Про підсумки методичної роботи у 2018-2019 н.р.

Великомотовилівський НВК « ЗЗСО І-ІІІ ступенів – дитячий садок»

НАКАЗ

Від 29  серпня 2019 р.                                                                                    № 46

Про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами НВК

у 2018/2019 навчальному році

           Робота методичного кабінету Великомотовилівського НВК спрямована на виконання Конституції України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про позашкільну освіту”, відповідних постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови Київської обласної державної адміністрації, нормативно-розпорядчих документів Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, розпоряджень в.о.голови районної державної адміністрації, наказів відділу освіти Фастівської районної державної адміністрації. Діяльність методичного кабінету організовано відповідно до нормативно-правової бази – Положення про шкільний методичний кабінет. Головною метою в роботі методичної служби є навчально-методичне забезпечення педагогічного процесу, організація удосконалення відповідної фахової освіти та кваліфікації педагогічних, керівних працівників закладу. Згідно з даною метою та рядом завдань, визначених планом роботи ШМК на 2018/2019 навчальний рік, працювала вся досить розгалужена система методичної освіти педкадрів НВК.

     Виходячи з вищесказаного

н а к а з у ю:

  1. Інформацію про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами НВК  

у 2018/2019 навчальному році взяти до відома (додаток).

  1. У 2018/2019 навчальному році діяльність шкільного методичного кабінету

спрямувати на якісне та результативне виконання Положення про шкільний методичний кабінет.

  1. Заступнику директора з НВР Перепелиці І.С.:
  2. 1.створити в закладі загальної середньої освітиінформаційно-освітнє середовищепрофесійного розвитку вчителя різними засобами, зокрема й із використанням хмарних технологій, соціальних мереж тощо.
  3. 2 Створити методичну афішу.
  4. 3 Створити методичну інфраструктуру, залучити зовнішні ресурси для участі у шкільній методичній роботі, активізувати внутрішні ресурси для задоволення професійного інтересу вчителів та вдосконалення ними власної педагогічної практики;
    1. 4 Організувати підтримку в розробленні вчителем цільової програми професійного розвитку,  індивідуального плану професійного вдосконалення.

3.5. Створити банк даних участі педагогів у методичних заходах різних рівнів.

3.6. Сприяти формуванню професійного інтересу, запитів та їх задоволення.

3.7. Якісно і результативно вивчати ефективність курсового підвищення кваліфікації педкадрів.

     3.8. Залучати педагогів до участі у професійних конкурсах.

3.9. Подбати про якісне вивчення ППД об’єкту відповідного фаху (згідно з планом роботи ШМК) та випуск друкованої продукції.

3.10. Поліпшити підготовку обдарованих та здібних учнів до участі в олімпіадах, турнірах, конкурсах районного, обласного, Всеукраїнського рівнів через якісну роботу факультативів, курсів поглибленого вивчення основ наук, спеціалізованих курсів та профілізації навчання.

3.11. Посилити контроль за підвищенням результативності участі учнів НВК у ІІ етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України, учнівських творчих конкурсах.

     3.12. Здійснювати роботу із підвищення якості методичних розробок педагогів.

     3.13. Сприяти видавничій діяльності педагогів.

     3.14. Сприяти спільній діяльності навчального закладу та районної служби в

     справах сім’ї та молоді щодо профілактики негативних вчинків серед

     учнівської молоді.

     3.15. Посилити контроль за діяльністю учнівського самоврядування в НВК.

     3.16. Створити умови для повноцінного функціонування шкільних методичних

     кабінетів як інформаційно-методичних центрів.

     4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на завідувача шкільного

   методичного кабінету Перепелицю І.С.

     Директор ЗЗСО:                                                      С.А.Войналович

                                                                             Додаток

                                                                                до наказу

                                                                                          від 29.08.2019   № 46

Інформація про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами НВК

в 2018/2019 навчальному році

     Робота методичного кабінету Великомотовилівського НВК спрямована на виконання Конституції України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про позашкільну освіту”, відповідних постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови Київської обласної державної адміністрації, нормативно-розпорядчих документів Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, розпоряджень в.о.голови районної державної адміністрації, наказів відділу освіти Фастівської районної державної адміністрації. Діяльність методичного кабінету організовано відповідно до нормативно-правової бази – Положення про шкільний методичний кабінет. Головною метою в роботі методичної служби є навчально-методичне забезпечення педагогічного процесу, організація удосконалення відповідної фахової освіти та кваліфікації педагогічних, керівних працівників   закладу. Згідно з даною метою та рядом завдань, визначених планом роботи ШМК на 2018/2019 навчальний рік, працювала вся досить розгалужена система методичної освіти педкадрів НВК.

     Методична робота з педагогічними кадрами НВК проводилася згідно з планом роботи відділу освіти та РМК, планом роботи НВК, ШМК, а також відповідно до структури, затвердженої шкільною методичною радою. Створена гнучка дієва система роботи шкільного методичного кабінету. Розроблено систему надання педагогічним працівникам НВК адресної допомоги: методичні рекомендації, консультації, підготовка рекомендованої літератури. Вся методична робота у НВК здійснювалася за принципом моніторингу – систематичної аналітико-діагностичної діяльності, де враховуються інтереси і запити різних категорій педагогів.

       Шкільний методичний кабінет працював у системі, реалізуючи науково-методичну проблему району: «Формування педагога як компетентного конкурентоспроможного фахівця в умовах реалізації Нової української школи» (ІІ – й рік, теоретична підготовка), а також проблему школи: «Науково-методичний супровід підготовки вчителя до роботи з обдарованими учнями» ( ІІІ-й рік.)

     Система методичної роботи у НВК спрямована на розвиток творчої індивідуальності педагогів та керівників навчального закладу, стимулювання їхнього творчого пошуку, примноження інноваційних здобутків, а головне – на показ та висвітлення кращого, перспективного, новаторського надбання серед широкого педагогічного загалу району з метою поширення та творчого використання колегами в навчально-виховному процесі з учнями.

      Кадрова робота  Педагог є центральною постаттю навчально-виховного процесу освітнього закладу. На нього покладається завдання забезпечення високого рівня якості освіти, виховання і розвитку дитини. Широкі можливості для професійного росту, самореалізації, активізації творчого пошуку педагога передбачає проведення атестації. У 2018-2019 н.р. було   налагоджено систему координування планів курсового підвищення кваліфікації педагогічних та керівних працівників НВК. План курсового підвищення кваліфікації педагогічних та керівних працівників НВК виконано на 100%. Педагоги НВК були слухачами авторських, проблемно-тематичних, дистанційних курсів, обласних майстер-класів, педагогічних студій. Курси підвищення   кваліфікації педагогічних працівників

у 2018/2019 навчальному році на базі КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» пройшли:

Дата

Категорія

працівників

 

Форма

Кваліфікаційна категорія

Прізвище, м.я, по-батькові педагога

15.10.2018-17.10.2018

06.11.2018-19.11.2018

Директори ЗЗСО (додатково: учителі фізики та астрономії

Очно-заочна форма навчання

Вища

Войналович С.А.

30.10.2018-

01.11.2018

17.12.2018-

18.12.2018

20.03.2019

Учителі-методисти, учителі англійської мови

Очно-заочна форма навчання

Вища

Перехрест Т.Д.

01.10.2018-

12.10.2018

Учителі природознавства, хімії, біології, екології, географії, фізики та астрономії, які викладають інтегрований курс «Природознавство»

Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми«Особливості вивчення інтегрованого курсу «Природознавство» в основній та старшій профільній школі»

Перша

Жук Г.П.

03.12-14.12

Учителі математики

Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми «Нова українська школа: реалізація наскрізних змістових ліній у процесі викладання математики»

Перша

Телитченко О.М.

03.12.2018-05.12.2018

2 дні на вибір слухача,

26.12.2018-27.12.2018

Учителі географії та природознавства

Очно-заочна форма навчання

Вища

Сердюк Л.В.

10.10.2018 -

12.10.2018 17.12.2018-

20.12. 2018 - 09.04.2019-

11.04.2019

Соціальні педагоги

Дистанційна форма навчання

Спеціаліст

Реут С.С.

Успішно завершили навчання за сертифікаційною програмою обласних майстер-класів та педагогічних студій:

№№

Керівник (керівники)

майстер-класу, педстудії

Район (місто) функціонування

Для якої категорії учасників

Тема

майстер-класу, педстудії

ПІБ учасника

1.

Забара Олена Дмитрівна, заступник директора з НВР, учитель англійської мови

м. Фастів. Фастівська СЗОШ І-ІІІ ступенів

№ 4 з поглибленим вивченням іноземних мов

Майстер-клас, учителі англійської мови  

«Використання технології CLIL у навчанні англійської мови»

Жуков М.О.

2.

Магдибор Людмила Миколаївна

Глевахівська ЗОШ І-ІІІ ступенівВасильківського району

Педстудія,

керівники

закладів освіти

«Створення єдиного освітнього середовища закладу загальної середньої освіти»

Войналович С.А.

3.

Красуля

Ольга Миколаївна

заклад дошкільної освіти «Яблучко»

с. Новосілки Києво-Святошинського району,

Педстудія,

вихователі.

«Лепбук для реалізації ідей сталого розвитку дітей дошкільного віку»

Болотюк О.П.

4.

Красуля

Ольга Миколаївна

заклад дошкільної освіти «Яблучко»

с. Новосілки Києво-Святошинського району,

Педстудія,

вихователі.

«Лепбук для реалізації ідей сталого розвитку дітей дошкільного віку»

Суслова Ю.Ю.

