Про підсумки методичної роботи 2016-2017 н.р.

Великомотовилівське НВО « ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок»

НАКАЗ

від 19   серпня   2017 р.                                                                                                                                                                                                                                                                              №   

Про підсумки методичної роботи  з педагогічними кадрами НВО

у 2016/2017 навчальному році

            Робота методичного кабінету Великомотовилівського НВО спрямована на виконання Конституції України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про позашкільну освіту”, відповідних постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови Київської обласної державної адміністрації, нормативно-розпорядчих документів Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, розпоряджень в.о.голови районної державної адміністрації, наказів відділу освіти Фастівської районної державної адміністрації. Діяльність методичного кабінету організовано відповідно до нормативно-правової бази – Положення  про шкільний  методичний кабінет. Головною метою в роботі методичної служби  є навчально-методичне забезпечення педагогічного процесу, організація удосконалення відповідної фахової освіти та кваліфікації педагогічних, керівних працівників   закладу. Згідно з даною метою та рядом завдань, визначених планом роботи ШМК на 2016/2017 навчальний рік, працювала вся досить розгалужена система методичної освіти педкадрів НВО.

      Виходячи з вищесказаного 

н а к а з у ю:

 1. Інформацію про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами НВО    

в 2016/2017 навчальному році взяти до відома (додаток).

 1. У 2017/2018 навчальному році діяльність шкільного  методичного кабінету

спрямувати на якісне та результативне виконання Положення про шкільний методичний кабінет.

 1. Заступнику директора з НВР Перепелиці І.С.:

3.1. Надавати конкретну, дієву і своєчасну методичну допомогу керівникам шкільних методичних об’єднань, педагогічним працівникам згідно з циклограмою роботи ШМК .

3.2. Якісно і результативно вивчати ефективність курсового підвищення кваліфікації педкадрів.

3.3. Покращити підготовку та результативність участі в районному етапі професійних конкурсів педагогів НВО.  

3.4. Подбати про якісне вивчення ППД об’єкту відповідного фаху (згідно з планом роботи ШМК) та випуск друкованої продукції. 

3.5.  Поліпшити підготовку обдарованих та здібних учнів до участі в олімпіадах, турнірах, конкурсах районного, обласного, Всеукраїнського рівнів через якісну роботу факультативів, курсів поглибленого вивчення основ наук, спеціалізованих курсів та профілізації навчання.

3.6. Посилити контроль за підвищенням результативності участі учнів НВО у ІІ етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України, учнівських творчих конкурсах.

     3.7. Здійснювати роботу із підвищення якості методичних розробок педагогів.

     3.8. Сприяти видавничій діяльності педагогів.

     3.9. Залучати педагогів до участі у професійних конкурсах.

     3.10. Сприяти спільній діяльності навчального закладу та районної служби в

     справах сім’ї  та молоді щодо профілактики негативних вчинків серед

     учнівської молоді.

     3.11. Посилити контроль за  діяльністю учнівського самоврядування в  НВО.     

     3.12.  Створити умови для повноцінного функціонування шкільного 

     методичного кабінету як інформаційно-методичного центру.

     4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на завідувача шкільного

    методичного кабінету Перепелицю І.С.

     Директор НВО                                                              Войналович С.А.

Додаток

до наказу  

                                                                         від 19.08. 2017 №  

Інформація про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами НВО

в 2016/2017 навчальному році

 

      Робота методичного кабінету Великомотовилівського НВО спрямована на виконання Конституції України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про позашкільну освіту”, відповідних постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови Київської обласної державної адміністрації, нормативно-розпорядчих документів Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, розпоряджень в.о.голови районної державної адміністрації, наказів відділу освіти Фастівської районної державної адміністрації. Діяльність методичного кабінету організовано відповідно до нормативно-правової бази – Положення  про шкільний  методичний кабінет.   Головною метою в роботі методичної служби  є навчально-методичне забезпечення педагогічного процесу, організація удосконалення відповідної фахової освіти та кваліфікації педагогічних, керівних працівників   закладу. Згідно з даною метою та рядом завдань, визначених планом роботи ШМК на 2016/2017 навчальний рік, працювала вся досить розгалужена система методичної освіти педкадрів НВО.

        Методична робота з педагогічними кадрами НВО  проводилася згідно з планом роботи відділу освіти та РМК, планом роботи НВО,  ШМК, а також відповідно до структури, затвердженої шкільною методичною радою. Створена гнучка дієва система роботи шкільного методичного кабінету. Розроблено систему надання педагогічним працівникам НВО адресної допомоги: методичні рекомендації, консультації, підготовка  рекомендованої літератури. Вся методична робота у НВО здійснювалася  за принципом моніторингу – систематичної аналітико-діагностичної діяльності, де враховуються інтереси і запити різних категорій педагогів. 

       Шкільний методичний кабінет працював  у системі, реалізуючи науково-методичну проблему району: «Розвиток компетентностей учасників навчально-виховного процесу в умовах модернізації освітньої системи та реалізації нових Державних стандартів»,  а також проблему школи: «Науково-методичний супровід підготовки вчителя до роботи з обдарованими учнями». Вчителі приділяли особливу увагу  реалізації науково-методичної проблеми минулих років  «Використання сучасних інформаційних технологій в процесі вивчення предметів суспільно-гуманітарного циклу».

      Система методичної роботи у НВО спрямована на розвиток творчої індивідуальності педагогів та керівників навчального закладу, стимулювання їхнього творчого пошуку, примноження інноваційних здобутків, а головне – на показ та висвітлення кращого, перспективного, новаторського надбання серед широкого педагогічного загалу району з метою поширення та творчого використання колегами в навчально-виховному процесі з учнями.

       Кадрова робота.  Протягом  2016-2017 н.р. було організовано роботу 5  методичних об’єднань вчителів-предметників, затверджено плани роботи, науково-методичні проблеми, над якими працювали ШМО, визначено керівників з числа досвідчених педагогів.    

     Дотримуючись запланованих методичних заходів у 2016/2017 навчальному році, удосконалюючи зміст, форми та методи роботи з педагогічними кадрами, методична служба НВО організувала та провела:

 • 10 предметних декад та тижнів з основ наук, де педагоги та учні представляли свої надбання, удосконалювали та поглиблювали знання з навчальних дисциплін;
 • заплановані семінари-практикуми, заняття районних шкіл перспективного педагогічного досвіду, творчих груп, консультації в районних опорних закладах освіти тощо;
 • підготовлено та випущено  збірку  «Віршовані задачі з математики для усного рахунку»;
 • проведено шкільні педагогічні читання з проблеми «Олександр Тисовський – вчений, педагог, основоположник і організатор "Пласту"»;
 • шкільний проблемно-пошуковий семінар «Громадське і патріотичне виховання у сучасному освітньому просторі: проблеми та перспективи";
 • шкільне нагородження обдарованих дітей «Таланти твої, Фастівщино!»;
 • шкільні  етапи конкурсів: з української мови ім. П.Яцика;  учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням;  мовно-літературний конкурс учнівської молоді імені Тараса Шевченка;   творчі та спортивні конкурси, турніри і змагання;
 • 18 шкільних  етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін;
 • вивчення результативності викладання окремих навчальних предметів;
 • вивчення окремих питань діяльності навчального закладу;
 • виїзд на курси педагогічних працівників НВО на базі  КВНЗКОР «Академії неперервної освіти»;  
 • узагальнено та оформлено матеріали ППД вчителя початкових класів Войналович В.В.;
 • моніторингові дослідження стану позашкільної освіти та позакласної роботи в НВО; ефективності функціонування методичної  служби; стану навчання учнів з питань профілактики ВІЛ/Сніду; стану превентивної освіти дітей та учнівської молоді в навчальному  закладі;
 • Моніторинг психологічного розвиткувихованців старшої групи дитячого садка «Любисток»;
 • Моніторинг виявлення суїцидальних намірів учнів 5-11 класів.

