План роботи ШМК 2015-2016 н.р.

Розглянуто та схвалено методичною радою             «ЗАТВЕРДЖЕНО»                                             «ПОГОДЖЕНО»

методичного кабінету                                                      Директор НВО                             Завідувач районного методичного        

протокол    № 1 від   31.08.2015 р.                                                                                              

Голова ради ШМК (_______)С.А.Войналович      (_______)  С.А.Войналович               (_____________)  С.М.Лавровська

 

                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

План роботи шкільного методичного кабінету

Великомотовилівського

навчально-виховного об’єднання

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –

дитячий садок»

на 2015-2016 н.р.

В С Т У П

      Робота методичного кабінету Великомотовилівського НВО спрямована на виконання Конституції України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про позашкільну освіту”, відповідних постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови Київської обласної державної адміністрації, нормативно-розпорядчих документів Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, розпоряджень голови районної державної адміністрації, наказів відділу освіти Фастівської районної державної адміністрації. Діяльність методичного кабінету організовано відповідно до нормативно-правової бази – Положення  про шкільний  методичний кабінет.   Головною метою в роботі методичної служби  є навчально-методичне забезпечення педагогічного процесу, організація удосконалення відповідної фахової освіти та кваліфікації педагогічних, керівних працівників   закладу. Згідно з даною метою та рядом завдань, визначених планом роботи ШМК на 2014/2015 навчальний рік, працювала вся досить розгалужена система методичної освіти педкадрів НВО.

             Методична робота з педагогічними кадрами НВО  проводилася згідно з планом роботи відділу освіти та РМК, планом роботи НВО,  ШМК, а також відповідно до структури, затвердженої шкільною методичною радою. Створена гнучка дієва система роботи шкільного методичного кабінету. Розроблено систему надання педагогічним працівникам НВО адресної допомоги: методичні рекомендації, консультації, підготовка  рекомендованої літератури. Вся методична робота у НВО будується і проводиться за принципом моніторингу – систематичної аналітико-діагностичної діяльності, де враховуються інтереси і запити різних категорій педагогів. 

        Шкільний методичний кабінет працює над науково-методичною проблемою «Використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності та навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи». Система методичної роботи у НВО спрямована на розвиток творчої індивідуальності педагогів та керівників навчального закладу, стимулювання їхнього творчого пошуку, примноження інноваційних здобутків, а головне – на показ та висвітлення кращого, перспективного, новаторського надбання серед широкого педагогічного загалу району з метою поширення та творчого використання колегами в навчально-виховному процесі з учнями.

       Кадрова робота.  Протягом  2014-2015 н.р. було організовано роботу 4 методичних об’єднань вчителів-предметників, затверджено плани роботи, науково-методичні проблеми, над якими працювали ШМО, визначено керівників з числа досвідчених педагогів.    

     Дотримуючись запланованих методичних заходів у 2014/2015 навчальному році, удосконалюючи зміст, форми та методи роботи з педагогічними кадрами, методична служба НВО організувала та провела:

 • 10 предметних декад та тижнів з основ наук, де педагоги та учні представляли свої надбання, удосконалювали та поглиблювали знання з навчальних дисциплін;
 • заплановані семінари-практикуми, заняття районних шкіл перспективного педагогічного досвіду, творчих груп, консультації в районних опорних закладах освіти тощо;
 • підготовлено та випущено друковані посібники; 
 • проведено шкільні педагогічні читання з проблеми «Стельмахович М.Г. – сподвижник української етнопедагогіки»;
 • шкільний проблемно-пошуковий семінар «Формування особистості учня у навчально-виховному процесі»;
 • шкільне нагородження обдарованих дітей «Таланти твої, Фастівщино!»;
 • атестацію педагогічних кадрів;
 • шкільні  етапи конкурсів: з української мови ім. П.Яцика;  учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням;  мовно-літературний конкурс учнівської молоді імені Тараса Шевченка;   творчі та спортивні конкурси, турніри і змагання;
 • 23 шкільних  етапи Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін;
 • вивчення результативності і впровадження експериментальних програм у навчально-виховний процес НВО;
 • вивчення результативності викладання окремих навчальних предметів;
 • вивчення окремих питань діяльності навчального закладу;
 • виїзд на курси педагогічних працівників НВО на базі КОІПОПК; 
 • узагальнено та оформлено  матеріали ППД вчителя англійської мови Перехрест Т.Д. та вчителя фізики Войналовича С.А.;
 • здійснено апробацію навчальної літератури та моніторинг підручників для учнів 5 класу;
 • вивчення стану здійснення психологічногосупроводу профільного навчання в НВО;
 • моніторингові дослідження стану позашкільної освіти та позакласної роботи в НВО; ефективності функціонування методичної  служби; стану навчання учнів з питань профілактики ВІЛ/Сніду; стану превентивної освіти дітей та учнівської молоді в навчальному  закладі;
 • рівень володіння членами педколективу ІКТ; якості післядипломної педагогічної освіти;

      Вирішенню складних проблем сучасної освіти сприяв високий якісний склад педагогічних   працівників.  Педагог є центральною постаттю навчально-виховного процесу освітнього закладу. На нього покладається завдання забезпечення високого рівня якості освіти, виховання і розвитку дитини. Широкі можливості для професійного росту, самореалізації, активізації творчого пошуку педагога передбачає проведення атестації.

            У 2014-2015 н.р. було   налагоджено систему координування планів курсового підвищення кваліфікації педагогічних та керівних працівників НВО.   План курсового підвищення кваліфікації педагогічних та керівних працівників НВО виконано на 100%. Педагоги НВО є слухачами авторських та проблемно-тематичнихкурсів.  Курси підвищення кваліфікації пройшли   Жук Г.П.  та  Янушевич О.М.

         У 2014-2015 н.р. було здійснено атестацію 5 педагогів. За наслідками атестації  Перехрест Т.Д. підтвердила кваліфікаційну категорію «вчитель вищої категорії» та звання «учитель-методист», Войналович С.А. підтвердив кваліфікаційну категорію «вчитель вищої категорії» та звання «старший учитель ». Вчителі Телитченко О.М. та Жук Г.П. підтвердили раніше   присвоєні  кваліфікаційні  категорії «спеціаліст першої категорії». 20 березня 2015 року у навчальному закладі відбулося чергове засідання педради, на якому вчителі,що атестуються, презентували досвід своєї роботи за атестаційний період.

      На виставку «Освіта Фастівщини» подано матеріали в таких номінаціях:

-   управління освітою:   матеріали директора  НВО    Войналовича С.А.

-   природничо-математична освіта:  матеріали учителя   фізики Войналовича С.А.

-    на обласну педагогічну виставку «Освіта Київщини» також направлені матеріали педагогів Фастівського району, які у 2014/2015 н.р. підтвердили педагогічне звання «вчитель-методист» – зокрема, педагогічний доробок учителя англійської мови   Перехрест Т.Д.

        У 2014-2015 навчальному році  лауреатом обласного конкурсу-захисту Web-сайтів відділів, управлінь освіти, районних, міських методичних кабінетів та навчальних закладів у номінації «Web-сайти загальноосвітніх шкіл, навчально-виховних об’єднань «Загальноосвітня школа І-ІІ(ІІІ) ступенів - дошкільний навчальний заклад» визначено сайт Великомотовилівського навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Фастівської районної державної адміністрації.»

Науково-методичне забезпечення аналітико-експертної діяльності.

      З метою підвищення якості навчально-виховного процесу методичною службою реалізується система аналізу та експертизи окремих аспектів діяльності освітнього закладу. 

Створено план вивчення та узагальнення перспективного  педагогічного досвіду вчителів параметри вивчення педагогічної і методичної діяльності старших учителів, стану викладання предметів. Затверджено  методичною радою алгоритм проведення методичних днів у навчальному закладі.   

      Запроваджено проведення моніторингових досліджень згідно плану РМК: щорічний моніторинг стану готовності учнів 1 класів до навчання в школі, моніторинг адаптованості учнів 5 класів до навчання в школі, моніторинг профільного навчання. Вперше  було проведено моніторингове дослідження психологічного мікроклімату в педагогічному колективі  НВО. Для моніторингового дослідження використовувалося 4 анкети: анкета «Адміністрація очима педагогів», анкета «Робота адміністрації очима педагогів», методика «Оцінка психологічної атмосфери в колективі» та експрес-діагностика рівня емоційного вигорання педагогів.Слід зазначити, що лише педагоги Великомотовилівського НВО та Скригалівської  ЗОШ І-ІІ ступенів    100%  взяли  участь у дослідженні.

