• Наша Школа

  1 вересня 1985 року на шкільному подвір’ї продзвенів перший дзвоник, який покликав дітей на перший урок у прекрасну шкільну будівлю. 
  Завдання школи - підготувати дитину до самостійного життя, дати їй міцну базу знань з основних предметів, зорієнтувати у виборі майбутньої професії. Навчальний заклад відомий як заклад, що надає знання високого рівня. Це дає змогу нашим випускникам обирати конкурентно спроможні професії на ринку праці.

  Детальніше...

 • Дитячий садок "Любисток"

  Дитячий садок – перша сходинка життя. 23.10.2012 відбулося відкриття дитсадка "Любисток". Він розміщений на І поверсі приміщення школи. Наш дитячий садочок "Любисток" – це неповторна й самобутня країна малечі. Найдорожчим скарбом тут є дитина. Вихователі впевнені в тому, що немає дітей поганих від природи, немає дитини, до якої неможливо знайти підхід.

  Детальніше...

 • Сучасний комп'ютерний клас

  На початку 2000-х років сільські діти тільки мріяли про комп’ютер. І 1 листопада 2004 року ця мрія стала реальністю. Це дозволило учням навчатися та поглиблювати свої знання, розвивати свої здібності та поринати у чудовий світ краси, науки та мистецтва. Наразі  багато предметів та дисциплін учні нашої школи вивчають за допомогою сучасних комп’ютерів.

  Детальніше...

 • Шкільний музей

  У 2007 році у школі був створений краєзнавчий музей, основоположником і меценатом якого був колишній вчитель школи Рабинович Р.О. В музеї зібрані матеріали з історії сіл Червона та  Велика Мотовилівка, історія освіти, речі давнього побуту, матеріали з історії Великої вітчизняної війни, а також матеріали про воїнів – афганців.

  Детальніше...

Робочий навчальний план 2018-19 н.р.

«З А Т В Е Р Д Ж Е Н О»

Начальник відділу освіти  

Фастівської райдержадміністрації

_______ О.Й.Рудаківська

„____” ____________ 2018 р.

                          

                                                                                             

                                                                                     

   

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

ВЕЛИКОМОТОВИЛІВСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ «ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ-ДИТЯЧИЙ САДОК»

НА 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

«ПОГОДЖЕНО»

на засіданні педагогічної ради

(протокол №_____ від ______ _________ 2018 р )

Голова педагогічної ради

директор НВК  

____________ Войналович С.А.

МП

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Великомотовилівський навчально-виховний комплекс "заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів-дитячий садок" Фастівської районної ради Київської області   здійснює планування своєї діяльності на підставі законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» (зі змінами), «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87 (для 1-х класів), Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392, Концепції профільного навчання у старшій школі з урахуванням вимог Концепції профільного навчання у старшій школі, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 №854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі», «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 №63); наказів Міністерства освіти і науки України №405 від 20.04.2018 р. «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня», №406 від 20.04.2018 р. «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня», №407 від 20.04.2018 р. «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня», №408 від 20.04.2018 р. «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня №8», від 12.01.2016  «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», листа Міністерства освіти і науки України №1/9-254 від 20.04.2018 р., Статуту закладу, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні  Державних стандартів.                                                  Згідно зі Статутом Великомотовилівський навчально-виховний комплекс "заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів-дитячий садок" має таку структуру:

дитячий садок «Любисток»;

школа І ступеню (1 – 4 класи);

школа ІІ ступеню (5 – 9 класи);

школа ІІІ ступеню (10 – 11 класи).

Робочий навчальний план для 1 класу НУШ складено на основі Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти під керівництвом Савченко О.Я.                    ( затвердженої колегією МОН України 22.02.2018р).

Робочий навчальний план для 2-4 класів складено на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня (початкова освіта) затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407 (Таблиця 1 до Типової освітньої програми).

Робочий навчальний план для 5-9 класів складено на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта) затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 (Таблиця 12 до Типової освітньої програми ).

Робочий навчальний план для 10 класу складено на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої   освіти ІІІ ступеня (профільна середня освіта) затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408 (Таблиця 2 до Типової освітньої програми ). 10 клас навчається за двома профілями : українська мова та біологія і екологія.