      Вирішенню складних проблем сучасної освіти сприяв високий якісний склад педагогічних   працівників.  Педагог є центральною постаттю навчально-виховного процесу освітнього закладу. На нього покладається завдання забезпечення високого рівня якості освіти, виховання і розвитку дитини. Широкі можливості для професійного росту, самореалізації, активізації творчого пошуку педагога передбачає проведення атестації.

       У 2016-2017 н.р. було   налагоджено систему координування планів курсового підвищення кваліфікації педагогічних та керівних працівників НВО.   План курсового підвищення кваліфікації педагогічних та керівних працівників НВО виконано на 100%. Педагоги  НВО були  слухачами авторських, проблемно-тематичних, дистанційних  курсів, обласних майстер-класів. Курси підвищення кваліфікації пройшли  Паламар Г.В., Сингаєвська Т.О., Груша М.В., Перепелиця І.С., Незола Ю.В., Корольов А.О., Янушевич О.М., Болотюк О.П.

       Матеріли вчителя початкових класів  Войналович  В.В. були представлені на районну педагогічну виставку "Освіта Фастівщини – 2017" згідно з розробленим та затвердженим наказом відділу освіти Положенням про районну педагогічну виставку у номінації "Початкова освіта". За підсумками районної педагогічної виставки "Освіта Фастівщини – 2017" було рекомендовано надіслати роботу Войналович  В.В. для участі у обласній виставці "Освіта Київщини".   Вчитель фізичної культури Денисенко В.В. взяв участь у І (районний) турі Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу»   у лютому 2017 року.

Науково-методичне забезпечення аналітико-експертної діяльності.

      З метою підвищення якості навчально-виховного процесу методичною службою реалізується система аналізу та експертизи окремих аспектів діяльності освітнього закладу.  

Створено план вивчення та узагальнення перспективного  педагогічного досвіду вчителів, параметри вивчення педагогічної і методичної діяльності старших учителів, стану викладання предметів. Затверджено  методичною радою алгоритм проведення методичних днів у навчальному закладі.    

      Запроваджено проведення моніторингових досліджень згідно плану РМК: щорічний моніторинг стану готовності учнів 1 класів до навчання в школі, моніторинг адаптованості учнів 5 класів до навчання в школі, моніторинг профільного навчання, проведені психодіагностичні заходи з метою виявлення професійної спрямованості учнів.   

       Згідно перспективного  плану перевірки стану викладання  навчальних предметів, річного плану роботи НВО на 2016-2017 н.р., адміністрацією школи також була проведена перевірка стану викладання  образотворчого мистецтва, музичного мистецтва, фізики, астрономії, трудового навчання. Метою перевірки було  вивчення кадрово-методичного та матеріального забезпечення викладання предметів, дотримання державних вимог щодо змісту, обсягу навчальних програм та оцінювання знань учнів.    Було проведено контрольні зрізи знань за завданнями відділу освіти. Вивчення стану ведення класних журналів, календарно-тематичного планування, якості поурочних планів показало, що  педагоги Войналович С.А., Войналович В.В.,   Денисенко В.В. у своїй діяльності раціонально і правильно планують вивчення програмового матеріалу, знають і дотримуються вимог інструктивно-методичних рекомендацій МОН України, забезпечують виконання навчальних програм.  

Формування науково-методичного середовища.

            У 2016/2017 навчальному році   шкільні методичні об'єднання очолили педагогічні працівники із вищою кваліфікаційною категорією та педагогічними званнями:  Перехрест Т.Д., Телитченко Н.Я., Войналович В.В., Жук Г.П., Обелець Л.А.  Вчителі НВО були активними учасниками районних семінарів-практикумів, конференцій. Перехрест Т.Д. працювала керівником районного консультпункту для вчителів іноземної мови з теми «Проблема оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземної мови».Членами журі районного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсів  стали 10 учителів НВО. Войналович С.А. і Перехрест Т.Д. працювали у складі комісії по  перевірці документації навчальних закладів з питань виконання навчальних планів, програм та відповідності оцінювання досягнень у навчанні учнів-претендентів на свідоцтво з відзнакою. Активно застосовували  ІКТ під час проведення уроків, виховних заходів, шкільних методичних об’єднань, шкільних методичних рад, педагогічних рад, проблемно-пошукових конференцій, педагогічних читань Войналович С.А., Перепелиця І.С., Перехрест Т.Д., Ольшана Л.В., Янушевич О.М., Горобей Ю.В., Зайцева С.В., Корольов А.О., Войналович В.В., Паламар Г.В., Сингаєвська Т.О. Досвідчені педагоги надавали дієву допомогу молодшим членам ШМО в реалізації завдань якісного навчання та виховання учнів.

      Видавнича діяльність – це показник якості науково – методичної роботи  педагогів.   

У 2016-2017н.р. вчитель початкових класів Войналович В.В. систематизувала та оформила збірку  «Віршовані задачі з математики для усного рахунку».       

      Вчитель зарубіжної літератури Перепелиця І.С. брала участь у роботі майстер-класу вчителя-методиста Білоцерківської ЗОШ № 18 Пітерської О. В. «Активізація пізнавальної діяльності учнів, формування їхніх ключових компетентностей у процесі вивчення зарубіжної літератури в школі». Урок зарубіжної літератури у 7 класі  буде представлений у  збірці авторських робіт учасників майстер-класу  "Зарубіжна література ". 

          На сайті  КВНЗКОР «Академії неперервної освіти» у розділі  «Мій кращий урок»  розміщено  конспект уроку математики   Войналович В.В.   Розробки  уроків учителів  НВО: Перехрест Т.Д., Телитченко Н.Я., Ольшаної Л.В., Войналовича С.А., Войналович В.В., Сингаєвської Т.О. широко представлені  на сайті РМК у розділі «Методична скарбничка».

      Розробки уроків Войналовича С.А., Перепелиці І.С., Перехрест Т.Д., Ольшаної Л.В., Войналович В.В., Сингаєвської Т.О. розміщені на сайті НВО у рубриці « Творчий портрет». Презентації «Досвід роботи» вчителів-предметників, що атестуються, представлені на сайті НВО.       

     Однак, протягом 2016-2017 н.р. жоден вчитель не розміщував  свої власні матеріали на освітянських сайтах та не друкувався у фахових виданнях.                

Робота з обдарованою учнівською молоддю.

        На виконання Концепції Державної програми роботи з обдарованою молоддю, програми розвитку НВО на 2013-2018р.р. та з метою створення системи пошуку, розвитку та підтримки талановитих дітей, у НВО  діє система роботи з обдарованою та здібною молоддю.

        Ця робота переважно здійснюється за такими напрямками: підготовка та участь учнів у І, ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, підготовка та участь учнів у І, ІІ та ІІІ етапах конкурсів учнівської творчості різного спрямування. Шкільні олімпіади (І етап) проводились за завданнями,  складеними предметно – методичними комісіями. У них узяли участь  127 школярів. Олімпіади  І етапу проходили в умовах достатньої організації та відповідно до графіка, запропонованого  адміністрацією школи. Аналіз робіт учасників І етапу олімпіад показав, що більшість учнів мали  достатній та середній рівень знань з основ наук, уміли правильно давати оцінку явищам і подіям, але не вміли чітко й грамотно висловлювати свої думки. Серед учасників  були й  такі, що не впоралися із усіма завданнями. 

       У ІІ етапі взяли участь  25 учнів    6-11 класів. Значна частина учнів, які брали участь у ІІ етапі олімпіад з базових дисциплін, не вклалися в нормативні показники оцінювання робіт. Призерами ІІ ( районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, конкурсів  та І (районного) етапу  Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України у 2016/2017н.р. стали:

 Призери Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2016-2017н.р.

