План роботи ШМК на 2016-2017 н.р.

Вступ

      Робота методичного кабінету Великомотовилівського НВО спрямована на виконання Конституції України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про позашкільну освіту”, відповідних постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови Київської обласної державної адміністрації, нормативно-розпорядчих документів Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, розпоряджень голови районної державної адміністрації, наказів відділу освіти Фастівської районної державної адміністрації. Діяльність методичного кабінету організовано відповідно до нормативно-правової бази – Положення  про шкільний  методичний кабінет.   Головною метою в роботі методичної служби  є навчально-методичне забезпечення педагогічного процесу, організація удосконалення відповідної фахової освіти та кваліфікації педагогічних, керівних працівників   закладу. Згідно з даною метою та рядом завдань, визначених планом роботи ШМК на 2015/2016 навчальний рік, працювала вся досить розгалужена система методичної освіти педкадрів НВО.

             Методична робота з педагогічними кадрами НВО  проводилася згідно з планом роботи відділу освіти та РМК, планом роботи НВО,  ШМК, а також відповідно до структури, затвердженої шкільною методичною радою. Створена гнучка дієва система роботи шкільного методичного кабінету. Розроблено систему надання педагогічним працівникам НВО адресної допомоги: методичні рекомендації, консультації, підготовка  рекомендованої літератури. Вся методична робота у НВО здійснювалася  за принципом моніторингу – систематичної аналітико-діагностичної діяльності, де враховуються інтереси і запити різних категорій педагогів. 

        Шкільний методичний кабінет працював  над науково-методичною проблемою «Використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності та навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи». Система методичної роботи у НВО спрямована на розвиток творчої індивідуальності педагогів та керівників навчального закладу, стимулювання їхнього творчого пошуку, примноження інноваційних здобутків, а головне – на показ та висвітлення кращого, перспективного, новаторського надбання серед широкого педагогічного загалу району з метою поширення та творчого використання колегами в навчально-виховному процесі з учнями.

       Кадрова робота.  Протягом  2015-2016 н.р. було організовано роботу 5  методичних об’єднань вчителів-предметників, затверджено плани роботи, науково-методичні проблеми, над якими працювали ШМО, визначено керівників з числа досвідчених педагогів.    

     Дотримуючись запланованих методичних заходів у 2015/2016 навчальному році, удосконалюючи зміст, форми та методи роботи з педагогічними кадрами, методична служба НВО організувала та провела:

 • 10 предметних декад та тижнів з основ наук, де педагоги та учні представляли свої надбання, удосконалювали та поглиблювали знання з навчальних дисциплін;
 • заплановані семінари-практикуми, заняття районних шкіл перспективного педагогічного досвіду, творчих груп, консультації в районних опорних закладах освіти тощо;
 • підготовлено та випущено друкований посібник «Використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності та навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи»;
 • проведено шкільні педагогічні читання з проблеми «Михайло Драгоманов – видатний діяч України»;
 • шкільний проблемно-пошуковий семінар «Кроки до життєвої компетентності особистості»;
 • шкільне нагородження обдарованих дітей «Таланти твої, Фастівщино!»;
 • шкільні  етапи конкурсів: з української мови ім. П.Яцика;  учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням;  мовно-літературний конкурс учнівської молоді імені Тараса Шевченка;   творчі та спортивні конкурси, турніри і змагання;
 • 15 шкільних  етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін;
 • вивчення результативності викладання окремих навчальних предметів;
 • вивчення окремих питань діяльності навчального закладу;
 • виїзд на курси педагогічних працівників НВО на базі  КВНЗКОР «Академії неперервної освіти»; 
 • узагальнено та оформлено  матеріали ППД вчителя української мови Ольшаної Л.В.;
 • здійснено  вивчення стану психологічногосупроводу профільного навчання в НВО;
 • моніторингові дослідження стану позашкільної освіти та позакласної роботи в НВО; ефективності функціонування методичної  служби; стану навчання учнів з питань профілактики ВІЛ/Сніду; стану превентивної освіти дітей та учнівської молоді в навчальному  закладі; 
 • рівень володіння членами педколективу ІКТ; якості післядипломної педагогічної освіти;

      Вирішенню складних проблем сучасної освіти сприяв високий якісний склад педагогічних   працівників.  Педагог є центральною постаттю навчально-виховного процесу освітнього закладу. На нього покладається завдання забезпечення високого рівня якості освіти, виховання і розвитку дитини. Широкі можливості для професійного росту, самореалізації, активізації творчого пошуку педагога передбачає проведення атестації.

       У 2015-2016 н.р. було   налагоджено систему координування планів курсового підвищення кваліфікації педагогічних та керівних працівників НВО.   План курсового підвищення кваліфікації педагогічних та керівних працівників НВО виконано на 100%. Педагоги  НВО були  слухачами авторських та проблемно-тематичнихкурсів.  Курси підвищення кваліфікації пройшли  Ольшана Л.В., Войналович В.В., Сердюк Л.В., Жук Г.П., Денисенко В.В., Незола Ю.В., Янушевич О.М., Обелець Л.А.

        Учасниками  українсько-американського освітнього проекту «Розвиток толерантності у закладах освіти Київської області» стали директор НВО Войналович С.А., практичний психолог  Янушевич О.М. та класний керівник 5 класу  Горобей Ю.В.

       11 травня 2016 року у м. Києві відбудбувся семінар-практикум «Мультикультурне виховання у школі», який проводився в рамках проекту «Альтернативна освіта для вчителів України» за підтримки МЗС Чеської республіки.  Участь у роботі  практикуму взяла вчитель біології  Жук Г.П.

      На виставку «Освіта Фастівщини» подано матеріали вчителя української мови та літератури Ольшаної Л.В. в номінації «Гуманітарна освіта (Українська мова і література)».  

      На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року №1340-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2015 рік, та перерозподіл обсягу освітньої і медичної субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам у 2015 році», доручення Прем’єр-міністра України Яценюка А.П. від 28.12.2015 №47816/5/1-15 щодо створення опорних шкіл, відповідно до Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №777 (зі змінами), адміністрація НВО взяла участь  і виборола І місце серед шкіл району у конкурсі на кращий опорний загальноосвітній навчальний заклад, мета якого – створення умов для комплексної реорганізації і модернізації системи загальної середньої освіти області. Однак, у зв’язку з відсутністю належної законодавчої бази для створення опрних шкіл та опором сільських громад, цей проект призупинено.

Науково-методичне забезпечення аналітико-експертної діяльності.

      З метою підвищення якості навчально-виховного процесу методичною службою реалізується система аналізу та експертизи окремих аспектів діяльності освітнього закладу. 

Створено план вивчення та узагальнення перспективного  педагогічного досвіду вчителів, параметри вивчення педагогічної і методичної діяльності старших учителів, стану викладання предметів. Затверджено  методичною радою алгоритм проведення методичних днів у навчальному закладі.   

      Запроваджено проведення моніторингових досліджень згідно плану РМК: щорічний моніторинг стану готовності учнів 1 класів до навчання в школі, моніторинг адаптованості учнів 5 класів до навчання в школі, моніторинг профільного навчання, проведені психодіагностичні заходи з метою виявлення професійної спрямованості учнів.  

       Згідно перспективного  плану перевірки стану викладання  навчальних предметів, річного плану роботи НВО на 2015-2016 н.р., адміністрацією школи також була проведена перевірка стану викладання  математики, економіки, курсу «Людина і світ». Метою перевірки було  вивчення  кадрово-методичного та матеріального забезпечення викладання предметів, дотримання державних вимог щодо змісту, обсягу навчальних програм та оцінювання знань учнів.    Було проведено контрольні зрізи знань за   завданнями відділу освіти. Вивчення стану ведення класних журналів, календарно-тематичного планування, якості поурочних планів показало, що  педагоги Горобей Ю.В.., Телитченко О.М., Корольов А.О. у своїй діяльності раціонально і правильно планують вивчення програмового матеріалу, знають і дотримуються вимог інструктивно-методичних рекомендацій МОН України, забезпечують виконання навчальних програм. 

Формування науково-методичного середовища.

         У 2015/2016 навчальному році   шкільні методичні об'єднання очолили педагогічні працівники із вищою кваліфікаційною категорією та педагогічними званнями:  Перехрест Т.Д., Телитченко Н.Я., Войналович В.В., Жук Г.П., Обелець Л.А.  Вчителі НВО були активними учасниками районних семінарів-практикумів, конференцій. Членами журі районного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсів  стали 10 учителів НВО. Активно застосовують ІКТ під час проведення уроків, виховних заходів, шкільних методичних об’єднань, шкільних методичних рад, педагогічних рад, проблемно-пошукових конференцій, педагогічних читань Войналович С.А., Перепелиця І.С., Перехрест Т.Д., Ольшана Л.В., Янушевич О.М., Войналович В.В., Паламар Г.В., Сингаєвська Т.О.

         У практику роботи Великомотовилівського навчально-виховного об’єднання активно впроваджуються сучасні педагогічні технології, інноваційні науково-педагогічні проекти, які підтримуються Міністерством освіти і науки України та затверджені відповідними наказами. Вчитель початкових класів  Сингаєвська Т.О.  пройшла курси з вдосконалення викладання предмету  «Сходинки до інформатики».  На шкільному сайті розміщені  матеріали досвіду роботи вчителів Войналович В.В., Сингаєвської Т.О., Паламар Г.В.     Конспекти уроків вчителів  Войналовича С.А., Перехрест Т.Д., Телитченко Н.Я. , Ольшаної Л.В., Войналович В.В., Сингаєвської Т.О. розміщені  на WEB- сайті  районного РМК  у розділі «Методична скарбничка». На сайті  КВНЗКОР «Акадамії неперервної освіти» у розділі  «Мій кращий урок» розміщено  конспект уроку математики   Войналович В.В.  