     Шкільний методичний кабінет координує також роботу по проведенню моніторингів, ініційованих МОН, ДОН, КОІПОПК. Так у грудні місяці було проведено моніторингове дослідження стану навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення предметів природничо-математичного циклу. У травні місяці проведено ІІІ етап  моніторингового дослідження стану превентивної освіти дітей та учнівської молоді  та проведено моніторинг якості підручників для учнів 2,5 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Згідно перспективного  плану перевірки стану викладання  навчальних предметів, річного плану роботи НВО на 2014-2015 н.р., адміністрацією школи також була проведена перевірка стану викладання  світової літератури та основ здоров’я. Метою перевірки було – вивчити кадрово-методичне та матеріальне забезпечення викладання предметів, дотримання державних вимог щодо змісту, обсягу навчальних програм та оцінювання знань учнів.    Було проведено контрольні зрізи знань за   завданнями відділу освіти. Вивчення стану ведення класних журналів, календарно-тематичного планування, якості поурочних планів показало, що  педагоги Перепелиця І.С., Жуков М.О., Жук Г.П. у своїй діяльності раціонально і правильно планують вивчення програмового матеріалу, знають і дотримуються вимог інструктивно-методичних рекомендацій МОН України, забезпечують виконання навчальних програм. Перепелиця І.С. систематично використовує ЕЗНП,  власні мультимедійні презентації   під час проведення уроків та позакласних заходів.

Формування науково-методичного середовища.

     У 2014/2015 навчальному році   шкільні методичні об'єднання очолили педагогічні працівники із вищою кваліфікаційною категорією та педагогічними званнями:  Перехрест Т.Д., Телитченко Н.Я., Войналович В.В., Телитченко О.М..  Вчителі НВО були активними учасниками районних семінарів-практикумів, конференцій. Членами журі районного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсів  стали10 учителів НВО. 

       Перехрест Т.Д. працювала керівником районної ШППД з теми: «Активізація навчальної діяльності  учнів 5 - 9 класів на уроках англійської мови за допомогою інтерактивних технологій».

       Вчителі Телитченко Н.Я.,  Ольшана Л.В., Перехрест Т.Д., Денисенко В.В.  провели відкриті уроки з української мови, літератури, англійської мови, фізичної культури  відповідно в рамках проведення районного семінару директорів шкіл. Члени ШМО вчителів початкових класів підготували   свято Урожаю.

     Войналович  В.В. провела відкритий урок з природознавства для вчителів початкових класів,  які  працювали у  районному творчому  об’єднанні.    

      Відкритий урок біології  у Жук Г.П. відвідали вчителі - біологи  району.

У 2014-2015н.р Дослідно-експериментальна робота та інноваційна діяльність у школі здійснювалась за декількома напрямами, зокрема: 

1.            Дослідно-експериментальна робота:

 «Навчання педагогічних та управлінських кадрів використанню інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі» (програма Intel® «Навчання для майбутнього»).   У 2014-2015н.р. було вивчено вчителів: Перехрест Т.Д., Ольшану Л.В., Горобей Ю.В.    Протягом 2006-2015 років навчено 16 педагогів, які активно застосовують ІКТ під час проведення уроків, виховних заходів, шкільних методичних об’єднань, шкільних методичних рад, педагогічних рад, проблемно-пошукових конференцій, педагогічних читань.  Щорічно заступник директора з НВР вивчає та узагальнює довідкою рівень володіння педагогами ІКТ. 

2.            Інноваційна діяльність:

 1) Проект «Школа проти СНІДу».

 2) Проект «Науково-організаційне забезпечення профілактики ВІЛ / СНІДу через систему освіти» - керівник: вчитель біології Жук Г.П.     Слід зазначити, що  1 жовтня 2014року колектив Великомотовилівського НВО нагороджений дипломом за участь у запровадженні європейських стандартів превентивної освіти за підписом директора департаменту освіти і науки КОДА

Н.І. Клокар.

3.            В минулому навчальному році у Великомотовилівському НВО   було організовано роботу вчителя української мови та літератури Ольшаної Л.В. з проведення апробації підручника з української мови (автор Глазова О.П.) для учнів   5 класу   загальноосвітніх навчальних закладів.  За результатами апробації встановлено: підручник «Українська мова, 5 клас» підготовлено відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання «Українська мова» (5-9 класи) (автор О.П.Глазова). Він містить основний набір відомостей з української мови, необхідних для повноцінного засвоєння курсу і розвитку інтелектуальних і творчих здібностей п’ятикласників.

4.    У практику роботи Великомотовилівського навчально-виховного об’єднання активно впроваджуються сучасні педагогічні технології, інноваційні науково-педагогічні проекти, які підтримуються Міністерством освіти і науки України та затверджені відповідними наказами. Вчитель початкових класів  Войналович В.В. пройшла курси з вдосконалення викладання предмету  «Сходинки до інформатики».  Розробки уроків   вчителів  НВО   Войналович В.В.,   Войналовича С.А., Перехрест Т.Д., Телитченко Н.Я. , Ольшоної Л.В. розміщені на  сайті РМК у розділі «Методична скарбничка».

     Видавнича діяльність – це показник якості науково – методичної роботи  педагогів. У 2014-2015н.р.  педагог-організатор Єгорова В.А. (за спеціальністю «Вчитель початкових класів») випустила збірку «Збірник задач з математики для учнів 1 класу».   Матеріали  проведення шкільного етапу педагогічних читань   Єгорова В.А. систематизувала та оформила  у   збірку «Мирослав Гнатович Стельмахович  - сподвижник української етнопедагогіки». 

      Розробки уроків вчителів  НВО: Перехрест Т.Д., Телитченко Н.Я., Ольшаної Л.В., Войналовича С.А., Войналович В.В. широко представлені  на сайті РМК у розділі «Методична скарбничка».

      Розробки уроків Войналовича С.А., Перепелиці І.С., Перехрест Т.Д., Ольшаної Л.В., Войналович В.В.,Сингаєвської Т.О. розміщені на сайті НВО у рубриці « Творчий портрет».

      Презентації  «Досвід роботи» вчителів-предметників, що атестуються, представлені на сайті НВО.

     Однак, протягом 2014-2015н.р. жоден вчитель не розміщував  свої власні матеріали на освітянських сайтах.               

Робота з обдарованою учнівською молоддю.

На виконання Концепції Державної програми роботи з обдарованою молоддю, програми розвитку НВО на 2013-2018р.р. та з метою створення системи пошуку, розвитку та підтримки талановитих дітей, у НВО  діє система роботи з обдарованою та здібною молоддю.Ця робота переважно здійснюється за такими напрямками: підготовка та участь учнів у І, ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, підготовка та участь учнів у І, ІІ та ІІІ етапах конкурсів учнівської творчості різного спрямування.  І етап олімпіад відбувався за наказом відділу освіти Фастівської РДА № 169 від 26.09.2014 року «Про проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2014-2015 навчальному році» протягом жовтня 2014 року. Участь у ньому взяли  96 школярів. Шкільні олімпіади (І етап) проводились за завданнями, складеними педагогами навчального закладу.   Олімпіади І етапу проходили в умовах достатньої організації та відповідно до графіка, запропонованого  адміністрацією школи. Аналіз робіт учасників І етапу олімпіад свідчить, що більшість учнів має  достатній та середній рівень знань з основ наук, уміє правильно давати оцінку явищам і подіям, але не вміє чітко й грамотно висловлювати свої думки. Серед учасників  є такі, що не впоралися із усіма завданнями. 

ІІ (районний) етап олімпіад проходив у листопаді-грудні 2014 року за наказом відділу освіти Фастівської РДА № 178 від 06 жовтня 2014 року «Про проведення ІІ (районного) етапу олімпіад у 2014- 2015 навчальному році» з 11 предметів. Додатково у січні-березні 2015 року було проведено шкільні та районні етапи олімпіад з економіки, інформаційних технологій, російської мови, правознавства та трудового навчання. У ІІ етапі взяли участь  23 учні   6-11  класів.   Значна частина учнів, які брали участь в ІІ етапі олімпіад з базових дисциплін, не вклалися в нормативні показники оцінювання робіт.

       Найбільшу кількість балів з окремих предметів вибороли такі учні:

-          учень 8 класу Жук Д. -12 б. з математики;

-          учениця 10 класу Комендант Г..-  66 б. з англійської мови;

-          учениця 10 класу Станишевська А. – 60,5 б. з екології;

-           учениця 8 класу Луценко І.- 2,5 б. з інформатики.

Ці учні визначені для участі у ІІІ (обласному)  етапі олімпіад.

Загальнокомандне місце НВО у рейтинговій таблиці - 6.

       Призерами Всеукраїнських учнівських конкурсів стали

 1.  Циганков О. 5 клас  ( Босенко В.В.)  –   І м. у районному етапі     конкурсу фотографій «Неосяжна моя, Україно!».   Номінація «Дива України очима дітей»  «Гірський образ жінки. Балаклава»
 2. Дубчак Анастасія 2 клас ( Босенко В.В.) – ІІІ м.  у районному  конкурсі робіт юних фотоаматорів «Патріотична Україна»   в рамках молодіжного фестивалю патріотичного спрямування «Ми патріоти твої, Україно».
 3. Мазур  Юлія 3 клас (Паламар Г.В.) –  ІІ м.   у районному  етапі Всеукраїнської новорічно-різдвяної виставки «Новорічна композиція».
 4. Оленич Владислав  7 клас (Денисенко В.В.) – І м. у особистій першості Фастівського району з настільного тенісу серед юнаків.
 5. Корнєєва Ганна  (Телитченко Н.Я.) – Ім. у районному  етапі Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням у 2014/2015 н.р.
 6. Мазур  Юлія 3 клас (Паламар Г.В.) –  ІІ м.   у обласному  етапі Всеукраїнської новорічно-різдвяної виставки «Новорічна композиція».
 7. Команда Великомотовилівського НВО  – ІІІ м.  у районному  етапі правничого квесту «Феміда».