Районний етап 

Назва оліміади

(етап)

Прізвище, імя, по батькові учня

 Етап

Клас

Місце

П.І.П. учителя 

1.

Всеукраїнська учнівська олімпіада із  зарубіжної літератури.

Кривенко Катерина Павлівна

районний

7

ІІІ

Перепелиця І.С.

2.

Всеукраїнська учнівська олімпіада із  зарубіжної літератури.

Жук Денис Євгенійович

районний

10

ІІ

Перепелиця І.С.

3.

Всеукраїнська учнівська олімпіада  з  української мови

Жук Денис Євгенійович

районний

10

34,5б.

Ольшана Л.В.

4.

Всеукраїнська учнівська олімпіада  з  екології

Жук Денис Євгенійович

районний

10

83б.

Жук Г.П.

5.

Всеукраїнська учнівська олімпіада  з  трудового навчання

Журавльов Богдан Андрійович

районний

8

50,8

Денисенко В.В.

              

                       Районний етап Всеукраїнських учнівських конкурсів

Назва конкурсу

(етап)

Прізвище, імя, по батькові учня

Предмет , номінація

Клас

Місце

П.І.П. учителя  

 

1

Районний та обл. етапи заочного Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!» та «Моя країна -Україна»

Тичінська Діана Олександрівна

«Натюрморт”

2

І

Сингаєвська Т.О.

 

2

ІІ районний   етап  Всеукраїнська виставки-конкурсу

 «Український

сувенір»

Рожошенко Марта Іванівна

Зразки традиційних іграшок, (ляльки, фігурки людей, тварин, птахів…)

7

І

Жук Т.Є.

 

3

Районний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва «Знай і люби свій край»

Рожошенко Марта Іванівна

 

7

І

Жук Т.Є.

 

3

Районний етап обласної пошукової акції «Герої серед нас: сучасні захисники України»     

Керівник Перепелиця І.С.

Напрям «Виховуємо патріотів»

7-10

ІІ

Перепелиця І.С.

 

4

 ІІ районний етап

конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді з активним способом пересування «Мій рідний край»

Учні  10 класу

«Історія малого села – частина великої історії України»

10

ІІ

Сердюк Л.В.

 

5

ІІ районний   етап Всеукраїнська новорічно-різдвяної виставки-конкурсу «Новорічна

 композиція»                                                                                                                                 

ДемиденкоВеронікаБогданівна

Номінація «Стилізована ялинка»

3

ІІ

Войналович

В.В.

 

ШмигаВікторіяАнатоліївна

Номінація «Новорічна картина чи колаж»

9

І

Жук Т.Є.

 
   

6

ІІ районний етап  проекту-конкурсу «Природоохоронний Атлас Київщини»

ЖукМихайлоЄвгенійович

«Стежинками села Велика Мотовилівки»

5

ІІІ

Жук Г.П.

 

7

Районний етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України у 2016/2017 н.р.

ЖукДенисЄвгенійович

Хімія

10

І

Жук Г.П.

 
   
 

ДанілевськаСвітланаВікторівна

Біологія

11

І

Жук Г.П.

 

8.

ІІ  районний  етап VІІ Міжнародного

мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді

імені Тараса Шевченка

Жук

Михайло

Євгенійович

Українська мова і література

5

І

Ольшана Л.В.

 
 

Районний етап Всеукраїнського гуманітарного конкурсу

«Космічні фантазії»

СусловаНаталіяГеннадіївна

 

5

І

Жук Т.Є.

 

9.

Районний етапу ХVІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням у 2016-2017 н.р.

ЖукДенисЄвгенійович

Література

10

І

Ольшана Л.В.

 
 

Районний етап Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста»(тема: «Ландшафти як середовище життя та об’єкти охорони»)

ЖукДенисЄвгенійович

Біологія

10

І

Жук Г.П.

 
 

Районний відбірковий тур обласного дитячо-юнацького конкурсу виконавців сучасної патріотичної пісні «Калиновий дзвін»

Дубчак АнастасіяВікторівна

 

4

І

   

                                                   Обласний етап

Назва конкурсу

(етап)

Прізвище, ім’я, по батькові учня

Предмет , номінація

Клас

Місце

П.І.П. учителя, 

1.

ІІІ обласний етап  заочного Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів “Моя Україно!”

Тичінська Діана Олександрівна

Номінація “Натюрморт”

2

ІІ

Сингаєвська Т.О.

2.

ІІІ  обласний  етап VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

Жук Михайло Євгенійович

 

5

ІІІ

Ольшана Л.В.

 

Районний етапу ХVІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням у 2016-2017 н.р.

Жук Денис Євгенійович

Література

10

ІІІ

Ольшана Л.В.

 Учні школи брали участь у Міжнародному учнівському конкурсі юних істориків «Лелека» і отримали такі призи:

- учень 5 класу Жук Михайло – диплом «Срібний лелека» - ІІ місце;

- учениця 5 класу Мазур Юлія - диплом «Бронзовий лелека» - ІІІ місце;

- учень 6 класу  Доля Богдан  – диплом «Бронзовий лелека» - ІІІ місце.

Відмінний результат у Міжнародному математичному  конкурсі  «Кенгуру-2017» здобув учень 5 класу Жук М. Учні 3 класу Мала М., Демиденко В., Добаш М.,Секретарьова- Перченко А.  та учні 10 класу Жук Д., Головко А. показали добрі результати.   

В осінній сесії олімпіади "Олімпус" з географії взяло участь 35 учнів 6-10 класів нашої школи. Найкращі результати показала Шмига Люба, учениця 6 класу, яка отримала Диплом лауреата олімпіади та заняла 8 місце з сумою балів 226 із 240 мах. Решта учнів отримали Диплом учасника Всеукраїнської олімпіади.

На жаль, учні школи в минулому навчальному році не брали участь у  Всеукраїнському  конкурсі  з англійської мови «Гринвіч- 2016», у Всеукраїнській  українознавчій  грі «Соняшник» та І Міжнародній  грі «Sunflower» - 2016».

Аналіз   методичної роботи з виховної роботи.

         Протягом  I  семестру  2016-2017 н.р. усі виховні заходи  було проведено відповідно до Методичних рекомендацій  з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році, програми розвитку Великомотовилівського НВО на 2013-2018н.р., річного плану роботи закладу, виховного  плану   роботи школи,    планів  виховної роботи класних керівників   та виховної проблеми, над якою працював колектив: «Формування національної свідомості та виховання духовно вільної, творчої, гармонійно розвиненої особистості». Створюючи виховну систему в школі, адміністрація та педагогічний колектив НВО врахували  інтереси учнів та їх батьків, громадськості, місцевих органів самоврядування, можливості педагогічного колективу, традиції школи і села, соціальне оточення. У НВО спланована робота ШМО класних керівників під керівництвом Телитченко Н.Я.  Всього класних керівників - 11.

З них: спеціаліст - 2 (18%), І кв.категорія – 3( 27%), ІІ кв.кат. - 1 ( 9%) , вища кв.кат.- 5 ( 45 %);  педстаж: 1-5років - 1, 5-10 років -1 ,  15-20 років  - 1, 20 і більше - 8.

Планування виховної роботи здійснювалося за програмами: 

№ п/п

Прізвище, імя, по батькові

Назва програми

Рік введення

Клас

Термін  дії

 ПІБ автора

Схвалена, рекомендована

1

Паламар Г.В.

І кв.к.

«Від зернини –до людини»

2016

1

4

Коренюк Світлана Анатоліївна, вчитель початкових класів Богуслав

ської спеціалізм

ваної школи №1 

        

 

2.

