Про організацію та зміст науково-методичної роботи у 2017- 2018 н.р.

  

Великомотовилівське НВО «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-

дитячий садок»

 

НАКАЗ

“___” _____________ 2017 року                                              № _____

Про організацію та зміст науково-методичної роботи у 2017/ 2018н.р.

       На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та «Про позашкільну освіту», «Програми розвитку Великомотовилівського НВО на 2013-2018н.р.», реалізації завдань реформування освітньої системи, оптимізації навчально-виховного процесу, розвитку творчої активності педагогів, результативного впровадження в практику роботи навчального  закладу   досягнень  психолого-педагогічної науки, нових технологій, керуючись Положенням про шкільний  методичний кабінет, виходячи з освітньої проблеми НВО,  умов роботи ШМК, запитів та потреб педагогічних працівників, на виконання наказу відділу освіти Фастівської РДА № 187 від 06 вересня 2017р. «Про  організацію та зміст науково-методичної роботи у 2017/ 2018 н.р.» 

Н А К А З У Ю:

1.      Основними завданнями діяльності методичної служби у 2017/2018 навчальному році, вважати:

1.1. Створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їхньої кваліфікації.

1.2. Здійснення моніторингу:

 -  якості надання освітніх послуг;

 - рівня навчальних досягнень учнів;

 - створення умов для забезпечення комфортного психічного та фізичного стану учнів навчальних закладів;

 -  стану психічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку,  набуття ними життєвого досвіду та компетентностей, необхідних  для подальшого навчання;

 - стану організації педагогічного процесу і науково-методичної роботи в дошкільному  навчальному закладі «Любисток».

1.3. Вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у тому числі в період підготовки їх до атестації.  

1.4. Упровадження сучасних освітніх технологій, інтерактивних методів організації освітнього процесу.

1.5.  Забезпечення участі педагогічних працівників у фахових та професійних конкурсах.

1.6. Організацію взаємодії з районним науковим відділенням Малої академії наук України та іншими учнівськими товариствами, участі у проведенні олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів тощо; організацію підготовки команд та окремих учнів до участі їх у наступних етапах змагань.

1.7. Організацію вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання інноваційних технологій і сучасних форм організації освітнього  процесу.

1.8. Організацію масових заходів, спрямованих на поширення інформації  щодо   інноваційної діяльності НВО і окремих педагогічних працівників.

2. Продовжити роботу з педагогічними кадрами щодо реалізації професійного запиту НВО: « Науково – методичний супровід підготовки вчителя до роботи з обдарованими учнями».

3.  Затвердити структуру методичної роботи з  педагогічними кадрами у НВО на 2017/2018 навчальний рік (додаток 1).

4. Затвердити циклограму роботи ШМК (додаток 2).

5.Затвердити склад  методичної ради ШМК для забезпечення  керівництва методичною роботою у НВО (додаток 3).

6. Шкільному методичному кабінету (Перепелиці І.С.):

6.1. Активізувати діяльність:

-        Шкільного методичного кабінету щодо виявлення, вивчення, поширення та впровадження ППД у практику роботи педагогічних кадрів (згідно з планом вивчення ППД) (додаток 4);

-        методичної ради шкільного методичного кабінету, поліпшити якість, конкретність, гласність прийнятих рішень.

6.2.   Забезпечити творчий підхід до організації методичної роботи з педагогічними кадрами з впровадження сучасних досягнень психолого-педагогічної науки у практику роботи школи, окремих педагогів, реалізації шкільного професійного запиту.

6.3.   Організувати або продовжити діяльність:

-        шкільних методичних об’єднань вчителів – предметників (додаток 5);

-        участь педагогів у обласних професійних заходах; (додаток 6);

-        залучення педагогів до здійснення інноваційної діяльності. (додаток 7).

7.      Затвердити план роботи   методичної ради ШМК (додаток 8).

8.      Забезпечити проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників на основі вивчення запитів і потреб згідно плану-графіка КВНЗ КОР "Академія неперервної освіти" (додаток 9).