      Аналіз   методичної роботи з виховної роботи.

      Протягом    2014-2015 н.р. усі виховні заходи  було проведено відповідно до програми розвитку Великомотовилівського НВО на 2013-2018н.р., річного плану роботи закладу, виховного  плану   роботи школи,    планів  виховної роботи класних керівників   та виховної проблеми, над якою працює колектив: «Формування національної свідомості та виховання духовно вільної, творчої, гармонійно розвиненої особистості». Створюючи виховну систему в школі, адміністрація та педагогічний колектив НВО врахували  інтереси учнів та їх батьків, громадськості, місцевих органів самоврядування, можливості педагогічного колективу, традиції школи і села, соціальне оточення. У НВО спланована робота ШМО класних керівників під керівництвом Телитченко Н.Я.  Протягом року проведено 4 засідання. План виховної роботи НВО тісно пов'язаний з планами виховної роботи класних керівників і здійснюється у процесі реалізації спільних виховних завдань. У НВО функціонує кабінет виховної роботи, який одночасно є    і кабінетом соціального педагога.

        На реалізацію виховних завдань спрямована тісна співпраця адміністрації закладу, класних керівників, соціально-психологічної служби, педагогів-організаторів, вчителя фізичної культури та керівників гуртків ФРЕЕЦ. Культурно-масові виховні заходи  були направлені на утвердження поваги до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, працелюбства, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, поміркованості. Серед них – традиційні свята, тематичні години спілкування,  конкурси плакатів та малюнків  за тематикою запланованих заходів, рейди –перевірки.        

     Навчальний рік традиційно розпочався святом Першого дзвоника. До 22.09.2014р. було  оформлено класні куточки, обрано членів учнівського самоврядування, які стали активними учасниками районних зборів лідерів цієї організації. Великомотовилівське НВО «ЗОШ I-III ступенів-дитячий садок»  затвердило свою форму учнівського самоврядування під назвою «Паростки надії» у 2000 році,    працює за прийнятим статутом,    має свою емблему, гімн. Для організації роботи у школі виділено приміщення, де проводяться засідання активу, навчання для лідерів, тренінги.Дитяча організація працює за відповідним планом, охоплюючи різні напрямки роботи, за які відповідають створені комісії (навчальна, дисципліни і порядку, інформаційна, шефської допомоги, дозвілля і цікавих справ, господарська). У школі зібрані всі основні нормативно-правові документи, які  регламентують діяльність органів самоврядування дітей та учнівської молоді, а саме: Конституція України, Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про молодіжні та дитячі громадські організації», Декларація прав людини, Конвенція ООН про права дитини, Положення про загальноосвітній навчальний заклад та накази Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Щоб самоврядування успішно розвивалося, необхідна партнерська підтримка, а найперші партнери дітей – це педагоги та батьки. Однак, існують проблеми в оформлені та підписанні   тристоронньої  угоди між учнівською молоддю, педагогічною та батьківською громадськістю.  Щоб організувати цікаве шкільне життя та дозвілля, в першу чергу, необхідно розвивати лідерські якості, організаторські навички, управлінську майстерність, уміння приймати правильні та виваженні рішення. Для цього щопонеділка проводиться засідання старостату під керівництвом Паламар Г.В. та Босенко В.В.Для інформаційного супроводу діяльності органів учнівського самоврядування у навчальному закладі періодично випускається  газета «Шкільний вісник», а також систематично висвітлюються заходи на сайті школи.

      2014-2015 навчальний рік є особливим з точки зору ведення виховної роботи: є люди, які загинули на Майдані, були поранені у збройних сутичках на Сході України, через соціально-політичну кризу діти втратили батьків, багато дітей -переселенців.   Діти  мають безпосередній стосунок  до того, що відбувається в країні: їхні батьки мобілізовані й застосовують зброю, працюють волонтерами. Варто  надавати учням чіткі пояснення зрозумілою їм мовою, не  давати нездійсненних обіцянок, але потрібно розповідати, що   громадянське суспільство роблить усе можливе для відновлення миру та порядку в країні, відбиття зовнішньої агресії проти України. Традиційно учні розпочинають робочий тиждень з виконання державного Гімну України.

      Результатом мобілізації творчого потенціалу лідерів учнівського самоврядування, педагогічного колективу та  батьків стала успішна участь  дітей  у акціях “Допоможіть учасникам АТО”. Свято  Першого дзвоника пройшло під гаслом «Ліки замість квітів». У жовтні   батьки, вчителі та діти зібрали свій невеличкий, але вагомий внесок для підтримки воїнів. Вони спакували необхідне і разом з малюнками передали волонтерам для  наших захисників на Сході країни.  18 листопада у  школі  відбулася передача коштів пораненому бійцю, нашому земляку, який брав участь у АТО, Юрію Слюсю. Учні  зібрали кошти і передали їх через сестру пораненого.   Вихованці  Великомотовилівського НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів-дитячий садок» активно долучилися до цікавої та корисної справи. За короткий час сплели маскувальну сітку для наших захисників у зоні АТО на сході країни.   Коли в школі з’явилося 2 учні з багатодітної родини переселенців, за ініціативою психолога та класних керівників було неодноразово відвідано сім’ю Лунякіних, зібрано речі, гроші та продукти харчування. До цієї акції допомоги приєдналися не лише учні, вчителі, а й батьки, це стало виявом небайдужості, милосердя, доброчинності.

     Свято Квітів нинішнього року також відбулося під знаком трагічних подій, що спіткали нашу країну. Створюючи композиції, діти акцентували увагу на важкому поступі нашого народу до здобуття незалежності й свободи. Експозиції присвячені подіям Майдану, кровопролитному протистоянню на Сході, баченню майбутнього України після всіх важких випробувань.

       Для того, щоб виховувати у дітей почуття доброзичливості, милосердя, бажання прийти на допомогу тим, хто її потребує, продовжено довгостроковий  проект «Поспішайте творити добро». Протягом останніх п’яти  років   учні школи   допомагали  Брозинському Дмитру, який внаслідок хвороби втратив слух.   У 2013-2014н.р. учні 11 класу разом з класним керівником  Перехрест Т.Д.  відвідували  та спілкувалися із своїм однокласником  Мартиненком Павлом,  який навчався за  індивідуальною  формою. Цьогоріч  школярі зібрали та передали матеріальну допомогу(кошти на лікування) учениці Дідівщинської ЗОШ І-ІІІступенів Царук Тетяні.

       Що стосується правової освіти, то вона організована на належному рівні: традиційно  проводиться тиждень правової освіти, приурочений  Міжнародному Дню прав людини, конкурс малюнків “Право очима дітей”, 2 грудня у школі відбулася цікава і захоплююча гра - правовий брейн-ринг "Правознавець-2014". Переможцем гри стала команда учнів 10 класу "Юстиція".  12 грудня  переможці шкільного етапу вибороли почесне ІІ місце у районному етапі правничого квесту “Феміда” серед учнівської молоді. Однак, заплановані зустрічі з представниками міськрайонного управління юстиції, кримінальної міліції, служби у справах дітей та сім'ї у І семестрі не відбулися.   

       З метою виховання патріотизму, національної гордості, активної громадянської позиції, у районі запроваджено проект “Ми і Україна”, який розрахований на 5 років і включає проведення фестивалів та однойменних фотоконкурсів. Учні нашої школи стали учасниками таких заходів: районного конкурсу робіт юних фотоаматорів «Патріотична Україна», «Неосяжна моя, Україно!», «Моя Україно!».   03 листопада 2014 року представники дитячого колективу школи взяли участь у  районному молодіжному  фестивалі  патріотичного спрямування «Ми - патріоти твої, Україно». Діти підготували листівки з відбитками  дитячих долоньок  жовтого та  блакитного кольору і передали захисникам на передову.       23 жовтня в нашому закладі відбувся Осінній бал. У святі брали участь учні 7-11 класів. Дівчата-красуні показали себе у цікавих конкурсах, розкрили свої таланти і отримали нагороди в різних номінаціях.

      До 71-ї річниці визволення Києва від німецько-фашистських загарбників учні школи поклали квіти до пам'ятника полеглим воїнам та прочитали вірші.

      12 листопада 2014 року на базі Великомотовилівського навчально-виховного об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок» відбувся семінар-практикум для директорів загальноосвітніх шкіл Фастівського району на тему: «Управління якістю освіти в умовах інноваційних перетворень в сучасній школі».  Під час семінару директори шкіл відвідали відкриті уроки та виховний захід учнів 1-4 класів «Свято Осені». 