Однак, у проведенні авторських, проблемно-тематичних курсів, майстер-класів, навчальної практики слухачів на базі КВНЗ КОР "Академія неперервної освіти" педагогічні працівники школи, які мають педагогічні звання, не задіяні.

       У 2018-2019н.р.було проатестовано 100% педагогічних працівників від плану.Атестовано: відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої категорії" – 1(Телитченко Н.Я.), відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній "спеціаліст" – 2 (Суслова Ю.Ю., Болотюк О.П.), присвоєнокваліфікаційну категорію: "спеціаліст першої категорії" – 1( Жуков М.О.).

       З метою презентації кращого досвіду закладу освіти та педагогічних працівників, матеріли вчителя української мови і   літератури Телитченко Н.Я. були представлені на районну педагогічну виставку "Освіта Фастівщини – 2019" згідно з розробленим та затвердженим наказом відділу освіти Положенням про районну педагогічну виставку у номінації «Гуманітарна освіта». За підсумками районної педагогічної виставки "Освіта Фастівщини – 2019" методична розробка педагога ввійшли до анотованого каталогу і розміщена на сайті РМК у рубриці «Методична скарбничка». Змістовними, цікавими та естетично оформленими пройшли декади та предметні тижні. Методичним кабінетом організовано та проведено проблемно – пошукову конференцію «Громадянська освіта – фундамент Нової української школи» та педагогічні читання «Реалізація гуманістичних ідей В.Сухомлинського в умовах Нової української школи». Матеріали цих заходів висвітлені на сайті НВК, зібрані та систематизовані у тематичних папках ШМК.

   Науково-методичне забезпечення аналітико-експертної діяльності.

     З метою підвищення якості навчально-виховного процесу методичною службою реалізується система аналізу та експертизи окремих аспектів діяльності освітнього закладу.

Створено план вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду вчителів, параметри вивчення педагогічної і методичної діяльності старших учителів, стану викладання предметів. Затверджено методичною радою алгоритм проведення методичних днів у навчальному закладі.

     Запроваджено проведення моніторингових досліджень згідно плану ШМК: щорічний моніторинг стану готовності учнів 1 класів до навчання в школі, моніторинг адаптованості учнів 5 класів до навчання в школі, моніторинг профільного навчання, проведені психодіагностичні заходи з метою виявлення професійної спрямованості учнів.

     Відповідно до перспективного плану перевірки стану викладання навчальних предметів, річного плану роботи НВК на 2018-2019 н.р., адміністрацією школи також була проведена перевірка стану викладання історії, інформатики, предмета Захист Вітчизни та російської мови. Метою перевірки було вивчення кадрово-методичного та матеріального забезпечення викладання предметів, дотримання державних вимог щодо змісту, обсягу навчальних програм та оцінювання знань учнів.   Було проведено контрольні зрізи знань за завданнями відділу освіти. Вивчення стану ведення класних журналів, календарно-тематичного планування свідчать, що педагоги Кучерява В.П., Сорочинська О.С., Тимцясь А.С., Жуков М.О. та Денисенко В.В. у своїй діяльності раціонально і правильно планують вивчення програмового матеріалу, знають і дотримуються вимог інструктивно-методичних рекомендацій МОН України, забезпечують виконання навчальних програм. Зупинимося на результатах моніторингу якості освіти з деяких предметів.

       Інформаційно-методичне забезпечення викладання історії здійснюється відповідно до методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо суспільствознавчих предметів. Чинними є програми: «Історія України. Всесвітня історія 5-9 класи», затверджені наказом МОН України від 07.06.2017 р. №804; для учнів 11 класів: «Історія України. Всесвітня історія», затверджені наказом Міністерства від 14.07.2016 р. №826. Учні 10 класу навчалися за новою програмою «Історія України» та «Всесвітня історія».Програми розміщені на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України.З метою вивчення стану викладання історії та виявлення рівня навчальних досягнень учнів було проведено контрольні роботи з історії України в 9, 11 класах за завданнями відділу освіти. Контрольні роботи складались з тестових завдань з вибором однієї правильної відповіді, завдань на встановлення хронологічної послідовності, встановлення відповідності, визначення історичних понять, проаналізувати історичне явище та дати власну оцінку. При виконанні завдань контрольного зрізу учні 9 класу допустили помилки у завданні на встановлення хронологічної послідовності, встановлення відповідності між назвами організацій та прізвищами політичних діячів, які до них належали. Лише два учня намагалися дати відповідь на розгорнуте питання. Для учнів 11 класу найскладнішими виявилися завдання на встановлення причинно-наслідкових зв’язків з відповідними висновками, були допущені помилки у завданні з вибором однієї правильної відповіді. Частина школярів виявили слабкі знання хронологічної послідовності подій. Учні недостатньо орієнтуються у визначенні понять. Вчителі історії добре розуміють мету і завдання предмета, працюють над формуванням в здобувачів освіти ключових компетентностей, які допоможуть учням досягти певного рівня соціалізації – вчать у школі та поза школою успішно вирішувати питання особистого і суспільного життя;   допомагають учням набувати предметних компетентностей, які дадуть можливість індивідуалізувати та олюднити теоретичні знання, зрозуміти перебіг подій історії України, формують позитивну мотивацію до пізнавальної діяльності. Аналіз стану заповнення класних журналів виявив, що вчителі   ведуть класні журнали відповідно до вимог Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 класів ( Наказ МОН України від 03.06.2008р.). Проте, є певні недоліки. Вчителі історії працюють за сумісництвом. У Сорочинської О.С. переважала лекційна форма викладання предмета, недостатній зворотній зв'язок на уроках. Педагог не завжди пропонувала учням диференційовані домашні завдання, потребували урізноманітнення форми і методи роботи на уроці. В зв’язку з відсутністю основного вчителя, кабінет історії не функціонував. Уроки проводилися у класах та кабінеті ІКТ.      

       Інформатику у закладі освіти викладав учитель-сумісник Тимцясь Артем Сергійович. Спеціальність за дипломом: «Фізика». Педагогічний стаж: 6 місяців. У 2017 році закінчив ВУЗ та отримав ступінь бакалавра.Учитель виконував свої посадові обов’язки згідно з посадовою інструкцією, календарно-тематичне планування уроків інформатики складене відповідно до програм «Інформатика 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів» (затверджена наказом МОН від 07.06.2017 р. № 804) та «Інформатика для 10-11 класів (рівень стандарту)» (затверджена наказом МОН від 23.10.2017 р. № 1407) з урахуванням методичних рекомендацій, нових державних стандартів базової загальної середньої освіти. У календарних планах вчителя передбачені самостійні та практичні роботи, тематичний облік знань. Але слід зазначити і ряд недоліків у роботі з класними журналами: зміст домашніх завдань не відображає диференційованого підходу; недостатня накопиченість поточних оцінок упродовж уроку, записи здійснюються пастою різного кольору, допущені виправлення оцінок. Показником рівня навченості учнів є результати контрольного зрізу знань, подані у протоколі наслідків контрольного зрізу навчальних досягнень з інформатики учнів 9 класу Великомотовилівського НВК «ЗЗСО І-ІІІ ступенів – дитячий садок», який відбувся 28 лютого 2019 року. Результати контрольних зрізів знань з інформатики свідчать, що учні 9 класу засвоїли вимоги програми.

       Відповідно до плану роботи відділу освіти протягом травня 2019 року було вивчено стан викладання предмета «Захист Вітчизни» та рівень навчальних досягнень учнів 10 класів. Викладання предмета «Захист Вітчизни» у НВК здійснює Денисенко ВадимВікторович. Навчально-матеріальна база лише частково відповідає рекомендованому переліку основних об’єктів навчально-матеріальної бази з предмета «Захист Вітчизни». Предмет «Захист Вітчизни» викладається   у межах 1,5 години на тиждень. Календарне планування розроблене вчителем відповідно до вимог навчальної програми. Педагог має потижневий план вивчення тем, а також план-конспект для проведення кожного уроку для учнів 10-11 класів. Учні забезпечені підручниками «Захист Вітчизни» Гудима А.А., Пашко К.О.,Фука М.М., Герасимів І.М. на 100%. У роботі педагога переважають словесні, наочні та практичні методи засвоєння матеріалу. При проведенні занять здійснюється поточне та тематичне оцінювання знань учнів. Однак, під час вивчення теоретичного матеріалу, вчитель не використовує елементи сучасних інноваційних педтехнологій та ІКТ. Також недостатньо уваги приділяється вогневій підготовці учнів, практичним навичкам стрільби з пневматичної зброї. У НВК створений кабінет предмета «Захист Вітчизни» та кімната для зберігання зброї. У навчальному кабінеті обладнано стенди українською мовою, куточок державної символіки, правила поведінки учнів у кабінеті, правила безпеки життєдіяльності, правила протипожежної безпеки. Серед оснащення є: макети протипіхотних мін, макети протитанкових мін, гвинтівка, макети автоматів, пристрій для вимірювання радіації, протигази. Протягом 2018-2019 навчального року учні 10 класу оволоділи базовими знаннями про ЗСУ, військово-медичну підготовку, тактичну і вогневу підготовку, цивільний захист. Контрольний зріз знань з предмета показав, що учні засвоїли матеріал, але виникли труднощі у питаннях щодо військово-медичної та вогневої підготовки. З метою запобігання негативних процесів у духовній сфері особистості у школі проводилася робота щодо виховання у школярів почуття патріотизму, військового обов’язку перед Батьківщиною. У   план виховної роботи НВК було внесено тематичні виховні години, уроки мужності, зустрічі з військовослужбовцями АТО. У жовтні проведено заходи до Дня Захисника України та Дня українського козацтва, у січні відбулася зустріч з з учасником   революції Гідності Петрициним Б.Й. На жаль, учні НВК не взяти участь у військово-патріотичній грі «Сокіл» ( «Джура») - 2019.

