініціативна молодь Мотовилівських сіл» та ГО «Громадський актив селища Борова». У школі розроблений план роботи з батьками на 2017-2018н.р. Підписана тристороння угода про співпрацю у реалізації проекту «Самоврядування дітей, молоді, педагогічної та батьківської громадськості».

Серед форм організації роботи з батьками активно використовувалися:  

батьківські збори, індивідуальнізустрічі, зустрічіз директором школи,
психолого-педагогічні консультації, батьківський лекторій для різних груп ризику (неповні сім'ї, багатодітні, малозабезпечені, батьки- опікуни ), сімейні конкурси, родинні свята, відвідування сім'ї.

   Всього дітей в школі 155. Охопленість гуртковою роботою становила   15%.   З них відвідували гуртки в школі - 23, за межами – 17 учнів.  

У 2017-2018н.р.булисплановані виховні справи із актуальних питань виховання:

А.превентивного:

- тренінг «Чи толерантний я?»;

- випуск стінгазети «Я та моє здоров'я»;

- година спілкування: «Що маю знати, щоб зберегти своє здоров'я»;

- бесіда про шкідливість куріння;

- анкетування «Як позбутися шкідливих звичок»;

- індивідуальні бесіди «Умій бути вдячним»;

- профілактичні бесіди: «Ні – шкідливим звичкам!»;

- виховна година «Ти – маєш право, але й ти – зобов'язаний ».

Б. Національно-патріотичного:

- година спілкування: «Моя Україна, демократична і вільна, я з нею пов'язую  

долю свою»;

- акція «Герої серед нас: сучасні захисники України»;

- бесіда «Ми – маленькі українці»;

- година спілкування: «Державна символіка України».

В. Правовиховної, формування культури демократії:

- зустріч з представниками правоохоронних органів;

- виховна година: «Виконуй обов'язки, поважай правопорядок і закон»;

- урок пам'яті «Вони пішли у вічність, щоб Україну зберегти»;

- творчий звіт «2017 рік в історії нашої родини, рідної України».

Г. Профорієнтації:

- зустрічі «Професії важливі, професії найкращі»;

- усний журнал «Всі професії важливі»;

- година спілкування на тему: «Вчитель – професія звична і незвичайна»;

- бесіда «Хвала рукам, що пахнуть хлібом»;

- година спілкування «Всі професії потрібні – вибирай свою»;

- екскурсії на підприємства.

         У планах класних керівників переважають сучасні форми та методи роботи, заходи різних видів діяльності:

А. інформаційно-ілюстративні:

- організація дорожнього руху. Правила безпеки при переході вулиці. Подорож географічною картою « Україна –моя Батьківщина».

Б. Практичні:

- оформлення класного куточка; тренінг «9 чеснот людини»; благодійна акція до Дня святого Миколая.

В.Предметно-перетворююча:

- проект «Зроби рідну школу квітучою» ;

- акція «Допоможи пташкам перезимувати»;

- проект « Славетні українці»;

- проект «Затишна домівка маленьких друзів».

Г. Навчально-пізнавальна:

- проведення предметних олімпіад;

- виставки дитячих робіт;

- екскурсія до планетарію, на Клавдієвську фабрику ялинкових прикрас та ін.;

- бесіда « Основні вимоги безпечної експлуатації побутових приладів»;

- брейн-ринг «Права людини»;

- усний журнал « Конвенція про права дитини».

Д. Соціально-комунікативна:

- тренінг « Як виховати волю»;

- сюжетно-рольова гра « Добро визволяти йдемо, поспішайте!»;

- свято «Андріївські вечорниці»;

- змагання « Нумо, хлопці».

Е. Оціночно-орієнтивна:     

- свято « Велика перемога»;

- тренінг « Мистецтво чарувати»;

- тематичний вечір: «Запали свічку»;

- благодійні акції.

       Формування патріотизму в українському суспільстві залишається першочерговим як для держави, так і для системи освіти в цілому. У зв’язку з цим, національно-патріотичне виховання є важливим сектором навчально- виховного процесу школи. У НВК робота з національно-патріотичного виховання здійснювалася комплексно – через навчальний процес і позакласну виховну роботу, функціонування органів учнівського самоврядування та носила послідовний характер. Працюючи над реалізацією Концепції національно-патріотичного виховання, педагогічний колектив всю виховну роботу спрямовував на виховання свідомого громадянина, патріота України. Так у НВК були оформлені куточки державної символіки, де учні мали змогу ознайомитися з державними символами України-Гербом, Прапором, Гімном. Створений куточок бойової слави «Наші захисники».