           Робочий навчальний план для 11 класу складено на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої   освіти   ІІІ ступеня (профільна середня освіта) затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 406 (Таблиця 7 до Типової освітньої програми ). 11 клас навчається за біотехнологічним профілем.

Робочий навчальний план розраховано на 5-денний робочий тиждень. Навчальні заняття у школі починаються о 8 годині 30 хвилин. Тривалість уроків: у 1 класі – 35 хвилин; у 2-4 класах – 40 хвилин; у 5-11 класах – 45 хвилин. Школа працює в одну зміну. Гранично допустиме навантаження на учня відповідає санітарно-гігієнічним нормам, установленим Міністерством охорони здоров’я України. Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження на учнів.

Мова навчання – українська.

У 2018/2019 навчальному році у Великомотовилівському НВК функціонуватиме 11 класів, у яких навчатиметься 161 учень.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту», 2018/2019 навчальний рік розпочинається у День знань - 01 вересня 2018 року і закінчується не пізніше 01 липня2019 року. Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

 І семестр – з 1 вересня по 28 грудня 2018 року,

 ІІ семестр – з 13 січня по 24 травня 2019року.

Канікули:

Осінні: 29.10. - 04.11.2018 р.

Зимові: 31.12. 2017 - 13.01.2019 р.

Весняні: 25.03. - 31.03.2019 р.

           З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відділом освіти Фастівської райдержадміністрації можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул. Як передбачено статтею 34 Закону України «Про загальну середню освіту»,  рішенням колегії МОН України (протокол № 6/6-20 від 03 липня 2015 року) навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової, основної  і старшої  школи. Перелік предметів для проведення державної підсумкової атестації для учнів початкової та основної школи, форму й терміни проведення буде визначено додатково після затвердження МОН України. Учні старшої школи складатимуть державну підсумкову атестацію у формі ЗНО з трьох предметів: української мови і літератури, математики або історії України та предмету за вибором.

           Формування мережі класів   проведено у відповідності з встановленими державними нормативами з врахуванням фактичних можливостей, фінансового, матеріально-технічного та кадрового забезпечення школи. Робочим навчальним планом школи передбачено повну відповідність сумарного навантаження учнів, як інваріантної так і варіативної складової робочого навчального плану.  

Для задоволення потреб учнів в організації компенсуючих та розвиваючих занять, поглиблення знань учнів і підготовки до участі в проведенні предметних олімпіад у варіативній частині навчального плану визначені додаткові години на   вивчення окремих предметів, курсів за вибором   у початковій, основній школі, та старшій школі.(Додаток 1)

          Курси мають різноманітну тематику і не пов’язуються з вибраним ухилом навчання, а задовольняють схильність учнів до різних видів діяльності, для розширення свого світогляду, ознайомлення з новими сферами знань і людської діяльності. У школі продовжується   інноваційна діяльність:   Рівний-рівному- 8 клас

Також з варіативної частини навчального плану виділені години в 1-11 класах для індивідуальної та групової роботи з дітьми.

Враховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення, за результатами анкетування обрано такі модулі для вивчення предмета «Фізична культура»:

5 клас-Футбол, Волейбол, Баскетбол , Гімнастика , Настільний теніс, Легка атлетика

6 клас- Футбол, Волейбол, Баскетбол , Гімнастика , Настільний теніс, Легка атлетика;

7-Футбол, Волейбол, Баскетбол , Гімнастика , Настільний теніс, Легка атлетика

8 клас –Футбол, Баскетбол, Волейбол, Гімнастика, Легка атлетика;

9 клас - Футбол, Волейбол, Баскетбол, Легка атлетика.

10 клас – Легка атлетика, Баскетбол, Гімнастика.

11 клас- Легка атлетика, Баскетбол, Гімнастика.

На вивчення кожного модуля відводиться приблизно однакова кількість годин. (Додаток 2)

З 1 вересня 2017 року учні 5 – 9-их класів навчаються за оновленою програмою з трудового навчання, що містить ряд інноваційних моментів і орієнтована перш за все на результати практичної діяльності учня. Формування змісту технологічної діяльності учнів на уроках трудового навчання здійснюється саме на основі об’єктів проектної діяльності, а не технологій. Відповідно до цього, враховуючи кадрове та матеріально- технічне забезпечення, вподобання учнів у школі було сформовано перелік об’єктів проектно-технологічної діяльності .