   На виконання наказу відділу освіти Фастівської райдержадміністрації від 29.01.2019   № 21   «Про вивчення стану викладання російської мови в закладах загальної середньої освіти району», було вивчено стан кадрово-методичного та матеріального забезпечення викладання російської мови в закладі загальної середньої освіти та проведено контрольні зрізи знань в 5- 9 класах за завданнями відділу освіти.    

     У ході перевірки було з’ясовано, що викладання російської мови здійснюється з урахуванням основних положень Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про державні засади мовної політики», Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, навчальної програми, затвердженої Міністерством освіти і науки України, Методичних рекомендацій щодо вивчення мови та літератури в закладах загальної середньої освіти із навчанням або вивченням мов національних меншину 2018-2019н.р. Уроки російської мови проводить Жуков М.О. Спеціальність за дипломом «Мова та література (російська, англійська)», вчитель першої кваліфікаційної категорії; стаж роботи – 9 років. Уроки російської мови вчитель проводить у класах відповідно до розкладу уроків.Підручниками учні забезпечені на 100 %. Показником рівня навченості учнів є результати контрольного списування у 5-6 класах, зорово-слухових диктантів у 7-8 класах, слухового диктанту у 9 класі, проведених за завданнями відділу освіти. Аналіз контрольних зрізів навчальних досягнень учнів 5-9 класів засвідчив, що учні здебільшого допускали орфографічні та пунктуаційні помилки: відсутність розділових знаків відповідно до опрацьованих правил пунктуації, заміна російських літер українськими, помилки в правописі слів.

       Результати діагностичної діяльності розглядались на інструктивно-методичних нарадах, засіданнях ШМР, ШМО, педагогічних радах і   стали стимулом для підвищення рівня освітнього процесу у закладі освіти.

Формування науково-методичного середовища.

   У 2018/2019 навчальному році   було організовано роботу 5 методичних об’єднань вчителів-предметників, затверджено плани роботи, науково-методичні теми, над якими працювали ШМО, визначено керівників з числа досвідчених педагогів: Ольшана Л.В., Войналович В.В., Жук Г. П., Горобей Ю.В., Обелець Л.А., Однак, шкільний методичний кабінет не функціонував як інформаційно-методичний центр. Протягом багатьох років так і не вирішено питання забезпечення його комп'ютерною та оргтехнікою: методичний кабінет не забезпечено комп'ютерами; не створена локальна мережа та не здійснено підключення до мережі Інтернет.   У закладі створено Web-сайт, функціонування якого значно покращилось: логічного структурувано меню, вчасного та більш інформативно відбувається наповнення сайту, зокрема, у рубриці « Методична робота».

       Педагоги НВК були активними учасниками районних семінарів-практикумів, конференцій. Членами журі районного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсів стали 11 учителів НВК. Активно застосовували ІКТ під час проведення уроків, виховних заходів, шкільних методичних об’єднань, шкільних методичних рад, педагогічних рад, проблемно-пошукових конференцій, педагогічних читань Войналович С.А., Перепелиця І.С., Перехрест Т.Д., Ольшана Л.В., Горобей Ю.В., Кика Л.М.,Реут С.С., Войналович В.В., Паламар Г.В., Сингаєвська Т.О. Досвідчені педагоги надавали дієву допомогу молодшим членам ШМО в реалізації завдань якісного навчання та виховання учнів.

       В умовах реформування системи загальної середньої освіти виникла потреба зміни підходів до організації науково-методичного супроводу професійної діяльності вчителя. У 2018-2019н.р. були оновлені методичні підходи до роботи з педагогами, а саме: дистанційна освіта, адресні навчальні семінари, тренінги, підвищення кваліфікації за новим змістом і формами, оновлені програми, організаційна спрямованість методичної допомоги, аналіз, моніторинг. Члени педагогічного колективу брали участь у методичних заходах та проектах різних рівнів:

     Войналович С.А. успішно пройшов навчання за програмою сертифікаційного навчально-методичного заходу з теми «Технологія розроблення освітньої програми закладу загальної середньої освіти». Директор НВК взяв участь у роботі навчально- методичного заходу та отримав серифікат з теми «Відкритість і прозорість діяльності закладу загальної середньої освіти в умовах фінансової, академічної та організаційної автономії». Сергій Анатолійович є активним учасником інтерактивної школи творчого вчителя, про що свідчить сертифікат з теми: «Насичена пара. Кипіння. Рівновага фаз».

   Перепелиця І.С. отримала сертифікат учасника тренінгу ТОВ «Видавництво «Розумники» «Використання цифрового обладнання для навчання у середній та старшій школі», успішно пройшла навчання за програмою сертифікаційного навчально-методичного заходу з теми «Технологія розроблення освітньої програми закладу загальної середньої освіти», отримала сертифікат за участь у міжрайонному науково-практичному семінарі освітян Фастівщини «Технології формування просоціальної поведінки підлітків у закладах загальної середньої освіти», прослухала вебінар та отримала сертифікат «Хто і як перевірятиме заклади загальної середньої освіти».

     Горобей Ю.В. у 2018 році закінчила національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю «Математика» та отримала кваліфікацію «Математик. Викладач математики. Фінансовий аналітик». Юлія Валеріївна брала участь у роботі освітнього проекту «На урок» та отримала сертифікат «Виховна робота та класне керівництво: не планами єдиними».

   Вчитель географії та бібліотекар Сердюк Л.В. отримала сертифікат учасника тренінгу «Використання цифрового обладнання для навчання у середній та старшій школі». Підвищила професійну кваліфікацію за курсом: «Перетворення шкільної бібліотеки в шкільний бібліотечно-інформаційний центр». Отримала сертифікат за участь у таких вебінарах: «Особливості вивчення географії у 10 класі» та «Профільне навчання географії»; а також свідоцтво за участь у вебінарі: «Зона числа π, «Скільки в тобі мишей?», і як малювати піском за допомогою експоната «Фігури Хладні». Створюємо свято науки». На сайті «Всеосвіта» Лариса Вікторівна опублікувала такі методичні розробки:

●         Презентація. Віртуальна екскурсія. «Історія малого села – частина великої історії України»

●         Аспекти використання краєзнавчо-пошукової роботи у шкільній бібліотеці

●         Тема: «Історія малого села – частина великої історії України»

●         Презентація на тему «Японія».

     Карлінська В.Л. успішно пройшла навчання за програмою сертифікаційного навчально-методичного заходу з теми «Використання інтерактивної дошки в освітньому процесі».

     Ольшана Л. В. брала участь у вебінарах «Підручник як інструмент формування предметної і ключової компетентностей учнів старших класів» та « Модерна українська проза». «Використання кейс – уроків для формування ключових компетентностей в основній та старшій школі», отримала сертифікат за створення та   використання у своїй роботі інтерактивних он-лайн-тестів «На урок» , брала участь в інтернет-конференції про інтегроване навчання.

   Вчитель англійської мови Жуков М.О. успішно завершив курс «Підвищення кваліфікації учителів іноземних мов відповідно до Концепції «Нова українська школа» та пройшов курс «EnglishforPrimarySchoolTeachers’». Максим Олегович продовжує співпрацю з видавництвом «Pearson», про що свідчать сертифікати «Успішне формування іншомовної аудитивної компетенції учнів старших класів під час підготовки до ЗНО 2019 з англійської мови» та «Formingliteracyskillsinyearoneclassroom!».

     Особливої уваги заслуговує робота по підготовці вчителів початкових класів, які вчаться працювати в умовах Нової української школи.

   Сингаєвська Т.О. отримала сертифікат про успішне завершення курсу «Підвищення кваліфікації учителів початкових класів з упровадження нового Державного стандарту початкової освіти» та онлайн-курсу «Вчимося жити разом».

Войналович В.В. отримала сертифікат за участь у всеукраїнському вебінарі «Розвиток педагогічної майстерності вчителя в процесі реалізації курсу «Українська мова та читання у 2 класі на засадах НУШ»; брала участь у конференції за темою: «Математика у НУШ: як поєднати традицію з новими стратегіями компетентнісного навчання» для вчителів початкової школи у межах Всеукраїнського Інтернет-марафону «Пряма лінія» з тренерами НУШ». Валентина Володимирівна отримала сертифікат учасника Всеукраїнського онлайн- марафону «Нова українська школа: Перші підсумки та прогнози», видавництва «Оріон» «Навчально-методичне забезпечення учнів 2 класу НУШ». Педагог брала участь у вебінарах інтерактивної школи творчого вчителя:

● «Методика навчання учнів розвязування задач у 1-2 кл. НУШ.

● « Проведення ранкових зустрічей в 1-2 кл. НУШ».

● «Особливості навчання учнів математики у 2 кл. НУШ за авторською методичною системою Скворцової С.О., Онопрієнко О.В.».

● «Підвищення кваліфікації учителів початкових класів з упровадження нового Державного стандарту початкової освіти».

На жаль, решта педагогів навчального закладу не брали участі у вебінарах, вчительських інтернет – марафонах, тренінгах.

     З метою підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників без відриву від роботи, на базі НКВ було проведено два семінари – практикуми: для вчителів іноземної мови з теми «Використання різних способів мотивації на уроках іноземної мови» та для вихователів ДНЗ. Учитель географії Сердюк Л.В. організувала та провела семінар на базі РМК   "Проблеми підвищення якості географічної освіти в контексті впровадження нового державного стандарту"  

     Видавнича діяльність – це показник якості науково – методичної роботи педагогів.