10.    Надавати допомогу педагогічним працівникам у визначенні теми, підготовці докурсових та післякурсових завдань, плануванні термінів виконання цих завдань та форм їх узагальнення.  

11.    Заступнику директора з НВР (Перепелиці І.С.)

11.1.Проводити діагностичні та моніторингові дослідження у ході вивчення стану викладання навчальних предметів, рівня навчальних досягнень учнів з основ наук, рівня фахової майстерності і компетентності педагогічних кадрів, виявлення позитивного досвіду, обдарованих, талановитих дітей.  

11.1. Забезпечити якість і своєчасне проведення методичних заходів у відповідності з планом роботи ШМК на 2017/2018 н.р. (додаток 10).

11.2. Забезпечити активну участь педагогів НВО в районних та обласних методичних заходах. (додаток 11).

11.3. Спланувати і систематично проводити методичну роботу в закладі, незалежно від наявності методичних об’єднань (самоосвіта, атестація, підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, творчі, проблемні, динамічні групи, проблемні семінари, практикуми, психолого-педагогічні семінари, методичні мости, творчі звіти педагогів, МО, інших об’єднань, випуск методичних інформаційних бюлетенів, випуск друкованої продукції з авторськими та інноваційними матеріалами з досвіду роботи педагогів, керівників освітніх установ, творчі відрядження, зустрічі з науковцями, творча співпраця з вузами, апробація навчальної літератури, дослідно-експериментальна (інноваційна) діяльність тощо).

11.4. Розробити дієву систему стимулювання педагогічних працівників за результатами атестації, конкурсів, оглядів майстерності тощо для розвитку творчої активності педагогів.

12. Контроль за виконанням даного наказу покласти на завідувача шкільного методичного кабінету Перепелицю І.С.

Директор НВО:                         С.А. Войналович

 

Додаток 2

Циклограма

роботи шкільного методичного кабінету

на 2017/2018 н.р.

Дні тижня

І

ІІ

ІІІ

ІV

Понеділок

 • Оперативні наради  
 • Консультування, підготовка засідань ШМО та представницьких заходів
 • ШМО  вчителів суспільно-гуманітарного циклу
 • РМО вчителів  фізики, астрономії, математики, інформатики, заступників з ВР, педагогів-організаторів
 • Відвідування уроків

Вівторок

 • Засідання науково-методичної ради ШМК (за окремим планом)
 • Надання адресної допомоги   педагогічним працівникам та керівникам ШМК
 • ШМО  вчителів  початкових класів та вихователів ДНЗ
 • День заступників директорів ЗОШ з НВР
 • Відвідування уроків
 • Надання індивідуальних консультацій

Середа

 • ШМО  вчителів  вчителів природничо-математичного циклу
 • РМО директорів ЗОШ
 • РМО учителів біології, хімії, географії, економіки, київщинознавства, трудового навчання.
 • Координація роботи з  педагогічними кадрами

Четвер

 • РМО вчителів історії, правознавства, музики, образотворчого мистецтва
 • Засідання атестаційної комісії І рівня
 • Оперативні наради  
 • Засідання ШМВ
 • ШМО  класних керівників

П’ятниця

 • Планування роботи на наступний тиждень
 • Класифікація матеріалів, які надійшли
 • Робота з періодичною пресою, фаховими виданнями
 • РМО завідуючих ДНЗ, вихователів ДНЗ
 • РМО вчителів іноземної мови, фізичної культури, соціальних педагогів, практичнних психологів, бібліотекарів.

 

 

 

 

Додаток №3

                                  Склад  методичної ради ШМК

 

          ПІБ

                           Посада

 

1.

Войналович С. А

Директор школи, вчитель фізики та астрономії,старший вчитель.

Голова методичної ради.  

2.

Перепелиця І. С.

 

Заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель англійської мови та зарубіжної  літератури, спеціаліст І категорії.

Заступник голови методичної ради.      

3.

Войналович В.В.

Вчитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії,старший вчитель.