Сингаєвська Т.О. 

В.кв.к.

«Основні орієнтири виховання»

2015

2

4

 

Затверджено наказ МОН України від 31.10.2011№ 1243

3.

Войналович В.В.

В.кв.к.

Ст.уч.

«Я- особистість»

2014

3

4

Олійник Н.О.

Схвалена Лист МОН України від 21.08.08.№14/18-Г-2017Рекомендована науково-методичною радою КОІПОПК

4.

Груша М.В. 4кл.

І кв.к.

«Основні орієнтири виховання»

2013

4

4

 

Затверджено наказ МОН України від 31.10.2011№ 1243

5

Ольшана Л.В.

В.кв.к.

Ст.уч.

 «Ми - люди творчі»

2016

5

5

Гетьман Світлана Анатоліївна, вчитель математики Костянтинівсь

кої загальноосвіт

ньої школи І-ІІІ ступенів Смілянської районної ради Черкаської області

 

6.

Горобей Ю.В.

8.т.р.

«Бути патріотом»

2015

6

5

Полтавцев О.Г.

Лист Міністерства освіти і науки України

від 09.04.09 №1/11-2309

7.

Перехрест Т.Д.

В.кв.к.

Уч.-мет.

«Основні орієнтири виховання»

2014

7

5

 

Затверджено наказ МОН України від 31.10.2011№ 1243

8.

Корольов А.О.

Спеціаліст

«Шляхи до успіху»

2013

8

5

Котул Г.І.

Протокол науково-методичної ради КОІПОПК № 4

від 26.05.2011

9

Телитченко О.М.

І кв.к.

«Джерела толерантності»

2015

9

5

Шкредова О.Л.

Протокол науково-методичної ради КОІПОПК №3

від 25.04.2013             

10.

Денисенко В.В.

ІІ кв.к.

«Думай глобально – дій локально»

2016

10

2

Кучеренко Тетяна Борисівна, класний керівник Переяслав-Хмельницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7);

 

11.

Телитченко Н.Я.

В.кв.к.

Ст.уч.

«Основні орієнтири виховання»

2010

11

 

Затверджено наказ МОН України від 31.10.2011№ 1243

       Робота шкільного методичного об’єднання  класних керівників у закладі   була спрямована на створення умов для професійного росту та самоосвіти педагогів, становлення системи національно-патріотичного та громадянського виховання. Про це свідчать матеріали методичного об’єднання. Виховна робота   проводиться відповідно до річних планів виховної роботи школи, педагога-організатора, класних керівників, учнівського самоврядування, методичного об’єднання.                            

        Великомотовилівське НВО «ЗОШ I-III ступенів-дитячий садок»  затвердило свою форму учнівського самоврядування під назвою «Паростки надії» у 2000 році,  працює за прийнятим статутом,  має свою емблему, гімн. Кількість членів учнівського самоврядування – 50. Для організації роботи у школі виділено приміщення, де проводяться засідання активу, навчання для лідерів, тренінги. Дитяча організація працює за відповідним планом, охоплюючи різні напрямки роботи, за які відповідають створені комісії (навчальна, дисципліни і порядку, інформаційна, шефської допомоги, дозвілля і цікавих справ, господарська). Закріплені вчителі наставники  за комісіями  (Наказ № 48 від 16.09.2016  «Про закріплення вчителів наставників за комісіями»). У школі зібрані всі основні нормативно-правові документи, які  регламентують діяльність органів самоврядування дітей та учнівської молоді, а саме: Конституція України, Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про молодіжні та дитячі громадські організації», Декларація прав людини, Конвенція ООН про права дитини, Положення про загальноосвітній навчальний заклад та накази Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

       Колектив Великомотовилівського НВО співпрацює  з громадськими організаціями  «Ініціативна молодь Мотовилівських сіл» та ГО «Громадський актив селища Борова». У школі розроблений план роботи з батьками на 2016-2017н.р. Підписана тристороння угода про співпрацю у реалізації проекту «Самоврядування дітей, молоді, педагогічної та батьківської громадськості». 

Серед форм  організації роботи з батьками активно використовуються :  

1. Батьківські збори.
2. Індивідуальнізустрічі.

3.Зустрічіз директором школи.

4. Психолого-педагогічні консультації.
5. Батьківський лекторій для різних груп ризику (неповні сім'ї, багатодітні, малозабезпечені, батьки- опікуни ).
6. Сімейні конкурси.
7.Родинні свята.
8. Відвідування сім'ї.

      Всього дітей в школі 166. Охопленість гуртковою роботою становила  31, 25%.   З них відвідували гуртки в школі -  37,  за межами – 27учнів.   

        Формування патріотизму в українському суспільстві залишається першочерговим як для держави, так і для системи освіти в цілому. У зв’язку з цим, національно-патріотичне виховання є важливим сектором навчально- виховного процесу школи. У НВО робота з національно-патріотичного виховання здійснювалася  комплексно – через навчальний процес і позакласну виховну роботу, функціонування органів  учнівського самоврядування  та носила послідовний характер. Працюючи над реалізацією Концепції національно-патріотичного виховання, педагогічний колектив всю виховну роботу спрямовував  на виховання свідомого громадянина, патріота України.  Так у НВО були оформлені куточки державної символіки, де учні мали змогу ознайомитися з державними символами України-Гербом, Прапором, Гімном. Класними керівниками, класоводами, вихователями ДНЗ під час проведення класних годин, тематичних заходів виховувалася  повага до державної символіки, щотижневу робочу лінійку учні та вчителі розпочинали з виконання державного Гімну України. На реалізацію виховних завдань була спрямована тісна співпраця адміністрації закладу, класних керівників, соціально-психологічної служби, педагогів-організаторів, вчителя фізичної культури та керівників гуртків ФРЕЕЦ. 

       Навчальний рік традиційно розпочався святом Першого дзвоника.27 вересня в Україні відзначали  Всеукраїнський День вихователя та всіх дошкільних працівників. З нагоди цього свята у дитячому садку "Любисток" відбувся святковий ранок. Діти  брали участь у вікторинах та конкурсах, під керівництвом вихователів  підготували виставку малюнків та поробок. 

       28 жовтня 2016 року відзначалася чергова  72  річниця визволення України від німецько-фашистських загарбників. В цей день традиційно вшанували пам’ять воїнів, які загинули в боях за визволення України, та населення, яке постраждало від дій нацистських окупантів. З цієї нагоди учні нашої школи  поклали квіти та вінок  до пам`ятника воїну-визволителю.

      Здавна в Україні відзначаються календарні свята, пов`язані з порами року.  Традиційно цікаво відбулося свято Осені  у дитсадку "Любисток", свято Урожаю  для учнів початкових класів, під керівництвом вчителя 2 класу Сингаєвської Т.О. та свято Урожаю, яке підготували учні 5 класу разом з  педагогом-організатором Зайцевою С.В. Діти розказували цікаві вірші про фрукти та овочі, які люди  збирають восени, а також змогли продемонструвати свої поетичні, ораторські, та музично-хореографічні вміння.

      21 листопада 2016 року заступник директора з НВР Перепелиця І.С. провела  тематичну лінійку, присвячену революційним подіям 2004 року та революції Гідності 2013 року. Учні хвилиною мовчання вшанували пам’ять героїв Небесної сотні. 

      В останню суботу листопада наша країна вшановувала пам'ять українців, які загинули під час Голодомору 1932-1933 років. З цієї нагоди було організовано перегляд циклу документальних фільмів про геноцид українського народу. Учні школи вшанували хвилиною мовчання  жертв Голодомору.