У 2018-2019н.р. педагоги НВК активно працюють в питанні розміщення власних авторських матеріалів на різних web-сайтах. Презентації «Досвід роботи» вчителів-предметників, що атестуються, представлені на сайті НВК. Конспекти уроків та виховних заходів вчителів Войналович В.В., Сингаєвської Т.О., Паламар Г.В., Перепелиці І.С., Телитченко Н.Я., Перехрест Т.Д. розміщені на WEB- сайті районного РМК у розділі «Методична скарбничка». На сайті КОІПОПК у розділі «Мій кращий урок» розміщено конспект уроку математики   Войналович В.В. У 2018-2019 н.р. матеріали уроків Сингаєвської Т.О. розміщені на сайті «Учительський журнал on-line» Підготувала до друку збірку «Картки–підказки з математики для учнів 6 класу» вчитель математики Горобей Ю.В. Однак, протягом 2018-2019 н.р. жоден вчитель не  друкувався у періодичних фахових виданнях.              

Робота з обдарованою учнівською молоддю.

У Великомотовилівському НВК продовжує діяти система роботи з обдарованою та здібною молоддю. На І етапі ця робота передбачає пошук та підтримку талановитої та обдарованої молоді на шкільному етапі олімпіад з базових предметів та конкурсів учнівської творчості, на ІІ етапі – це підготовка та участь учнів у районних етапах олімпіад та конкурсів учнівської творчості, на ІІІ етапі – це підготовка та участь талановитих учнів в обласних етапах олімпіад з базових предметів та учнівських конкурсах. У школі створено банк даних вчителів-предметників, які працюють з інтелектуально обдарованими учнями. Узагальнена інформація про талановитих, активних, перспективних вихованців школи для участі у Проекті «Майбутнє Київщини – талановиті діти», розділ – «Гордість та надія Київщини». Систематично оновлюються картки обдарованих дітей. Результатом плідної роботи педагогічного колективу над реалізацією науково-методичної теми стали призові місця, які здобули учні НВК у Всеукраїнських учнівських олімпіадах та конкурсах у 2018-2019н.р.                                                             

Призери районного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад

у 2018-2019н.р.

Прізвище, імя, по батькові учня

ЗОШ

Пред

мет

Клас

Місце

Учитель, який підготував учня

1.

Жук

Михайло

Євгенійович

В.Мотовилівсь

кий НВК

Хімія

7

ІІ

Жук Г.П.

2.

Циганков Олександр Геннадійович

В.Мотовилівсь

кий НВК

Трудо

ве навчання

9

ІІ

Денисенко В.В.

3.

Пасічник Ігор Віталійович

В.Мотовилівсь

кий НВК

Трудо

ве навчання

11

ІІІ

Денисенко В.В.

4.

Мартиненко Ілона Андріївна

В.Мотовилівсь

кий НВК

Українська мова та літера

тура

11

40б.

Ольшана Л.В.

5.

Шипп Анастасія Василівна

В.Мотовилівсь

кий НВК

Біоло

гія

10

32б.

Жук Г.П.

6.

Мартиненко Ілона Андріївна

В.Мотовилівсь

кий НВК

Географія

10

29,5б.

Сердюк Л.В.

7.

Жук Михайло

Євгенійович

В.Мотовилівсь

кий НВК

Мате

матика

7

25б.

Горобей Ю.В.

             Призери обласного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад

у 2018-2019н.р.

Прізвище, ім’я, по батькові учня

Предмет

Клас

Місце

Учитель, який підготував учня

1.

Мартиненко Ілона Андріївна

Українська мова і література

10

ІІІ

Ольшана Л.В.

                

Призери районного етапу Всеукраїнських учнівськихконкурсів

у 2018-2019н.р.

Назва конкурсу

(етап)

Прізвище, імя, по батькові учня

Предмет , номінація

Клас

Місце

П.І.П. учителя, який підготував учня

 

Районний етап заочного Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!» та «Моя країна _ Україна»

         
 

Коваленко Денис Андрійович

Флора та фауна

5

І

Войналович В.В.

 

Котенок Ярослава Сергіївна

Флора та фауна

3

І

Паламар Г.В.

 

Коваленко Денис Андрійович

Позажанрове фото

5

І

Войналович В.В.

 

Котенок Ярослава Сергіївна

Фото із застосуванням програми AdobePhtoshop

3

І

Паламар Г.В.

 

ІІ Районний етап Всеукраїнської туристсько-краєзнавчої експедиції учнівської та студентської молоді     “Моя Батьківщина – Україна”

         
 

Красновид Василина Леонідівна

Напрям «Духовна спадщина мого народу»

9

ІІ

Сердюк Л.В.

 

 

ІІ районний етап

обласного конкурсу фоторобіт

Неосяжна моя, Україно!”

         
 

Котенок Ярослава Сергіївна

Номінація «Наші мандри»

3

І

Паламар Г.В.

 

ІІ районний етап Всеукраїнського конкурсу

Юний селекціонер і генетик”

         
 

Жук Михайло Євгенійович

Науковао-дослідницька робота

7

ІІ

Жук Г.П.

 

ІІ районного етапу Всеукраїнської туристсько-краєзнавчої експедиції учнівської та студентської молоді

Моя Батьківщина – Україна”

         
 

Красновид Василина Леонідівна

Напрям «Духовна спадщина мого народу»

9

ІІ

Сердюк Л.В.

             
 

ІІ районний етап

конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді з активним способом пересування «Мій рідний край»

учні

7 класу

«Історія малого села – частина великої історії України»

7

І

Сердюк Л.В.

 

ІІ районний   етап Всеукраїнська новорічно-різдвяної виставки-конкурсу «Новорічна

композиція»

Мазур Юлія Володиммирівна

Номінація «Новорічний подарунок»

7

І

Жук Т.Є.

 

ІІ районний   етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості«Об’єднаймося ж, брати мої!», присвяченого до Дня Соборності України

2019

Шмига Дарина Анатоліївна

«Образотворче мистецтво»

6

І

Жук Т.Є.

 

ІІ районний етап

Всеукраїнського гуманітарного конкурсу

«Космічні фантазії»

Настенко Дарія Анатоліївна

Номінація «Декоративно-прикладне мистецтво»

7

І

Жук Т.Є.

1

Районний етапВсеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста»(тема: «Моя мала Батьківщина»)

Жук Михайло Євгенійович

Номінація «Кращий слайд-фільм»

7

ІІІ

Жук Г.П.

 

РАЙОННИЙ етап

XІІ Міжнародного конкурсу еколого-валеологічної спрямованості

(тема) «Ось мій рідний край, ось мій рідний дім!»

Руденко Поліна

Руденко Даша

Номінація «Родинний герб»

3

3

І

Жук Т.Є.

1

Районний тур

дитячо-юнацького конкурсу виконавців сучасної  пісні

“Калиновий дзвін - 2019”

Дубчак Анастасія Вікторівна

Соло

ІІ вікова категорія

6

І

Гречін Д М

 

Районний етап

Всеукраїнського

конкурсу-захисту

науково-дослідницьких

робіт учнів – членів МАН України у

2018/2019 н. р.

Жук Михайло Євгенович

Відділення: Хімії та біології

Секція: Зоологія, ботаніка

7

І

Жук Г.П

1

Районний етап Всеукраїнського конкурсу шкільних малюнків «Я маю право!» до Дня захисту дітей

 

«Я маю право на домашніх улюбленців»

(мол. вікова категорія) – індивідуальна роботи

     

Призери обласного етапу Всеукраїнських учнівських конкурсів

у 2018-2019н.р.

Назва конкурсу

(етап)

Прізвище, ім’я, по батькові учня

Предмет , номінація

Клас

Місце

П.І.П. учителя, який підготував учня

1.

Обласний тур

дитячо-юнацького конкурсу виконавців сучасної  пісні

“Калиновий дзвін - 2019”

Дубчак

Анастасія

Вікторівна

Соло

ІІ вікова категорія

6

ІІ

Гречін Д.М.

2.

Обласний етап

XІІ Міжнародного конкурсу еколого-валеологічної спрямованості

(тема) «Ось мій рідний край, ось мій рідний дім!»

Руденко

Поліна

Михайлівна

Руденко

Даша

Михайлівна

Номінація «Родинний герб»

3

3

І

Жук Т.Є.

    

1.

Спортивні змагання  

Шмига Вікторія Анатоліївна

Теніс

11

ІІ

Денисенко В.В.

2.

Спортивні змагання  

Педченко Євген

Батирь Євген Олегович

Костенко Богдан Миколайович

Циганков Олександр Сергійович

Назаренко Євген Вікторович

Галяс Дмитро

Олександрович

Богач Валерій Ігорович

Фут зал

 

ІІІ

Денисенко В.В.

3.

 

Поштаренко Дмитро

( біг 30м)

Петрович Галина

( біг 60м)

Малюк Дарина

Корнієнко Ілля

Циганков Олександр

Петрович Галина

(естафета 4*100)

Легкоатлетична

спартакіада

6

8

10

10

9

8

ІІІ

І

І

Денисенко В.В.

Учні Кучерявої В.П. брали участь у Міжнародному конкурсі юних істориків «Лелека – 2019» та вибороли такі нагороди: диплом «Срібний лелека» (ІІ місце) – Жук Михайло (7 клас); диплом учасника - Суслова Наталія (7 клас) та Шеманська Оксана (8 клас).