   Навчальний рік традиційно розпочався святом Першого дзвоника.

     26 вересня у актовому залі школи відбувся концерт квартету баяністів Національної філармонії України.

     27 вересня в Україні відзначають Всеукраїнський День вихователя та всіх дошкільних працівників. З нагоди цього свята у дитячому садку "Любисток" відбувся святковий ранок. Діти брали участь у вікторинах та конкурсах, під керівництвом вихователів підготували виставку малюнків та поробок. 

     Учні 4 класу побували на екскурсії у Києві. Насолодилися побаченим у Майстерні карамелі. Подорожували космічними просторами у Планетарії. Мали змогу позмагатися у спритності та швидкості біля Олімпійського стадіону.

     11 та 12 жовтня під керівництвом вчителя фізичної культури Денисенка В.В. та педагога-організатора Зайцевої С.В. цікаво пройшли спортивні змагання учнів 1-4, 5-11 класів, присвячені Дню захисника України, який відзначався 14 жовтня. Хлопці з кожної команди показали свої знання у вікторинах, спритність у естафетах, силу у перетягуванні канату.

     24 жовтня 2017 року учні 1-4 класів зустрілися з Коломийченком Констянтином, котрий виготовляє індивідуальні музичні інструменти та пише музику і виконує  електронну обробку відомих творів.

     З 01 по 31 жовтня з метою пошуку ефективних шляхів розв’язання проблеми соціального здоров’я молоді засобами бібліотечної роботи, реалізації основних пріоритетів Нової української школи у нашому закладі проходив щорічний Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек.

     28 жовтня 2017 року відзначалася чергова 73 річниця визволення України від німецько-фашистських загарбників.  З цієї нагоди учні 7 класу  поклали квіти  до пам`ятника воїну-визволителю.

     3 листопада 2017 року учні  8-11 класів брали участь у районному змагально-мотиваційному заході з профорієнтації "Обери майбутнє". Суперниками виступили ще 6 команд із Фастівського району.  Учні нашої школи презентували професію водія. Розважали всіх смішними та влучними жартами на підтримку цієї професії.

       На осінніх канікулах учні 2 класу відвідали новий, сучасний,  дивовижний "парк щасливих тварин" - зоопарк ”12 місяців", а учні 6, 8 класів познайомилися з виробництвом кока-коли на ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна».

     У День української писемності та мови, який щорічно відзначається в Україні 9 листопада, учні 9-11 класів долучилися до акції та написали   радіодиктант національної єдності.

     16 листопада 2017 року відбулася зустріч з новим очільником сектору превенції Фастівської поліції Горовенком Сергієм Сергійовичем. Було проведено лекцію для учнів НВК, продемонстровано фільм про дітей, які схильні до бродяжництва, індивідуальні бесіди з учнями, що порушують дисципліну.

     17 листопада за організаційної та технічної підтримки ГО “Рух розвитку селища Борова”, в підтримку головної мети організації у розвитку культурної, історичної і патріотичної спадщини України, було проведено лекції в навчальних закладах Мотовилівського куща , приурочених до відзнаки чергової 99-ї річниці Мотовилівського бою.

     20 листопададо Дня Гідності та Свободи в нашому закладі проведено ряд заходів з метою вшанування патріотизму і мужності громадян, які восени 2004 року та у листопаді 2013 року – лютому 2014 року стали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів України та її європейського вибору, прищеплення любові до Батьківщини, збереження та донесення до учнів об’єктивної інформації про доленосні події в Україні початку ХХІ століття, розвитку бажання стати гідними громадянами України:

-   загальношкільна лінійка «Вклоняємось низько героям!», яку підготували та провели учні 10 класу;

-   учні хвилиною мовчання вшанували  пам'ять тих, хто загинув за свободу, незалежність України;

-   шкільний бібліотекар Сердюк Л.В. оформила тематичну виставку книжок, публікацій, інформаційних матеріалів із нагоди Дня Гідності та Свободи.         

     22 листопада у нашому закладі відбулося свято  "Осіння казка у лісі" для учнів початкової школи. Учні 1-4 класів за допомогою яскравих костюмів, цікавих ігор та запальних танців створили у залі осінню казку, у якій відчули себе мешканцями лісу. Маленькі звірята провели конкурси для юних глядачів і визначили найспритніших та найшвидших серед них. Метою проведеного заходу було розширення і збагачення знань дітей про осінь, звірів, які мешкають у лісі та їхні потреби. Глядачі були вражені артистичністю лісових мешканців та їхніми костюмами.