       Видавнича діяльність – це показник якості науково – методичної роботи  педагогів. У 2015-2016н.р. заступник директора з НВР Перепелиця І.С.  систематизувала та оформила посібник «Використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності та навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи». Під керівництвом вчителя української мови Ольшаної Л.В.  та за підтримки батьків було опубліковано оповідання учня  9 класу Жука Д. «Сирітка». Денис взяв участь у конкурсі на кращу творчу роботу серед учнівської молоді, який проводив місцевий меценат Мялик В.Н.

      Однак, протягом 2015-2016н.р. жоден вчитель не розміщував  свої власні матеріали на освітянських сайтах та не друкувався у фахових виданнях.               

Робота з обдарованою учнівською молоддю.

       На виконання Концепції Державної програми роботи з обдарованою молоддю, програми розвитку НВО на 2013-2018р.р. та з метою створення системи пошуку, розвитку та підтримки талановитих дітей, у НВО  діє система роботи з обдарованою та здібною молоддю.

       Ця робота переважно здійснюється за такими напрямками: підготовка та участь учнів у І, ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, підготовка та участь учнів у І, ІІ та ІІІ етапах конкурсів учнівської творчості різного спрямування.

       Шкільні олімпіади (І етап) проводились за завданнями, складеними педагогами навчального закладу. В них узяли участь понад  100 школярів. Олімпіади І етапу проходили в умовах достатньої організації та відповідно до графіка, запропонованого  адміністрацією школи . Аналіз робіт учасників І етапу олімпіад свідчить, що більшість учнів має  достатній та середній рівень знань з основ наук, уміє правильно давати оцінку явищам і подіям, але не вміє чітко й грамотно висловлювати свої думки. Серед учасників  є такі, що не впоралися із усіма завданнями. 

       У  ІІ етапі взяли участь  25 учнів   з 6-11  класів. Значна частина учнів, які брали участь у ІІ етапі олімпіад з базових дисциплін, не вклалися в нормативні показники оцінювання робіт.

       Призерами ІІ ( районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та І (районного) етапу  Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України у 2015/2016н.р. стали:

-          Учень 9 класу  Жук Денис – ІІІ місце в  ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики.

-          Учень 10  класу Семенець Олексій  – ІІІ місце в  ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад  з екології. 

-          Учениця  10 класу Данілевська Світлана – ІІІ місце в  ІІ (районному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.

       Найбільшу кількість балів з окремих предметів вибороли такі учні:

-          учень 9 класу Жук Д. – 48 б. з біології;

-          учень 9 класу Жук Д. – 19б. з хімії;

-          учень 9 класу Жук Д. – 22б. з правознавства;

-          учень 9 класу Жук Д. –       з  економіки;

-          учениця 10класу Спатарь І. – 14 б.з астрономії.

Ці учні брали  участь у ІІІ (обласному)  етапі олімпіад.

Загальнокомандне місце НВО у рейтинговій таблиці – 4.

       Призерами Всеукраїнських учнівських конкурсів стали:

 1. Учень 4 класу  Жук Михайло – ІІІ місце в  ІІ (районному) етапі XVI  Міжнародного конкурсу з української мови  ім. Петра Яцика.
 2. Учень 9  класу  Жук Денис – ІІІ місце в  ІІ (районному) етапі Всеукраїнської природоохоронної акції « День Землі».
 3. Учень  9  класу  Жук Денис – ІІ  місце в  ІІ (районному) етапі обласного конкурсу проектів «Ландшафтний сад – від ідеї до втілення».
 4. Учень 8 класу  Оленич  Владислав  – кращий бомбардир    у товариському турнірі «Юніор» Фастівського району з фут залу дитячо-юнацької ліги.
 5. Учень  8 класу Оленич Владислав  –  І місце у першості Фастівського району з настільного тенісу серед  хлопців.

6.         Учень  10 класу Спатарь Максим – І місце у легкоатлетичному кросі

(старша вікова група) з нагоди 30-х роковин Чорнобильської  катастрофи.

 1. Команда « Гайдамаки» – ІІІ місце в конкурсі «Стрільба з пневматичної зброї» у І (районному ) етапі  Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»( «Джура»).

Щорічно учні НВО беруть участь у предметних конкурсах і виборюють призові місця:

-          учень 5 класу  Доля Богдан  – переможець Міжнародного учнівського конкурсу юних істориків « Лелека» ( Диплом «Бронзовий лелека»).

-          Учениця  3 класу Дубчак Анастасія – І місце (Золотий сертифікат) у Всеукраїнському  конкурсі  з англійської мови «Гринвіч».

-          Учень 4 класу  Жук Михайло – І  місце в  (Золотий сертифікат) у Всеукраїнському  конкурсі  з англійської мови «Гринвіч».

-          Учениця  4 класу Приходько Дарія – ІІІ місце (Бронзовий  сертифікат) у Всеукраїнському  конкурсі  з англійської мови «Гринвіч».

-          Учениця 6 класу Рожошенко Марта – І  місце (Золотий  сертифікат) у Всеукраїнському  конкурсі  з англійської мови «Гринвіч».

-          Учениця 8 класу Самофал Анна – ІІ  місце (Срібний  сертифікат) у Всеукраїнському  конкурсі  з англійської мови «Гринвіч».

-          Учениця 2  класу Логвин Вікторія  нагороджена Дипломом  І ступеня Всеукраїнського рівня у Всеукраїнській  українознавчій  грі «Соняшник».

-          Учениця  2  класу Смірнова Анастасія   нагороджена Дипломом  І ступеня Всеукраїнського рівня у Всеукраїнській  українознавчій  грі «Соняшник».

-          Учень  2  класу  Баранський  Владислав   нагороджений  Дипломом  І ступеня Всеукраїнського рівня у Всеукраїнській  українознавчій  грі «Соняшник».

-          Учень  5 класу  Михальчук Орест   нагороджений  Дипломом  ІІІ ступеня Всеукраїнського рівня у Всеукраїнській  українознавчій  грі «Соняшник».

-          Учениця  8 класу  Самофал Анна   нагороджена  Дипломом  ІІІ ступеня Всеукраїнського рівня у Всеукраїнській  українознавчій  грі «Соняшник».

Аналіз   методичної роботи з виховної роботи.

      Протягом    2015-2016 н.р. усі виховні заходи  було проведено відповідно до програми розвитку Великомотовилівського НВО на 2013-2018н.р., річного плану роботи закладу, виховного  плану   роботи школи,    планів  виховної роботи класних керівників   та виховної проблеми, над якою працює колектив: «Формування національної свідомості та виховання духовно вільної, творчої, гармонійно розвиненої особистості». Створюючи виховну систему в школі, адміністрація та педагогічний колектив НВО врахували  інтереси учнів та їх батьків, громадськості, місцевих органів самоврядування, можливості педагогічного колективу, традиції школи і села, соціальне оточення. У НВО спланована робота ШМО класних керівників під керівництвом Телитченко Н.Я.   План виховної роботи НВО тісно пов'язаний з планами виховної роботи класних керівників і здійснюється у процесі реалізації спільних виховних завдань. У НВО функціонує кабінет виховної роботи, який одночасно є    і кабінетом соціального педагога. На реалізацію виховних завдань спрямована тісна співпраця адміністрації закладу, класних керівників, соціально-психологічної служби, педагогів-організаторів, вчителя фізичної культури та керівників гуртків ФРЕЕЦ. Культурно-масові виховні заходи  були направлені на утвердження поваги до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, працелюбства, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, поміркованості. Серед них – традиційні свята, тематичні години спілкування,  конкурси плакатів та малюнків  за тематикою запланованих заходів, рейди –перевірки.        

     Навчальний рік традиційно розпочався святом Першого дзвоника. До 22.09.2015р. було  оформлено класні куточки, обрано членів учнівського самоврядування, які стали активними учасниками районних зборів лідерів цієї організації. Великомотовилівське НВО «ЗОШ I-III ступенів-дитячий садок»  затвердило свою форму учнівського самоврядування під назвою «Паростки надії» у 2000 році,    працює за прийнятим статутом,    має свою емблему, гімн. Для організації роботи у школі виділено приміщення, де проводяться засідання активу, навчання для лідерів, тренінги.Дитяча організація працює за відповідним планом, охоплюючи різні напрямки роботи, за які відповідають створені комісії (навчальна, дисципліни і порядку, інформаційна, шефської допомоги, дозвілля і цікавих справ, господарська). У школі зібрані всі основні нормативно-правові документи, які  регламентують діяльність органів самоврядування дітей та учнівської молоді, а саме: Конституція України, Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про молодіжні та дитячі громадські організації», Декларація прав людини, Конвенція ООН про права дитини, Положення про загальноосвітній навчальний заклад та накази Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Щоб самоврядування успішно розвивалося, необхідна партнерська підтримка, а найперші партнери дітей – це педагоги та батьки. Однак, існують проблеми в оформлені та підписанні   тристоронньої  угоди між учнівською молоддю, педагогічною та батьківською громадськістю.  Щоб організувати цікаве шкільне життя та дозвілля, в першу чергу, необхідно розвивати лідерські якості, організаторські навички, управлінську майстерність, уміння приймати правильні та виваженні рішення. Для цього щопонеділка проводилося  засідання старостату під керівництвом Севастьянової К.Р.   Для інформаційного супроводу діяльності органів учнівського самоврядування у навчальному закладі періодично випускалася  газета «Шкільний вісник», а також систематично висвітлювалися заходи на сайті школи.Традиційно учні розпочинали робочий тиждень з виконання державного Гімну України.

      Ураховуючи нові суспільно-політичні реалії в Україні після Революції гідності, обставини, пов’язані з російською агресією, усе більшої актуальності набуває виховання в молодого покоління почуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, активної громадянської позиції.