         1 грудня 2016 року у школі відбулося родинне свято "Тато, мама, я - дружна сім'я", в якому взяли участь учні початкових класів та їх батьки. Підготувала свято вчитель початкових класів Войналович В.В. На згадку про цікаве дійство учасники свята отримали пам’ятні дипломи та обереги. 

      13 грудня 2016 року учні 3 класу поринули в атмосферу Андріївських вечорниць. Пісні, жарти, розваги, кусання Калити залишили незабутні враження у дітей.

       19 грудня у дитячий садок завітав Святий Миколай з подарунками для дітей. Його зустріли зацікавлені дитячі оченята і невелика святкова історія.

        27  грудня у Вeликомотовилівському НВО відбулося Новорічне свято. Діти підготували цікаві номери, веселі конкурси, а самі заходи пройшли яскраво та вeсeло і подарували масу приємних емоцій виступаючим та глядачам.

       22 січня  вчитель англійської мови Перехрест Т.Д. та учні  7 класу провели урочистий  захід  присвячений Дню Соборності України. Вже стало традицією організовувати в цей знаковий  день  заходи, що демонструють прагнення людей до єдності і цілісності нашої країни.

      Цікаво пройшла декада початкових класів. Класні керівники разом з дітьми провели спортивні змагання, конкурси малюнків, посвяту в читачі учнів 1 класу та інші заходи.

      4 лютого  у стінах нашої альмаматeр  відбувся вечір зустрічі з випускниками.

      10 лютого у актовому залі школи відбулася зустріч учнів із відомим істориком-краєзнавцем Фастівщини А.О. Морозом.

      15 лютого, в річницю виведення радянських військ з Афганістану, у нашій школі було  проведено  уроки мужності на тему: „У полум‘ї війни“.

     20 лютого, в третю річницю Революції гідності, в школі проведена лінійка, на якій вшанували героїв Небесної сотні, а також проведені уроки-реквієми на тему: "Мамо, я не вернусь…" для учнів 5-11 класів.

     Напередодні Міжнародного жіночого дня 8 березня у школі відбулося родинне свято для учнів початкових класів і святковий концерт для учнів 5-11 класів.

     14 березня 2017 року відбувся захід «Зустріч з поетесою Світланою Жук», на якому були присутні учні нашої школи. Світлана Жук презентувала свою нову збірку «Найдорожче».

      У рамках двомісячника благоустрою учні 9 класу висадили на території школи  дерева: ялинки, сосни,туї, берези та декоративні кущі. Молодими саджанцями любязно поділилися працівники місцевого розсадника.

      Учні та вчителі нашої школи зібрали кошти в сумі 3500 гривень і  передали їх на лікування Задорожного Петра, що навчається у 6 класі Кожанської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Хлопчик  потребував невідкладного дороговартісного оперативного втручання.  

     9 травня  учні та вчителі школи, жителі села  відзначили День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.  

    У середній групі дитячого садка відбулося свято з нагоди Дня матері. Свято підготувала і провела Обелець Л.А.  

       У рамках святкування Дня української вишиванки, учні нашої школи одягли національні українські костюми та організували  флешмоб "Вишиванка єднає українців".  

     19 травня  учениця 4 класу   Дубчак Анастасія   отримала чергову перемогу у   пісенному  конкурс “Нові імена” серед творчих людей Фастівщини. 

     22 травня  у школі відбулося свято головної книжки першокласників - Букваря. Діти "подякували" Буквареві за отримані уроки,  продемонстрували свої здобутки.

    26 травня   відбулося свято Останнього дзвоника.

    1 червня дошкільнята відсвяткували  випускний бал, а учні- переможці Всеукраїнських конкурсів і олімпіад стали учасниками районного свята « Таланти твої  Фастівщино!»  

     Протягом перших двох тижнів червня працював мовний табір "Happy kids". Учні спілкувалися англійською мовою, грали у різноманітні ігри, відвідали краєзнавчий музей та музей "Герої Чорнобиля", брали участь у інсценізації казки "Ріпка" і на завершення пройшли квест "Find the prize".

       У червні традиційно відбулися випускні вечори учнів 9 та 11 класів. Цього року свідоцтва про базову загальну середню освіту отримали 14 випускників 9 класу,  а атестати про повну загальну середню освіту 13 випускників 11 класу.  

      З метою виховання патріотизму, національної гордості, активної громадянської позиції, у районі запроваджено проект “Ми і Україна”, який розрахований на 5 років і включає проведення фестивалів та однойменних фотоконкурсів. Учні нашої школи стали учасниками  районного конкурсу робіт юних фотоаматорів  «Моя Україно!» та «Моя країна - Україна». Представили свої роботи на районний етап  Всеукраїнських виставок-конкурсів:«Український сувенір» та новорічно-різдвяної виставки «Новорічна композиція» учениці 3,5,7 класів  ( Демиденко В., Мазур Ю., Приходько Д., Суслова Н., Шмига В.). Учні  10 класу  взяли участь у ІІ районному  етапі конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді з активним способом пересування «Мій рідний край». У ІІ районному  етапі  проекту-конкурсу «Природоохоронний Атлас Київщини» взяв участь учень 5 класу Жук М. У районному  етапі обласної пошукової акції «Герої серед нас: сучасні захисники України» представили свої роботи заступник директора з НВР Перепелиця І.С. та вчитель початкових класів Войналович В.В.Учасниками районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Об’єднаймося ж, брати мої!» стали Шмига В. та Жук Д. Взяли участь у районному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України у 2016/2017 н.р. Данілевська С. та Жук Д. Вихованню патріотичних почуттів учнів сприяла   участь у міжнародних, Всеукраїнських та регіональних конкурсах: Міжнародному конкурсі української мови імені Петра Яцика, щорічному Міжнародному мовно-літературний конкурсі учнівської та студентської молоді імені Т.Шевченка.

       В рамках профорієнтаційної роботи  проведено зустріч з представником Київського коледжу архітектури та дизайну.   Старшокласники відвідали щорічну ярмарку професій у Фастівському центрі зайнятості, взяли участь у  Дні відкритих дверей Фастівського міськрайонного суду Київської області,  Київського національного університету культури і мистецтв.  З 19 червня по 06 липня 2017 року учні 10 класу Жук Д. і Тарасенко П.  були направлені у складі команди обдарованої учнівської молоді Фастівського району для участі  в обласних профільних навчально-тренувальних змінах, що проходили на базі Комунального закладу „Володарська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів”.

      Відповідно до листа департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 18.11.16 № 12-01-13-3858 «Про організацію збору подарунків для дітей, що перебувають у зоні проведення АТО»  було організовано  збір    іграшок, книжок, канцтоварів, солодощів для дітей, що перебувають у зоні проведення АТО, до Дня Святого Миколая та новорічних і різдвяних свят.

     Спортивно-оздоровча позаурочна робота здійснюється під керівництвом вчителя фізичної культури Денисенка В.В. Цікаво пройшли спортивні змагання у рамках Олімпійського тижня. Під керівництвом вчителя фізичної культури Денисенка В.В. та педагога-організатора Зайцевої С.В. були проведені спортивні змагання учнів 5-11 класів, присвячені Дню захисника України, який відзначався 14 жовтня. Хлопці з кожної команди показали свої знання у вікторинах, спритність у естафетах, силу у перетягуванні канату. Учні НВО були активними учасниками спортивних змагань  районного рівня, але здобули перемогу лише двічі.На жаль, у районному етапі дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), в якому взяли участь 10 роїв  навчальних закладів Фастівського району, наша команда здобула лише одну перемогу у конкурсі « Впоряд». Програма гри була цікавою і складалася із 11 конкурсів: «Добре діло», «Впоряд», «Відун», «Рятівник», «Топографія», «Стрільба з пневматичної гвинтівки», «Ватра», «Туристсько-спортивна смуга перешкод», «Бойове розгортання» (розгортання рукавів пожежної машини), «Перетягування линви», «Таборування». Звіт «Добрі справи учнівського колективу», представлений на районну військово-патріотичну гру «Джура», набрав 9 балів.