   Під керівництвом Ольшаної Л.В. учні 5, 7, 8, 10 класів брали участь у ІІ Всеукраїнській інтернет олімпіаді «На урок» з української мови і літератури. 12 учнів були визнані переможцями цієї олімпіади. На жаль, учні школи в минулому навчальному році не брали участь у Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Гринвіч»; у Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник» та   Міжнародній грі «Sunflower» - 2018».

   Учні школи брали участь у дев`ятій Міжнародній природознавчій грі «Геліантус-2018». З 17 учнів 9 отримали сертифікати учасника, 3 – грамоти з хімії, 2 – грамоти з біології, 1 – грамоту з фізики та 1 – з географії, а учень 7 класу Жук Михайло отримав диплом ІІ ступеня (вчитель Жук Г.П.).

   У Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру-2019» брало участь 18 учнів нашої школи, шість з яких показали добрий результат (Шмига А., Калініченко А., Рак В., Цибульський Д., Бантуш А., Мазур Ю.). Відмінний результат показав учень 7 класу Жук Михайло (вчитель Горобей Ю.В.).

Аналіз   методичної роботи з виховної роботи.

У 2018-2019 н.р. всі члени ШМО класних керівників працювали в системі, реалізуючи науково-методичну проблему школи: «Національно-патріотичний аспект у вихованні духовно багатої, повноцінної, гуманної особистості».

Було проведено 4 засідання ШМО, на яких було розглянуто питання планування виховної роботи в класах, опрацьовані основні нормативні документи з виховної роботи, вивчалися інноваційні технології, проводився моніторинг серед класних керівників щодо вивчення інноваційних технологій і їх впровадження у виховний процес. Розглядалися педагогічні ідеї щодо підвищення позитивної мотивації учнів до навчальної діяльності та профілактики безпричинних пропусків уроків, проводилася робота щодо формування виховних систем класів і їх оформлення, проводилися педагогічні читання на тему патріотичного виховання учнів, вивчалися новинки педагогічної літератури та передовий педагогічний досвід.

   У 2018-2019н.р. діяльність учнівського самоврядування Великомотовилівського НВК «ЗЗСО I-IIІ ст. дитячий садок» спланована відповідно до Конституції України, Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про молодіжні та дитячі громадські організації», освітньої програми закладу, плану роботи педагога-організатора.

     Назва дитячої організації учнівського самоврядування «Паростки надії».

Кількість дітей в організації – 38. Дата створення – 2000 рік. Голова –   Мазур Юлія, заступник – Приходько Дарина , секретар – Семенець Юлія

У шкільному парламенті сформовано шість центрів діяльності (комісій): «Навчальна», «Дисципліни і порядку», «Господарська», «Інформаційна», «Спорт та здоров’я», «Культура та дозвілля». Засідання шкільного парламенту відбувається два рази на місяць. Засідання лідерської ради (старостату)- щотижня. Усі заплановані заходи були оголошені заздалегідь на планових засіданнях шкільного парламенту.                                                                                                 Таблиця 1

Назва комісії

Голова комісії

П.І.П.(повністю)

Заступник голови комісії П.І.П. (повністю)

Члени комісії

П.І.П. (повністю)

За що відповідає комісія

1

Навчальна комісія

Доля Богдан

Петрович Галина

Шиманська Оксана

Шмига Любов

Малюк Юлія

Проведення загальношкільних лінійок, зборів, круглих столів, виставок.

2

Господарська комісія

Малюк Дарина

Гальчун   Вікторія

Мартиненко Ілона

Шипп Анастасія

Забезпечення організації чергування у школі.

3

Комісія преси та інформації

Малюк Вікторія

Пвлюк Дарина

Шмига Вікторія

Власенко Дмитро

Випуск інформаційних вісників, оформлення інформаційних стендів, оголошень.

4

Комісія культури та дозвілля

Дубчак Анастасія

Добровольська Діана

Кулішко Тетяна

Шмига Дарина

Організація дозвілля, творчих виставок, змагань.

5

Комісія спорту та здорового способу життя

Моноха Дарина

Бондаренко Ірина

Кривенко Катерина

Настенко Ірина

Організація і проведення спортивних змагань.

6

Комісії дисципліни та порядку

Костенко Богдан

Бойко Микола

Пасічник Ігор

Забезпечення порядку в школі.

Протокол

виборів президента учнівського самоврядування

Великомотовилівського НВК

від 10.09.2019р.

Участь у голосуванні брали учні 5-10 класів.

Кількість виборців – 70

Взяли участь у голосуванні –70

Не брали участь у голосуванні – 0

Результати голосування:

Мазур Юлія – 46 голосів

Приходько Дарія - 22

Проти всіх – 2 голосів

За результатами голосування Президентом шкільного самоврядування обрано Мазур Юлію.

Голова виборчої комісії: _______________________       Литовченко О.А.

Секретар виборчої комісії: ______________________     Малюк Вікторія

Члени виборчої комісії: ________________________       Павлюк Дарина

                                                                                                Шмига Вікторія

Дитяча організація працює за відповідним планом, охоплюючи різні напрямки роботи, за які відповідають створені комісії. У 2018році оновлена тристороння угода про співпрацю з реалізації проекту «Самоврядування дітей, молоді, педагогічної та батьківської громадськості» між учнівською молоддю, педагогічною та батьківською громадськістю.

Директор школи                                         Войналович Сергій Анатолійович

Голова батьківської організації               Доля Тетяна Олександрівна

Голова учнівської ради                             Приходько Дарина

У школі зібрані всі основні нормативно-правові документи, які регламентують діяльність органів самоврядування дітей та учнівської молоді, а саме: Конституція України, Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про молодіжні та дитячі громадські організації».                                                                 

       Навчальний рік традиційно розпочався святом Першого дзвоника.   Протягом І семестру члени учнівського самоврядування проводили конкурси малюнків до Дня козацтва, на підтримку воїнів АТО «Вам, герої!». До Дня вчителя   розробили план дня, підготували вітальні плакати.

       Педагог-організатор Литовченко О.А. підготувала та провела години спілкування у 5, 6, 7 класах «Зовнішній вигляд», «Твої доручення». До дня захисту прав дитини для учнів 8 класу був проведений виховний захід з переглядом мультимедійної презентації «Як не стати жертвою злочину». В рамках проведення тижня знань з безпеки життєдіяльності   учні 7 класу прослухали бесіду «З вогнем не жартуй».

   До Міжнародного дня пам`яті жертв фашизму було проведено урок мужності у 7 класі «Партизанська слава рідного краю», учні 6 класу організували покладання квітів до пам`ятника воїну-визволителю.

     Активізувати інтерес до фізичної культури і спорту, здорового способу життя, розвивати прагнення бути фізично здоровою людиною допомогли різні за тематикою загальношкільні спортивні змагання. Напередодні свята Захисника Вітчизни в школі проходили спортивні змагання учнів 1-4, 5-8, 9-11класів. Для учнів 1 класу такі змагання відбулися вперше, тому було багато вражень та панував піднесений настій. Учні НВК брали участь у районних змаганнях з баскетболу, волейболу, футболу, але жодного призового місця не вибороли. Юні тенісисти школи стали учасниками   турніру з настільного тeнісу «Золота ракeтка – 2018» сeрeд шкіл Мотовилівського куща, який організувала та провела ГО «Ініціативна молодь Мотовилівських сіл».

     У рамках екологічного виховання протягом І семестру відбулись трудові екологічні десанти з покращення та благоустрою прилеглої до школи території, озеленення школи.

     Активно розвивалася екскурсійна діяльність. В останній день жовтня учні 3 класу під керівництвом Паламар Г.В. та при підтримці батьків здійснили екскурсію у   Національний науково-природничий музей НАН України.

     З метою виховання економного і бережного ставлення до хліба, пропаганди хліборобської та хлібопекарської професій вчитель 1 класу Войналович В.В. організувала захоплюючу екскурсію на хлібозавод «Кулиничі», під час якої діти побачили весь процес виробництва хлібобулочних виробів від замішування тіста до упаковки. Хлібокомбінат «Кулиничі»   відвідали також учні 2 та 4 класу у супроводі Груші М.В. та Сингаєвської Т.О.

     У листопаді учні, вчителі, батьки школи, вихователі та вихованці дошкільного закладу « Любисток», у відповідь на звернення командира полку ПСПОП «Київ» В. В. Сатаренка щодо сприяння у придбанні медикаментів бійцям, що знаходяться в зоні проведення бойових дій, провели благодійну акцію,   зібрали кошти у сумі 1460 гривень та закупили медикаменти бійцям.

     9 листопада, в День української писемності та мови,   учні 10 класу написали 18-й радіодиктант національної єдності «Крила України».

     Шкільна організація учнівського самоврядування відповідально підійшла до відзначення 4-річниці Революції Гідності та вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні. З метою прищеплення любові до Батьківщини, виховання національно-патріотичної свідомості, розвитку бажання стати гідними громадянами України у школі було проведено цикл заходів присвячених річниці революції Гідності. 20 листопада відбувся перегляд документального фільму «Зима, що нас змінила». Під час проведення виховної години   «Революція Гідності та Свободи: як це було...» учні мали змогу більш детальніше дізнатися про початок Революції та її героїв, також було продемонстровано відеоматеріали про жертовність та героїзм українського народу, відданість волонтерів та підтримку населення України. В середу 21 листопада учні оформили виставку та запалили свічки пам’яті.

     28 листопада 2018 року   учні 7 класу підготували та провели вечір-реквієм   до Дня пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій.