      Результатом мобілізації творчого потенціалу лідерів учнівського самоврядування, педагогічного колективу та  батьків стала успішна участь  дітей  у акціях “Ліки учасникам АТО”. Для того, щоб виховувати у дітей почуття доброзичливості, милосердя, бажання прийти на допомогу тим, хто її потребує, проведено акцію «Подаруй частинку радості». Було зібрано декілька ящиків іграшок для малюків з дитячих будинків та передано волонтерам. Учні школи приєдналися до флешмобу «Голуб миру», який започаткували активісти Гельмязівської ЗОШ Золотоніського району Черкаської області.

       Під керівництвом вчителя фізичної культури Денисенка В.В. у  навчальному закладі відбулися змагання у рамках Олімпійського тижня. Найбільш активними учасниками стали учні 6 класу.

       27 вересня в Україні відзначають Всеукраїнський День вихователя та всіх дошкільних працівників. З нагоди цього свята у дитячому садку "Любисток" відбувся святковий ранок. Діти  брали участь у вікторинах та конкурсах, під керівництвом вихователів  підготували виставку малюнків та поробок.

      З 1 по 31 жовтня у навчальному закладі проводився  щорічний Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек. У 2015році він пройшов  під гаслом «Виховуємо громадянина – патріота України». Найактивнішим класом, який взяв участь в акції "Подаруй бібліотеці  дитячу книгу" став 2 клас – 12 учнів подарували  дитячі книги. А загалом, 20 учнів стали активними учасниками акції і шкільна бібліотека поповнилася 22 дитячими виданнями.

      До Дня Захисника України, який відзначався 14 жовтня, відповідно до Указу Президента України "Про відзначення у 2015 році Дня Захисника України від 23.08.2015 року №497", у нашій школі пройшла урочиста лінійка. Учні 9 класу розповіли про традиції свята Покрови та українського козацтва, а учні 2 класу взяли участь у спортивно-масовій грі  "Козацькі забави".

     8 жовтня  в Україні відзначався День визволення України від німецько-фашистських загарбників. Учні нашої школи вшанували пам'ять воїнів, які загинули, визволяючи свою Батьківщину від ворога, покладанням квітів до пам'ятника, згадали наших земляків , які  не шкодуючи свого життя визволяли   Вітчизну від ворога.

      З метою пропагування грамотності, підтримки та розвитку державної мови як духовного потенціалу нації, виховання високої мовної культури 9 листопада об 11 годині, у День української писемності та мови, Українським радіо проводився XV Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Учні 10 та 11 класів нашої школи разом з вчителями долучилися до цього заходу.

      16 листопада діти та вчителі школи  відзначали Міжнародний день толерантності.   Практичним психологом Янушевич О.М. під час урочистої лінійки була проведена акція «Візьмемося за руки!». Діти та вчителі, тримаючись за руки,   по черзі передавали імпульс один одному. Протягом дня учні також взяли активну участь у акціях «Ти да я, да ми разом», «А ти мені подобаєшся». На ромашках толерантності кожен клас висловив свою думку про те,  що необхідно зробити для того, щоб школа стала простором толерантності. Також на «паркані» учні за допомогою малюнків передавали радість спілкування.

      В останню суботу листопада наша країна вшановує пам'ять українців, які загинули під час Голодомору 1932-1933 років. 27 листопада 2015 року учні школи під керівництвом заступника директора з НВР  підготували та провели    виховний захід «Злочин влади – трагедія народу», присвячений цій даті. Адміністрація, вчителі та учні НВО взяли участь у поминальній ході та панахиді  біля пам’ятника жертв Голодомору.

     01 грудня 2015 року  вчитель біології Жук Г.П провела з учнями  10,11класів  колективну  гра "Маршрут Безпеки", присвячену Міжнародному дню боротьби зі СНІДом. Педагог-організатор Севастьянова К.Р. та соціальний педагог Янушевич О.М. підготували презентацію та провели  виховні години у 7-11 класах на тему «СНІД- загроза людству».  Діти підготували конкурс плакатів на актуальну тему.

     З 7 по 12 грудня 2015 року  у школі проходив Всеукраїнський тиждень правознавства. В рамках цього тижня у бібліотеці була розгорнута виставка  літератури на правову  тематику. Під керівництвом учителя історії та правознавства Корольова А.О. відбувся брей-ринг "Права людини" серед учнів 9-11 класів. У 5 класі проведено конкурс малюнків "Права очима дітей", а також для учнів 5-8 класів проведена виховна година на тему "Права дитини". Відбулися заплановані зустрічі учнів, схильних до правопорушень, з дільничним інспектором. 

      Пріоритетним у навчально-виховній взаємодії учнів та педагогів є відродження традицій, забезпечення духовної єдності поколінь, збереження родинних традицій, вивчення родоводу, залучення дітей до народних традицій, звичаїв, обрядів, виховання в них національної свідомості й самосвідомості.

З цього питання у школі проведено цикл заходів.  14 грудня 2015 року у актовому залі школи учні 2 класу поринули в атмосферу Андріївських вечорниць. Пісні, жарти, розваги, кусання Калити залишили незабутні враження у дітей та  батьків. Підготувала свято вчитель початкових класів Войналович В.В. Учні 4 класу під керівництвом Паламар Г.В. теж  провели народні ігри та  обряд кусання калити. Дівчата-старшокласниці опановували ворожіння.

      За народним календарем 14 грудня відзначають День пророка Наума. Вчитель 1 класу Сингаєвська Т.О. вперше в нашій школі провела свято Наума, яке не залишило байдужим нікого з присутніх. Діти співали пісень, танцювали, розв’язували задачі та відгадували загадки. Завершилося свято Наума  урочистим поїданням   каші з медом, яка виявилася такою смачною, що багато хто попросив ще й добавки. А після цього дітлахи, спершу несміливо, а потім   уже з повним правом назвали один одного «однокашниками». 

      Напередодні свята Миколая працівники дитячого садка показали для своїх вихованців цікаву виставу. Не обійшлося без сюрпризів, адже до діток завітав сам святий Миколай і кожен вихованець отримав від нього подарунки.

     24 грудня учні 3 класу під керівництвом Груші М.М. провели вечорниці.

     25 грудня у школі відбулося свято  "Міс  школи  2015".  Учасниці з 8-11 класів показали свої вміння та таланти.  Аматорські виступи , творчий підхід до справи, підтримка залу і батьків, яскраве оточення, молоде керівництво та нові ідеї  зробили свято незабутнім.

    21 січня у нашу школу завітали гості з церкви віри євангельської, які показали виставу "Добрий чоботар". Дітям було цікаво відчути атмосферу подій історичної давнини.

    22 січня  учні та вчителі НВО відзначали День Соборності. 

    7 лютого випускники минулих років традиційно зібралися на своє свято у рідній школі. Учні та вчителі підготували для гостей цікавий концерт.

      На виконання Указу Президента України "Про вшанування подвигу учасників Революції гідності й увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні" від 11 лютого 2015 року №69 від 18 лютого 2016 року  у Великомотовилівському НВО було проведено усний журнал «Уклоняємось доземно всім героям».Учні згадали про участь українського народу у Великій Вітчизняній війні, про героїзм і мужність воїнів АТО та події на східному фронті, про трагізм участі більше 160 тисяч українців у Афганській війні. Шкільна родина вшанувала Героїв Небесної Сотні, які пожертвували життям за майбутнє свого народу.

      4 березня 2016 року  відбувся конкурс "Містер школи". Учасники від 7- 11 класів показали свої можливості у різних конкурсах та змаганнях. Також привітали дівчат та жінок із святом 8 Березня.

      30 березня 2016 року  у школі відбувся правовий брейн-ринг серед учнів 8-11 класів.

      26 квітня у школі відбувся захід, присвячений пам'яті героїв-ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

      9 травня   учні нашої школи вшанували пам'ять загиблих у Великій Вітчизняній війні. Біля пам'ятника полеглим воїнам відбувся мітинг, присвячений дню Перемоги.

     17 травня відбулося пам'ятне для першокласників свято Букваря.  

     27травня у нашому навчальному закладі пролунав останній дзвоник для випускників 11 класу. 

     28 травня уся шкільна родина зібралася на традиційне свято "Прощання зі школою".

      З метою виховання патріотизму, національної гордості, активної громадянської позиції, у районі запроваджено проект “Ми і Україна”, який розрахований на 5 років і включає проведення фестивалів та однойменних фотоконкурсів. Учні нашої школи стали учасниками  районного конкурсу робіт юних фотоаматорів «Неосяжна моя, Україно!». 

      Представили свої роботи на районний етап  Всеукраїнських виставок-конкурсів:  «Український сувенір» та новорічно-різдвяної виставки «Новорічна композиція» учениці 2,4 класів  (Секретарьова-Перченко Л., Секретарьова-Перченко А., Мазур Ю., Приходько Д.).

     Учениця 4 класу Суслова Н. взяла участь у районному етапі Всеукраїнського конкурсу «Об’єднаймося ж, брати мої!».

      З  23 по 30 червня 2016 року група дітей Борівської та Мотовилівської громади у складі колективу «Лілея» (керівник Вікторія Білодід) перебували на відпочинку та представляли Україну на Х Міжнародному телевізійному фестивалі «Морська мушля», місто Созопол, Болгарія. Учениця 3 класу Дубчак Анастасія, вихованка Фастівської школи мистецтв, клас педагога Грєчіна Дмитра Миколайовича,посіла ІІ місце в номінації «Вокал».  

      Відвідування театральних вистав є невід’ємною складовою естетичного виховання учнів НВО.  У  І семестрі  учнями 1-4 класів  було відвідано виставу Київського академічного обласного музично-драматичного театру ім.П.К.Саксаганського. Цікаво  пройшла вистава лялькового театру. Учні школи мали змогу познайомитися з творчістю квартету гітаристів.