   19 листопада учні 2 класу спільно з батьками та вчителем Паламар Г.В. започаткували у школі День добрих справ. Діти разом з дорослими посадили дерева та кущі на території школи. Так вони внесли посильний вклад у справу озеленення своєї малої Батьківщини

     24 листопада учні 7 та 8 класів згадали усіх тих, хто страждав і помер під час Великого Голодомору.

   1 грудня за технічної підтримки ГО “Рух розвитку селища Борова”, було організовано черговий культурно-просвітницький вояж по учбовим закладам Мотовилівського куща, цього разу за участі кобзаря-лірника Олександра Гончаренка.

     Вже традиційно в переддень  свята Андрія Первозванного  у Великомотовилівському НВК відбулися Андріївські вечорниці. Учні початкових класів побували у затишній оселі господаря вечорниць Гриця та господині Одарки.Там їх чекали жарти, співи, небилиці. Дівчата  варили вареники, пекли калиту та ворожили на долю. А хлопці змагалися в спритності, кмітливості, витривалості.   

   Кожного року, 19 грудня, українці святкують День Святого Миколая. Учні початкових та середніх класів підготували виставу «Ой, хто, хто, Миколая любить…».

     26 та 28 грудня малюки ДНЗ «Любисток» та учні 1-11 класів у  прикрашеній залі, з піснями та танцями, разом з Дідом Морозом і Снігуронькою зустріли Новий рік.  Діти та дорослі отримали задоволення від свята. А солодкі подарунки для всіх малят надали наші незмінні спонсори - агрофірма "Конкорд-агро".

   В рамках профорієнтаційної роботи   проведено зустріч з представником Київського коледжу архітектури та дизайну. Старшокласники відвідали щорічну ярмарку професій у Фастівському центрі зайнятості, побували у Київському національному університеті культури і мистецтв.

   Відповідно до плану заходів із відзначення 100-ліття від початку Української революції 1917–1921 років та вшанування пам'яті учасників революції на період до 2021 року, команда учнів нашого закладу під керівництвом вчителя історії Корольова А.О. побувала у м. Києві на виставці «Українське коло: до сторіччя визвольних змагань (1917–1921 рр.)».

   16 березня учні школи брали участь у відкритті меморіальної дошки видатному борцю за українську незалежність, просвітянину краю, колишньому мешканцю села Овсію Гончару.

   29 березня у дитячому садочку «Любисток» весело і цікаво пройшло свято весни.

10 квітня у м.Фастів, на площі Зигмунда Козара, відбулося представлення Великодніх писанок, які розписували учні шкіл Фастівського району. Протягом двох тижнів учні нашої школи на чолі з керівником гуртка Жук Т.Є. охайно вимальовували візерунки та ознайомлювалися з таємницями писанкарства Прикарпаття.

   11 квітня - день визволення в’язнів фашистських концтаборів. Для учнів 5 та 10 класів вчитель історії Корольов А.О. провів уроки пам’яті.

   13 квітня учні 4 та 7 класів під керівництвом вчителя музики Гладченко Т.В. взяли участь у спортивно-інтелектуальномуквесті.

   З 16 по 27 квітня цікаво і змістовно пройшла декада природничих наук. За цей період було проведено конкурс знавців географії «Ерудит», конкурс-змагання «Упізнай мене».

   22 квітня історик -краєзнавець Євген Букет провів для учнів 8 класу лекцію про події Коліївщини та Холодного Яру.

26 квітня 2018 року учні Великомотовилівського НВК вшанували пам'ять жертв Чорнобильської катастрофи. Діти переглянули фільм "Розщеплені на атоми" та обговорили ситуації, які їх неабияк вразили, розповіли історії з життя своєї сім'ї, причиною появи яких став вибух на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року.

3 травня вчитель початкових класів Груша М.В. провела свято Букваря.

Учитель 4 класу Войналович В.В. організувала для своїх вихованців екскурсію до зоопарку "12 місяців".

Учні школи під керівництвом заступника директора з НВР Перепелиці І.С. підготували та провели мітинг, присвячений 73 річниці Перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні.

Учні- переможці Всеукраїнських конкурсів і олімпіад стали учасниками районного свята « Таланти твої Фастівщино!»

31 травня у школі урочисто пройшло свято Останнього дзвоника.