Психологічна та корекційна допомога учасникам навчально-виховного процесу. Робота соціального педагога.

      Психологічна служба НВО здійснювала свою роботу у 2016 – 2017 н. р. відповідно статей 21, 22 Закону України «Про освіту», Наказу Міністерства освіти України «Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України» № 616 від 02.07.2009 р., Етичного кодексу психолога, листа МОН від 17.09.2015 №1/9-442 «Про оптимізацію діяльності працівників психологічної служби», чинного законодавства. Методична проблема психологічної служби НВО: «Формування психологічного здоров’я особистості шляхом розвитку та корекції емоційної сфери дитини». У практику роботи Великомотовилівського навчально-виховного об’єднання активно впроваджуються сучасні педагогічні технології, інноваційні науково-педагогічні проекти, які підтримуються Міністерством освіти і науки України та затверджені відповідними наказами. Практичний психолог Янушевич О.М.  у 2016/2017 н.р. впроваджувала  українсько-американський освітній  проект  "Розвиток толерантності у закладах освіти Київської області" у 7 класі. 09 грудня 2016 року було проведено районний семінар-практикум для практичних психологів та соціальних педагогів району «Усі ми різні, але всі такі схожі» для учнів 7 класу. Вихованці  Ольги Миколаївни   взяли участь у конкурсі на кращий проект учнівського самоврядування та створили  Шкільну службу порозуміння.

      Протягом року здійснювалася робота з учнями, працівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу в наступних напрямках: діагностична, консультативна, корекційно-розвивальна, психологічна просвіта, профілактична робота та організаційно-методична робота.

 1. Групова діагностична робота проведена в 2016-2017 н.р.

№ п/п

                               Тематика

Категорія учасників

1.

Діагностика індивідуальних особливостей пізнавальної та особистісної сфер дітей з метою визначення відповідності розвитку віковим нормам.

ДНЗ «Любисток»

Вихованці старшої групи

2.

Діагностика рівня шкільної адаптації учнів 1-го класу

Учні 1 класу

3.

Вивчення статусу особистості в колективі (метод соціометрії)

Учні 10 класу

4.

Діагностика рівня адаптації учнів 5-го класу до нових умов навчання

Учні 5 класу

5.

Вивчення акцентуації характеру у підлітків (Методика Леонгарда-Шмішека)

Учні 8-9 класу

6.

Дослідження професійних інтересів і нахилів учнів. (Анкета «Оцінка готовності учнів до професійного самовизначення», Методика «Матриця вибору професії»)

Учні 9-11 класу

7.

Моніторинг вивчення профільної спрямованості учнів (методика ОДАНІ-2)

Учні 7 класу

8.

Тест на виявлення суїцидальних намірів (Н. Шавровська, О. Гончаренко, І. Мельникова)

Учні 5-11 класу

 1. Консультативна робота за рік:
   

К-ть

Переважаюча тематика звернень

з учнями

індивід.

4

Стосунки з однолітками

групова

8

За результатами групової психодіагностики; питання взаємовідносин між хлопцем і дівчиною.

з батьками

індивід.

25

Адаптаційні проблеми дитини; за результатами психодіагностики.

групова

-

-

з педагогами

індивід.

14

Асоціальні прояви у поведінці; адаптаційні проблеми.

групова

-

-

 1. Були проведені  ділові  ігри, тренінги для:

№ п/п

                            Тематика

Категорія учасників

1.

Заняття за просвітницькою програмою «Простір толерантності»

Учні 6-8 класів

2.

Заняття з елементами тренінгу «Я і мій характер»

Учні 1-3 класу

3.

Тренінг «Я – успішна людина»

Учні 11 класу

4.

Тренінг «Навички безконфліктного спілкування учнів»

Учні-медіатори

5.

Тренінгове заняття  «Життя прекрасне!»

Учні 10 класу

4.  Проведені моніторинги серед учасників НВП за навчальних рік:

№ п/п

                        Тематика

Категорія учасників

1.

Моніторинг психологічного розвитку

вихованці старшої групи дитячого садка «Любисток»

2.

Виявлення суїцидальних намірів учнів

Учні 5-11 класів

5.Проведені заходи з профілактики насильницьких та агресивних форм поведінки:

№ п/п

                       Тематика

Категорія учасників

1.

Заняття за просвітницькою програмою «Простір толерантності»

Учні 6-8 класів

2.

Створення Шкільної служби порозуміння

Учні, педагоги

3.

Година психолога «Профілактика насильницької, жорстокої й агресивної поведінки»

Учні 10 класу

6. Проведені заходи з профілактики суїцидальних настроїв та усвідомлення цінності життя.

 

№ п/п

                                   Тематика

Категорія учасників

1.

Виявлення суїцидальних намірів учнів (Тест на виявлення суїцидальних намірів (Н. Шавровська, О. Гончаренко, І. Мельникова))

Учні 5-11 класів

2.

Тренінгове заняття  «Життя прекрасне!»

Учні 10 класу

3.

Демонстрація відеофільму «Нік Вуйчич – життя без кордонів»

Учні 8-11 класів

4.

Година психолога для учнів 8 класу «Я люблю своє життя»

Учні 8 класу

5.

Виступ на педраді «Попередження суїциду дітей»

Педагоги НВО

6.

Година психолога «Cкажімо життю – ТАК!»

Учні 10 класу

7.

Година психолога «Обережно! Плітки!»

Учні 9 класу

8.

Година психолога «Мій настрій»

Учні 8 класу

9.

Година психолога «Вміння вирішувати конфліктні ситуації»

Учні 7 класу

10.

Година психолога «Який чудовий цей світ»

Учні 5 класу

11.

Година психолога «Цінності в моєму житті»

Учні 5, 9 класу

  

       Практичний психолог   Янушевич О.М. працює в тісній співпраці з учнівським, педагогічним, батьківським колективом та відповідними службами,   здійснює  соціальний супровід дітей кризових категорій. Співпраця класних керівників та практичного психолога  сприяла тому, що з боку учнів протягом навчального року не було правопорушень.   На обліку в інспекції у справах неповнолітніх стоїть 1 учень (Загородний О., 10кл.). На початку 2016-2017 навчального року практичним психологом та соціальним педагогом Янушевич О.М. разом з класними керівниками складено та систематизовано соціальний паспорт НВО та окремо кожного класу. У закладі налагоджена система попередження правопорушень серед неповнолітніх, контроль за дотриманням Закону про обов’язкову загальну середню освіту. Розроблено  Положення про Раду профілактики правопорушень та Комплексний план заходів щодо превентивного виховання учнів  на 2016-2017н.р.   На внутрішньошкільному обліку у НВО перебуває учень 8 класу Кравецький Д. та   учень 10 класу Загородний О.

З учнівською молоддю загалом проведено:

              здійснення соціальним педагогом разом з класними керівниками контролю за відвідуванням учнями загальноосвітнього закладу;

              диспут «Звичка – друга натура» (учні 7-9 класів);

              масові заходи в рамках акції «16 днів проти насильства» (учні 5-11 класів);

              демонстрація відеофільму «Правда про наркотики» (учні 7-11 класів);

              диспут «Наслідки підліткової емоційності» (учні 6-8 класів);

              зустріч з учнями начальника сектору превенції Фастівської поліції Савченко М.В.

З учнями, схильними до правопорушень:

              вивчено індивідуальних особливостей учнів, схильних до правопорушень;

              визначено коло друзів, а також його вплив;

              досліджено умови проживання учнів, складено акти обстеження житлово-побутових умов;

              проведено анкетування з теми «Причини неуспішності в навчанні, ставлення до навчання» серед учнів, схильних до правопорушень.