     3 грудня був проведений конкурс плакатів «Не дай СНІДу шанс».

     27 грудня для учнів 1-11 класів в актовій залі нашої школи пройшло Новорічне свято. Старшокласники   прикрасили актову залу та новорічну ялинку іграшками, гірляндами, сніжинками. Класні керівники 1-4 класів, за підтримки батьків та керівника Борівського будинку культури Чужі Олександра Миколайовича, провели новорічний ранок для учнів початкових класів. Учні 5-11 класів під керівництвом заступника директора з НВР Перепелиці І.С. організували новорічну розважальну програму «Хто зверху?». Разом з класними керівниками діти підготували номери художньої самодіяльності, музичний супровід, костюми.

       В рамках профорієнтаційної роботи, з метою сприяння розвитку вмінь та навичок, необхідних для забезпечення належного рівня формування професійних планів на майбутнє, ознайомлення учнів з послугами, що надаються державною службою зайнятості, з переліком професій та їх актуальністю на ринку праці, виховання позитивного ставлення до робітничих професій, 09 жовтня 2018 року Фастівським міськрайонним центром зайнятості організовано та проведено виїзну акцію для учнів Великомотовилівського НВК. Старшокласники також відвідали щорічну ярмарку професій у Фастівському центрі зайнятості. Члени учнівського самоврядування провели велику підготовчу роботу до свята зустрічі з випускниками. Діти зібрали альбоми випускників для створення презентацій та слайд-шоу про випускників-ювілярів, підготували святковий концерт, допомогли прикрасити зал.  

     22 січня 2019 року виповнилося 100 років з дня проголошення Акта злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. З метою вшанування багатовікової історії національного державотворення, засвідчення поваги до подвигу борців за свободу, незалежність і територіальну цілісність, єднання суспільства у справі розбудови України учні 8-11 класів під керівництвом педагога-організатора Кики Л.М. відвідали музей-вагон злуки УНР та ЗУНР у м. Фастів. Едуард Модзилевський, історик, голова Фастівського міського осередку «Просвіта» ім. Т. Г. Шевченка розповів учням про історичний період, коли Україна у грудні 1918 року, підписала акт злуки Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки. Ця подія відбулася саме на залізничній станції Фастів.

     20 лютого, у День Героїв Небесної Сотні, учні та вчителі школи вшанували подвиг учасників Революції гідності. У цей день відбулася зустріч з учасником тих подій Петрициним Б.Й.

   14 лютого педагог-організатор Кика Л.М. провела розважальна програму до дня Святого Валентина «Цей прекрасний дар кохання». Представники учнівського самоврядування організували виготовлення листівок- валентинок учнями школи.

     У масштабних наукових перегонах для обдарованої учнівської молоді Київщини – II етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України взяв участь   учень 7 класу нашого навчального закладу Жук Михайло. Він вперше брав участь у конкурсі-захисті та посів IV місце.

     7 березня учні нашої школи цікаво відсвяткували Масляну. Свято було сплановане членами учнівського самоврядування та педагогом-організатором. Діти вперше долучилися до проведення такого заходу.   Учні, батьки, вчителі отримали масу позитивних емоцій, цікаво провели час, приготували та скуштували багато смачних млинців.

   Вчителі початкових класів, за підтримки батьківської громади, підготували цікаві заходи. У першому класі відбулося родинне свято "В світі все починається з мами". Для дівчаток 3 класу було організовано конкурс «Господарочка», де кожна учениця проявила свої здібності. У четвертому класі цікаво пройшла конкурсна програма для дівчат "Міс Весна 2019"

   До 205 річниці з дня народження Т.Г.Шевченка учні 9 класу під керівництвом учителя української мови і літератури Телитченко Надії Яківни підготували та провели літературні посиденьки «Сердечні пристрасті Кобзаря». На них завітали любителі поезії та актори-аматори: Тарасик малий, молодий Тарас,зрілий Тарас Григорович та ті жінки, які бентежили його душу, викликали сердечні пристрасті й розчарування. Бібліотекар НВК Сердюк Л.В. організувала для учнів 8 класу екскурсію на курган Переп’ят під Фастівцем. Діти дізналися про перебування Т.Г.Шевченка на Фастівщині.

     До Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом представниками учнівського самоврядування було організовано перегляд презентації про цю хворобу. Медична сестра закладу провела анкетування для учнів 9-10 класів «Що я знаю про туберкульоз?».    

 4 квітня у рамках проведення Тижня безпеки дорожнього руху в Україні педагог-організатор Кика Л.М. організувала та провела квест для учнів 5-11 класів « Я – учасник дорожнього руху». Президент школи разом із заступниками допомагали Людмилі Михайлівні у підготовці та проведенні.

6 квітня у приміщенні школи відбувся квест «Безпека руху на дорозі» для учнів початкових класів. Метою квеста було повторити, закріпити знання учнів про правила дорожнього руху через гру та забезпечити безпечну поведінку на вулиці; розвивати вміння застосовувати набуті знання в реальних умовах, щоб уникнути травматизму і нещасних випадків. У процесі гри діти отримали позитивні емоції та масу задоволення.

 Учні школи брали активну участь у «Двомісячнику благоустрою». Діти   виготовили та повісили шпаківні, проводили прибирання пришкільної території, висаджували квіти та дерева, впорядковували територію біля братської могили. Учнівське самоврядування здійснювало постійний контроль стану чергування у класах, стану чергування по школі, організовувало звіт чергового класу. Діти підготувалися до вшанування жертв Чорнобильської трагедії, до святкування Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Члени учнівського самоврядування долучилися до проведення Всеукраїнської акції «Серце до серця», що проходить у 2019 році під гаслом «Дитяче серденько, живи». Класні керівники велику увагу приділяли розвитку особистості учнів шляхом ознайомлення їх з історичними та культурними цінностями рідного краю, трудовою діяльністю підприємств Київщини та Житомирщини. З цією метою проводилися екскурсії до національно-етнографічних заповідників (5, 7 клас), музеїв (10-11 клас), ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна» (6, 8 клас), фабрики морозива «Рудь» (6 клас), Національного спортивного комплексу «Олімпійський»(8 клас). З метою сприяння розвитку вмінь та навичок, необхідних для забезпечення належного рівня формування професійних планів на майбутнє, ознайомлення учнів з переліком професій та їх актуальністю на ринку праці, виховання позитивного ставлення до робітничих професій, учні 9 класу з класним керівником Перехрест Т.Д. взяли участь у обласному флешмобі «Allinclusive» в рамках молодіжного фестивалю « ПРОФ FEST OK.» Було відвідано Київське вище професійне училище будівництва і архітектури, Васильківський професійний ліцей, Сквирське вище професійне училище. На жаль, учні НВК не взяли участі у районному етапі змагально-мотиваційного заходу з профорієнтації "Обери майбутнє". З 27 травня по 07 червня на базі НВК працював літній мовний табір «Fancycamp». Учні щодня покращували свої знання з англійської мови, дізнавалися про звичаї та традиції англомовних країн. За час роботи табору, діти виконали проектні роботи «Traditions», «Ican», «MyBritishcup», «Myflag»; відвідали Чайну церемонію «EnglishTeaParty»; брали участь у турнірах з шашок, бадмінтону та футболу; поринули в атмосферу Діснеєвської казки «Аладдін» під час екскурсії до кінотеатру. Для учнів проводилися художні конкурси – виставка малюнків «Символи Великої Британії» та конкурс малюнків на асфальті до Дня захисту дітей. Також діти відвідали пікнік та брали участь у квесті «Treasure hunt». Вчителям у роботі допомагав волонтер із США SERGIOJCIRINA. Учні щодня чули носія мови і порівнювали традиції Великої Британії та США. Цього року учні 7, 8 та 9 класів, Рожошенко Олександра, Циганкова Галина, Доля Богдан та Рожошенко Марта, стали тьюторами та допомагали вчителям проводити заняття, різноманітні ігри та змагання.      

        В основі системи самоврядування Великомотовилівського НВК «ЗЗСО I-IIІ ст. - дитячий садок» – досвід не одного покоління учнів, батьків та багатьох років цілеспрямованої роботи педагогічного колективу. Ця система спрямована насамперед на те, щоб задіяти до активної позашкільної роботи кожного учня. А результат роботи цієї системи – це багатогранна, всебічна розвинута особистість, яка без проблем може адаптуватись до складних умов сьогоднішнього суспільства.      

Психологічна та корекційна допомога учасникам навчально-виховного процесу. Робота соціального педагога.