      З  метою вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років, формування почуття небайдужості до трагічних подій в історії України й виховання високих моральних якостей у прийдешнього покоління педагогом-організатором  Босенко В.В. 21 листопада 2014 року було проведено  загальношкільний урок пам’яті «Схилімо голови в скорботі».  У заході взяли участь учні 5-11 класів. Прозвучали слова про трагедію українського народу, учні побачили кадри відеофільму про голод,  запалили свічки пам'яті. Також всі могли ознайомитися з виставкою літератури та іншими матеріалами про Голодомор, яку підготувала бібліотекар школи Голомоза Л.М.

        В рамках профорієнтаційної роботи відбулися:  конкурс малюнків “Твоє майбутнє - в твоїх руках” та оголошено конкурс «Охорона праці очима дітей». Педагог-організатор Єгорова В.А. разом з учнями 8 класу підготувала проект для участі у районному конкурсі «Всі професії важливі - обирай на смак».

      З метою  розвитку почуття милосердя, доброзичливості, виховання моральних та духовних цінностей, розвитку творчих здібностей   дітей та учнівської молоді,   з 15 по 19 грудня 2014 року  у школі проводилась акція «Майстерня Святого Миколая». Під час акції для дітей були організовані майстер-класи з виготовлення святкових листівок, виробів образотворчого    мистецтва. 18 грудня   учні  початкових класів стали учасниками святкового концертудо дня Святого Миколая, а  28 грудня 2014 року  відвідали  новорічне свято Великомотовилівському будинку культури.

    7 лютого 2015 року у школі відбулося традиційне свято зустрічі випускників минулих років. Учні школи, під керівництвом педагогів, підготували цікаві номери для концерту. 

    18 лютого 2015 року для учнів 9-11 класів було проведено усний журнал, присвячений Міжнародному дню рідної мови. Діти  отримали цікаву інформацію про цей день,  взяли участь у обговоренні.

      У переддень свята 8 Березня у школі та дитячому садку діти вітали своїх мам та бабусь піснями, віршами, танцями,  вручили їм подарунки, зроблені своїми руками. Учні 5-8 класів взяли участь у конкурсній програмі "Ось такі ми дівчата!"

    14 квітня 2015 року в актовому залі школи відбувся концерт квартету гітаристів Київської філармонії. Школярі  з великим захопленням сприймали музичні твори у виконанні гітаристів.

    24 квітня 2015 року у нашому закладі відбулася акція "Зроби Україну чистою" Учні школи взяли участь у акції: прибрали територію школи, висадили квіти , прибрали біля пам'ятника загиблому воїну, побілили дерева.

    Протягом тижня у НВО  відбулися заходи, присвячені  29 річниці з дня аварії на ЧАЕС:  тематична виставка в бібліотеці «Чорнобильські дзвони», тематичні години спілкування: «Уроки історії, про які маємо пам’ятати» 10 клас;  «Трагедія Чорнобиля в житті та літературі» 9 клас, загальношкільний захід «Чорнобиль. Загублений світ», хвилина пам’яті героям Чорнобиля, конкурс стіннівок «Чорнобиль – біль душі».

    30 квітня 2015 року у школі відбулося пам'ятне для першокласників свято Букваря.

     Всі класні керівники підготували уроки до Дня пам’яті жертв нацизму і примирення, який вперше відзначався в нашій школі 8 травня.

     9 травня 2015 року виповнилося 70 років від дня, коли закінчилася Велика вітчизняна війна. Учні нашої школи вшанували пам'ять загиблих у цій страшній війні. Біля пам'ятника полеглим воїнам відбувся мітинг, присвячений дню Перемоги.

    22 травня у школі  відбулася колективна гра "Маршрут Безпеки", яку провели учні 9 та 10 класів.

    29 травня у нашому навчальному закладі пролунав останній дзвоник для випускників 11 класу.  Зі святом Останнього дзвоника батьків, учнів та вчителів привітали  заступник голови Фастівської райдержадміністрації Ю.В.Волков та завідувач навчально-методичного кабінету ДПЮ, фізичної культури та охорони праці КОІПОПК Качуровський В.С. Також на святі були присутні начальник відділу освіти Фастівської райдержадміністрації Дьорнер Л.В. та методист районного методичного кабінету Кучерява В.П. Випускників привітали першокласники,батьки, а учні 11 класу подякували своїм вчителям за те, що їх навчали та віддавали частину свого серця дітям.

      Учні НВО були залучені до участі в предметних декадах, зокрема математики, історії, іноземної мови, біології та інших, готували предметні газети, презентації, інформаційні бюлетні. Відрадно, що усі виховні  заходи протягом навчального року проводилися на належному рівні з використанням ІКТ, мали емоційний вплив на учнів.

    У 2014-2015н.р. класні керівники  спільно з батьками активно працювали над організацією екскурсій для своїх вихованців. 19 березня 2015 року відбулася екскурсія учнів 1 класу у музей Води.  3 червня 2015 року першокласники  відвідали хлібозавод "Кулиничі", що знаходиться у Васильківському районі. Учні 2 класу побували  у фольклорно-етнографічному музеї «Українське село» та планетарії.  Учні 3 класу відвідали музей Води у м. Києві.4 клас

Оглядову  екскурсію «Київ − столиця України» організували та провели Перехрест Т.Д. та Телитченко О.М. На  матч Україна-Молдова до меморіалу В.В.Лобановського були  запрошені юні футболісти школи під керівництвом Корольова А.О. Учні 8,10класів відвідали   Переяслав-Хмельницький музей  під відкритим небом.  

      Відвідування театральних вистав є невід’ємною складовою естетичного виховання учнів НВО.  У І семестрі  учнями 1-5 класів  було відвідано вистави Київського академічного обласного музично-драматичного театру ім.П.К.Саксаганського «Чарівна магія Паскаля», «Шельменко-денщик», «Зимова казка».

     Літній відпочинок у школі розпочався з відкриття мовного табору, який працював  з 2 по 15 червня. За цей час діти підвищили  рівень володіння англійською мовою, вчилися застосовувати її у різних формах ігрової діяльності. Під час роботи табору відбувалися різні конкурси, діти активно відпочивали, ходили на екскурсії.

      Спортивно-оздоровча позаурочна робота здійснюється під керівництвом вчителя фізичної культури Денисенка В.В.  З метою збереження і зміцнення здоров’я дітей, формування ціннісного ставлення до власного здоров’я та забезпечення необхідної рухової активності  щоденно відбувається ранкова зарядка учнів початкових, середніх і старших класів.  Учні НВО є активними учасниками спортивних змагань  районного рівня.  Цікаво пройшли спортивні змагання у рамках Олімпійського тижня. На засіданнях ШМО класних керівників обговорювалися практичні уроки доброчинності в селі, школі, класі, використання державної символіки, обрядовості у виховному процесі. Результатом такого обговорення став звіт «Добрі справи учнівського колективу», представлений на районну військово-патріотичну гру «Джура».Класні керівники, зокрема Телитченко Н.Я, Ольшана Л.В.,Денисенко В.В. допомагали команді учнів 8-9 кл. у підготовці до районного військово-патріотичного змагання «Джура», команді 10 кл. «Маки» у створенні презентації «Знайомтесь, це наша школа» для районного змагання «Хай вам буде кольорово», у якому учні нашої школи зайняли друге місце.

     Серед недоліків у виховній роботі є і оформлення матеріалів  класних керівників, зокрема,  планів виховної роботи.    Існують недоліки  у питанні обліку відвідування учнями школи.   Не всі класні керівники відповідально ставляться до організації контролю за відвідуванням учнями школи по класах.   Слід звернути увагу на своєчасне оформлення матеріалів проведення предметних декад. Звичайно, на результати роботи впливають і систематичні кадрові зміни педагогів-організаторів.

Психологічна та корекційна допомога учасникам навчально-виховного процесу.

       Практичний психолог   Янушевич О.М. працює в тісній співпраці з учнівським, педагогічним, батьківським колективом та відповідними службами,   здійснює  соціальний супровід дітей кризових категорій.

      Співпраця класних керівників та практичного психолога  сприяла тому, що з боку учнів протягом навчального року не було правопорушень. Про це свідчить відсутність школярів на обліку в інспекції у справах неповнолітніх.

На початку2014-2015 навчального року заступником директора з НВР Перепелицею І.С. разом з класними керівниками складено та систематизовано соціальний паспорт НВО та окремо кожного класу. У закладі налагоджена система попередження правопорушень серед неповнолітніх, контроль за дотриманням Закону про обов’язкову загальну середню освіту. Розроблено  Положення про Раду профілактики правопорушень та Комплексний план заходів щодо превентивного виховання учнів  на 2014-2015н.р. Згідно банку даних про учнів, які опинилися у складних життєвих обставинах та перебувають на внутрішньошкільному обліку таких учнів у НВО троє: Букет Н.,Букет К., Кравецький Д.

Практичний психолог здійснював свою роботу  відповідно ст. 21, 22 Закону України «Про освіту», Наказу Міністерства освіти України «Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України» № 616 від 02.07.2009 р., Етичного кодексу психолога, чинного законодавства. Проблема, над якою працював практичний психолог: «Психологічне забезпечення духовного розвитку дитини». Проте дана проблема не знайшла свого практичного втілення у НВП і буде змінена.    Протягом року була проведена робота з учнями, працівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу в наступних напрямках: діагностична, консультативна, корекційно-розвивальна та організаційно-методична робота.