Керівник ШМО вчителів початкових класів.

4.

Перехрест Т.Д.

Вчитель англійської мови, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист.

Керівник ШМО вчителів суспільно-гуманітарного циклу.

5.

Жук Г.П.

Вчитель біології та хімії, спеціаліст І .

Керівник ШМО вчителів природничо-математичного циклу.   

6.

Телитченко Н.Я

Вчитель української мови і літератури, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель.

Керівник ШМО класних керівників.

7.

Обелець Л.А.

Вихователь ДНЗ «Любисток», 8тарифний розряд.

Керівник МО вихователі ДНЗ.

 

Додаток № 4

Керівники ШМО

            ПІБ

            Посада, категорія, педзвання

 

1.

Войналович В.В.  

Вчитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель.

Керівник ШМО  вчителів початкових класів.

2.

Перехрест Т.Д.

Вчитель англійської мови, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист.

Керівник ШМО  вчителів суспільно-гуманітарного циклу.

3.

 

Жук Г.П.

Вчитель біології та хімії, спеціаліст І категорії.

 

Керівник ШМО  вчителів природничо-математичного циклу.

4.

Ольшана Л.В.

Вчитель української мови і літератури, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель.

Керівник ШМО  класних керівників.

5.

Обелець Л.А.

Вихователь ДНЗ « Любисток», 8 тарифний розряд

Керівник ШМО вихователів ДНЗ

 

 

                                                                                                              Додаток № 5

Методичний супровід учителів, які атестуються на присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії  

у 2017/2018 навчальному році

 

Тема досвіду

Автор досвіду

Термін вивчення

Термін узагаль

нення

Форма узагальнення

Відповідальний

1.

Науково-методичний супровід підготовки вчителя до роботи з обдарованими дітьми

Перепелиця І.С.

2015-2018

До 01.03.

2018

Блог

Перепелиця І.С.

2.

Актуалізація пізнавальної діяльності молодших школярів

Сингаєвська Т.О.

2015-2018

До 01.03.

2018

Портфоліо

Перепелиця І.С.

3.

Інтерактивні технології на уроках у початкових класах

Паламар Г.В.

2015-2018

До 01.03.

2018

Портфоліо

Перепелиця І.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 6

Участь педагогічних працівників Великомотовилівського НВО

у  діяльності обласних професійних об’єднань у 2017/2018 н.р.

№№

Керівник (керівники)

майстер-класу, педстудії

Район (місто) функціонування

Для якої категорії учасників

Тема

 майстер-класу, педстудії

ПІБ учасника

1.

Тимошенко Олена Ростиславівна вихователь-методист

м. Фастів. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  комбінованого типу  №6 «Казка» Фастівської міської ради

Педстудія.

Вихователі, практичні психологи    

Використання елементів арт-педагогічних методик у навчально-виховній роботі  ДНЗ

Обелець

Людмила

Антонівна

2.

Коваль Наталія Олександрівна, учитель інформатики

м. Фастів Фастівський навчально-виховний комплекс «Ліцей інформаційних технологій – спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів №9» Фастівської міської ради

Майстер-клас            .

Учителі інформатики

Використання мови програмування

"Java". 

Горобей

Юлія Валеріївна

3.

Тимошенко Олена Ростиславівна, вихователь-методист

м. Фастів Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  комбінованого типу  №6 «Казка» Фастівської міської ради

Педстудія

Вихователі, практичні психологи

Використання елементів арт-педагогічних методик у навчально-виховній роботі  ДНЗ

Янушевич Ольга Миколаївна

4.

Мартинюк Тетяна Сергіївна, учитель географії.

м.Біла ЦеркваБілоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18 Білоцерківської міської ради Київської області

Педстудія.

Учителі географії, природознавства

Методика реалізації діяльнісного підходу в процесі навчання географії та природознавства.

Сердюк Лариса Вікторівна

5.