              протягом року з учнями, які перебувають на ВШО, проводилися профілактичні бесіди відповідно до розробленої тематики

              індивідуальні бесіди начальника сектору превенції Фастівської поліції Савченко М.В. з учнями, схильними до правопорушень.

Варто відмітити, що психологічна служба НВО у своїй роботі відчуває ряд проблем:

1.Небажання батьків йти на контакт і співпрацю з психологічною та соціальною службами. Низький рівень мотивації та соціальної адаптованості деяких учнів та їх батьків.

2.      Відсутність спеціально відведеного часу для проведення корекційної роботи психолога. Учні школи після уроків стомлюються і без особливого бажання відвідують заняття психолога, що ускладнює роботу з ними.

Аналіз роботи   шкільної  бібліотеки.

      Важливою складовою інформаційно-навчального середовища НВО є  бібліотека.

Бібліотека школи вже котрий рік  є прикладом позитивного вирішення матеріально-технічного забезпечення та створення належних умов функціонування.   У вересні 2016 року був проведений перерозподіл підручників по школах району з метою забезпечення ними навчально-виховного процесу. Бібліотека НВО обслуговує 209 читачів. В цьому навчальному році вона поповнилася 18 читачами- першокласниками.

       З метою підвищення бібліотечно-інформаційної культури, любові до книги, популяризації читання у школі   проведено тиждень бібліотеки, дитячої та юнацької книги. Поповнено бібліотечний  фонд  творами сучасної дитячої літератури завдяки спонсорським внескам та коштам, зібраним від здачі макулатури.  

       Бібліотекар Сердюк Л.В. взяла участь і виборола І місце  у  Всеукраїнському  конкурсі  «Шкільна бібліотека – 2017» у номінації «Бібліотека - виховний простір навчального закладу» з темою «Аспекти використання краєзнавчо-пошукової роботи у шкільній бібліотеці».

      У 2016-2017н.р. була організована пошуково-експедиційна робота на базі історико-краєзнавчого об’єкту – фамільного  склепу Руліковських, де похований Едвард Леопольд Руліковський — польський історик і етнограф, перший краєзнавець Київщини. Новацією роботи шкільної бібліотеки став біблотечно-краєзнавчий туризм (розробка туристських маршрутів рідним краєм, їх популяризація з використанням новітніх технологій, Інтернету, мультимедійного обладнання; забезпечення інформаційної підтримки та допомоги громадським краєзнавчим об’єднанням у розробці нових маршрутів).

     Не залишилась без уваги і робота з батьками. На батьківських зборах виносились такі  питання, які стосуються стану збереження підручників учнями, залучення дітей до читання, керівництво читанням в сім’ї.

      Робота шкільної бібліотеки протягом 2016-2017н.р. сприяла втіленню основних положень «Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641, приверненню уваги до проблеми патріотичного виховання у нашій державі, розкриттю виховної функції шкільної бібліотеки, об’єднанню зусиль педагогічного колективу і бібліотеки щодо розвитку патріотизму зростаючої особистості, поширенню знань про книгу, змушує бережливо ставитись до підручників, що надають змогу вчитися, розвиватися, пізнавати нове.

Основними завданнями шкільної бібліотеки на 2017-2018н.р. залишається:

1. Підвищення інформаційної, освітньої, культурологічної, виховної, пізнавальної, інтелектуальної функцій, які вміщують найповніше інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу, надання інформаційно-методичної допомоги учням, педагогам в оволодінні основами наук і організації навчально-виховного процесу.

2. Координація роботи шкільної бібліотеки зі школярами, педагогами, батьками в популяризації книги, в задоволенні інформаційних потреб книгокористувачів, формуванні в них навички читання літератури.

3. Виховання у школярів інформаційної культури, культури читання; формування вмінь користуватись бібліотекою, її послугами, книгою, довідковим апаратом, базами даних, розвиток творчої думки, пізнавальних здібностей та інтересів школярів. Забезпечення росту професійної компетентності педагогічних кадрів.

4. Популяризація книги, постійне оновлення матеріалів, календаря пам’ятних дат, даних про новини бібліотеки, нові надходження, програмних творів, рекомендаційних списків літератури та іншої інформації.

     Аналіз методичної роботи з дошкільного виховання.

       У 2016 /2017 навчальному році освітня діяльністьдошкільного навчального закладу «Любисток» здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, Статуту та Правил внутрішнього трудового розпорядку.

Планування навчально-виховної роботи з дітьми, ведення ділової документації здійснювалося відповідно до чинних програм, вимог Базового компонента дошкільної освіти та інших нормативно-правових документів: наказу МОН України від 30.01.1998 р. № 32 «Про затвердження Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах», інструктивно-методичних листів від 27.08.2000 р. № 1/9-352, від 04.10.2007 р. № 1/9-583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади».

      Протягом  2016/2017 н.р.   члени МО вихователів ДНЗ « Любисток» працювали над реалізацією науково-методичної проблеми дошкілля Фастівщини «Використання нетрадиційних методів виховання дітей дошкільного віку» та  проблеми ДНЗ: «Підвищення якості навчально-виховного процесу згідно з завданнями  програми навчання і виховання дітей «Дитина».

    У ДНЗ працювли  три вікові групи: молодша, середня та старша. Кожна група забезпечена відповідними меблями, іграшками. Садок відвідували 67 дітей. Для кожної дитини відведено місце за столом, спальне ліжко.  У  ДНЗ було складено банк даних дітей мікрорайону, який структуровано за роками народження дітей, місцем проживання. Облік проводився робочою групою затвердженою наказом по ДНЗ.Комплектація груп проведена відповідно до вимог ст.14 Закону України «Про дошкільну освіту». Наявна мережа груп не задовольняла потреби батьків мікрорайону в здобутті дітьми дошкільної освіти, про що свідчила  черга в дошкільний заклад.

      Кількість педагогічних працівників залишалася сталою: 5 – вихователів,

1 – музичний керівник ( сумісник), 1 – практичний психолог.  З них вищу освіту мали  3,  середню-спеціальну – 2 педагоги.  Педагогічний стаж  22 роки мав 1 вихователь, понад 10 –  3, понад 5 років – 1 педагог. Протягом останніх трьох років у закладі спостерігається позитивна тенденція до збільшення кількості педагогічних працівників, які мають повну вищу освіту. Обелець Л.А. у 2017році вступила до Переяслав-Хмельницького педагогічного університету на  спеціальність «Дошкільне виховання». Вихователь старшої групи Болотюк О.П. успішно пройшла планову курсову перепідготовку при  КВНЗКОР «Академії неперервної освіти» та захистила проект «Формування природничо-екологічної компетенції дітей дошкільного віку". Згідно з річним планом роботи ДНЗ у 2016-2017 н.р. проходила атестацію вихователь Обелець Л.А., яка атестована на відповідність займаній посаді та присвоєння 9 тарифного розряду.   Вихователі працювали над підвищенням свого методичного і фахового рівня  шляхом самоосвіти, працюючи над визначеними темами протягом  навчального року. Педагоги МО брали участь у районних конференціях, семінарах, педагогічних читаннях та виставках. Вихователь Обелець Л.А. провела районний семінар-практикум вихователів ДНЗ з валеологічного виховання на тему: «Здоровим будь». Вихователі брали участь у проведенні педагогічних читань на тему: «Олександр Тисовський – вчений, педагог, основоположник і організатор Пласту»; у проведенні проблемно – пошукового семінару:  «Громадянське і патріотичне виховання у сучасному освітньому просторі: проблеми та перспективи». На виконання Законів  України «Про освіту»,  «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти», керуючись Листом  МОН № 1/9-315 від 16.06.16 року  «Щодо організації освітньої роботив дошкільних навчальних закладаху 2016/2017 навчальному році», Концепцією  Національно-патріотичного виховання дітей та молоді, відповідно до річного плану роботи закладу, плану педагогічних рад, у січні проведено тематичну перевірку з питань організації громадянського  виховання дітей у ДНЗ «Любисток».

