План роботи методичної ради на 2015-16 н.р.

 

Розглянуто і схвалено на засіданні педагогічної ради                                                                        

Протокол № 1 від 31.08.2015р.  

 «Затверджено»                                                                                                      

 Директор НВО     ____________С.А.Войналович

ПЛАН   РОБОТИ    МЕТОДИЧНОЇ   РАДИ

ВЕЛИКОМОТОВИЛІВСЬКОГО НВО

НА 2015-2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Науково-методична проблема школи:

«Використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності та навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи »

ЗАХОДИ    МЕТОДИЧНОЇ РАДИ  ШКОЛИ

З ОРГАНІЗАЦІЇ  ПІДГОТОВКИ ДО НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

                                 ЗАХОДИ

Термін виконання

Відповідальний за виконання

1.

Ознайомити членів педколективу з організаційно-методичними рекомендаціями щодо проведення серпневих конференцій педагогічних працівників.

17.08-21.08.

Заступник директора з НВР

2.

Обговорити інформаційно-аналітичні матеріали  до серпневих конференцій педагогічних працівників.

До 01.09.

Методична рада

3.

Вивчити методичні рекомендації щодо викладання загальноосвітніх дисциплін та організації навчально-виховного процесу в 2015-2016н.р.

Серпень

Методична рада, керівники ШМО

4.

Вжити заходів щодо забезпечення НВО підручниками та необхідними навчальними посібниками

До 01.09.

Бібліотекар, адміністрація

5.

Забезпечити педагогів школи, згідно з типовим переліком чинних програм, навчально-методичними посібниками

До 21.08

Адміністрація

6.

Перевірити стан санітарної готовності навчальних кабінетів до нового 2015-2016н.р.

До 11.08

Адміністрація

7.

Використати рекомендації щодо проведення Першого уроку в новому 2015-2016 н.р., допомогти вчителям в організації підготовки першого уроку.

До 01.09

Адміністрація

8.

Проаналізувати питання працевлаштування випускників школи, організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей і підготувати рекомендації щодо його вдосконалення.

До 01.09

Адміністрація, класні керівники

9.

Зібрати оперативну інформацію про початок у школі нового 2015-2016н.р. за встановленою формою.

 01.09

Заступник директора

10.     

 Розробити навчальний план на 2015-2016н.р.

До 12.08

Адміністрація

ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

п/п

Питання, що  розглядаються

Відповідальний

Серпень

1.

Аналіз функціонування методичної служби НВО в 2014/2015н.р.   Обговорення  і  затвердження  плану  роботи  методичної  ради  на  2015-2016 навчальний  рік.

Перепелиця І.С.

2.

Затвердження планів роботи ШМО,ШМВ.  Розподіл  обов’язків  між  членами  методичної  ради.

Члени методичної ради

3.

Про впровадження  Державних стандартів початкової загальної,  базової та повної загальної середньої освіти в 1-х,

2-х,3-х,4-х та 5-х,6-х,7-х класах, затверджених  Постановами Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження державного стандарту початкової загальної освіти» та від 23 листопада 2011 р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної освіти»  

Войналович С.А. Перепелиця І.С.

4.

Затвердження  плану  проведення  предметних  декад  у  2015-2016  навчальному  році.

Перепелиця І.С.

5.

Обговорення змін у нових  навчальних  програмах  з  базових  дисциплін, підручників,  рекомендацій  Міністерства  освіти  й  науки  України  щодо  викладання  предметів.

Керівники ШМО

6

Про перевід факультативів у розряд курсів за вибором та курсів за вибором у розряд факультативів.

Войналович С.А.

7.

Про затвердження плану-графіка розподілу варіативних модулів вивчення фізичної культури у 5-10 класах .

Войналович С.А.

Вересень

1.

Про методично-експертне забезпечення атестаційного періоду.

Войналович С.А.

2.

Про підвищення кваліфікації педагогічними працівниками НВО на курсах у 2015-2016 н.р.

Перепелиця І.С.

3.

Про затвердження перспективних планів роботи з питань вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду.

Перепелиця І.С.

4.

Про навчання педагогічних працівників НВО за програмою  дослідно-експериментальної роботи   INTEL @.Навчання для майбутнього..

Перепелиця І.С.

5.

Про впровадження програм дослідно-експериментальної роботи  в НВО в 2014-2015н.р.

Перепелиця І.С.

6.

Про стан забезпечення учнів НВО  підручниками, друкованими та електронними посібниками

Перепелиця І.С.,

Сердюк Л.В.

7.

Про організацію районного туру Всеукраїнського конкурсу “Учитель року” та інших професійних конкурсів у 2015/2016 н.р.

Перепелиця І.С.

8.

Затвердження  плану  роботи  щодо  підготовки  учнів  до  проведення  І  та  ІІ  етапів Всеукраїнських олімпіад  з  базових  дисциплін  (шкільних  і  районних).

Войналович С.А.

9.

Про організацію та здійснення виховної роботи в НВО у 2014/2015 н.р.

Перепелиця І.С.

10.

Про організацію та проведення спортивно – масових заходів у 2015-2016 н.р.