Жукова Олена Іванівна,

учителі початкових класів

м. Фастів

Фастівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Фастівської міської ради

Майстер-клас

Учителі початкових класів, які працюють за технологією «Росток»

Формування та розвиток предметної математичної компетентності в процесі реалізації розвивальної технології «Росток»

Войналович Валентина Володимирівна

6.

Лебедєва Марина

Борисівна, учитель англійської мови

м. Буча

Бучанська Українська гімназія

Майстер-клас

Учителі англійської мови

Розвиток професійної компетентності учителя англійської мови

Жуков Максим Олегович

 

Додаток №7

Дослідно-експериментальна робота та інноваційна діяльність

у НВО

ПІБ

Посада

Програма

1.

Янушевич О.М.          

Вчитель біології, практичний психолог, спеціаліст ІІ категорії

Реалізація програми «Сприяння просвітницькій роботі «рівний–рівному» серед учнівської молоді України щодо здорового способу життя» 

Додаток №8

Розглянуто і схвалено на засіданні педагогічної ради                                                                        

Протокол № 1 від 31.08.2017р.  

 «Затверджено»                                                                                                       

 Директор НВО                                                                                                                                  ____________С.А.Войналович

ПЛАН   РОБОТИ    МЕТОДИЧНОЇ   РАДИ

ВЕЛИКОМОТОВИЛІВСЬКОГО НВО

НА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Професійний запит школи:

«Науково – методичний супровід підготовки вчителя до роботи з обдарованими учнями»  

ЗАХОДИ    МЕТОДИЧНОЇ РАДИ  ШКОЛИ

З ОРГАНІЗАЦІЇ  ПІДГОТОВКИ ДО НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

                                 ЗАХОДИ

Термін виконання

Відповідальний за виконання

1.

Ознайомити членів педколективу з  планом проведеннясерпневих секційних засідань педагогічних працівників.

16.08-19.08.

Заступник директора з НВР

2.

Вжити заходів щодо забезпечення НВО підручниками та необхідними навчальними посібниками

До 01.09.

Бібліотекар,  адміністрація

3.

Перевірити стан санітарної готовності навчальних кабінетів до нового 2017-2018н.р.

12.08.2017

Адміністрація

4.

Проаналізувати питання працевлаштування випускників школи, організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей і підготувати рекомендації щодо його вдосконалення.

До 01.09.

Заступник директора з НВР

5.

Зібрати оперативну інформацію про початок у школі нового 2017-2018н.р. за встановленою формою.

До 01.09

Адміністрація, класні керівники

6.

Розробити навчальний план на 2017-2018н.р.

До 12.08

Адміністрація

7.

Ознайомити членів педколективу з Листом відділу освіти Фастівської РДА 22.08.2017 р.№ 01-40/909  

« Про перегляд онлайн – трансляції обласної серпневої стратегічної сесії «Освіта Київщини – простір успіху: пріоритети та стратегія розвитку» .                       

22.08.1017

Адміністрація

8.

Завершити набір учнів до 1-го, 10-го класів  НВО, молодшої групи ДНЗ.

До 31.08.

Адміністрація

9.

Завершити комплектування  НВО педагогічними працівниками.

До 31.08.

Адміністрація,

відділ освіти

10.

Забезпечити проведення профілактичних медичних оглядів дітей, учнів та педагогічних працівників.

До 01.09.

Адміністрація

 

ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

п/п

Питання, що  розглядаються

Відповідальний

                                                        Серпень

1.

Аналіз функціонування методичної служби НВО в 2016/2017н.р.   Обговорення  і  затвердження  плану  роботи  методичної  ради  на  2017-2018 навчальний  рік.

Перепелиця І.С.

2.

Затвердження планів роботи ШМО.  Розподіл  обов’язків  між  членами  методичної  ради.

Члени методичної ради

3.

Затвердження  плану  проведення  предметних  декад  у  2017-2018  навчальному  році.

Войналович С.А. Перепелиця І.С.

4.

Ознайомлення членів педколективу з  Листом МОН №1/9-436 від 09.08.2017 року «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах».

Перепелиця І.С.