      З  учнями 1 класу проведена діагностика адаптованості до шкільного навчання (методики «Будиночки», «Школа звірів», опитувальник вчителя Л. Ковальової, Н. Тарасенко). Був здійснений контроль за адаптацією учнів 5 класу до нових умов навчання: діагностика рівня адаптації (методики «Дерево» Дж. Лампена, «Незакінчені речення», визначення шкільної мотивації (анкета за Н. Лускановою),  діагностика шкільної тривожності (методика Філіпса)).

     З учнями 4 класу проведена діагностика готовності до переходу в основну школу (методики: Самооцінка, Короткий переказ, ДВОР, Діагностика інтелектуального розвитку, Переставляння літер за визначеним правилом, Дитячий особистісний опитувальник Кеттела)

    З учнями 8 – 10  класів були проведені психодіагностичні заходи з метою виявлення професійної спрямованості учнів (методики «Як обрати професію», «Що мені подобається», «Тест професійної спрямованості Голанда», Анкета «Чи обрали ви майбутню професію?»)

    Також проведені наступні групові та індивідуальні діагностики. Методики: «Дім-дерево-людина» (7, 10 клас), Дослідження типу темпераменту Г. Айзенк (8 клас), опитувальник Шмішека (8, 10 клас), «Неіснуюча тварина», комплекс методик для написання психологічної характеристики для проходження ПМПК (Прогресивні матриці Равена, «Виділення суттєвих ознак», «Шкільний тест розумового розвитку», «Коректурна проба», Класифікація, 10 слів Лурія, та ін.).

     Педагоги: Діагностика молодих педагогів щодо схильності до емоційного вигорання (методики: «Експрес діагностика рівня емоційного вигорання В. Бойко», Дослідження типу темпераменту Г. Айзенк, «Дослідження стресостійкості особистості»), а також індивідуальні діагностики рівня емоційного вигорання за запитом.

    Протягом ІІ семестру проводилась консультативна робота з учнями, батьками, педагогами. Кількість наданих консультацій 30: учням – 14 (основні проблеми звернення: психологічні особливості міжособистісних стосунків, підвищення самооцінки та впевненості у собі, взаємини у сім’ї, улагодження конфліктних питань, результати психодіагностичних методик); батькам – 9 (основні проблеми звернення: психологічні особливості дитини на різних етапах розвитку особистості, результати психодіагностичних методик); педагогам – 7 (особливості поведінки та неуспішності учнів, організація роботи з окремими учнями, результати психодіагностичних методик)

Корекційно-розвивальна робота, психологічна просвіта.

З учнями проводились «Години психолога» на такі теми:

 • «Я вже першокласник» (1 клас)
 • «Чи потрібно бути ввічливим?», «Чи добре злитися?» (2 клас)
 • «Ми – дружні діти» (4 клас)
 • «Розвиток пізнавальних процесів» (5 клас)
 • «Ефективність групової взаємодії» (6 клас)
 • «Мій клас» (7 клас)
 • «Твоє життя – твій вибір», «Креативність – основа творчої самореалізації особистості» (8 клас)
 • «Карта життя: самостійний вибір майбутньої професії» (9 клас)
 • «Шкільні конфлікти» (10 клас)
 • «Незабаром іспит» (9, 11 клас)

     З батьками школярів проводилися виступи на батьківських зборах. Теми виступів: «Дитина активна чи гіперактивна?» (батьки учнів 3 класу); «Профорієнтація» (батьки учнів 10, 11 класу); «Адаптація дітей до шкільного навчання» (батьки учнів 1 класу); «Адаптація дітей до навчання в основній школі» (батьки учнів 5 класу).

Тема виступу перед педколективом: «Діагностика рівня шкільної готовності учнів 1 класу», «Адаптація учнів 5 класу до навчання у середній школі» (Педрада)

Підготована доповідь на тему: «Взаємодія педагогів і шкільного психолога у навчально-виховному процесі як підгрунтя особистісного зростання школярів»

Практичним психологом оформлено «Куточок психолога», який має рубрики «Учням», «Батькам», Педагогам». Інформація у рубриках поновлюється щомісяця.

       На жаль, психологом не була проведена жодна робота з учнями 3 класу, а також вихованцями дитячого садка. Не вдалося повною мірою реалізувати соціально-психологічний супровід учня, який знаходиться на ВШО, а також дітей, що перебувають у СЖО.

      Значних труднощів у роботі з учнями, батьками, педагогами та адміністрацією не виникало.

      Батьки учениць, що перебувають у СЖО написали відмову від психологічного супроводу, отже, жодна робота не була проведена. 

     У НВО немає дітей, які перебувають на інклюзивній та індивідуальній формах навчання.

     Учням, вимушеним переселенцям, було надано 1 консультацію за запитом. Проблем не виникало.

     Переважна більшість «годин психолога» мала форму корекційної програми, які були підібрані виходячи із запитів класних керівників. Проте, дані програми мали малопомітний ефект через те, що заняття проводилися не систематично і більшість з програм на кінець навчального року залишилися не виконаними через брак часу. Основна складність полягає у тому, що «години психолога» не має у розкладі уроків і через це неможливо планувати чи буде виконана корекційна програма, і з якою частотою будуть проводитися зустрічі з тим чи іншим класом.

     Практичним психологом не було розроблено жодного семінару для учнів, батьків та педагогів. Відповідно не було вдалих семінарів. Не було проведено жодної роботи щодо профілактики насильницьких і агресивних форм поведінки та суїцидальних настроїв.

     Соціальний педагог працював над проблемою особистісного зросту та соціалізації учасників навчального процесу. Для цього протягом року була проведена робота з учнями, працівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу в наступних напрямках: діагностична робота, прогностична діяльність, консультативна робота, захисна діяльність, профілактична діяльність, соціально-перетворювальна робота, зв’язки з громадськістю.

            Було проведено соціометричне дослідження серед учнів 5-11 класів. За результатами класним керівникам було надано рекомендації. Проведено діагностику учнів 7 класу (методика ОДАНІ-2) з метою визначення предметів до профільної підготовки. Проведені наступні анкетування: «Мої права», приурочене до декади правознавства, серед учнів 5, 6, 7, 8, 10 та 11 класів; «Харчування в школі» (за запитом адміністрації), серед учнів 1-11 класів; «Реклама, маркетинг» - анкета надана представниками університету «Україна» для учнів 8-11 класів.

Протягом семестру проводилась консультативна робота з учнями, батьками, педагогами. Кількість наданих консультацій – 19: учням – 4 (основна проблема звернення: запобігання бездоглядності, пропуски уроків без поважних причин); батькам – 7 (проблема «батьки й діти», профілактика пропусків уроків без поважних причин); педагогам – 8 (особливості взаємин у класному колективі, організація роботи з колективом, з окремими учнями, профілактика пропусків уроків без поважних причин).

Аналіз вжитих заходів щодо захисту прав та інтересів дитини:

 • оновлено банк даних дітей та родин, що опинилися у складних життєвих обставинах;
 • оформлені акти обстеження умов проживання дітей за місцем проживання родини;
 • батьки учнів СЖО ознайомлені з своїми правами та обов’язками, з нормативними документами по захисту прав дітей та неприпустимості будь-якого насилля  над дітьми в родинах;
 • здійснено соціальний супровід дітей та родин, що опинилися у складних життєвих обставинах.

Обстеження житлово-побутових умов:

 • Проведено відвідувань за місцем проживання дитини –  20.
 • Складено актів обстеження умов проживання – 37.

       В рамках декади «Антиалкогольної, антитютюнової та антинаркотичної пропаганди» учням 5-11 класів було продемонстровано фільм «Правда про куріння», проведено заняття «Аналіз тютюнової реклами», під час якого учні створили антитютюнові плакати.

       Представники дитячої кімнати міліції провели бесіди з учнем, який перебуває на ВШО, а також з учнями, які порушують дисципліну. Налагоджений зв’язок з представниками Червономотовилівської сільської ради. Поновлено «Куточок соціального педагога», виготовлено «Куточок практичного психолога».

            На жаль, не вдалося повною мірою реалізувати соціально-психологічний супровід учня, який знаходиться на ВШО, не налагоджено зв’язки з батьками.

Аналіз роботи   шкільної  бібліотеки.

Важливою складовою інформаційно-навчального середовища НВО є  бібліотека.

Бібліотека школи вже котрий рік  є прикладом позитивного вирішення матеріально-технічного забезпечення та створення належних умов функціонування.   У вересні 2014 року був проведений перерозподіл підручників по школах району з метою забезпечення ними навчально-виховного процесу.З метою підвищення бібліотечно-інформаційної культури, любові до книги, популяризації читання у школі   проведено тиждень бібліотеки, дитячої та юнацької книги. Поповнено бібліотечний  фонд  завдяки спонсорським внескам та коштам, зібраним від здачі макулатури. Було започатковано проведення Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек, який проходив в рамках Міжнародного місячника шкільних бібліотек з 01 по 31 жовтня по школах району. У 2014 році перший Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек проходив під гаслом «Шкільна бібліотека – стратегічний партнер освіти». Були створені полички, правові куточки, постійно діючі виставки пам’яті жертв Голодомору та інші, тематичні папки, проведена акція «Подаруй бібліотеці книгу», «Тиждень дитячої книги». 