5 клас - мяка пласка іграшка, ялинкова прикраса, декоративні квіти, закладка для книги, листівка, торбинка для дрібничок, рамка для фото, рамка для фото, панно-картина, бутерброди, вирощування кімнатних рослин;

6 клас - мяка пласка іграшка, ялинкова прикраса, декоративні квіти, закладка для книги, листівка, торбинка для дрібничок, рамка для фото, рамка для фото, панно-картина, бутерброди, вирощування кімнатних рослин;

7 клас - пристосування для шкільної майстерні, вішак для одягу, кухонне приладдя, гарніри, будиночок для тварин, садовий інвентар;

8 клас - пристосування для шкільної майстерні, вішак для одягу, кухонне приладдя, гарніри, будиночок для тварин, садовий інвентар;

9 клас - обладнання та пристосування для навчальних кабінетів, вироби для власних потреб.

У додатку 3 наведений перелік навчальних предметів інваріантної та варіативної складової робочого навчального плану щодо кількості тижневих годин за семестрами.

При розподілі годин варіативної частини навчального плану враховано той факт, що у відповідності з типовими планами гранично допустиме навчальне навантаження на учня становить: 1 кл. –20 год., 2 кл.-22 год., 3 кл. – 23 год., 4 кл. – 23год., 5 клас—28 год.,     6 кл. –31 год.,   7 кл. – 32 год., 8 кл. – 33 год., 9-33 год., 10 кл. –33год. , 11 клас-33год.

Робочий навчальний план розроблено відповідно до запитів учнів, кадрово-методичного забезпечення.

В цілому, при умові ефективного використання у відповідності з навчальними програмами всіх годин робочого навчального плану, належного рівня викладання дисциплін, факультативів, курсів за вибором, індивідуальних занять є можливість забезпечити в школі належний рівень навчально-виховного процесу.

  На засіданні педагогічної ради від 31.08.18р. протокол № 8 рекомендовано перелік предметів за вибором, факультативів, індивідуально-групових занять до варіативної складової робочого навчального плану. Прийнято рішення, щодо представлення робочого навчального плану школи на 2018-2019 навчальний рік на погодження Радою школи та затвердження відділом освіти Фастівської райдержадміністрації.

                                                

Директор НВК                   С.А Войналович.

М.П.

Додаток 1 до пояснювальної записки. Перелік навчальних програм, які використовуються для забезпечення варіативної складової робочого навчального плану

Назва предмета

Назва програми

Клас

Кількість годин

За робочим навчальним планом

За програмою

 1.  

Етика

Курс за вибором

Етика. Програма для учнів 5-6 клас, К.,2005

5

1

1

 

Зарубіжна література

Курс за вибором

Мовчун А., Харсіка Л.Зарубіжна література. 2-4класи. Програми курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативна складова Типових навчальних планів. 1-4 класи / Упор.:Л.Ф. Щербакова, Г.Ф. Древаль.– Тернопіль : Мандрівець. –2015. – С. 47-72.

3

1

1

 

Елементи геометрії Курс за вибором

Седеревічене А., Нивидома Л. Елементи геометрії. 3-4 класи: Програми курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативна складова Типових навчальних планів. 1-4 класи / Упор.: Л.Ф. Щербакова, Г.Ф. Древаль. – Тернопіль:

Мандрівець, 2009. – С. 164-169.

4

1

1

 

Основи медичних знань

Курс за вибором

Нагаєва Л. М. Збірник навчальних програм курсів за вибором та факультативів з біології для допрофільної підготовки та профільного навчання.- Кам’янець -Подільський: Аксіома, 2009. С. 59-65 Лист ДНУ «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» МОН України від 27.01.2014 № 14.1/12-Г-58

8

0,5

0,5

 

Розвязування задач з хімії

Факультатив

Овчаренко І. Розв`язування задач з хімії. Факультативний курс. 10 клас.//Навчальні програми курсів за вибором та факультативів з хімії: Варіативна складова Типових навчальних планів. 5-12 класи / Упор.: О.А. Дубовик, С.С. Фіцайло.-Тернопіль: Мандрівець, 2010. – С. 102-113.