   Мальовничі місця Національного парку Межигір’я привабили учнів 6 та 8 класів, які побували на екскурсії 5 червня.

   8 червня відбувся випуск старшої групи дитячого садка «Любисток». Присутні на святі були вражені талановитими дітьми, творчими вихователями, креативними та дружніми батьками.

З 4 по 15 червня працював літній мовний табір «Holidays camp». Щодня учнів чекало нове свято. Діти відсвяткували День святого Валентина, День Матері, День Подяки, Хелловін, Великдень, Новий рік, День Незалежності, а також відвідали пікнік та брали участь у квесті «Знайди приз». Вчителям у роботі допомагав волонтер із США SERGIO J CIRINA. Учні щодня чули носія мови і порівнювали традиції святкування у різних країнах і влаштовували  яскраві фестивалі незабутніх вражень.

У червні традиційно відбулися випускні вечори учнів 9 та 11 класів, які підготували класний керівник 9 класу Корольов А.О., педагог-організатор Зайцева С.В., та класний керівник 11 класу Денисенко В.В.

Психологічна та корекційна допомога учасникам навчально-виховного процесу. Робота соціального педагога.

     У 2017-2018 н.р. психологічна служба Великомотовилівського НВК працювала над професійним запитом «Формування психологічного і соціального здоров’я особистості». Планування роботи працівників психологічної служби здійснювалося відповідно до чинних вимог. У своїй роботі педагоги керуються нормативно-правовим забезпеченням діяльності психологічної служби, наявні основні нормативні документи; навчально – методичні матеріали, обліково – статистичні документи, матеріали консиліумів, засідань та семінарів. Працівниками психологічної служби напрацьовано банк діагностичного інструментарію (проте не всі методики мають джерело походження), матеріали просвітницьких занять, матеріали для проведення профорієнтаційної роботи. У НВК створено належні умови для роботи працівників психологічної служби: облаштовано кабінети практичного психолога і соціального педагога, у яких учасники освітнього процесу можуть отримати індивідуальну консультацію.

Практичним психологом Янушевич О.М. була проведена наступна робота:

ü    Діагностика рівня шкільної адаптації учнів 1-го класу (методика «Школа звірів», Анкета для визначення рівня мотивації до навчання учнів початкових класів (Н.Г. Лусканова), Методика «Бесіда про школу» Т. Нєжнової, проективна методика «Будиночки»)

ü    Діагностика рівня адаптації учнів 5-го класу до нових умов навчання (методика «Дерево» Дж. Лампена, тест-опитувальник А.В. Фурмана, методика А.М. Прихожан)

ü    Вивчення ступеня адаптації дітей раннього віку до умов дошкільного навчального закладу: спостереження за поведінкою та емоційним станом дітей.

ü    Діагностика учнів 10-го класу з метою оцінювання рівня їх адаптації до умов навчання в старшій школі (методики «Соціометрія» і «Незавершені речення»)

ü    Діагностика психологічної атмосфери в педагогічному колективі ДНЗ «Любисток».

ü    Дослідження професійних інтересів і нахилів учнів 9-11 класів. (Анкета «Оцінка готовності учнів до професійного самовизначення», Методика «Матриця вибору професії»)

ü    Моніторинг вивчення профільної спрямованості учнів 7-9 класів (методика ОДАНІ-2)

ü    Консультативна робота за рік:

   

К-ть

Переважаюча тематика звернень

з учнями

індивід.

12

Самовдосконалення

групова

2

Булінг

з батьками

індивід.

23

Труднощі у навчанні

групова

3

Адаптація дітей до нового колективу

з педагогами

індивід.

26

«Професійне вигорання» педагогів

групова

-

-

ü    Впродовж 2017-2018 н.р., згідно з календарним планом, проводилися години психолога у 1-11 класах.

ü    Виступи на батьківських зборах: «Як допомогти дитині адаптуватися до дитячого садка» (батьки молодшої групи д/с); «Перший раз у перший клас», «Характеристика адаптаційного періоду учнів 1 класу»; «Характеристика адаптаційного періоду учнів 5 класу», «Готовність дитини до навчання в школі»

ü    Виступ на загальношкільних батьківських зборах «Інтернет: за і проти»

ü    Виступи на педагогічних радах: «Шкідливі звички»; «Адаптація та психологічний супровід учнів 1 класу».