Перепелиця І.С.

 

Листопад

 

1.

Про здійснення інноваційної роботи у НВО в 2015/2016 н.р. Про апробацію навчальної літератури та програм у 2015/2016 н.р.

Перепелиця І.С.

2.

Про стан та перспективи розвитку психологічної служби НВО

Перепелиця І.С.

 

Про стан національно – патріотичного виховання в ДНЗ «Любисток»

Перепелиця І.С.

 

Про роботу бібліотеки   як інформаційного центру в НВО.

Перепелиця І.С.

3

Обговорення і схвалення узагальнюючих матеріалів з досвіду роботи педагогів НВО, що атестуються.

Войналович С.А.

4.

Про навчання та виховання дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації у  НВО

Перепелиця І.С.

5.

Про забезпечення права на позашкільну освіту.

Войналович С.А.

6.

Про районну педагогічну виставку “Освіта Фастівщини – 2016”.  

ПерепелицяІ.С.

7.

Про хід роботи  над єдиною методичною проблемою«Використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності та навчально-виховному процесі загальноосвітньої школі».

Перепелиця І.С.

Січень

1.

Про  моніторинг знань учнів з основ наук за І семестр.

Перепелиця І.С.

2.

Про підсумки участі учнів у районних, обласних олімпіадах  з основ наук, конкурсах  учнівських творчих робіт членів МАНу.

Войналович С.А.

3.

Про стан виховної роботи за І семестр.

Перепелиця І.С.

4

Про здійснення інноваційної та дослідно-експериментальної роботи у  НВО.

Перепелиця І.С.

5.

Про впровадження здоров’язберігаючих технологій в навчально-виховний процес НВО.

Войналович С.А.

6.

Про стан забезпечення  НКК, комп’ютерною та оргтехнікою, мультимедійними комплексами та використання її в управлінні та навчально-виховному процесі закладу освіти

Перепелиця І.С.

7.

Про стан  проведення  предметних  декад.

Войналович С.А.

8.

Погодження матеріалів до участі у районній педагогічній виставці “Освіта Фастівщини – 2016”.

Перепелиця І.С.

Березень

1.

Про результати здійснення роботи з обдарованими дітьми у 2015/2016н.р.

Перепелиця І.С.

2.

Про стан та перспективи охоплення учнів з особливими освітніми потребами  інклюзивним навчанням (за запитами батьків) та індивідуальним навчанням.

Войналович С.А.

3.

Про видавничу діяльність педагогів НВО та ШМКу 2015-2016н.р.

Перепелиця І.С.

4.

Про нагородження відомчими відзнаками вчителів НВО.

Войналович С.А.

5.

Про результати моніторингу освітніх запитів учнів та батьків школи.

Керівники ШМО

6.

Звіт  про роботу психологічної служби НВО

Войналович С.А.

                                                          Травень

1.

Про моніторинг навчальних досягнень учнів у 2015/2016 н.р. з різних предметів

Войналович С.А.

2.

Про ефективність  методичної  роботи школи  у 2015/2016н.р.      Планування методичної роботи  на наступний  навчальний рік

Перепелиця І.С.

3.

Звіт про роботу ШМО. Інноваційні технології для розвитку творчих здібностей учнів в практиці роботи вчителів школи. Презентації ШМО.

Керівники ШМО

4.

Про підсумки організації навчання педагогічних працівників за програмою INTEL @.Навчання для майбутнього.

 Перепелиця І.С.

5.

Про підсумки районної педагогічної виставки “Освіта Фастівщини – 2016”. Погодження матеріалів до обласної виставки “Сучасна освіта Київщини”.

Перепелиця І.С.

6.

Аналіз  роботи  педколективу  над   науково-методичною проблемою  НВО.

Перепелиця І.С.

       

Дослідно-експериментальна роботата інноваційна діяльність

у НВО

           ПІБ

    Посада

                       Програма ДЕР

1.

Жук Г.П.          

Вчитель біології, хімії, спеціаліст першої  кваліфікаційної  категорії.

Проект «Науково-організаційне забезпечення профілактики ВІЛ / СНІДу через систему освіти». 

2.

Жук Г.П.          

Вчитель біології, хімії, спеціаліст першої кваліфікаційної   категорії.

Проект «Школа проти СНІДу».

 

 

3.

Моніторинг якості навчальної літератури.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Склад школи наставників

ПІБ наставника

Посада

ПІБ   спеціаліста

Посада

1.

Перехрест Т.Д.

Вчитель англійської мови, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист;

класний керівник

5 класу.

Корольов А.О.

Вчитель історії,

спеціаліст,

стаж роботи - 5р.

класний керівник 6 класу

2.

Войналович С.А.

Вчитель фізики, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «старший учитель»

Горобей Ю.В.

Вчитель математики, бакалавр,

стаж роботи -2 р.

3.

Перепелиця І.С.

Заступник директора з НВР, вчитель англійської мови та світової літератури; спеціаліст першої кваліфікаційної категорії

Сушицька В.А.

Вчитель трудового навчання,

педагог-організатор стаж роботи7м.