10

1

1

 

Усна народна творчість

Факультатив

Береш О.І.,Гнаткович Т.Д. Українська література.Програми факультативних курсів для загальноосвітніх навчальних закладів 5-11 класи. Ужгород.Видавництво «Гражда» 2015

7

1

1

 

Стилістика сучасної української мови

Факультатив

10-11. Програма факультативного кур-су «Стилістика сучасної української мови. 10-11 класи» (авт. Авраменко О.М., Чукіна В.Ф.). – К. : Грамота, 2017.Лист ІІТЗО від 03.07.2017 № 21.1/12-Г-314

11

1

1

Перелік навчальних програм варіативної складової з навчальних предметів,які  рекомендовані МОН України, департаментом  освіти і науки Київської облдержадміністрації.  

Вищеназваний перелік предметів за вибором,  курсів за вибором, факультативів визначений рішенням педради протокол № 8   від     31.08.2018   року

Директор НВК                       С.А. Войналович

М.П.

Додаток 2 до пояснювальної записки.

План-графік розподілу варіативних модулів вивчення фізичної культури у 5-11-х класах

Клас

Модуль

Рік вивчення

Кількість годин

5

Футбол

1

17,5

Волейбол

1

17,5

Баскетбол

1

17,5

Гімнастика

1

17,5

Настільний теніс

1

17,5

Легка атлетика

1

17,5

6

Футбол

2

14

Волейбол

2

14

Баскетбол

2

14

Гімнастика

2

15

Настільний теніс

2

15,5

Легка атлетика

2

15

7

Футбол

3

17,5

Баскетбол

3

17,5

Настільний теніс

3

17,5

Волейбол

3

17,5

Легка атлетика

3

17,5

8

Футбол

4

21

Баскетбол

4

21

Гімнастика

4

21

Волейбол

4

21

Легка атлетика

4

21

9

Футбол

5

26

Волейбол

5

26

Баскетбол

5

26

Легка атлетика

5

26

10

Легка атлетика

6

23

Баскетбол

6

23

Гімнастика

6

24

11

Легка атлетика

7

23

Баскетбол

7

23

Гімнастика

7

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор НВК           Войналович С.А.

 

 

 

Додаток 3 до пояснювальної записки.

Перелік навчальних предметів інваріантної та варіативної складової робочого навчального плану щодо кількості тижневих годин за семестрами

 

Назва предметів

Клас

Кількість тижневих годин

І семестр

ІІ семестр

 

Читання

1

3

4

 

Читання

2

3

4

 

Українська мова

1

4

3

 

Українська мова

2

4

3

 

Читання

3

3

4

 

Читання

4

3

4

 

Українська мова

3

4

3

 

Українська мова

4

4

3

 

Українська мова

5

4

3

 

Українська мова

6

4

3

 

Українська мова

7

2

3

 

Хімія

7

2

1

 

Хімія

10

1

2

 

Історія України

8

2

1

 

Історія України

9

1

2

 

Географія

9

1

2

 

Історія України

11

2

1

 

Людина і світ

11

-

1

 

Географія

10

2

1

 

Художня культура

11

1

-

 

Захист Вітчизни

11

2

1

 

Захист Вітчизни

10

1

2

 

Астрономія

11

1

-

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор НВК                   С.А Войналович

М.П.

Робочий навчальний план НУШ

для 1 класу на 2018-2019 н.р.

 

Назва

освітньої галузі

                                                    

Предмети

Кількість годин на тиждень

Кількість годин

на рік

1 кл.

Інваріантний складник

Мовно-літературна

Українська мова і літературне читання

7

315

Іншомовна

Англійська мова

2

Математична

Математика

4

140

Природнича,

громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі

Я досліджую світ

3

105

Технологічна

Дизайн і технології

1

35

Мистецька

Мистецтво

2

70

Фізкультурна*

Фізична культура

3

105

Усього

         22

770

Варіативний складник

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

Індивідуальні консультації та групові заняття з математики

1

35

Тижнева / загальнорічна кількість навчальних годин

23

805

Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне навантаження учня

20

700 

Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 

23

805 

Директор НВК             С.А. Войналович

Робочий навчальний план

початкової школи з українською мовою навчання 2-4 клас на 2018-2019н.р.