ü    Проведені заходи з профілактики насильницьких та агресивних форм поведінки: години психолога «Чи добре злитися?» (учні 2 класу), «Кожна людина гідна поваги», «Уміння прощати» (учні 6 класу), консультування педагогів з питань агресивної поведінки та жорстокості дітей.

ü    Проведені заходи з профілактики суїцидальних настроїв та усвідомлення цінності життя: тренінгове заняття «Життя прекрасне!» (учні 7 класу), години психолога «Я люблю своє життя» (учні 8 класу), «Життя – найвища цінність» (учні 9 класу), консультування педагогів щодо попередження суїцидальних намірів.

    Інноваційна діяльність у НВК здійснювалася практичним психологом за програмою  "Сприяння просвітницькій роботі "рівний-рівному" серед молоді України щодо здорового способу життя" у 8 класі за рахунок варіативної складової. У своїй роботі Янушевич О.М. використовує нетворкінг у закладі дошкільної освіти як нові можливості для активних і креативних. У 2018році практичним психологом була створена у соціальній мережі Facebookгрупа психологічної служби НВК для батьків та педагогічних працівників.

     Соціальним педагогом Реут С.С спільно з практичним психологом та класними керівниками складено та систематизовано соціальний паспорт НВК та окремо кожного класу. У закладі налагоджена система попередження правопорушень серед неповнолітніх, контроль за дотриманням Закону про обов’язкову загальну середню освіту. Розроблено індивідуальні плани профілактичної роботи з учнями, які перебувають на ВШО; разом із педагогом-організатором Зайцевою С.В., складено план заходів по профілактиці негативних явищ серед молоді на 2017-2018 н.р.

Протягом 2017-2018 н.р. соціальним педагогом була проведена наступна робота:

ü    Індивідуальні консультації дітей, батьків пільгових категорій;

ü    Індивідуальні консультації батьків з адаптації дітей до дитячого садка;

ü    Індивідуальне консультування батьків, які опинилися в СЖО;

ü    Консультативна робота з учнями «групи ризику», з учнями схильними до виникнення залежностей (тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії»

ü    проведені тренінгові занняття з профілактики самогубства, правового виховання учнів, протидії торгівлі людьми та насильства в сімї ;

ü    перегляд презентацій « Суїцидальна поведінка», «СНІД – чума XXIст.»;

ü    виховні години на теми запобігання поширення СНІД;

ü    заходи щодо превентивного виховання учнів: булінг, дискримінації, насильству та агресії;

ü    виховні години з профілактики тютюнопаління, наркоманії;

ü    перегляд відеофільму « правда про куріння»;

ü    анкетування дітей « Що мені подобається» «Твої професійні нахили»

ü    вивчення соціально-побутових умов життя сімей, що опинилися в СЖО, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей « групи ризику» та за запитом класних керівників;

ü    здійснення соціально-педагогічного патронтажу соціально-незахищених категорій дітей;

ü    складання плану роботи з дітьми, що перебувають на ВШО.

Протягом навчального року фахівці психологічної служби активно працювали з учнями у форматі годин спілкування та годин психолога. Велика робота проведена спеціалістами служби в сфері профілактики насильства і агресивних форм поведінки та суїцидальних настроїв учнів. У школі створено інформаційний куточок з телефонами довіри. Психологічна служба співпрацює з органами охорони здоров'я, праці та соціального захисту населення, сім'ї молоді та спорту, органами внутрішніх справ, іншими органами виконавчої влади, а також громадськими організаціями.

     Практичний психолог  Янушевич О.М. та вихователь ДНЗ «Любисток» Обелець Л.А. успішно завершили навчання за сертифікаційною програмою обласної педагогічної студії Шуригіної Т.Г., Тимошенко О.Р. з теми «Використання елементів арт-педагогічних методик у навчально- виховній роботі ДНЗ». Саме тому,

психологічна служба НВК пріоритетними у своїй роботі на 2018-2019н.р. вважає:

-                   впровадження пісочної терапії для вихованців молодшої групи ДНЗ «Любисток»;

-                   розширення роботи з вихованцями дитячого садка, підготовка семінарів та тренінгів для батьків та вихователів;

-                   забезпечення наступності у психологічному супроводі вихованців ДНЗ «Любисток» і початковою ланкою школи;

-                   упорядкування документації, вдосконалення тематичних папок з профорієнтації, робота з педагогічнм колективом.

Аналіз роботи   шкільної бібліотеки.