        У 2015-2016 н.р. активно розвивалася екскурсійна діяльність.  З метою ознайомлення з природою рідного краю, її тваринним і рослинним світом, історією їх утворення була організована екскурсія в Природничий музей для учнів 2, 4, 5  класів. 3 клас відвідав музей Води. Під час осінніх канікул учні 5, 6 класів  відвідали історичний та природничий музеї, Пейзажну алею. Разом з вчителем історії старшокласники побували у музеї ВВв.13 грудня учні 5, 9  класу  поринули у новорічну атмосферу, побувавши на Клавдієвській  фабриці ялинкових прикрас. Під час зимових канікул  учні 2, 3 та 6 класів   відвідали Київську кондитерську фабрику "Roshen".  Діти ознайомилися з виробництвом, виступили в ролі дегустаторів солодощів.   Протягом  березня-травня учні школи відвідали Музей авіації, ботанічний сад у м.Києві, страусину ферму у с. Ясногородка, національний музей народної архітектури та побуту Пирогово.     

        В рамках профорієнтаційної роботи   проведено зустріч з представником Київського коледжу архітектури та дизайну. З метою дослідження професійних інтересів і нахилів учнів 9-10 класів, практичним психологом Янушевич О.М. було проведено   методику  «Матриця вибору професії». Старшокласники відвідали щорічну ярмарку професій у Фастівському центрі зайнятості. Учні 11 класу взяли участь у Дні відкритих дверей у  Київському національному університеті культури і мистецтв. 

     Літній відпочинок у школі розпочався з відкриття мовного табору, який працював  з 2 по 15 червня. За цей час діти підвищили  рівень володіння англійською мовою, вчилися застосовувати її у різних формах ігрової діяльності. Під час роботи табору відбувалися різні конкурси, діти активно відпочивали, ходили на екскурсії.

      Спортивно-оздоровча позаурочна робота здійснюється під керівництвом вчителя фізичної культури Денисенка В.В.   Учні НВО є активними учасниками спортивних змагань  районного рівня.  Цікаво пройшли спортивні змагання у рамках Олімпійського тижня. На засіданнях ШМО класних керівників обговорювалися практичні уроки доброчинності в селі, школі, класі, використання державної символіки, обрядовості у виховному процесі. Результатом такого обговорення став звіт «Добрі справи учнівського колективу», представлений на районну військово-патріотичну гру «Джура».Класні керівники, зокрема Телитченко Н.Я, Ольшана Л.В.,Денисенко В.В., педагог-організатор Севастьянова К.Р. допомагали команді учнів 8-11 кл. у підготовці до районного військово-патріотичного змагання «Джура». 

Психологічна та корекційна допомога учасникам навчально-виховного процесу. Робота соціального педагога.

      Психологічна служба НВО здійснювала свою роботу у 2015 – 2016 н. р. відповідно статей 21, 22 Закону України «Про освіту», Наказу Міністерства освіти України «Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України» № 616 від 02.07.2009 р., Етичного кодексу психолога, листа МОН від 17.09.2015 №1/9-442 «Про оптимізацію діяльності працівників психологічної служби», чинного законодавства.

Методична проблема психологічної служби НВО: «Формування психологічного здоров’я особистості шляхом розвитку та корекції емоційної сфери дитини».

      Протягом року була проведена робота з учнями, працівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу в наступних напрямках: діагностична, консультативна, корекційно-розвивальна, психологічна просвіта, профілактична робота та організаційно-методична робота.

Діагностичні дослідження.

Вихованці дитячого садка. Діти, які виховуються у ДНЗ «Любисток» і відвідують підготовчі заняття у НВО були продіагностовані з метою визначення їх готовності до шкільного навчання (методики «Драбинка», «Виріж коло», «Будиночок», «10 слів», «Закінчи речення», «4 зайвий», «Послідовні картинки», «Знайди недостаючий», «Малюнок людини», «Розрізані картинки», «Заборонені слова», «Графічний диктант»)

Учні. З учнями 1 класу проведена діагностика адаптованості до шкільного навчання (методики «Будиночки», «Школа звірів», опитувальник вчителя Л. Ковальової, Н. Тарасенко). Був здійснений контроль за адаптацією учнів 5 класу до нових умов навчання: діагностика рівня адаптації (Анкета для визначення рівня мотивації до навчання для учнів 5-го класу (Н.Г. Лусканова), Шкала особистісної тривожності для учнів 10-12 років (А.М. Прихожан), Діагностика інтегральної самооцінки особистості, Анкета для батьків п’ятикласників)

З учнями 7 – 10  класів були проведені психодіагностичні заходи з метою виявлення професійної спрямованості учнів (Методика «Матриця вибору професії», Методика ОДАНІ-2, Методика «Профіль»)

Також проведені наступні групові та індивідуальні діагностики: Соціометрія (3, 4, 5, 10 клас), Анкета «Оцінка готовності учнів до професійного самовизначення», АРТ (9 клас), «Неіснуюча тварина».

Педагоги. Опитування «Готовність педагогічних працівників до проведення профілактичної та правовиховної роботи», Методика «Стилі педагогічного спілкування»( Юсупов).

Консультативна робота.

Протягом року  проводилась консультативна робота з учнями, батьками, педагогами. Кількість наданих консультацій 44: учням – 16 (основні проблеми звернення: психологічні особливості міжособистісних стосунків, підвищення самооцінки та впевненості у собі, взаємини у сім’ї, улагодження конфліктних питань, результати психодіагностичних методик); батькам – 14 (основні проблеми звернення: навчальна діяльність дітей, адаптація дитини до умов нового навчального середовища, захист прав та лобіювання інтересів дітей в різних організаціях); педагогам – 14 (захист прав та лобіювання інтересів дітей в різних організаціях, результати психодіагностичних методик, співпраця з батьками, побудова взаємостосунків з учнями).

Корекційно-розвивальна робота.

З учнями проводились «Години психолога» на такі теми:

-        Програма занять «Адаптація до шкільного навчання» (1 клас)

-        «Чи потрібно бути ввічливим?», «Чи добре злитися?», «Як ставитися до невдач» (2 клас)

-        Програма занять «Розвиток творчого мислення» (3 клас)

-        «Як чудово мислити», «Мій настрій», «Образа і образливість» (4 клас)

-        Програма занять «Подолання шкільної тривожності пятикласників» (5 клас)

-        Програма занять «Хочеш змінити світ – почни з себе». (6 клас)

-        Тренінг для учнів «Мій клас» (7 клас)

-        «Твоє життя – твій вибір», «Світ професій і твій вибір», «Жити – це здорово» (8 клас)

-        Цикл занять з елементами тренінгу «Пізнай себе» (9 клас)

-        «Що таке «ні» і як його сказати», «Вчимося взаємодіяти і спілкуватися толерантно», «Хто винен, коли не щастить?» (10 клас)

-        Програма занять з підготовки учнів до іспитів. (11 клас)

Психологічна просвіта.

Проводилися виступи на батьківських зборах. Теми виступів: «Адаптація дітей до шкільного навчання» (батьки учнів 1 класу); «Адаптація дітей до навчання в основній школі» (батьки учнів 5 класу), «Підлітковий вік» (батьки учнів 6 класу).

Теми виступу перед педколективом: «Про адаптацію учнів 5 класу до навчання у старшій школі»; «Про роль психологічної служби у профілактиці суїцидальної поведінки підлітків.

Профілактична робота.

Соціальним педагогом оформлено стенд «Телефони довіри»

16 листопада 2015 року було проведено загальношкільний захід «Міжнародний день толерантності», До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом (1 грудня) приурочені бесіди та демонстрація презентації.

Учням 7-9 класів було продемонстровано фільм «Правда про алкоголь».

       Практичний психолог   Янушевич О.М. працює в тісній співпраці з учнівським, педагогічним, батьківським колективом та відповідними службами,   здійснює  соціальний супровід дітей кризових категорій. Співпраця класних керівників та практичного психолога  сприяла тому, що з боку учнів протягом навчального року не було правопорушень. Про це свідчить відсутність школярів на обліку в інспекції у справах неповнолітніх. На початку 2015-2016 навчального року практичним психологом та соціальним педагогом Янушевич О.М. разом з класними керівниками складено та систематизовано соціальний паспорт НВО та окремо кожного класу. У закладі налагоджена система попередження правопорушень серед неповнолітніх, контроль за дотриманням Закону про обов’язкову загальну середню освіту. Розроблено  Положення про Раду профілактики правопорушень та Комплексний план заходів щодо превентивного виховання учнів  на 2015-2016н.р.   На внутрішньошкільному обліку у НВО перебувають учні 7 класу Кравецький Д.  та Цимбал М. Ученицю 2 класу Коваленко Валерію та вихованку ДНЗ «Любисток» Коваленко Вікторію влаштовано  у Великополовецьку спеціальну ЗОШ-інтернат І-ІІ ступенів. В закладі проживають і навчаються діти з затримкою психічного розвитку, позбавлені батьківського піклування, діти з неблагополучних, малозабезпечених та неповних сімей. Завдяки наполегливості та прагненню допомогти Ольга Миколаївна допомогла з оформленням паспорта учню 11 класу Градюшку С.

Аналіз вжитих заходів щодо захисту прав та інтересів дитини:

 • оновлено банк даних дітей та родин, що опинилися у складних життєвих обставинах;
 • оформлені акти обстеження умов проживання дітей за місцем проживання родини;
 • батьки учнів СЖО ознайомлені з своїми правами та обов’язками, з нормативними документами по захисту прав дітей та неприпустимості будь-якого насилля  над дітьми в родинах;
 • здійснено соціальний супровід дітей та родин, що опинилися у складних життєвих обставинах.