5.

Ознайомлення членів педколективу з наказом МОН № 948 від 5.08.2016 року «Про затвердження змін до навчальних програм 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Войналович В.В.

6.

Обговорення змін у нових  навчальних  програмах  з  базових  дисциплін, підручників,  рекомендацій  Міністерства  освіти  й  науки  України  щодо  викладання  предметів.

Керівники ШМО

7.

Ознайомлення з Листом МОН №1/11-8269 від 17.08.2017 року «Про переліки навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році»

Войналович С.А.

8.

Ознайомлення з  Методичними рекомендаціями щодо проведення у 2017/2018 навчальному році Дня Знань.

Перепелиця І.С.

9.

Ознайомлення з Листом  МОН України від 27.07.2017 №  1/9-413 «Про деякі питання організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році».

Перепелиця І.С.

10.

Ознайомлення з Листом  МОН України 1/9-322 від 13.06.2017

«Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році»

Перепелиця І.С.

11.

Ознайомлення з наказом КОДА № 289 від 15.09.2016 «Про реалізацію Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді у закладах освіти Київської області».

Перепелиця І.С.

12.

 Ознайомлення з Листом МОН України №1/9-315 від 07.06.2017 "Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів"

Войналович С.А.

 

 

 

 

 

Вересень

1.

Ознайомлення з планом-графіком проведення курсів підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників у 2017/2018 навчальному році на базі Комунального вищого навчального закладу КВНЗКОР «Академії неперервної освіти».

Перепелиця І.С.

2.

Про відслідковані результати впровадження Українсько-американського проекту «Розвиток толерантності у закладах освіти Київської області».

Войналович С.А.

3.

Про результати  перевірки планування виховної роботи класними керівниками, педагогом-організатором Великомотовилівського НВО.

Перепелиця І.С.

4.

Про стан забезпечення учнів шкіл району підручниками, друкованими та електронними посібниками

Перепелиця І.С. Сердюк Л.В.

5.

Пpo проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2017/2018 навчальному році

Наказ МОН України від 02.08.2017 № 1112  

 Войналович С.А.

6.

Про затвердження плану заходів з проведення у 2017 році Всеукраїнського тижня права. Розпорядження КМУ №579-р від 23.08.2017

Перепелиця І.С.,

7.

Про проведення VIIІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка Лист МОН від 14.09.2017 №1/9-495  

Перепелиця І.С.

8.

Про функціонування та моніторинг Web- сайтів всіх навчальних закладів району.

Войналович С.А.

9.

«Про шляхи розвитку потенційних творчих можливостей

кожної дитини у  ДНЗ «Любисток»

Перепелиця І.С.

10.

Про умови та порядок проведення всеукраїнського конкурсу

«Учитель року - 2018». Наказ  МОН України від 19.06.2017 № 866  

Перепелиця І.С.

                                                               Грудень

 

1.

Вивчення здійснення інноваційної роботи у НВО у  2017/2018 н.р.

Перепелиця І.С.

2.

Про організацію шкільного етапу  проблемно-пошукової конференції «Нова Українська школа: концептуальні засади реформування освіти». 

Войналович С.А.

3.

 Про організацію шкільного етапу педагогічних читань  тему «Христина Алчевська, педагог, діячка народної освіти, письменниця».

  Перепелиця І.С.

4.

Про хід роботи над єдиною науково-методичною проблемою НВО( ІІ етап).

Перепелиця І.С.

5.

Про  моніторинг знань учнів з основ наук за І семестр.

Перепелиця І.С.

6.

Про підсумки участі учнів у районних, обласних олімпіадах  з основ наук, конкурсах  учнівських творчих робіт членів МАНу.

Войналович С.А.

7.

Про стан виховної роботи за І семестр.

Перепелиця І.С.

8.

Погодження матеріалів до участі у районній педагогічній виставці “Освіта Фастівщини – 2018”.

Перепелиця І.С.

9.

Про стан  проведення  предметних  декад.

Перепелиця І.С.