     Не залишилась без уваги і робота з батьками. На батьківських зборах виносились такі  питання, які стосуються стану збереження підручників учнями, залучення дітей до читання, керівництво читанням в сім’ї.

 Аналіз методичної роботи з дошкільного виховання.

      У 2012 році Великомотовилівську ЗОШ І-ІІІ ступенів реорганізовано у Великомотовилівське навчально-виховне об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок», відкрито дошкільний заклад «Любисток», у якому виховувалось  20 дітей. 5 травня 2015 року   відкрилися ще дві групи дитячого садка "Любисток". Батьків та дітей привітали  голова Червономотовилівської  сільської ради Сперкач Н.В., спонсор  Мялик В.Н., начальник відділу освіти Фастівської РДА Дьорнер Л.В., депутат Київської обласної ради Бойко В.О. Від імені батьків подяку висловила голова батьківського комітету Котенок О.В. У закладі працюють чотири  вихователі та троє помічників вихователів. Вихователь ДНЗ «Любисток» Пономаренко В.І. здобуває другу вищу освіту за спеціальністю «Дошкільне виховання».  За цією ж спеціальністю навчається вихователь  Гринько Л.Є. Проте кадрове забезпечення ДНЗ  не в повній мірі відповідає штатному  розпису.

       Дошкільний навчальний  заклад   «Любисток» надає освітні послуги на рівні вимог державної програми дошкільної освіти “Дитина”, що дає можливість враховувати вікові та індивідуальні особливості кожної дитини та реалізувати принципи гуманістичної спрямованості навчального процесу. Для підготовки дошкільнят до навчання в школі при НВО продовжує працювати група підготовки дітей до школи. З цими дітьми, як правило, працює вчитель, який навчатиме їх у першому класі, а саме,  Сингаєвська Т.О.. Вчителька відвідала  інструктивно-методичні наради та семінари для цієї категорії вчителів.

      Аналіз результатів методичної роботи за 2014/2015 н.р. показав, що разом з досягненнями існують також і недоліки, а саме:

•          не підготовлено матеріали для участі  в районних  етапах Всеукраїнських конкурсів   «Шкільна бібліотека», «Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу»;

•       через  недостатню  науково - методичну базу,  відсутність  сучасних технічних засобів  навчання, відеотеки,  не взяла участі у конкурсі - огляді на кращий методичний кабінет  заступник директора  НВО;

      припинив свою роботу районний Університет майбутнього вчителя, в зв’язку з тим, що відсутня потреба в молодих спеціалістах;

•      відсутня результативність участі педагогів НВО  в районному етапі  конкурсу «Учитель року»;

•    учні  НВО не беруть участі в ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт  учнів – членів МАН України;

•    у  проведенні авторських, проблемно-тематичних курсів, майстер-класів, навчальної практики слухачів   на базі КОІПОПК педагогічні працівники НВО, які мають педагогічні звання, не задіяні.

Поряд із здобутками та досягненнями в роботі методичної служби НВО є невирішені питання і проблеми, над якими слід працювати в новому навчальному році, а саме:

•          Використовувати  потенціал  вчителів вищої кваліфікаційної категорії (учителів-методистів, старших учителів) у системі методичної роботи різних рівнів.                                                                                                                                                                                                 Постійно.                                                                                                                                              

•          Сприяти виявленню та підтримці творчо працюючих вчителів та підготовці їх до участі у фахових конкурсах.                              Постійно.                                                                                                                                                                                                                                            

•          Координувати  роботу  з  педагогічними  працівникам   НВО щодо своєчасного виявлення, соціальної підтримки та створення умов для навчання і розвитку обдарованої молоді.                                                                                                                                                                Постійно.

•          Здійснювати   відстеження якості освіти за допомогою моніторингу, мета якого – отримати інформацію про ефективність і якість навчально-виховного процесу, покращення його організації.                                                                                                                          Квітень 2016р.                                                                                                                                                                      

•          Сприяти впровадженню дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності в роботі дошкільного навчального  закладу «Любисток».                                                                                                                                                                                                           Постійно                                                                                                                                                                    

•        Організувати роботу ШМО вихателів ДНЗ «Любисток»                                                                                                                         Серпень 2015р.                                                                                                                                                                    

•          Забезпечити  належний управлінсько-методичний супровід педагогічних працівників з метою розвитку їх професійних компетентностей та професійного вдосконалення в міжатестаційний період.                                                                                                                                         Постійно.

•          Залучати  вчителів до підготовки авторських програм.                                                                                                                               Постійно.

•          Забезпечити  наступність  у змісті допрофільної підготовки і профільного навчання.                                                                            Постійно.                                                                                                   

•          Забезпечити    психолого-педагогічний  супровід кожного учня з метою запобігання бездоглядності, попередження правопорушень та інших асоціальних явищ.                                                                                                                                                                                               Постійно.

•          Підвищувати  конкурентоспроможність  НВО  в соціумі району.                                                                                                                Постійно.                                                                                                            

Критично оцінюючи зроблене та враховуючи процеси, які відбуваються в освіті на сучасному етапі, пріоритетними у діяльності науково-методичної служби НВО  визначаються такі прогностичні завдання:

•    інформаційне забезпечення освітньої діяльності педагогічних працівників;

•    використання потенціалу педагогів вищої кваліфікаційної категорії (учителів-методистів, старших учителів, вихователів-методистів) у системі методичної роботи різних рівнів;

•    здійснення навчання педагогів НВО для підвищення їх кваліфікації за дистанційною формою навчання.

•    сприяння видавничій діяльності педагогічних працівників НВО;

•    підготовка педагогів НВО за програмою Intel®Навчання для майбутнього;

•    ефективна діяльність Web-сайту   навчального  закладу;

•    забезпечення належних умов для функціонування шкільної бібліотеки  та  повноцінне комплектування бібліотеки науково-методичною, навчальною літературою та фаховими періодичними виданнями;

•    здійснення організаційно-інформаційного та науково-методичного супроводу функціонування та розвитку   психологічної служби; удосконалення матеріально-технічного забезпечення психологічної служби;

•    системна підготовка педагогічних працівників НВО до реалізації завдань  профільного навчання шляхом організації заходів міжкурсового періоду;

•    психолого-педагогічний  та  науково-методичний   супровід   функціонування   профільного навчання;

•      удосконалення організаційно-методичних механізмів пошуку, виявлення та підтримки творчо працюючих вчителів та підготовка їх до участі у фахових конкурсах;

•    створення організаційно-педагогічних умов для розвитку інноваційного освітнього простору, збільшення кількості об'єктів та підвищення якості інноваційної діяльності.

 

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

І. Організація курсового підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

1.

Підготовка матеріалів відповідно до наказу відділу освіти «Про проведення тарифікації педагогічних працівників Фастівського району у 2015-2016 н.р.

Серпень

Директор НВО Войналович С.А.,

заступник з НВР Перепелиця І.С.

2.

Уточнення списків курсового підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у 2014-2015н.р.:

Серпень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

3.

Організація курсового підвищення кваліфікації вчителя біології Жук Г.П.

18.08-20.08.2015

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

4.

Організація курсового підвищення кваліфікації вчителя географії Сердюк Л.В.

28.09.-02.10.2015

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

5.

Організація курсового підвищення кваліфікації вчителя української мови Ольшаної  Л.В.

05.10-07.10.2015;

29.10-30.10.2015

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

6.

Організація курсового підвищення кваліфікації вихователя ДНЗ «Любисток» Обелець Л.А.

05.10.-16.10.2015

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

7.

Організація курсового підвищення кваліфікації вчителя трудового навчання Денисенка В.В.

03.12.,04.12.2015-25.05.2016

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

8.

Організація курсового підвищення кваліфікації вчителя початкових класів Войналович В.В.

29.02.2016,

03.03.2016,

24.03,25.03.2016

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

9.

Організація курсового підвищення кваліфікації   практичного психолога Янушевич О.М.

23.052016-03.06.2016

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

10.

Організація курсового підвищення кваліфікації   вчителя початкових класів Сингаєвської  Т.О.  з вдосконалення викладання предмету  «Сходинки до інформатики» 

За наказом відділу освіти

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

11.

Уточнення списків педагогів, які направляються на навчання за програмою «INTEL. Навчання для майбутнього.»

Вересень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

12.

Навчання педагогів за програмою  інноваційної роботи Intel® Начання для майбутнього  в  2015/2016 н.р.

Жовтень, березень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

13.

Підготовка матеріалів відповідно до наказу відділу освіти «Про проведення тарифікації педпрацівників Фастівського району у 2016-2017н.р( І етап)

Червень

Директор НВО Войналович С.А.,

заступник з НВР Перепелиця І.С.

                      ІІ. Організаційні заходи щодо професійного розвитку педагогічних кадрів у міжкурсовий період.