     У 2017-2018 навчальному році шкільна бібліотека працювала в тісному контакті з педагогічним колективом школи. Враховуючи навчальні та виховні завдання сучасної школи та інтереси читачів, їх вікові особливості, літературу, яка надійшла до шкільної бібліотеки, протягом року бібліотекар Сердюк Л.В. використовувала різні форми роботи для підвищення інтересу дітей до книги.

   Завдяки благодійній акціії «Подаруй бібліотеці книгу» фонд бібліотеки поповнився на 56 екземплярів художньої літератури. Проведено цикл бесід про роль бібліотеки і культуру читання, оформлено книжкові виставки до знаменних дат року, проведено заплановані заходи.

   З 2 по 31 жовтня 2017 року у бібліотеці проходив четвертий Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек під гаслом «Шкільна бібліотека – за здоровий спосіб життя». Місячник проводився з метою формування в учнів здоров’язбережувальної компетентності, уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, бажання дотримуватися здорового способу життя, залучення дітей до читання, популяризація літератури про здоров`я, формування у користувачів культури здорового способу життя, почуття відповідальності за збереження свого здоров`я та здоров`я інших людей.За цей час була оформлена виставка-стенд, книжкова виставка «Не зламай свою долю», група «дослідників» підготувала розповіді про здоровий спосіб життя. Шкільним бібліотекарем був проведений квест з учнями 4 класу «Ми - за здоровий спосіб життя!»

У 2017-2018 н.р. були організовані тематичні виставки:

 • Здорова дитина – здорова нація,
 • Дні пам'яті жертв Бабиного Яру
 • До Всеукраїнського дня бібліотек.
 • До Дня захисника України - До дня українського козацтва
 • До дня української писемності та мови
 • До дня Гідності та Свободи України
 • До дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій
 • До річниці Соборності України.
 • «Трагедія під Крутами», до пам’яті Героїв Крут.
 • До річниці від дня народження Лесі Українки (1871-1913) видатної української поетеси.
 • Річниця від дня народження Т.Г.Шевченка. (1814-1861).
 • До річниці трагедії на Чорнобильській АЕС
 • День матері.
 • До дня захисту дітей та ін..

     Бібліотека сприяє інформаційному забезпеченню освітнього процесу, самоосвіті педагогів та учнів, проведенню дозвілля, науково-методичному та пізнавальному пошуку читачів. Багатогранна робота ведеться з популяризації книжкового фонду, вихованню бережливого становлення до книги, до шкільного підручника.

     Важливе місце в популяризації читання займає Всеукраїнський тиждень дитячої та юнацької книги, що проводиться постійно в школі. Під час проведення Тижня організовуються з дітьми різні заходи: турніри, ігри, інтелектуальні змагання і т.д. Так, у минулому навчальному році протягом тижня для учнів 1 класу організовано екскурсію до шкільної бібліотеки, де вони мали змогу ознайомитися з наявністю книжкового фонду, правилами користування та поводження з книгою; взяти активну участь в пізнавальній та казковій вікторині. Під кінець зустрічі діти отримали від бібліотекаря пам`ятку читача.

     Бібліотекар школи бере участь у районних семінарах. Впроваджує в роботу Універсальну десяткову класифікацію літератури. Бібліотекар стала учасником Всеукраїнського вебінару 25.04.2018р. «Упровадження Універсальної десяткової класифікації в практику роботи освітянських бібліотек».

     В умовах оновлення суспільства, відродження національної культури вся робота проводиться в пошуках нових форм і методів роботи. З метою залучення дітей до читання та розширення можливостей використання книги, шкільна бібліотека підтримує тісний зв’язок із класними керівниками. Школа і бібліотека виступають, як однодумці щодо творчого читацького розвитку учнів. Ось чому так важливо бібліотекарям разом із педколективом прилучати учнів до вдумливого читання книги, виховувати в них потребу поповнювати свої знання, поширювати свій кругозір.

Пріоритетним завданням є допомога у вивченні та засвоєнні шкільної програми, організація навчальної діяльності та дозвілля дітей, створення сприятливих і комфортних умов для організації навчально-виховного процесу, розвитку комплексного навчально-методичного забезпечення предметів, створення позитивного іміджу бібліотеки через пошук сучасних, найбільш привабливих для читача форм популяризації книги, а також послуг, які пропонує бібліотека.

     Аналіз методичної роботи з дошкільного виховання.