Обстеження житлово-побутових умов:

 • Проведено відвідувань за місцем проживання дитини –  20.
 • Складено актів обстеження умов проживання – 37.

Представники дитячої кімнати міліції провели бесіди з учнями, які перебувають на ВШО, а також з учнями, які порушують дисципліну. Налагоджений зв’язок з представниками Червономотовилівської сільської ради. Поновлено «Куточок соціального педагога».

Аналіз роботи   шкільної  бібліотеки.

      Важливою складовою інформаційно-навчального середовища НВО є  бібліотека.

Бібліотека школи вже котрий рік  є прикладом позитивного вирішення матеріально-технічного забезпечення та створення належних умов функціонування.   У вересні 2015 року був проведений перерозподіл підручників по школах району з метою забезпечення ними навчально-виховного процесу.З метою підвищення бібліотечно-інформаційної культури, любові до книги, популяризації читання у школі   проведено тиждень бібліотеки, дитячої та юнацької книги. Поповнено бібліотечний  фонд  завдяки спонсорським внескам та коштам, зібраним від здачі макулатури. 

     З 5 жовтня по 30 жовтня у навчальному закладі проводився  щорічний Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек  під гаслом «Виховуємо громадянина – патріота України». Виконуючи виховну функцію, шкільна бібліотека застосовує різноманітні форми та методи патріотичного виховання, які сприяють формуванню патріотичних почуттів та громадянської самосвідомості учнів шляхом залучення їх до читання, виховання любові до книги, рідної мови, культури держави.

Найактивнішим класом, який взяв  участь в акції "Подаруй бібліотеці  дитячу книгу" став 2 клас – 12 учнів подарували  дитячі книги, які із задоволенням будуть читати учні нашої школи. А загалом 20 учнів стали учасниками акції і шкільна бібліотека поповнилася 22 дитячими виданнями.

     З нагоди 125 річниці з дня народження відомого українського поета ХХ століття, громадського  і державного діяча П.Г.Тичини, у шкільній бібліотеці була організована книжкова виставка у форматі палітри ювілейних дат. На ній було представлено твори унікального лірика та статті літературних критиків про його творчість.

     25 лютого 2016 року –145 років від дня народження Лесі Українки – однієї із центральних постатей в історії національної культури. Учні стали учасниками усного журналу.

     Не залишилась без уваги і робота з батьками. На батьківських зборах виносились такі  питання, які стосуються стану збереження підручників учнями, залучення дітей до читання, керівництво читанням в сім’ї.

      Робота шкільної бібліотеки протягом 2015-2016н.р. сприяла втіленню основних положень «Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641, приверненню уваги до проблеми патріотичного виховання у нашій державі, розкриттю виховної функції шкільної бібліотеки, об’єднанню зусиль педагогічного колективу і бібліотеки щодо розвитку патріотизму зростаючої особистості, поширенню знань про книгу, змушує бережливо ставитись до підручників, що надають змогу вчитися, розвиватися, пізнавати нове.

     Аналіз методичної роботи з дошкільного виховання.

В 2015 – 2016навчальному році освітня діяльністьдошкільного навчального закладу «Любисток» здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, Статуту та Правил внутрішнього трудового розпорядку.

Освітня діяльність, планування навчально-виховної роботи з дітьми, ведення ділової документації здійснювалася відповідно до чинних програм, вимог Базового компонента дошкільної освіти та інших нормативно-правових документів: наказу МОН України від 30.01.1998 р. № 32 «Про затвердження Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах», інструктивно-методичних листів від 27.08.2000 р. № 1/9-352, від 04.10.2007 р. № 1/9-583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади».

У дошкільному навчальному заклад«Любисток» протягом 2015-2016 навчального року функціонувало 3 вікові групи, виховувалось      дітей при практичній потужності       місця, що становило   % від загальної кількості дітей в мікрорайоні.

В ДНЗ складено банк даних дітей мікрорайону, який структуровано за роками народження дітей, місцем проживання. Облік проводиться робочою групою затвердженою наказом по ДНЗ. Комплектація груп проведена відповідно до вимог ст.14 Закону України «Про дошкільну освіту». Наявна мережа груп не задовольняє потреби батьків мікрорайону в здобутті дітьми дошкільної освіти, про це свідчить  черга в дошкільний заклад.

      Кількість педагогічних працівників залишається сталою: 6 – вихователів

( 1  у декретній відпустці), 1 – музичний керівник ( сумісник), 1 – практичний психолог. Протягом останніх трьох років у закладі спостерігається позитивна тенденція до збільшення кількості педагогічних працівників, які мають повну вищу освіту. У 2016 році закінчила навчання за спеціальністю «Дошкільне виховання» та здобула кваліфікацію «Організатор дошкільної освіти, вихователь дітей дошкільного віку з правом проведення занять англійською мовою» Пономаренко В.І. Отримала диплом бакалавра за спеціальністю «Дошкільне виховання» Гринько Л.Є. Навчалася на курсах підвищення кваліфікації та успішно склала кваліфікаційний екзамен Обелець Л.А. Підвищенню професійної компетентності педагогів та результативності навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку сприяла активна участь педагогів дошкільного закладу в методичній роботі району.

Педагоги всіх груп систематично відвідували методичні заходи, що проходили у ДНЗ району.

       На виконання Законів  України «Про освіту»,  «Про дошкільну освіту»,

«Про охорону дитинства», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти», керуючись Листом  МОН   «Щодо організації освітньої  роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році» від 20.05.2015№1/9-249, Концепцією Національно-патріотичного виховання дітей та молоді, відповідно до річного плану роботи закладу, плану педагогічних рад, заступником директора з НВР у жовтні проведено тематичну перевірку з питань організації національно-патріотичного виховання дітей у ДНЗ «Любисток», у квітні  проведено тематичну перевірку з питань співпраці ДНЗ «Любисток» і сім’ї щодо підготовки дитини до школи.   Вивчено та узагальнено довідкою питання  здійснення соціально-педагогічного патронату сімей, в яких виховуються дошкільнята, про роботу консультпунктів для батьків при 

«Любисток». 

      На сучасному етапі розвитку дошкільної освіти проблеми сімейного виховання не можна відокремлювати від дошкільної освіти. У роботі з батьками вихователі використовували різні форми, що сприяли зближенню педагогів і батьків, допомагали наблизити сім’ю до дитсадка та визначити оптимальні шляхи виховного впливу на дитину. Протягом року планомірно проводилася робота з членами родин вихованців. Вихователі постійно спрямовували самоосвіту батьків з різних питань, стимулювали їх прагнення і вміння поповнювати свої педагогічні знання. У процесі спілкування з батьками вихователі намагалися створити атмосферу довіри, враховувати особливості кожної родини. Педагоги проводили з батьками індивідуальні бесіди, консультації, тренінгові заняття, анкетування, Дні відкритих дверей, пропонували їхній увазі виставки дитячих робіт, методичну літературу, залучали до активної участі у підготовці і проведенні свят, конкурсів, екскурсій. У батьківських куточках вихователі систематично розміщували інформацію різноманітної тематики про розвиток, виховання та навчання малюків дошкільного віку, показники сформованості базових якостей особистості; ознайомлення з ефективними методами та прийомами формування у дошкільників різних форм активності; розкриття важливості ролі матері й батька у вихованні хлопчика і дівчинки тощо. Педагоги постійно залучали батьків вихованців брати активну участь у житті групи, дитячого садка.

       Протягом року в методичному кабінеті продовжувалася робота по накопиченню інформаційно науково – методичних матеріалів, в яких висвітлюється питання впровадження Програми, розробці тематичних циклів та їх наочно – дидактичному забезпеченню. Вихователі щомісячно знайомляться з публікаціями  в журналі «Дошкільне виховання».

       Для підготовки дошкільнят до навчання в школі при НВО продовжувала працювати група підготовки дітей до школи. З цими дітьми, як правило, працює вчитель, який навчатиме їх у першому класі, а саме,  Паламар Г.В. Вчителька відвідала  інструктивно-методичні наради та семінари для цієї категорії вчителів.

      Аналіз результатів методичної роботи за 2015/2016 н.р. показав, що разом з досягненнями існують також і недоліки, а саме:

•          не підготовлено матеріали для участі  в районних  етапах Всеукраїнських конкурсів   «Учитель року», «Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу»;

•   педагогічні працівники НВО, які мають педагогічні звання, не задіяні у  проведенні авторських, проблемно-тематичних курсів, майстер-класів, навчальної практики слухачів   на базі КОІПОПК;

•          не забезпечено  належну організацію проведення дослідно-експериментальної роботи та здійснення інноваційної діяльності.

Поряд із здобутками та досягненнями в роботі методичної служби НВО є невирішені питання і проблеми, над якими слід працювати в новому навчальному році, а саме:

•          Використовувати  потенціал  вчителів вищої кваліфікаційної категорії (учителів-методистів, старших учителів) у системі методичної роботи різних рівнів.                                                                                                                                                                                             Постійно.                                                                                                 

•          Сприяти виявленню та підтримці творчо працюючих вчителів та підготовці їх до участі у фахових конкурсах.                  Постійно.                                                                                                                                                

•          Координувати  роботу  з  педагогічними  працівникам   НВО щодо своєчасного виявлення, соціальної підтримки та створення умов для навчання і розвитку обдарованої молоді.                                                                                                                                                     Постійно.