   На виконання Закону України «Про охорону дитинства», Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС», Указу Президента України «Про національну стратегію профілактики соціального сирітства на період до 2020р.», Постанови Кабінету Міністрів України «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Листа МОН «Про надання пільг дітям з багатодітних сімей», з метою здійснення соціально-правового захисту учнів пільгових категорій у школі організована відповідна робота, яка відображається у річному плані роботи школи, планах роботи соціального педагога, класних керівників. У 2018-2019н.р. соціальний педагог Реут С.С. працювала на 0,5 ставки. Професійний запит, над яким працює соціальний педагог: «Формування психологічного та соціального здоров’я особистості шляхом розвитку та корекції емоційної сфери дитини». Працівником соціально-психологічної служби Реут С.С.за 2018-2019 навчальний рік було проведено діагностику рівня адаптації до навчання в школі першокласників. Вивчався рівень соціально – психологічної адаптації п’ятикласника. Діагностика професійної спрямованості учнів 9, 11 класів. Досліджувалися міжособистісні відносини в учнівських колективах (соціометрія) серед учнів 5,6,7,8 класів як за планом так і за запитом класних керівників. Досліджені індивідуальні особливості та міжособистісні стосунки учнів, що належать до дітей, схильних до девіантної поведінки; проведена індивідуальна та групова психодіагностика на запит учнів, батьків і працівників школи. Світлана Сергіївна надавала індивідуальні консультації дітям, вчителям та батькам, з таких питань: соціально – педагогічна допомога учням, що мають проблеми в поведінці та навчанні, допомога дітям з особливими освітніми потребами, консультування з питань профільного самовизначення, та інші. Протягом навчального року вона активно працювала з учнями у форматі годин спілкування та годин соціального педагога. Соціальний педагог разом з класними керівниками відвідували багатодітні сім’ї, дитячий будинок сімейного типу, соціально незахищені родини. Велика робота проведена спеціалістами служби в сфері профілактики насильства і агресивних форм поведінки та суїцидальних настроїв учнів: «Життя – це здорово», перегляд та обговорення презентації «Суїцидальна поведінка», «Стоп агресії та насильству в сучасному світі». У школі створений куточок з телефонами довіри. Розроблені та проведені заходи з профілактики явища булінгу. Проведені заходи з запобігання та протидії торгівлі людьми: «Не стань жертвою торгівлі дітьми» (5-6 кл.), «Безпритульність та торгівля людьми» ( 9 кл.), «Тільки здається що торгівля дітьми – МІФ» ( 8 кл.).

     Директор ІРЦ Янушевич О.М. надавала дієву допомогу в питаннях, які виникали протягом року. Ольга Миколаївна здійснювала реалізацію інноваційної програми «Сприяння просвітницькій роботі «рівний - рівному» серед молоді України, щодо здорового способу життя» у 8 класі. У 2018 році була створена у соціальній мережі Фейсбук група психологічної служби НВК для батьків та педагогічних працівників.

Аналіз роботи   шкільної бібліотеки.

     Шкільна бібліотека здійснює свою роботу відповідно до Положення «Про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу» та вимог навчально-виховного процесу школи, а також згідно з планом роботи шкільної бібліотеки на 2018-2019 н.р.

     Виходячи з основних принципів виховання, робота бібліотеки протягом звітного періоду була спланована за пріоритетними напрямками:

-        вивчення читацьких інтересів;

-        виховання інформаційної культури;

-        художньо-естетичне виховання;

-        морально-правове виховання;

-        економічне виховання учнів.

Шкільна бібліотека за своїм призначенням та функціями виконує роль інформаційного центру освіти та національного відродження. Протягом 2018-2019 навчального року шкільний бібліотекар Сердюк Л.В. працювала в тісному контакті з педагогічним колективом школи. Роботу бібліотеки було спрямовано на популяризацію книг, формування світогляду дітей, реальну допомогу кожному в задоволенні читацьких потреб, інтересів, запитів. Для забезпечення читачів необхідною для навчально-виховного процесу літературою постійно вивчалися читацькі потреби. В цьому напрямку проводилися індивідуальні бесіди з учнями школи для вивчення їх інтересів та інформаційних потреб, бесіди з вчителями, ознайомлення із новою навчальною, методично, художньою літературою шляхом проведення тематичних виставок.

     Постійна мета та контроль бібліотеки у виявленні читацьких інтересів, а саме у проведенні в кожному класі за віком:

а) рекомендаційних бесід;

б) обговорення про прочитану книгу;

в) про виявлення ролі книги у житті учня;

г) про роль науково – пізнавальної літератури у вивченні та засвоєнні шкільної програми.

   Сьогодні основними завданнями шкільної бібліотеки є:

1. Піднесення бібліотечної справи на якісно новий рівень, навчання користувачів технологіям інформаційного самообслуговування, створення нових та поповнення існуючих баз даних матеріалів, необхідних для забезпечення навчально-виховного процесу.

2. Сприяння реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку навчально-виховного процесу; виховання загальної культури, національної свідомості, шанобливого ставлення до книги.

3. Підвищення інформаційної, освітньої, культурологічної, виховної, пізнавальної, інтелектуальної функцій, які вміщують найповніше інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу, надання інформаційно-методичної допомоги учням, педагогам в оволодінні основами наук і організації навчально-виховного процесу.

4. Координація роботи шкільної бібліотеки зі школярами, педагогами, батьками в популяризації книги, в задоволенні інформаційних потреб книгокористувачів, формуванні в них навички читання літератури.

5. Виховання у школярів інформаційної культури, культури читання; формування вмінь користуватись бібліотекою, її послугами, книгою, довідковим апаратом, базами даних, розвиток творчої думки, пізнавальних здібностей та інтересів школярів. Забезпечення росту професійної компетентності педагогічних кадрів.

6. Систематична робота шкільного бібліотекаря зі збереження, зміцнення та розширення книжкового фонду, формування ядра книжкового фонду, основу якого складала б українська книга; поповнення шкільного фонду краєзнавчими й бібліотекознавчими матеріалами, літературними доробками місцевих авторів; розширення книжкового фонду засобами проведення доброчинних акцій «Подаруй книгу».

7. Забезпечення реалізації таких принципів функціонування шкільної бібліотеки, як пріоритет читацьких інтересів, глибоке і кропітке їх вивчення та задоволення відповідно до можливостей бібліотеки: формування в дітей стійкої потреби в книзі.

8. Популяризація книги, постійне оновлення матеріалів, календаря пам’ятних дат, даних про новини бібліотеки, нові надходження, програмних творів, творів письменників, рекомендаційних списків літератури та іншої інформації.

9. Підвищення авторитету шкільного бібліотекаря, збільшення ролі його праці в навчально-виховному процесі школи, сприяння зростанню соціальної активності шкільного бібліотекаря, його готовності до сприйняття нових ідей, маркетингової діяльності як засобу та інструменту оптимізації процесу обслуговування і розширення сфери впливу шкільної бібліотеки.

Напрямки діяльності бібліотеки:

1. Робота з учнями.

2. Уроки культури читання.

3. Бібліографічні огляди.

4. Інформаційні та інші огляди літератури.

5. Доповіді про навички роботи з книгою.

6. Предметні тижні.

7. Підтримка загальношкільних заходів.

У шкільній бібліотеці проводилися такі виставки та заходи: книжкова виставка «Це моя Україна – це моя Батьківщина» до Дня знань, цикл інфрмаційних заходів «Вересневі зустрічі», День інформації «У шкільній бібліотеці» для учнів 1 класу, бесіда «Ми за мирне небо», акція «Подаруй книгу у бібліотеку», виставка-дискусія «Слава козацька не вмре, не поляже», бесіда «Бережи книгу», рейд-перевірка «Обгорни підручник», виставка «Мова – душа народу», виставка-порада «Великі права маленької дитини», виставка-реквієм «Дзвони нашої гіркої памяті», виставка «СНІД: подумай про майбутнє – обери життя», тематична полиця «Трагедія Крут: крізь призму минулого і сучасного», виставка-книжкові оплески «Світова велич Кобзаря», бібліотечний урок «Шевченко Т. Г. в дитинстві», виставка-порада «Чи бути здоровим вирішуєш ти!», виставка «Космос вчора, сьогодні, завтра», тематична виставка «Чорнобиль немає минулого часу», виставка-пам'ять «Подвиг народу – подвиг безсмертя», тематична виставка «З глибини століть».

Всі книги, що надійшли до шкільної бібліотеки є державною власністю. Саме це зобов’язує бібліотекаря вести чіткий і систематичний облік книжкового фонду, забезпечувати його збереження. Учні школи забезпечені підручниками.

Книги в бібліотеці читачами беруться лише на 10 – 12 днів. Учні початкових класів можуть отримувати додому не більше 5 книг.

Лариса Вікторівна здійснює чіткий облік роботи з читачами.

Проводиться інвентаризація фонду.

Основним джерелом поповнення бібліотеки є:

-        централізоване поточне комплектування через райво;

-        одержання літератури, подарованої бібліотеці учнями школи, спонсорами.

Література, яка надходить від районного управління освіти – це підручники, художня та галузева література. Для поповнення бібліотечного фонду щорічно проводиться   акція «Подаруй бібліотеці книгу». У акції беруть участь учні та вчителі школи. Діти подарували 12 книг.

           Інформаційне забезпечення навчально – виховного процесу починається з попередньої клопіткої роботи: з вивчення запитів книгокористувачів – учнів. Ця робота містить цілу систему заходів: аналіз читацьких формулярів, опитування, бесіди, спостереження. Для учнів розроблено тематику бібліотечно-бібліографічних бесід, які допоможуть їм розібратись у різномаїтті книг, а також створено „Куточок читача”, де розміщено пам'ятки:

- „Як вибрати книгу для читання”;

- „Як працювати з підручником”;

- „Як читати газету”;

- „Як працювати з довідковою літературою”.

Систематично проводяться рейди – перевірки стану підручників.

Спільно з педагогічним колективом бібліотекар НВК бере участь у проведенні предметних тижнів, надає допомогу в підготовці та проведенні виховних заходів, класних годин, батьківських зборів.

       Лариса Вікторіна прослухала курс «Перетворення шкільної бібліотеки в шкільний бібліотечно-інформаційний центр», про що отримала сертифікат, який слугує підтвердженням підвищення професійного рівня для цілей атестації.

     Аналіз методичної роботи з дошкільного виховання.