       У 2017 /2018 навчальному році освітня діяльністьдошкільного навчального закладу «Любисток» здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, Статуту та Правил внутрішнього трудового розпорядку. Планування навчально-виховної роботи з дітьми, ведення ділової документації здійснювалося відповідно до чинних програм, вимог Базового компонента дошкільної освіти та інших нормативно-правових документів: наказу МОН України від 30.01.1998 р. № 32 «Про затвердження Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах», інструктивно-методичних листів від 27.08.2000 р. № 1/9-352, від 04.10.2007 р. № 1/9-583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади».

     У 2017-2018н.р. всі члени МО вихователів ДНЗ працювали в системі, реалізовуючи науково-методичний запит району «Використання нетрадиційних методів виховання дітей дошкільного віку», а також запит ДНЗ: «Підвищення якості навчально-виховного процесу відповідно до завдань програми навчання і виховання дітей «Дитина». У ДНЗ працювли три вікові групи: молодша, середня та старша. Кожна група забезпечена відповідними меблями, іграшками. Садок відвідували 68 дітей. Для кожної дитини відведено місце за столом, спальне ліжко. У ДНЗ було складено банк даних дітей мікрорайону, який структуровано за роками народження дітей, місцем проживання. Облік проводився робочою групою затвердженою наказом по ДНЗ.Комплектація груп проведена відповідно до вимог ст.14 Закону України «Про дошкільну освіту». Наявна мережа груп не задовольняла потреби батьків мікрорайону в здобутті дітьми дошкільної освіти, про що свідчила черга в дошкільний заклад.

     Кількість педагогічних працівників залишалася   сталою:   6 – вихователів,

1 – музичний керівник ( сумісник), 1 – практичний психолог. Протягом останніх трьох років у закладі спостерігається позитивна тенденція до збільшення кількості педагогічних працівників, які мають повну вищу освіту. Закінчила І курс навчання на факультеті «Педагогіки та психології» у Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті ім..Г.Сковороди вихователь Обелець Л.А. Пройшла курсове підвищення кваліфікації та успішно склала кваліфікаційний екзамен Суслова Ю.Ю. Пройшла чергову атестацію на відповідність займаній посаді та відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст» вихователь середньої групи Пономаренко В.І. Підвищенню професійної компетентності педагогів та результативності навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку сприяла активна участь педагогів дошкільного закладу в методичній роботі району та обласних педагогічних студіях.   Вихователі працювали над підвищенням свого методичного і фахового рівня шляхом самоосвіти, працюючи над визначеними темами протягом навчального року.

     У 2017-2018н.р. було проведено тематичну перевірку з питань організації шляхів розвитку потенційних творчих можливостей кожної дитини у ДНЗ «Любисток»; здійснення соціально-педагогічного патронату сімей, в яких виховуються дошкільнята, про роботу консультпунктів для батьків при ДНЗ «Любисток». Результати перевірки узагальнені довідками.

Протягом навчального року вихователі особливу увагу приділяли роботі з дітьми, організації та проведенню свят, розваг, виставок.

Були проведені традиційні свята Осені, Нового року, 8 Березня, випускний бал. Малюки з радістю чекали свято, готували костюми, вчили вірші. А вихователі до кожного свята прикрашали свої ігрові кімнати. До кожного свята була проведена тематична виставка дитячих робіт. У літній період педагоги організовували з дітьми екскурсії, пішохідні переходи до ставка, до магазину, навколо школи, до церкви. Проводили різні конкурси, змагання, естафети.

     На сучасному етапі розвитку освіти проблеми сімейного виховання не можна відокремлювати від дошкільної освіти. У роботі з батьками вихователі використовували різні форми, що сприяли зближенню педагогів і батьків, допомагали наблизити сім’ю до дитсадка та визначити оптимальні шляхи виховного впливу на дитину. Протягом року планомірно проводилася робота з членами родин вихованців. Вихователі постійно спрямовували самоосвіту батьків з різних питань, стимулювали їх прагнення і вміння поповнювати свої педагогічні знання. У процесі спілкування з батьками вихователі намагалися створити атмосферу довіри, враховувати особливості кожної родини. Педагоги проводили з батьками індивідуальні бесіди, консультації, тренінгові заняття, анкетування, Дні відкритих дверей, пропонували їхній увазі виставки дитячих робіт, методичну літературу, залучали до активної участі у підготовці і проведенні свят, конкурсів, екскурсій. У батьківських куточках вихователі систематично розміщували інформацію різноманітної тематики про розвиток, виховання та навчання малюків дошкільного віку, показники сформованості базових якостей особистості; ознайомлення з ефективними методами та прийомами формування у дошкільників різних форм активності; розкриття важливості ролі матері й батька у вихованні хлопчика і дівчинки тощо. Педагоги постійно залучали батьків вихованців брати активну участь у житті групи, дитячого садка.