•          Здійснювати   відстеження якості освіти за допомогою моніторингу, мета якого – отримати інформацію про ефективність і якість навчально-виховного процесу, покращення його організації.                                                                                                                  Квітень 2017р.                                                                                                   

•          Сприяти впровадженню дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності в роботі дошкільного навчального  закладу «Любисток» та НВО.                                                                                                                                                                                          До 2017н.р.                                                                                                        

•       Організувати відкриті заняття ШМО вихателів ДНЗ «Любисток».                                                                                              Протягом року.                                                                                           

•       Організувати постійно діючу рубрику ДНЗ «Любисток» на сайті НВО.                                                                                      Протягом року.                                                                                               

•      Забезпечити  належний управлінсько-методичний супровід педагогічних працівників з метою розвитку їх професійних компетентностей та професійного вдосконалення в міжатестаційний період.                                                                                                                             Постійно.

•          Залучати  вчителів до підготовки авторських програм.                                                                                                                        Постійно.

•          Забезпечити  наступність  у змісті допрофільної підготовки і профільного навчання.                                                                     Постійно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

•          Забезпечити    психолого-педагогічний  супровід кожного учня з метою запобігання бездоглядності, попередження правопорушень та інших асоціальних явищ.                                                                                                                                                                                      Постійно.

•          Активізувати співпрацю з батьками, Службою у справах дітей, Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Кримінальною міліцією, налагодити взаємодію із дільничим.                                                                                                                                                   Постійно.

•          Підвищувати  конкурентоспроможність  НВО  в соціумі району.                                                                                                       Постійно.                                                                                                                

        Критично оцінюючи зроблене та враховуючи процеси, які відбуваються в освіті на сучасному етапі, пріоритетними у діяльності науково-методичної служби НВО  визначаються такі прогностичні завдання:

•          інформаційне забезпечення освітньої діяльності педагогічних працівників;

•          використання потенціалу педагогів вищої кваліфікаційної категорії (учителів-методистів, старших учителів, вихователів-методистів) у системі методичної роботи різних рівнів;

•          здійснення навчання педагогів НВО для підвищення їх кваліфікації за дистанційною формою навчання.

•          сприяння видавничій діяльності педагогічних працівників НВО;

•          сприяння участі педагогічних працівників НВО в діяльності обласних професійних об’єднань у 2016/2017 н.р.;

•          ефективна діяльність Web-сайту   навчального  закладу;

•          забезпечення належних умов для функціонування шкільної бібліотеки  та  повноцінне комплектування бібліотеки науково-методичною, навчальною літературою та фаховими періодичними виданнями;

•          здійснення організаційно-інформаційного та науково-методичного супроводу функціонування та розвитку   психологічної служби; удосконалення матеріально-технічного забезпечення психологічної служби;

•          системна підготовка педагогічних працівників НВО до реалізації завдань  профільного навчання шляхом організації заходів міжкурсового періоду;

•          психолого-педагогічний  та  науково-методичний   супровід   функціонування   профільного навчання;

•            удосконалення організаційно-методичних механізмів пошуку, виявлення та підтримки творчо працюючих вчителів та підготовка їх до участі у фахових конкурсах;

•          створення організаційно-педагогічних умов для розвитку інноваційного освітнього простору, збільшення кількості об'єктів та підвищення якості інноваційної діяльності.

                                                                                  

                                                                                                                

   

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

                                    І. Організація курсового підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

1.

Участь вчителя фізики Войналовича С.А. та вчителя математики Горобей Ю.В.  у  роботі обласного семінару «Стратегічні вектори модернізації змісту освіти» набазі комунального закладу «Володарська загальноосвітня санаторна школа І-ІІІ ступенів»

Серпень

Директор НВО Войналович С.А.

2.

Уточнення списків курсового підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у 2016-2017н.р.:

Серпень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

3.

Організація курсового підвищення кваліфікації вчителя фізики та інформатики Незоли Ю.В. ( очно-заочна ф.н..)

03.10.-28.10.2016

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

4.

Організація курсового підвищення кваліфікації вчителя  біології, основ здоров’я Янушевич О.М.( дистанційна ф.н.)

24.10.-02.10.2016

26.1016.-24.04.17

25.04.2017

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

5.

Організація курсового підвищення кваліфікації вчителів початкових класів Паламар Г.В., Сингаєвської Т.О.( очно-заочна ф.н.)

28.11.16-23.12.16

28.11.16.-30.11.16.

22.12.16.-23.12.16

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

6.

Організація курсового підвищення кваліфікації заступника директора з НВР, вчителя зарубіжної літератури Перепелиці І.С. (очно-заочна ф.н.)

30.01.17.-10.02.17

30.01.17.- 01.02.17

23.02.17-24.02.17

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

7.

Організація курсового підвищення кваліфікації вчителя початкових класів Груші М.В. (очно-заочна ф.н.)

13.02.17.-15.02.17.

09.03.17.-10.03.17

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

8.

Організація курсового підвищення кваліфікації   вчителя історії Корольова А.О.

03.04.17.-14.04.17

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

9.

Організація курсового підвищення кваліфікації вихователя ДНЗ «Любисток» Тихоненко І.О.

03.04.17.-28.04.17

03.04.17.-05.04.17.

27.04.17.-28.04.17

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

10.

Організація роботи вчителя зарубіжної літератури Перепелиці І.С. у    формуванні обласного професійного об’єднання  учителів  зарубіжної літератури. Майстер-клас учителя зар. літ. і російської мови Білоцерківська ЗОШ  І-ІІІ ступенів  № 18   Пітерської Олени В’ячеславівни  «Активізація пізнавальної діяльності учнів, формування їх ключових компетентностей у процесі вивчення зарубіжної літератури в школі»

За наказом відділу освіти

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

11.

Інструктивно-методична нарадавчителів початкових класів,які ведуть гурток "Дошкільнятко».( Груша М.В.)

15.09.2016р.

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

12.

Формування замовлення на проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2017-2018 навчальний рік.

Квітень-травень 2017р.

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

13.

Формування замовлення на участь педагогів НВО  у роботі  обласних    професійних об’єднань.  

Травень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

14.

Формування списків педагогічних працівників НВО станом на 01.06.2017р.

Травень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

15.

Підготовка матеріалів відповідно до наказу відділу освіти «Про проведення тарифікації педпрацівників Фастівського району у 2016-2017н.р( І етап)

 Червень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

                 

                           ІІ. Організаційні заходи щодо професійного розвитку педагогічних кадрів у міжкурсовий період.

1.

Засідання педагогічної ради.

31.08.2016

Директор НВО Войналович С.А.

2.

Визначення докурсових та післякурсових завдань вчителів.

Вересень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

3.

Розподіл обов’язків між членами колективу щодо організації та участі  учнів НВО у Всеукраїнськихучнівських конкурсах

Вересень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

4.

Ознайомлення педколективу з нормативно-правовими документами, інструктивно-методичними матеріалами з атестації педпрацівників

 - видання наказу «Про організацію і проведення атестації у навчальному році (створення атестаційної комісії)»;

-          розробка плану-роботи атестаційної комісії;

-          складання плану-графіку заходів з атестації;

-          проведення методичних заходів з педпрацівниками-керівника-  ми МО щодо атестації у 2016-2017навчальному році

– надання списків педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації із зазначенням результатів попередньої атестації та строків проходження підвищення кваліфікації;

прийом АК заяв про позачергову атестацію, про перенесення строку атестації;

подання керівника або педради закладу про присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, пед.. звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності;

– засідання АК про затвердження:

а) списків педагогічних працівників, які атестуються

б) графіку роботи атестаційної комісії;

в) прийняття рішення щодо перенесення строку чергової атестації;

видання наказу про атестацію;

подання матеріалів до міської атестаційної комісії;

ознайомленняпедпрацівників з графіком проведення атестації під підпис;

індивідуальне консультування педагогів про проходження атестації

до 20.09. 2016

до 10.10.2016

до 20. 10.2016

Директор НВО Войналович С.А.,

заступник з НВР Перепелиця І.С.

5.

Оформлення портфоліо молодого вчителя математики  Горобей Ю.В.

Протягом року

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

6.

Засідання педагогічної ради.

Жовтень

Директор НВО Войналович С.А.

7.

Засідання атестаційної комісії І рівня (за графіком).   

Грудень

Директор НВО Войналович С.А.

8.

Засідання атестаційної комісії І рівня (за графіком).

Січень

Директор НВО Войналович С.А.

9.

Засідання педагогічної ради.

Січень

Директор НВО Войналович С.А.

10.

Надання до атестаційної комісії характеристики діяльності педагогічних працівників у міжатестаційний період 

до 01.03.2017

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

11.

Засідання педагогічної ради.

Березень

Директор НВО Войналович С.А.

12.

Індивідуальні консультації щодо оформлення творчих  звітів учителів, що атестуються.

Березень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

13.

Ознайомлення педагогічних працівників з характеристикою (під підпис) не пізніше як за 10 днів до засідання;

-          засідання АК  І рівня;

-          оформлення атестаційних листів (у 2-х примірниках);

-          повідомлення педпрацівникам рішення АК одразу  після її засідання (під підпис);

вручення  атестаційних листів під підпис  атестованим працівникам (не пізніше трьох днів після атестації);

до 01.04.2017

Директор НВО Войналович С.А.,

заступник з НВР Перепелиця І.С.

14.

Засідання педагогічної ради.

Квітень

Директор НВО Войналович С.А.

15.

– Здійснення атестації педагогічних працівників атестаційною комісією  ІІ рівня;

-          оформлення документації за підсумками атестації педагогічних працівників;

-          проведення методичних заходів з педкадрами закладу щодо підсумків атестації;

-          аналіз результатів атестаційного процесу.

До 10.04.2017

Квітень

Директор НВО Войналович С.А.

16.

Підготовка звітної та статистичної документації.

Травень

Заступник з НВР Перепелиця І.С., керівники ШМО

17.

Оформлення  наказу «Про підсумки атестації педагогічних працівників».

Червень

Директор НВО Войналович С.А.

18.