1.

  Засідання педагогічної ради.

31.08.2015

Директор НВО Войналович С.А.

2.

Визначення докурсових та післякурсових завдань вчителів.

Вересень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

3.

Розподіл обов’язків між членами колективу щодо організації та участі  учнів НВО у Всеукраїнськихучнівських конкурсах

Вересень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

4.

Ознайомлення педколективу з нормативно-правовими документами, інструктивно-методичними матеріалами з атестації педпрацівників

 - видання наказу «Про організацію і проведення атестації у навчальному році (створення атестаційної комісії)»;

-           розробка плану-роботи атестаційної комісії;

-           складання плану-графіку заходів з атестації;

-           проведення методичних заходів з педпрацівниками-керівника-  ми МО щодо атестації у 2016-2017навчальному році

– надання списків педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації із зазначенням результатів попередньої атестації та строків проходження підвищення кваліфікації;

прийом АК заяв про позачергову атестацію, про перенесення строку атестації;

подання керівника або педради закладу про присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, пед.. звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності;

– засідання АК про затвердження:

а) списків педагогічних працівників, які атестуються

б) графіку роботи атестаційної комісії;

в) прийняття рішення щодо перенесення строку чергової атестації;

видання наказу про атестацію;

подання матеріалів до міської атестаційної комісії;

ознайомленняпедпрацівників з графіком проведення атестації під підпис;

індивідуальне консультування педагогів про проходження атестації

до 20.09. 2015

до 10.10.2015

до 20. 10.2015

Директор НВО Войналович С.А.,

заступник з НВР Перепелиця І.С.

5.

Оформлення портфоліо молодого вчителя математики  Горобей Ю.В.

Протягом року

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

6.

Засідання педагогічної ради.

Жовтень

Директор НВО Войналович С.А.

7.

Засідання атестаційної комісії І рівня (за графіком).    

Грудень

Директор НВО Войналович С.А.

8.

Засідання атестаційної комісії І рівня (за графіком).

Грудень

Директор НВО Войналович С.А.

9.

Засідання педагогічної ради.

Січень

Директор НВО Войналович С.А.

10.

Надання до атестаційної комісії характеристики діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період  

до 01.03.2016

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

11.

Засідання педагогічної ради.

Березень

Директор НВО Войналович С.А.

12.

Індивідуальні консультації щодо оформлення творчого  звіту вчителя, що атестується.

Березень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

13.

Ознайомлення педагогічних працівників з характеристикою (під підпис) не пізніше як за 10 днів до засідання;

-           засідання АК  І рівня;

-           оформлення атестаційних листів (у 2-х примірниках);

-           повідомлення педпрацівнику рішення АК одразу  після її засідання (під підпис);

вручення  атестаційних листів під підпис  атестованим працівникам (не пізніше трьох днів після атестації);

до 01.04.2016

Директор НВО Войналович С.А.,

заступник з НВР Перепелиця І.С.

14.

Засідання педагогічної ради.

Квітень

Директор НВО Войналович С.А.

15.

– Здійснення атестації педагогічних працівників атестаційною комісією  ІІ рівня;

-           оформлення документації за підсумками атестації педагогічних працівників;

-           проведення методичних заходів з педкадрами закладу щодо підсумків атестації;

аналіз результатів атестаційного процесу.

До 10.04.2016

Квітень

Директор НВО Войналович С.А.

16.

Підготовка звітної та статистичної документації.

Травень

Заступник з НВР Перепелиця І.С., керівники ШМО

17.

Оформлення  наказу «Про підсумки атестації педагогічних працівників».

Червень

Директор НВО Войналович С.А.

18.

Відстеження результатів діяльності педагогічних працівників, які мають атестуватися у наступному навчальному році (результати контрольних робіт, заліків, ЗНО, екзаменів тощо)

Травень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

19.

Засідання педагогічної ради.

Травень

Директор НВО Войналович С.А.

20.

Засідання педагогічної ради.

Червень

Директор НВО Войналович С.А.

ІІІ. Вивчення, апробація та впровадження у практику перспективного педагогічного досвіду, наукових ідей, нових освітніх технологій навчання та виховання учнів.

1.

Створення банку  даних програмно-методичної, нормативно-правової, науково-технічної інформації.

Серпень

Директор НВО Войналович С.А.,

заступник з НВР Перепелиця І.С.

2.

Сприяння впровадженню досягнень  кращого педагогічного досвіду, інноваційних технологій у навчально-виховний процес.

Протягом року

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

3.

Уточнення графіка вивчення досвіду вчителів НВО.

Вересень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

4.

Створення банку даних про роботу шкільних відділень МАН.

Вересень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

5.

Затвердження перспективних планів роботи з питань вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду

Жовтень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

6.

Вивчення стану викладання :

- етики

- економіки

- математики

- людина і суспільство

- людина і світ 

Протягом року (за наказом відділу освіти)

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

7.

Вивчення стану впровадження електронних засобів навчального та загального призначення в навчально-виховному процесі; контроль за використанням комп’ютерних технологій.

Грудень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

8.

Вивчення стану викладання  предметів у початкових класах. 

Березень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

9.

Оформлення довідки про «Про видавничу діяльність педагогів у 2015-2016н.р.»

Квітень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

10.

Здійснення анкетування серед учителів та учнів; здійснення мікро досліджень серед учителів; обробка інформації щодо роботи над реалізацією науково-методичної проблеми НВО.

Квітень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.,

Практичний психолог

Янушевич О.М.

11.

Планування методичної роботи, організація методичної допомоги вчителям щодо роботи над реалізацією науково-методичної проблеми НВО

Травень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

ІV. Організація дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності в закладах освіти.

1.

Організувати навчання  вчителя трудового навчання  Сушицької В.А.

на  курсах  за програмою «INTEL. Навчання для майбутнього.»   

Осінні канікули

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

2.

 Реалізація проекту «Школа проти СНІДу»

Протягом року

Вчитель біології Жук Г.П.

3.

Впровадження  проекту  «Науково-організаційне забезпечення профілактики ВІЛ / СНІДу через систему освіти»   

Протягом року

Вчитель біології Жук Г.П.    

 4.

 Вивчення та узагальнення стану впровадження інноваційних програм. 

Січень 2016р.

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

V. Експертна оцінка якості та результативності роботи педагогічних працівників та моніторинг якості освіти у навчальних закладах.

1.

Опрацювання інформаційно-аналітичного збірника «Освіта Фастівщини- 2014-2015н.р.»

Серпень

Директор НВО Войналович С.А.,

заступник з НВР Перепелиця І.С.

2.

Складання графіків відкритих уроків та контрольних робіт.

Вересень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.,

керівники ШМО

3.

Перевірка особових справ учнів 1-11класів.

Вересень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

4.

Перевірка календарного планування. Відповідність календарного планування уроків навчальним програмам.

До 15.09.2015.

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

5.

Перевірка організації роботи курсів за вибором та факультативів.

Протягом жовтня

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

6.

Контроль за веденням класних журналів та журналів факультативних занять.

До 26.10.2015

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

7.

Анкетування педагогів з метою спонукання педагогів до самоосвіти.

Жовтень

Практичний психолог Янушевич О.М.

8.

Перевірка учнівських щоденників

Жовтень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

9.

Моніторинг організації та проведення спортивно – масових заходів у 2015-2016 н.р.

Жовтень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

10.

Перевірка зошитів для контрольних робіт з питань дотримання критеріїв оцінювання:  у 5,6,7 класах.          

Листопад

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

11.

Контроль за станом відвідування учнями школи.

Листопад

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

12.

Вивчення стану національно – патріотичного виховання в ДНЗ «Любисток»

Листопад

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

13.

Вивчення здійснення інноваційної роботи у НВО у  2015/2016 н.р.

Листопад

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

14.

Перевірка навички сформованості техніки читання у 2-4 класах.

Грудень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

15.

Моніторинг організації та здійснення виховної роботи  протягом І семестру  2015/2016 н.р.

Грудень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

16.

Моніторинг  рівня навчальних  досягнень учнів 2— 11-х класів за І семестр 2014-2015н.р.

Грудень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

17.

Контроль за веденням класних журналів та журналів факультативних занять.

Січень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

18.

Моніторинг рівня самоосвіти вчителів.

Січень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

19.

Перевірка зошитів учнів 1-4 класів з питань дотримання критеріїв оцінювання.

Лютий

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

20.

Моніторинг здійснення інноваційної та дослідно-експериментальної роботи в ДНЗ «Любисток».

Лютий

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

21.

Вивчення стану впровадження здоров’язберігаючих технологій в навчально-виховний процес НВО.

Лютий

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

22.

Моніторинг вивчення профільної спрямованості учнів школи.

Березень

Практичний психолог Янушевич О.М.

23.

Організація та проведення моніторингу   учнів, батьків, учителів.

Квітень

Практичний психолог Янушевич О.М.

24.

Моніторинг стану методичної роботи

Квітень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

25.

Формування папки нормативно-правових документів «До нового 2014-2015н.р.»