10.

Про стан правовиховної роботи   у НВО.

Перепелиця І.С.

       


Березень

1.

Про результати здійснення роботи з обдарованими дітьми у 2017/2018н.р.

Перепелиця І.С.

2.

Про видавничу діяльність педагогів НВО та ШМКу 2017-2018н.р.

Перепелиця І.С.

3.

Про нагородження відомчими відзнаками вчителів НВО за підсумками 2017/2018 навчального року .

Войналович С.А.

4.

Про результати моніторингу освітніх запитів учнів та батьків школи.

Войналович С.А.

5.

Звіт  про роботу психологічної служби НВО

Янушевич О.М.

Травень

1.

Про моніторинг навчальних досягнень учнів у 2017/2018 н.р. з різних предметів

Войналович С.А.

2.

Про ефективність  методичної  роботи школи  у 2017/2018н.р.      Планування методичної роботи  на наступний  навчальний рік

Перепелиця І.С.

3.

Звіт про роботу ШМО. Інноваційні технології для розвитку творчих здібностей учнів в практиці роботи вчителів школи. Презентації ШМО.

Керівники ШМО

4.

Про підсумки районної педагогічної виставки “Освіта Фастівщини – 2018”. Погодження матеріалів до обласної виставки “Сучасна освіта Київщини”.

 Перепелиця І.С.

5.

Аналіз  роботи  педколективу  над   науково-методичною проблемою «Науково – методичний супровід підготовки вчителя до роботи з обдарованими учнями » ( ІІ етап ).

Перепелиця І.С.

6.

Про підсумки  атестації педпрацівників в навчальних закладах району.

Войналович С.А.

 

 

 

                                                                                                              

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №9

 

План-графік

проведення курсів підвищення   кваліфікації педагогічних працівників

у 2017/2018 навчальному році на базі Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти»

Дата

Категорія

працівників

 

Форма

Кваліфікаційна категорія

Прізвище, м.я, по-батькові педагога

30.10.2017-31.10.2017

05.03.2018-06.03.2018

26.04.2018-27.042018

Учителі фізики  та астрономії

Дистанційна форма навчання)

І, вища

Жуков М.О.

05.03-07.03,

2 дні на вибір слухача,

29.03-30.03 

Учителі української мови і  літератури

 

Очно-заочна форма навчання

І, вища

 Телитченко Н.Я.

05.02-02.03

Вихователі ДНЗ (вища освіта, середня спеціальна освіта,   стаж -  до 15 років)

Денна форма навчання

( 4- тижневі)

спеціаліст, ІІ

Суслова Ю.Ю.

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 10

 

 

Орієнтовний план-графік проведення районних методичних заходів Великомотовилівськомуу 2017/2018 н.р.

ЗОШ

Листопад

Грудень

Січень

Квітень

Великомоотовилівське НВО

23.11.2017 семінар-практикум вчителів початкових класів

 

19.12.2017 день відділу освіти

16.01.2018

семінар-практикум заступників директорів з НВР

Атестація педагогічних працівників

(за графіком АК ІІ рівня)

Додаток № 11

Визначення єдиних методичних днів для педагогічних працівників НВО

Для організації роботи з підвищення кваліфікації встановити єдині методичні дні для педагогічних працівників НВО:

 ●      Понеділок – для вчителів фізики та астрономії, математики, інформатики, заступників з ВР, педагогів-організаторів.

 ●      Вівторок – для вчителів української мови і літератури, світової літератури та російської мови, заступників директорів з навчально-виховної роботи,                 засідання науково-методичної ради РМК,

 ●      Середа – для директорів шкіл, для вчителів біології та хімії, географії та  економіки, київщинознавства, трудового навчання.

 ●      Четвер  - для вчителів історії та правознавства, вчителів музики і співів, образотворчого мистецтва.

 ●      П’ятниця – для вчителів іноземної мови, основ безпеки  життєдіяльності, фізкультури, практичних психологів, соціальних педагогів, бібліотекарів, завідувачів ДНЗ.