Відстеження результатів діяльності педагогічних працівників, які мають атестуватися у наступному навчальному році (результати контрольних робіт, заліків, ЗНО, екзаменів тощо)

Червень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

19.

Засідання педагогічної ради.

Травень

Директор НВО Войналович С.А.

20.

Засідання педагогічної ради.

Червень

Директор НВО Войналович С.А.

ІІІ. Вивчення, апробація та впровадження у практику перспективного педагогічного досвіду, наукових ідей, нових освітніх технологій навчання та виховання учнів.

1.

Створення банку  даних програмно-методичної, нормативно-правової, науково-технічної інформації.

Серпень

Директор НВО Войналович С.А.,

заступник з НВР Перепелиця І.С.

2.

Сприяння впровадженню досягнень  кращого педагогічного досвіду, інноваційних технологій у навчально-виховний процес.

Протягом року

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

3.

Уточнення графіка вивчення досвіду вчителів НВО.

Вересень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

4.

Створення банку даних про роботу шкільних відділень МАН.

Вересень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

5.

Затвердження перспективних планів роботи з питань вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду

Жовтень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

6.

Засідання круглого столу пактичних психологів та соціальних педагогів (районний рівень)

25.11.02016р.

Директор НВО Войналович С.А.,

заступник з НВР Перепелиця І.С.,

практ. психолог Янушевич О.М.

7.

Вивчення стану викладання :

- англійської мови;

- астрономії;

- образотворчого мистецтва;

- трудового навчання;

- музичного мистецтва. 

Протягом року (за наказом відділу освіти)

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

8.

Вивчення стану впровадження електронних засобів навчального та загального призначення в навчально-виховному процесі; контроль за використанням комп’ютерних технологій.

Грудень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

9.

Районний семінар-практикум вихователів ДНЗ

24.02.2017р.

Директор НВО Войналович С.А.,

заступник з НВР Перепелиця І.С.,

вихователь Обелець Л.А.

10.

Районний семінар-практикум вчителів української мови та літератури

14.03.2017р.

Директор НВО Войналович С.А.,

заступник з НВР Перепелиця І.С.,

Ольшана Л.В.

11.

Вивчення стану викладання  предметів у початкових класах. 

Березень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

12.

Оформлення довідки про «Про видавничу діяльність педагогів у 2016-2017н.р.»

Квітень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

13.

Здійснення анкетування серед учителів та учнів; здійснення мікро досліджень серед учителів; обробка інформації щодо роботи над реалізацією науково-методичної проблеми НВО.

Квітень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.,

Практичний психолог

Янушевич О.М.

14.

Планування методичної роботи, організація методичної допомоги вчителям щодо роботи над реалізацією науково-методичної проблеми НВО

Травень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

15.

Підготовка наказу «Про підсумки методичної роботи у 2016-2017 н.р.»

Червень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

                                      

                                ІV. Організація дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності в закладах освіти.

1.

Реалізація програми «Сприяння просвітницькій роботі «рівний –рівному» серед учнівської молоді України щодо здорового способу життя»

Протягом року

Практичний психолог

Янушевич О.М.

2.

Реалізація програми « Дорослішай на здоровя»

Протягом року

Практичний психолог

Янушевич О.М.

V. Експертна оцінка якості та результативності роботи педагогічних працівників та моніторинг якості освіти у навчальних закладах.

1.

Підготовка матеріалів відповідно до наказу відділу освіти «Про проведення тарифікації педагогічних працівників Фастівського району у 2016-2017 н.р.                       

Серпень

Директор НВО Войналович С.А.,

заступник з НВР Перепелиця І.С.

2.

Формування списків педагогічних працівників.

Вересень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

3.

Складання графіків відкритих уроків та контрольних робіт.

Вересень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.,

керівники ШМО

4.

Перевірка особових справ учнів 1-11класів.

Вересень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

5.

Моніторингове дослідження стану організації національно-патріотичного виховання у НВО  протягом 2014-2016н.р.

Вересень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

6.

Перевірка календарного планування. Відповідність календарного планування уроків навчальним програмам.

До 15.09.2015.

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

7.

Перевірка організації роботи курсів за вибором та факультативів.

Протягом жовтня

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

8.

Контроль за веденням класних журналів та журналів факультативних занять.

До 26.10.2015

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

9.

Анкетування педагогів з метою спонукання педагогів до самоосвіти.

Жовтень

Практичний психолог Янушевич О.М.

10.

Перевірка учнівських щоденників

Жовтень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

11.

Моніторинг організації та проведення спортивно – масових заходів у 2016-2017 н.р.

Жовтень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

12.

Перевірка зошитів для контрольних робіт з питань дотримання критеріїв оцінювання:  у 5,6,7 класах.

Листопад

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

13.

Контроль за станом відвідування учнями школи.

Листопад

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

14.

Вивчення здійснення інноваційної роботи у НВО у  2016/2017 н.р.

Листопад

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

15.

Про організаційно-методичне забезпечення реалізації концептуальних засад громадянського виховання особистості дитини дошкільного віку в ДНЗ «Любисток»

Грудень-січень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

16.

Моніторинг організації та здійснення виховної роботи  протягом І семестру  2016/2017 н.р.

 Грудень

  Заступник з НВР Перепелиця І.С.

17.

Моніторинг  рівня навчальних  досягнень учнів 2— 11-х класів за І семестр 2016-2017н.р.

Грудень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

18.

Контроль за веденням класних журналів та журналів гурткової роботи.

Січень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

19.

Моніторинг рівня самоосвіти вчителів.

Січень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

20.

Перевірка зошитів учнів 1-4 класів з питань дотримання критеріїв оцінювання.

Лютий

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

21.

Моніторинг готовності вихователів до інноваційної та дослідно-експериментальної роботи в ДНЗ «Любисток».

Лютий

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

22.

Звіти рвк, ісуо

   

23.

Вивчення стану впровадження здоров’язберігаючих технологій в навчально-виховний процес НВО.

Лютий

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

24.

Моніторинг вивчення профільної спрямованості учнів школи.

Березень

Практичний психолог Янушевич О.М.

25.

Організація та проведення моніторингу   учнів, батьків, учителів.

Квітень

Практичний психолог Янушевич О.М.

26.

Моніторинг стану методичної роботи

Квітень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

27.

Формування папки нормативно-правових документів «До нового 2017-2018н.р.»

Травень

Директор НВО Войналович С.А.,

заступник з НВР Перепелиця І.С.

28.

Ознайомлення педагогічних працівників з проектом навантаження  на 2017-2018н.р.

Травень

Директор НВО Войналович С.А.

29.

Моніторинг стану забезпечення учнів шкільними підручниками на новий 2017-2018н.р.

Травень

Бібліотекар НВО Сердюк Л.В.

30.

Про підсумки проведення ДПА 2016 року  в 4, 9, 11 класах та рівень навчальних досягнень

Червень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

                         

                               VІ. Організація та проведення представницьких педагогічних та масових учнівських заходів.

1.

Контроль за графіком відвідування секційних засідань вчителів-предметників.

Серпень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

2.

Участь педагогів НВО у районній розширеній педагогічній раді

30.09.2016

Директор НВО Войналович С.А.,

заступник з НВР Перепелиця І.С.

3.

Організація та проведення декади ШМО вчителів фізкультури і спорту,Захисту Вітчизни.

 05.09.- 16.09.

Вчитель фізичної культури Денисенко В.В.

4.

Організація та проведення  тижня  книги.

19.09 – 30.09

Бібліотекар Сердюк Л.В.

5.

Шкільний етап конкурсів  «Неосяжна моя Україна!», «Моя Україно!».  

Вересень-жовтень 

Заступник з НВР Перепелиця І.С., педагог-організатор Зайцева С.В.

6.

День  туризму

27.09.2016

Вчитель фізичної культури Денисенко В.В.

7.

Участь у обласній  благодійній акції «Діти Київщини – воїнам АТО»

Вересень

Педагог-організатор Зайцева С.В.

8.

Участь у районному етапі  обласного  конкурсу-виставки творчих дитячих робіт   «Український сувенір»             

Вересень

Вчитель початкових класів Паламар Г.В.

9.

Участь у районному етапі інтелектуальної гри брейн-ринг „Підліток і право”

Жовтень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.,

вчитель історії Корольов А.О.

10.

Шкільний етап конкурсів  «Ліси для  нащадків».

Жовтень

Вчитель біології Жук Г.П.

11.

Участь у районному  етапі конкурсу «Топоніміка та історія рідного краю».

Жовтень

Вчитель історії Корольов А.О.

12.

Районний етап обласної пошукової акції «Герої серед нас: сучасні захисники України»     

Жовтень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.,

вчитель історії Корольов А.О.

13.

Районний етап обласного профорієнтаційного змагально-мотиваційного заходу учнівських команд «Обери майбутнє»

Жовтень

Педагог-організатор Зайцева С.В.

14.

Районний та обл. етапи Всеукраїнського конкурсу фото-, відео робіт «Україна та НАТО:сучасний погляд української молоді

Жовтень

Педагог-організатор Зайцева С.В.

15.

Організація та участь у  Міжнародній грі зі світової (української та зарубіжної) літератури «Sunflower» для учнів 1-11 класів.

Листопад

Заступник з НВР Перепелиця І.С.,

вчитель зар.літ. Жуков М.О.

16.

Організація та участь у Всеукраїнському конкурсі з англійської мови

«Гринвіч».

Листопад

Вчителі англійської мови Перехрест Т.Д.,  Жуков М.О.

17.

Організація та проведення шкільного етапу   міжнародного конкурсу з  української мови ім. П.Яцика.

Листопад

Заступник з НВР Перепелиця І.С.,

вчитель української мови Телитченко Н.Я.

18.

Організація та проведення шкільного етапу

Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням.