Травень

Директор НВО Войналович С.А.,

заступник з НВР Перепелиця І.С.

26.

Ознайомлення педагогічних працівників з проектом навантаження  на 2015-2016н.р.

Травень

Директор НВО Войналович С.А.

27.

Моніторинг стану забезпечення учнів шкільними підручниками на новий 2015-2016н.р.

Травень

Бібліотекар НВО Сердюк Л.В.

                           VІ. Організація та проведення представницьких педагогічних та масових учнівських заходів.

1.

Контроль за графіком відвідування секційних засідань вчителів-предметників.

Серпень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

2.

Організація та проведення декади ШМО вчителів фізкультури і спорту,Захисту Вітчизни.

Вересень

Вчитель фізичної культури Денисенко В.В.

3.

Організація та проведення  тижня  книги.

Вересень

Бібліотекар Сердюк Л.В.

4.

Шкільний етап конкурсів  «Неосяжна моя Україна!», «Моя Україно!», «Патріотична Україна!».

Вересень-жовтень 

Заступник з НВР Перепелиця І.С., педагог-організатор Сушицька В.А.

5.

День  туризму

Вересень

Вчитель фізичної культури Денисенко В.В.

6.

Участь у обласній  благодійній акції «Діти Київщини – воїнам АТО»

Вересень

Педагог-організатор

7.

Участь у обласній акції  «Голуб миру» , присвяченій  Міжнародному дню Миру

 

Педагог-організатор

8.

Шкільний етап конкурсів  «Ліси для  нащадків».

Жовтень

Вчитель біології Жук Г.П.

9.

Участь у районному  етапі конкурсу «Топоніміка та історія рідного краю».

Жовтень

Вчитель історії Корольов А.О.

10.

Участь у районному фестивалі «Ми гордість твоя, Україно!»

Жовтень

Педагог-організатор

11.

Районний етап обласного профорієнтаційного змагально-мотиваційного заходу учнівських команд «Обери майбутнє»

Жовтень

Педагог-організатор

12.

Організація та участь у Всеукраїнському конкурсі з англійської мови

«Гринвіч».

Листопад

Вчитель англійської мови Перехрест Т.Д.

13.

Організація та проведення шкільного етапу   міжнародного конкурсу з  української мови ім. П.Яцика.

Листопад

Заступник з НВР Перепелиця І.С.,

вчитель української мови Телитченко Н.Я.

14.

Організація та проведення шкільного етапу

Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням.

Листопад

Заступник з НВР Перепелиця І.С.,

вчитель української мови

Ольшана Л.В.

15.

Організація та проведення шкільного етапу міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім.. Т.Г.Шевченка.

Листопад

Заступник з НВР Перепелиця І.С.,

вчитель української мови

Ольшана Л.В.

16.

 Шкільний етап конкурсів «Новорічна композиція» та «Український сувенір»

Листопад

Педагог-організатор

17.

Організація та проведення шкільного етапу виставки-конкурсу «Право очима дітей»

Листопад

Заступник з НВР Перепелиця І.С.,

вчитель історії Корольов А.О.

18.

Заходи з підготовки та відзначення у навчальних закладах області Дня Гідності та Свободи

Листопад

Заступник з НВР Перепелиця І.С.,

Педагог-організатор

19.

Участь у районному етапі  конкурсу «Об’єднаймося ж, брати мої!».

Грудень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.,

вчитель української мови Телитченко Н.Я.

20.

Участь у районному конкурсі « Правничий квест».

Грудень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.,

вчитель історії Корольов А.О.

21.

Участь у районному етапі   конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика.

Грудень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.,

вчитель української мови Телитченко Н.Я.

22.

Участь у районному етапі  конкурсу   ім.Т. Шевченка

Грудень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.,

вчитель української мови

Ольшана Л.В.

23.

Обласне свято та районна благодійна акція до Дня Святого Миколая «Ой хто, хто Миколая любить!».

Грудень

Педагог-організатор

24.

Участь у районному  етапі проблемно-пошукового семінару «Кроки до життєвої компетентності особистості».

Січень

Директор НВО Войналович С.А.,

заступник з НВР Перепелиця І.С.

25.

Організація та проведення декади ШМО вчителів початкових класів.

Січень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.,

вчителі початкових класів

26.

Шкільний етап конкурсів « Космічні фантазії».

Січень

Педагог-організатор

27.

Організація та участь у Всеукраїнській акції «Годівничка».

Січень

Вчитель трудового навчання Денисенко В.В.

28.

Шкільний етап конкурсу «Афганська війна очима дітей»

Січень

Педагог-організатор

29.

Районний та обл. етапи конкурс плакатів «Безпека дорожнього руху – це життя»

Січень

Педагог-організатор

 30.

Організація та проведення декади ШМО вчителів англійської мови;  зарубіжної літератури.

Лютий

Заступник з НВР Перепелиця І.С.,

вчитель англійської мови Перехрест Т.Д.

 31.

Шкільний етап конкурсів   «Наш пошук і творчість - тобі,Україно!»

Лютий

Педагог-організатор

32.

Участь у районному фестивалі-конкурсі виконавців сучасної пісні «Калиновий дзвін».

Лютий

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

33.

Обласний етапи   Всеукраїнської виставки-конкурсу  образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва «Знай і люби свій край»  

Лютий

Педагог-організатор

34.

Огляд –конкурс  музеїв історичного профілю навчальних закладів

Лютий

Вчитель історії Корольов А.О.

35.

Участь у міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру».

Лютий

Вчитель математики Горобей Ю.В.

36.

Тиждень відкритих уроків молодих та малодосвідчених вчителів:

 Горобей Ю.В., Корольов А.О., Янушевич О.М., Сушицька О.М.

Лютий

Заступник з НВР Перепелиця І.С.,

керівники ШМО

37.

Участь у районному  етапі педагогічних читань «Михайло Драгоманов – видатний діяч України».

Березень

Директор НВО Войналович С.А.,

заступник з НВР Перепелиця І.С.

38.

Участь у районній педагогічній виставці «Освіта Фастівщини - 2016».

Березень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

39.

Районний    етап конкурсу «Земля-наш спільний дім»

Березень

Вчитель біології Жук Г.П.

40.

Організація та проведення декади ШМО вчителів національного виховання та вчителів музики, обр. м-ва, трудового навчання.

Березень

Керівник ШМО Перехрест Т.Д.

41.

Участь у Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня»   

Березень

Директор НВО Войналович С.А.

42.

Акція в рамках Всеукраїнського тижня охорони навколишнього середовища «День Землі».

Квітень

Вчитель біології Жук Г.П.

43.

Організація та проведення декади  ШМО вчителів природничо-математичних дисциплін та природничих дисциплін.

Квітень

Керівник ШМО Телитченко О.М.

44.

Участь у районній конкурсній колективній творчій грі «Парад кольорів».

Квітень

Педагог-організатор

45.

Районна виставка-конкурс присвячена Великоднім святам.!

Квітень

Педагог-організатор

46.

Участь у районному фестивалі дитячої та юнацької  творчості «Таланти твої, Фастівщино!»

Травень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

47.

Участь у районному етапі обласної акції « Ми – за єдину Україну».

Травень

Педагог-організатор

48.

Тиждень виховної роботи.

Травень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.,

Педагог-організатор

49.

Творчий флешмоб «Нащадки Великої Перемоги»

до Дня Перемоги над нацистськими окупантами та завершення війни у Європі

Травень

Педагог-організатор

50.

Районний та обласний  етапи  Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри Українського козацтва «Джура»(«Сокіл»)

Травень

Педагог-організатор, вчитель фізкультури Денисенко В.В.

VІІ. Інформаційно-видавнича діяльність. Зміцнення навчально-матеріальної бази

1.

Створення куточка та тематичної  папки «До нового 2014-2015 навчального року».

Серпень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

2.

Систематизація та узагальнення матеріалів для поповнення WEB-сайту школи

Вересень

Директор НВО Войналович С.А.

3.

Оформлення матеріалів шкільного етапу проблемно-пошукового семінару «Кроки до життєвої компетентності особистості». 

Жовтень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

4.

Оновлення інформаційного стенду  « ЗНО -2016».

Листопад

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

5.

Участь педагогічного колективу школи у конкурсі WEB- сайтів

Грудень

Директор НВО Войналович С.А.

6.

Оформлення матеріалів шкільного етапу педагогічних читань «Михайло Драгоманов – видатний діяч України».

Січень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

7.

Оформлення матеріалів ППД вчителя  Войналович В.В.

Лютий

Заступник з НВР Перепелиця І.С.

8.

Публікація та розміщення  вчительських матеріалів у педагогічних виданнях,  на шкільному сайті та на сайті РМК.

Лютий

Директор НВО Войналович С.А., заступник з НВР Перепелиця І.С.

9.

Публікація результатів роботи педагогічного колективу НВО над реалізацією науково-методичної проблемної    «Використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності та навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи ».

Квітень

Директор НВО Войналович С.А., заступник з НВР Перепелиця І.С.

10.

Виставка друкованої продукції

 « Наші публікації»

Травень

Заступник з НВР Перепелиця І.С.