          У 2018 /2019навчальному році освітня діяльністьдошкільного навчального закладу «Любисток» здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, Статуту та Правил внутрішнього трудового розпорядку. Планування навчально-виховної роботи з дітьми, ведення ділової документації здійснювалося відповідно до чинних програм, вимог Базового компонента дошкільної освіти та інших нормативно-правових документів: Листа МОН України від 20.08.2018 № 1/9-501 «Про перелік навчальної літератури, рекомендованої МОН України для використання в закладах дошкільної освіти у 2018/2019 навчальному році», Листа МОН України від 15.06.2018 № 1/9-392 «Щодо відрахування вихованців закладів дошкільної освіти», Інструктивно-методичних рекомендацій МОН України від 13.06.2018р. № 1/9-386 "Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2018/2019 навчальному році",

наказу МОН України №609 від 08.06.2018 “Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти”, Листа МОН України від 19.04.2018 № 1/9-249   “Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти”.

     У 2018-2019н.р. всі члени МО вихователів ЗДО працювали в системі, реалізовуючи науково-методичний запит району «Використання нетрадиційних методів виховання дітей дошкільного віку», а також запит ДНЗ: «Підвищення якості навчально-виховного процесу відповідно до завдань програми навчання і виховання дітей «Дитина». У ЗДО працювали три вікові групи: молодша, середня та старша. Кожна група забезпечена відповідними меблями, іграшками. Садок відвідували 68 дітей. Для кожної дитини відведено місце за столом, спальне ліжко. У ЗДО було складено банк даних дітей мікрорайону, який структуровано за роками народження дітей, місцем проживання. Облік проводився робочою групою затвердженою наказом по ЗДО.Комплектація груп проведена відповідно до вимог ст.14 Закону України «Про дошкільну освіту». Наявна мережа груп не задовольняла потреби батьків мікрорайону в здобутті дітьми дошкільної освіти, про що свідчила черга в дошкільний заклад.

     Кількість педагогічних працівників залишалася   сталою:   6 – вихователів,

1 – музичний керівник ( сумісник), практичний психолог - вакансія. Протягом останніх трьох років у закладі спостерігається позитивна тенденція до збільшення кількості педагогічних працівників, які мають повну вищу освіту. Здобула ступінь бакалавра на факультеті «Педагогіки та психології» у Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті ім..Г.Сковороди вихователь Обелець Л.А. Пройшла курсове підвищення кваліфікації та успішно склала кваліфікаційний екзамен Реут С.С. Пройшли чергову атестацію на відповідність займаній посаді та відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст» вихователь середньої групи Болотюк О.П. та вихователь старшої групи Суслова Ю.Ю. В рамках проведення атестації педагоги брали участь у районному методичному об’єднанні вихователів ЗДО та провели інтегровані заняття. Оксана Павлівна провела заняття у середній групі з художньо-естетичного розвитку (нетрадиційне малювання кавою) на тему: « Рукавичка для дідуся». Юлія Юрівна підготувала заняття з дітьми старшої групи з розділів дитина у сенсорно-пізнавальному та природному довкіллі на тему: «Птахи прилетіли». Підвищенню професійної компетентності педагогів та результативності навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку сприяла активна участь педагогів дошкільного закладу в методичній роботі району та обласних педагогічних студіях.   Вихователі працювали над підвищенням свого методичного і фахового рівня шляхом самоосвіти, працюючи над визначеними темами протягом навчального року.

     У 2018-2019н.р. було проведено тематичну перевірку з питань вивчення стану організації роботи із безпеки життєдіяльності дошкільників та здійснювалося вивчення стану використання театралізованої діяльності в ЗДО «Любисток». Результати перевірок узагальнені довідками.

   Протягом навчального року вихователі особливу увагу приділяли роботі з дітьми, організації та проведенню свят, розваг, виставок.

Були проведені традиційні свята Осені, Нового року, 8 Березня, випускний бал. Малюки з радістю чекали свято, готували костюми, вчили вірші. А вихователі до кожного свята прикрашали свої ігрові кімнати. До кожного свята була проведена тематична виставка дитячих робіт. У літній період педагоги організовували з дітьми екскурсії, пішохідні переходи до ставка, до магазину, навколо школи, до церкви. Проводили різні конкурси, змагання, естафети.

     На сучасному етапі розвитку освіти проблеми сімейного виховання не можна відокремлювати від дошкільної освіти. У роботі з батьками вихователі використовували різні форми, що сприяли зближенню педагогів і батьків, допомагали наблизити сім’ю до дитсадка та визначити оптимальні шляхи виховного впливу на дитину. Протягом року планомірно проводилася робота з членами родин вихованців. Вихователі постійно спрямовували самоосвіту батьків з різних питань, стимулювали їх прагнення і вміння поповнювати свої педагогічні знання. У процесі спілкування з батьками вихователі намагалися створити атмосферу довіри, враховувати особливості кожної родини. Педагоги проводили з батьками індивідуальні бесіди, консультації, тренінгові заняття, анкетування, Дні відкритих дверей, пропонували їхній увазі виставки дитячих робіт, методичну літературу, залучали до активної участі у підготовці і проведенні свят, конкурсів, екскурсій. У батьківських куточках вихователі систематично розміщували інформацію різноманітної тематики про розвиток, виховання та навчання малюків дошкільного віку, показники сформованості базових якостей особистості; ознайомлення з ефективними методами та прийомами формування у дошкільників різних форм активності; розкриття важливості ролі матері й батька у вихованні хлопчика і дівчинки тощо. Педагоги постійно залучали батьків вихованців брати активну участь у житті групи, дитячого садка.

       Для підготовки дошкільнят до навчання в школі при НВК продовжувала працювати група підготовки дітей до школи. З цими дітьми, як правило, працює вчитель, який навчатиме їх у першому класі, а саме, Сингаєвська Т.О.. Вчителька тісно співпрацювала з вихователями старшої групи.

Аналіз результатів методичної роботи за 2017/2018 н.р. показав, що модернізація української освіти може бути реалізована лише за умови постійного вдосконалення педагогів освітньої установи, їх умінь оновлювати зміст своєї діяльності, застосовувати досягнення науки і педагогічного досвіду, використовувати сучасні педагогічні технології, вести інноваційну діяльність.

     У зв’язку з цим актуальною є проблема правильного вибору моделі науково – методичної служби, яка має бути направлена в першу чергу на самоактуалізацію педагога, що виражається в його особовому і професійному зростанні, виявленні і реалізації власних актуальних і потенційних можливостей, формування вмотивованого вчителя. Тому працівники ШМК постійно працюють над удосконаленням моделі організації методичної роботи в НВК.

Поряд з досягненнями в організації та проведенні методичної роботи в НВК простежуються певні недоліки:

•     потребує уваги вивчення педагогами нормативно – правової бази освіти;

• не підготовлено матеріали для участі в районному етапі Всеукраїнського конкурсу   «Учитель року»;

• педагогічні працівники НВК, які мають педагогічні звання, не задіяні у проведенні авторських, проблемно-тематичних курсів, майстер-класів, навчальної практики слухачів   на базі КВНЗКОР «Академії неперервної освіти».

•   у ДНЗ не впроваджуються програми дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності.

У системі методичної роботи НВК є невирішені питання і проблеми, над якими слід працювати в новому навчальному році, а саме:

•        використовувати потенціал вчителів вищої кваліфікаційної категорії (учителів-методистів, старших учителів) у системі методичної роботи різних рівнів.                                                                                                   

                                                                                                                         Постійно.

•         Сприяти виявленню та підтримці творчо працюючих вчителів та підготовці їх до участі у фахових конкурсах.                                                                   Постійно.

•        Координувати роботу з педагогічними працівникам   НВК щодо своєчасного виявлення, соціальної підтримки та створення умов для навчання і розвитку обдарованої молоді.                                                                                 Постійно.

•        Здійснювати   відстеження якості освіти за допомогою моніторингу, мета якого – отримати інформацію про ефективність і якість навчально-виховного процесу, покращення його організації.                                                Квітень 2019р.                                                                            

•        Сприяти впровадженню дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності в роботі дошкільного навчального закладу «Любисток» та НВК.

                                                                                                                         Постійно.

•       Організувати постійно діючу рубрику ДНЗ «Любисток» на сайті НВК.

                                                                                                                 Протягом року.

•        Забезпечити належний управлінсько-методичний супровід педагогічних працівників з метою розвитку їх професійних компетентностей та професійного вдосконалення в міжатестаційний період.                                                  Постійно.

•        Залучати вчителів до підготовки авторських програм.                       Постійно.

•        Забезпечити наступність у змісті допрофільної підготовки і профільного навчання.                                                                                                        Постійно.

•        Забезпечити   психолого-педагогічний супровід кожного учня з метою запобігання бездоглядності, попередження правопорушень та інших асоціальних явищ.                                                                                                             Постійно.

•       Активізувати співпрацю з батьками, Службою у справах дітей, Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Кримінальною міліцією, налагодити взаємодію із дільничим.                                                                                Постійно.

•        Підвищувати конкурентоспроможність НВК в соціумі району.

                                                                                                                      Постійно.

Критично оцінюючи зроблене та враховуючи процеси, які відбуваються в освіті на сучасному етапі, пріоритетними у діяльності науково-методичної служби НВК визначаються такі прогностичні завдання:

•формування науково-методичного середовища , професійної взаємодії з колегами;

створення інформаційно-освітнього простору з рівноправним доступом усіх педагогів до інформаційно - освітніх ресурсів;

організація пошукової, науково-дослідницької роботи педагогів та учнів;

готовність до інноваційної діяльності, пріорітет освітніх технологій;

формування гнучкої системи безперервної освіти педагога;

• ефективна діяльність Web-сайту   навчального закладу.