Листопад

Заступник з НВР Перепелиця І.С.,

вчитель української мови

Ольшана Л.В.

19.

Організація та проведення шкільного етапу міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім.. Т.Г.Шевченка.

Листопад

Заступник з НВР Перепелиця І.С.,

вчитель української мови

Ольшана Л.В.

20.

 Шкільний етап конкурсів «Новорічна композиція» та «Український сувенір»

Листопад

Педагог-організатор

Зайцева С.В., кер. гуртка Жук Т.Є.

21.

Районний та обл. етапи дитячих творчих робіт  «Київщина без корупції»

Листопад

Заступник з НВР Перепелиця І.С.,

кер. гуртка Жук Т.Є.

22.

Заходи з підготовки та відзначення у навчальних закладах області Дня Гідності та Свободи

Листопад

Заступник з НВР Перепелиця І.С.,

педагог-організатор  Зайцева С.В.

23.

Обласна виставка-конкурс дитячого малюнка «Чарівна палітра» (на базі КЗ КОР «Білоцерківський краєзнавчий музей»)

Листопад

Кер. гуртка Жук Т.Є.,

вчитель обр. м-ва Войналович В.В.

24.

Обласна виставка-конкурс дитячого малюнка «Право очима дітей»

Листопад

Заступник з НВР Перепелиця І.С.,

класні керівники

25.

Урок пам’яті «Допоки пам’ять в серці не згасає» щодо трагічних подій на Україні під час Голодомору 1932 – 1933 років

Листопад

Заступник з НВР Перепелиця І.С., педагог-організатор Зайцева С.В.

26.

 Участь у районному етапі  конкурсу «Об’єднаймося ж, брати мої!».

Грудень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.,

вчитель української мови Телитченко Н.Я.

27.

Участь у районному етапі   конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика.

Грудень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.,

вчитель української мови Телитченко Н.Я.

28.

Участь у міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру».              

Грудень

Вчитель математики Горобей Ю.В.

29.

Участь у районному етапі  конкурсу   ім.Т. Шевченка

Грудень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.,

вчитель української мови

Ольшана Л.В.

30.

Обласне свято та районна благодійна акція до Дня Святого Миколая «Ой хто, хто Миколая любить!».

Грудень

Педагог-організатор Зайцева С.В., 

31.

Районний  етап  Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.

Грудень

Заступник з НВР Перепелиця І.С., вчитель біології Жук Г.П.

32.

Участь у районному  етапі проблемно-пошукового семінару  . «Громадське і патріотичне виховання у сучасному освітньому просторі: проблеми та перспективи»

Січень

Директор НВО Войналович С.А.,

заступник з НВР Перепелиця І.С.

33.

Організація та проведення декади ШМО вчителів початкових класів.

16.01 – 27.01

Заступник з НВР Перепелиця І.С.,

вчителі початкових класів

34.

Шкільний етап конкурсів « Космічні фантазії».

Січень

Педагог-організатор Зайцева С.В.

35.

Обласний етап  Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України

Січень

Заступник з НВР Перепелиця І.С., вчитель біології Жук Г.П.

36.

Районний та обл. етапи конкурс плакатів «Безпека дорожнього руху – це життя»

Січень

Кер.гуртка Жук Т.Є., вчитель основ зд. Янушевич О.М.

37.

Обласна виставка дитячих плакатів на знак підтримки співвітчизників, які проживають                    в Автономній Республіці Крим та Севастополі «Частинка Криму у моєму серці»

Січень

Кер.гуртка Жук Т.Є., вчитель історії Корольов А.О.

38.

Обласна патріотична акція на знак підтримки співвітчизників, які проживають в Автономній Республіці Крим та Севастополі «Крим – це Україна»

Січень

Кер.гуртка Жук Т.Є., вчитель історії Корольов А.О.

39.

Районний та обл. етапи виставки-конкурсу науково-технічної творчості учнівської. молоді «Наш пошук  і творчість – тобі, Україно!»

Лютий

Директор Войналович С.А.

40.

Обласний етап    Всеукраїнської виставки-конкурсу  образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва «Знай і люби свій край»

Лютий

 Кер.гуртка Жук Т.Є.

41.

Районний та обл. етапи Всеукраїнського акції «Годівничка»

Лютий

Вчитель труд.навч. Денисенко В.В.

42.

Організація та проведення декади ШМО вчителів англійської мови.   

30.01 – 10.02

Заступник з НВР Перепелиця І.С.,

вчителі англійської мови Перехрест Т.Д., Жуков М.О.

43.

Організація та проведення декади ШМО вчителів російської мови, зарубіжної літератури:

13.02 – 24.02

Заступник з НВР Перепелиця І.С.,вчитель рос.мови Жуков М.О.

44.

Організація та проведення декади ШМО вчителів національного виховання (вчителів української мови, літератури, історії та правознавство).

27.02 – 10.03

Телитченко Н.Я.,

Ольшана Л.В.,

Корольов А.О.

45.

Тиждень відкритих уроків молодих та малодосвідчених вчителів:

 Горобей Ю.В., Корольов А.О., Янушевич О.М., Жуков М.О.             

Лютий

Заступник з НВР Перепелиця І.С.,

керівники ШМО.

46.

Районний етап обласного Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім» серед учнівських колективів екологічної  просвіти.

Березень

Вчитель біології Жук Г.П.

47.

Обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу образотворчого та декоративно-ужиткового «Знай і люби свій край»

Березень

Кер. гуртка Жук Т.Є.

48.

Районний етап обласного конкурсу на кращий суспільно значущий проект учнівського самоврядування у номінаціях: «Екологія», «Правова освіта і культура учнівської молоді», «Вибір професії як життєвий проект старшокласника»

Березень

Педагог-організатор Зайцева С.В.

49.

Участь у районному  етапі педагогічних читань  «Олександр Тисовський – вчений, педагог, основоположник і організатор "Пласту"».

Березень

Директор НВО Войналович С.А.,

заступник з НВР Перепелиця І.С.

50.

Участь у районній педагогічній виставці «Освіта Фастівщини - 2016».

Березень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.,

Вчитель поч.кл. Войналович В.В.

51.

Організація та проведення декади ШМО вчителів музики, образотворчого мистецтва, трудового навчання:

13.03 – 24.03

Вольних І.О., Войналович В.В., Денисенко В.В.

52.

Участь у Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня»   

Березень

Директор НВО Войналович С.А.

53.

Районна та обл. акції в рамках Всеукр.  тижня охорони навк-го с-ща “День Землі”, «День Довкілля», «До  чистих джерел»», «Зробимо Україну чистою».

Квітень

Вчителі біології Жук Г.П. , Янушевич О.М.

54.

Районна виставка-конкурс присвячена Великоднім святам!  

Квітень

Кер. гуртка Жук Т.Є.

55.

Районний   етап  Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри Українського козацтва «Джура»(«Сокіл»)

Квітень

Вчитель фізичної культури Денисенко В.В.

55.

Організація та проведення декади  ШМО вчителів природничо-математичних дисциплін   (математики, фізики, астрономії, інформатики)   

03.04 – 14.04

Горобей Ю.В., Телитченко О.М., Войналович С.А., Незола Ю.В.

 

Організація та проведення декади  ШМО вчителів  природничих дисциплін (географії, економіки, хімії, біології, екології)

17.04 – 28.04  

Сердюк Л.В., Жук Г.П.,

Янушевич О.М.

56.

Заходи у зв’язку із роковинами Чорнобильської катастрофи 26 квітня

Квітень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.,

педагог-організатор Зайцева С.В.

57.

Участь у районному фестивалі дитячої та юнацької  творчості «Таланти твої, Фастівщино!»

Квітень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.,

педагог-організатор Зайцева С.В.

58.

Участь у обласній акції «Ми – за єдину Україну»

Травень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.,

педагог-організатор Зайцева С.В.

59.

Тиждень виховної роботи.

08.05 – 18.05

Заступник з НВР Перепелиця І.С.,

педагог-організатор Зайцева С.В.,

класні керівники

60.

Творчий флешмоб «Нащадки Великої Перемоги»

до Дня Перемоги над нацистськими окупантами та завершення війни у Європі

Травень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.,

педагог-організатор Зайцева С.В.

                                    VІІ. Інформаційно-видавнича діяльність. Зміцнення навчально-матеріальної бази

1.

Створення куточка та тематичної  папки «До нового 2016-2017 навчального року».

Серпень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

2.

Систематизація та узагальнення матеріалів для поповнення WEB-сайту школи

Вересень

Директор НВО Войналович С.А.

3.

Оформлення матеріалів шкільного етапу проблемно-пошукового семінару «Громадське і патріотичне виховання у сучасному освітньому просторі: проблеми та перспективи»

Жовтень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

4.

Оновлення інформаційного стенду  « ЗНО -2017».

Протягом року

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

5.

Участь педагогічного колективу школи у конкурсі WEB- сайтів

Грудень

Директор НВО Войналович С.А.

6.

Оформлення матеріалів шкільного етапу педагогічних читань  тему «Олександр Тисовський – вчений, педагог, основоположник і організатор "Пласту"».

Січень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

7.

Оформлення матеріалів ППД вчителя  Войналович В.В.

Лютий

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

8.

Публікація та розміщення  вчительських матеріалів у педагогічних виданнях,  на шкільному сайті та на сайті РМК.

Лютий

Директор НВО Войналович С.А., заступник з НВР Перепелиця І.С.

9.

Оформлення  результатів роботи педагогічного колективу НВО над реалізацією науково-методичної проблеми « Науково – методичний супровід підготовки вчителя до роботи з обдарованими учнями » ( І етап )

Квітень

Директор НВО Войналович С.А., заступник з НВР Перепелиця І.С.

10.

Виставка друкованої продукції

 « Наші публікації»

Травень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.