       Протягом навчального року відбулися заплановані засідання методоб’єднання вихователів. Члени МО мали змогу прослухати та обговорити доповіді на тему: «Інструктивно-методичні рекомендації про організацію роботи в дошкільних закладах», «Формування мовленнєвої компетентності у дошкільників», «Основи національного та патріотичного виховання», «Використання природних ресурсів для зміцнення фізичного, психічного й соціального здоров’я малечі».  Під час засідань педагоги опрацювали важливі нормативні документи та ознайомились з методичними рекомендаціями МОН України щодо організації освітньої роботи  в дошкільних навчальних закладах у 2016-2017  навчальному році; також опрацювали допустиме навчальне навантаження на дитину у дошкільному закладі. Вихователі щомісячно знайомляться з публікаціями  в журналі «Дошкільне виховання».

       Проводились консультації з питань ведення документації та проведення загальних свят у ДНЗ. Відповідно до   плану роботи   на рік члени МО відвідували відкриті заняття та аналізували їх. Досвідчені педагоги надавали дієву допомогу молодшим членам МО в реалізації завдань якісного навчання та виховання дітей.

      Протягом навчального року вихователі особливу увагу приділяли роботі з дітьми, організації та проведенню свят, розваг, виставок. У вересні   було проведено свято Дошкілля, до якого готувалися всі вихователі, батьки та діти. Батьки підготували яскраві костюми, а малята  активно брали  участь у конкурсах та іграх, було весело і цікаво. До дня Святого Миколая педагоги провели спільне свято для дітей усіх груп. Також проводились традиційні свята Нового року, 8 Березня, Випускний бал. Малюки з радістю чекали  свято, готували костюми, вчили вірші. А вихователі до кожного свята прикрашали свої  ігрові кімнати.  До Дня Дошкілля, Різдва, Великодня проводилась виставки дитячих робіт, виконаних разом із батьками. До Дня матері в середній групі було проведено родинне свято, на яке залучили не тільки батьків,  а й бабусь та дідусів. Діти з радістю грали в ігри зі своїми рідними.

      Разом з тим слід зазначити, що поряд із здобутками та досягненнями в роботі  МО вихователів  протягом  2016-2017 н.р. були певні недоліки та невирішені проблеми, а саме:

 • матеріали вихователів - членів МО не були розміщені  на Всеукраїнських сайтах;
 • відсутні  публікації педагогів у Всеукраїнських педагогічних виданнях;
 • недостатній рівень науково-методичного забезпечення;
 • відсутня база ІКТ;
 • у ДНЗ не впроваджуються програми дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності.

       Для підготовки дошкільнят до навчання в школі при НВО продовжувала працювати група підготовки дітей до школи. З цими дітьми, як правило, працює вчитель, який навчатиме їх у першому класі, а саме,  Груша М.В. Вчителька тісно співпрацювала з вихователями старшої групи.

      Аналіз результатів методичної роботи за 2016/2017 н.р. показав, що разом з досягненнями існують також і недоліки, а саме:

•        не підготовлено матеріали для участі  в районних  етапах Всеукраїнських конкурсів   «Учитель року»;

•       не оформлено постійно діючі стенди, що відображають події збройної боротьби українського народу за територіальну цілісність нашої країни, участь випускників навчального закладу, односельців в антитерористичній операції.  

•   педагогічні працівники НВО, які мають педагогічні звання, не задіяні у  проведенні авторських, проблемно-тематичних курсів, майстер-класів, навчальної практики слухачів   на базі  КВНЗКОР «Академії неперервної освіти».

У системі методичної роботи НВО є  невирішені питання і проблеми, над якими слід працювати в новому навчальному році, а саме:

•        Використовувати  потенціал  вчителів вищої кваліфікаційної категорії (учителів-методистів, старших учителів) у системі методичної роботи різних рівнів.                                                                                                     

                                                                                                                         Постійно.

•        Сприяти виявленню та підтримці творчо працюючих вчителів та підготовці їх до участі у фахових конкурсах.                                                                   Постійно.

•        Координувати  роботу  з  педагогічними  працівникам   НВО щодо своєчасного виявлення, соціальної підтримки та створення умов для навчання і розвитку обдарованої молоді.                                                                     Постійно.

•        Здійснювати   відстеження якості освіти за допомогою моніторингу, мета якого – отримати інформацію про ефективність і якість навчально-виховного процесу, покращення його організації.

                                                                                                               Квітень 2018р.

•        Сприяти впровадженню дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності в роботі дошкільного навчального  закладу «Любисток» та НВО.

                                                                                                                   До 2018н.р.

•        Організувати відкриті заняття ШМО вихателів ДНЗ «Любисток».

                                                                                                             Протягом року.

•       Організувати постійно діючу рубрику ДНЗ «Любисток» на сайті НВО

                                                                                                                  Протягом року.

•        Забезпечити  належний управлінсько-методичний супровід педагогічних працівників з метою розвитку їх професійних компетентностей та професійного вдосконалення в міжатестаційний період.                                                    Постійно.

•        Залучати  вчителів до підготовки авторських програм.                        Постійно.

•        Забезпечити  наступність  у змісті допрофільної підготовки і профільного навчання.                                                                                                        Постійно.

•        Забезпечити    психолого-педагогічний  супровід кожного учня з метою запобігання бездоглядності, попередження правопорушень та інших асоціальних явищ.                                                                                                               Постійно.

•        Активізувати співпрацю з батьками, Службою у справах дітей, Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Кримінальною міліцією, налагодити взаємодію із дільничим.                                                                                Постійно.

•        Підвищувати  конкурентоспроможність  НВО  в соціумі району. 

                                                                                                                        Постійно.

Критично оцінюючи зроблене та враховуючи процеси, які відбуваються в освіті на сучасному етапі, пріоритетними у діяльності науково-методичної служби НВО  визначаються такі прогностичні завдання:

•   інформаційне забезпечення освітньої діяльності педагогічних працівників;

•   використання потенціалу педагогів вищої кваліфікаційної категорії (учителів-методистів, старших учителів, вихователів-методистів) у системі методичної роботи різних рівнів;

•   здійснення навчання педагогів НВО для підвищення їх кваліфікації за дистанційною формою навчання.

•   сприяння видавничій діяльності педагогічних працівників НВО;

•   активізація участі педагогічних працівників НВО в діяльності обласних професійних об’єднань у 2017/2018 н.р.;

•   ефективна діяльність Web-сайту   навчального  закладу;

•   забезпечення належних умов для функціонування шкільної бібліотеки  та  повноцінне комплектування бібліотеки науково-методичною, навчальною літературою та фаховими періодичними виданнями;

•   здійснення організаційно-інформаційного та науково-методичного супроводу функціонування та розвитку   психологічної служби; удосконалення матеріально-технічного забезпечення психологічної служби;

•   системна підготовка педагогічних працівників НВО до реалізації завдань  профільного навчання шляхом організації заходів міжкурсового періоду;

•   психолого-педагогічний  та  науково-методичний   супровід   функціонування   профільного навчання;

•    удосконалення організаційно-методичних механізмів пошуку, виявлення та підтримки творчо працюючих вчителів та підготовка їх до участі у фахових конкурсах;

•   створення організаційно-педагогічних умов для розвитку інноваційного освітнього простору, збільшення кількості об'єктів та підвищення якості інноваційної діяльності.