       Для підготовки дошкільнят до навчання в школі при НВК продовжувала працювати група підготовки дітей до школи. З цими дітьми, як правило, працює вчитель, який навчатиме їх у першому класі, а саме, Войналович В.В. Вчителька тісно співпрацювала з вихователями старшої групи.

Аналіз результатів методичної роботи за 2017/2018 н.р. показав, що модернізація української освіти може бути реалізована лише за умови постійного вдосконалення педагогів освітньої установи, їх умінь оновлювати зміст своєї діяльності, застосовувати досягнення науки і педагогічного досвіду, використовувати сучасні педагогічні технології, вести інноваційну діяльність.

     У зв’язку з цим актуальною є проблема правильного вибору моделі науково – методичної служби, яка має бути направлена в першу чергу на самоактуалізацію педагога, що виражається в його особовому і професійному зростанні, виявленні і реалізації власних актуальних і потенційних можливостей, формування вмотивованого вчителя. Тому працівники ШМК постійно працюють над удосконаленням моделі організації методичної роботи в НВК.

Поряд з досягненнями в організації та проведенні методичної роботи в НВК простежуються певні недоліки:

•     потребує уваги вивчення педагогами нормативно – правової бази освіти;

• не підготовлено матеріали для участі в районному етапі Всеукраїнського конкурсу   «Учитель року»;

• педагогічні працівники НВК, які мають педагогічні звання, не задіяні у проведенні авторських, проблемно-тематичних курсів, майстер-класів, навчальної практики слухачів   на базі КВНЗКОР «Академії неперервної освіти».

•   у ДНЗ не впроваджуються програми дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності.

•   відсутня база ІКТ у ДНЗ «Любисток».

У системі методичної роботи НВК є невирішені питання і проблеми, над якими слід працювати в новому навчальному році, а саме:

•        використовувати потенціал вчителів вищої кваліфікаційної категорії (учителів-методистів, старших учителів) у системі методичної роботи різних рівнів.                                                                                                                                                                                                                                                                      Постійно.

•         Сприяти виявленню та підтримці творчо працюючих вчителів та підготовці їх до участі у фахових конкурсах.                    Постійно.

•        Координувати роботу з педагогічними працівникам   НВК щодо своєчасного виявлення, соціальної підтримки та створення умов для навчання і розвитку обдарованої молоді.                                                                   Постійно.

•        Здійснювати   відстеження якості освіти за допомогою моніторингу, мета якого – отримати інформацію про ефективність і якість навчально-виховного процесу, покращення його організації.                                                Квітень 2019р.                                                                            

•        Сприяти впровадженню дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності в роботі дошкільного навчального закладу «Любисток» та НВК.

                                                                                                                         Постійно.

•       Організувати постійно діючу рубрику ДНЗ «Любисток» на сайті НВК.

                                                                                                                 Протягом року.

•        Забезпечити належний управлінсько-методичний супровід педагогічних працівників з метою розвитку їх професійних компетентностей та професійного вдосконалення в міжатестаційний період.                                                  Постійно.

•        Залучати вчителів до підготовки авторських програм.                       Постійно.

•        Забезпечити наступність у змісті допрофільної підготовки і профільного навчання.          Постійно.

•        Забезпечити   психолого-педагогічний супровід кожного учня з метою запобігання бездоглядності, попередження правопорушень та інших асоціальних явищ.                                                                                                             Постійно.

•       Активізувати співпрацю з батьками, Службою у справах дітей, Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Кримінальною міліцією, налагодити взаємодію із дільничим.                                                                                Постійно.

•        Підвищувати конкурентоспроможність НВК в соціумі району.     Постійно.

Критично оцінюючи зроблене та враховуючи процеси, які відбуваються в освіті на сучасному етапі, пріоритетними у діяльності науково-методичної служби НВК визначаються такі прогностичні завдання:

•формування науково-методичного середовища , професійної взаємодії з колегами;

створення інформаційно-освітнього простору з рівноправним доступом усіх педагогів до інформаційно - освітніх ресурсів;

організація пошукової, науково-дослідницької роботи педагогів та учнів;

готовність до інноваційної діяльності, пріорітет освітніх технологій;

формування гнучкої системи безперервної освіти педагога;

• ефективна діяльність Web-сайту   навчального закладу.