Освітні галузі

Навчальні предмети

Класи

   

2

3

4

Мови і літератури

Українська мова

7

7

7

(мовний і літературний компоненти)

Англійська мова

2

2

2

Математика

Математика

4

4

4

Природознавство

Природознавство

2

2

2

Суспільствознавство

Я у світі

-

1

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

Технології

Трудове навчання

1

1

1

Інформатика

1

1

1

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

Усього

 

20+3

21+3

21+3

Індивідуальні консультації та групові заняття

Математика

1

-

-

Курси за вибором

Елементи геометрії

-

-

1

Зарубіжна література

-

1

-

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження   на учня

22

23

23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

24

25

25

Директор НВК         С.А.Войналович

Робочий навчальний план

основної школи (5-9 класи) з українською мовою навчання і вивченням мови корінного народу, національної меншини(російської) на 2018-2019 н.р.

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

9

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

2,5

2

2

Українська література

2

2

2

2

2

Англійська мова

3

2+1

2+1

2

2+1

Російська мова

2

2

2

2

2

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

Суспільствознавство

Історія України

1

1

1

1,5

1,5

Всесвітня Історія

-

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

-

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

Мистецтво

-

-

-

1

1

Математика

Математика

4

4

-

-

-

Алгебра

-

-

2

2

2

Геометрія

-

-

2

2

2

Природознавство

Природознавство

2

-

-

-

-

Біологія

-

2

2

2

2

Географія

-

2

2

2

1,5

Фізика

-

-

2

2

3

Хімія

-

-

1,5

2

2

Технології

Трудове навчання

2

2

1

1

1

Інформатика

1

1

1

2

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

3

Разом

25,5+3

28,5+3

30+3

29,5+3

32+3

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

1,5

1

1

2,5

1

Індивідуальні заняття та консультації

Українська мова

0,5

1

-

-

-

Англійська мова

-

-

-

-

1

Курси за вибором

Основи медичних знань

-

-

-

0,5

-

Етика

1

-

-

-

-

Факультативи

Усна народна творчість

-

-

1

-

-

Інноваційна діяльність. Рівний – рівному

-

-

-

2

-

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

31

32

33

33

Всього

30

32,5

34

35

36

Директор НВК         С.А.Войналович

Робочий навчальний план для 10 класу на 2018-2019 н. р.

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у   10 класі

Біологія і екологія

 

Базові предмети

33

 

Українська мова

2+2

 

Українська література

2

 

Англійська мова

2+1

 

Зарубіжна література

1

 

Історія України

1,5

 

Всесвітня історія

1

 

Громадянська освіта

2

 

Математика (алгебра і початки аналізу, геометрія)

3

 

Біологія і екологія

2+3

 

Географія

1,5

 

Фізика і астрономія

3

 

Хімія

1,5

 

Фізична культура

3

 

Захист Вітчизни

1,5

 

Вибірково-обовязкові предмети

3

 

Технології

2

 

Мистецтво

1

Разом

36

Додаткові години на профільні предмети, окремі базові предмети,спецкурси, факультативні курси та індивідуальні заняття

2

Курси за вибором

Розв`язування задач з хімії

1

Індивідуальні заняття

Біологія

1

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

33

Всього

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор НВК         С.А.Войналович

            Робочий навчальний план

для 11 класу українською мовою навчання на 2018-2019 н.р.

Природничо-математичний напрям

Предмети

Кількість годин на тиждень у 11 класі

Біотехнологічний профіль

Українська мова

1+1

Українська література

2

Англійська мова

3

Зарубіжна література

1+1

Історія України

1,5

Всесвітня історія

1

Економіка

1

Людина і світ

0,5

Художня культура

0,5

Алгебра

3

Геометрія

2

Астрономія

0,5

Біологія

5

Фізика

2

Хімія

2

Екологія

2

Технології

1

Інформатика

2

Фізична культура

2

Захист Вітчизни

1,5

Разом

36,5

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів

1

Факультатив

Стилістика   сучасної української мови

1

Гранично допустиме навантаження на учня:

33

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

37,5

Директор НВК         Войналович С.А.