Робочий навчальний план 2017-18 н.р.

«З  А  Т  В  Е  Р  Д  Ж  Е  Н О2

Начальник  відділу освіти  

Фастівської  райдержадміністрації

_______ О.Й.Рудаківська

 „____”  _________   р.

                          

                                                                                             

                                                                                     

   

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

ВЕЛИКОМОТОВИЛІВСЬКОГО  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ОБ’ЄДНАННЯ «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ-ДИТЯЧИЙ САДОК»

НА 2017-2018  НАВЧАЛЬНИЙ РІК

«ПОГОДЖЕНО»

на засіданні ради Великомотовилівського НВО  «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок»(протокол № ______від_____  __________ 2017 р)   

 Голова ради ___________ Паламар Г.В.

«ПОГОДЖЕНО»

на засіданні педагогічної ради

(протокол №_____ від ______ _________ 2017 р )

Голова педагогічної  ради

директор НВО  

____________  Войналович С.А.

МП

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Великомотовилівське НВО «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок»  має 11 класів у яких навчається 157 учнів.

Навчально-виховний процес у Великомотовилівському  НВО «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок» здійснюється відповідно до робочого навчального плану, складеного на основі Типових навчальних планів, затверджених МОН України.

Робочий навчальний план для 1-4 класів складено за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 10.06.2011 № 572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014
№ 460;  (додаток 1).

 Робочий  навчальний план основної школи для  5-9 класу складено за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 № 664), із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465;

(додаток 12).                                                                                                              

Робочий  навчальний план старшої школи, 10-11 класи  складено за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від   від 27.08. 2010   № 834, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014№ 657, відповідно до  Концепції   профільного  навчання в старшій школі:  10 клас навчається за  біотехнологічним профілем ( додаток 7),   11 клас-  за  географічним  (додаток 9).

Робочий навчальний план  зорієнтовано на роботу загальноосвітнього закладу I-III ступенів за п’ятиденним  навчальним    тижнем.

Відповідно до статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту” 2017-2018навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань - і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:  І семестр - з 1 вересня до 28   грудня, ІІ семестр – з 15 січня до 25   травня. Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули в такі терміни: осінні з 30 жовтня  до 5 листопада, зимові з 29 грудня до 14 січня 2018 року, весняні з 26 березня  до  01квітня 2018 року.

Як передбачено статтею 34 Закону України"Про загальну середню освіту", навчальний рік закінчується святом Останнього дзвоника, проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової, основної  і старшої школи, терміни яких визначаються міністерством освіти і науки і будуть повідомлені додатково.

Формування мережі класів   проведено у відповідності з встановленими державними нормативами з врахуванням фактичних можливостей, фінансового, матеріально-технічного та кадрового забезпечення школи. Робочим навчальним планом школи передбачено повну відповідність сумарного навантаження учнів, як інваріантної так і варіативної складової робочого  навчального плану.  

Для задоволення потреб учнів в організації компенсуючих та розвиваючих занять, поглиблення знань учнів і підготовки  до участі в проведенні предметних олімпіад  у варіативній частині навчального плану визначені додаткові години  на    вивчення окремих предметів,  курсів  за вибором    у початковій, основній школі, та старшій школі.(Додаток 1) 

  Курси  мають різноманітну тематику і не пов’язуються з вибраним ухилом навчання, а задовольняють схильність учнів до різних видів діяльності, для розширення свого світогляду, ознайомлення з новими сферами знань і людської діяльності. У школі продовжується   інноваційна діяльність:   Рівний-рівному- 8 клас

 Також з варіативної частини навчального плану виділені години в 1-11 класах  для індивідуальної та групової роботи з дітьми.

Враховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення, за результатами анкетування   обрано такі модулі для вивчення предмета «Фізична культура»:

5 клас-Футбол,  Волейбол, Баскетбол , Гімнастика , Настільний теніс, Легка атлетика

6 клас- Футбол,  Волейбол, Баскетбол , Гімнастика , Настільний теніс, Легка атлетика;

7-Футбол,  Волейбол, Баскетбол , Гімнастика , Настільний теніс, Легка атлетика

8 клас –Футбол,  Баскетбол, Волейбол, Гімнастика,  Легка атлетика;

 9 клас  - Футбол, Волейбол, Баскетбол, Легка атлетика.

10 клас – Легка атлетика, Баскетбол, Гімнастика.

11 клас- Легка атлетика, Баскетбол, Гімнастика.

На вивчення кожного модуля відводиться приблизно однакова кількість годин. (Додаток 2)

З 1 вересня 2017 року учні 5 – 9-их класів навчатимуться за оновленою програмою з трудового навчання, що містить ряд інноваційних моментів і орієнтована перш за все на результати практичної діяльності учня. Формування змісту технологічної діяльності учнів на уроках трудового навчання здійснюється саме на основі об’єктів проектної діяльності, а не технологій. Відповідно до цього, враховуючи кадрове та матеріально- технічне забезпечення,  вподобання  учнів у школі було сформовано перелік об’єктів проектно-технологічної діяльності .

5 клас - мяка пласка іграшка, ялинкова прикраса, декоративні квіти, закладка для книги, листівка, торбинка для дрібничок, рамка для фото, рамка для фото, панно-картина, бутерброди, вирощування кімнатних рослин;

6 клас -  мяка пласка іграшка, ялинкова прикраса, декоративні квіти, закладка для книги, листівка, торбинка для дрібничок, рамка для фото, рамка для фото, панно-картина, бутерброди, вирощування кімнатних рослин;

7 клас  -    пристосування для шкільної майстерні, вішак для одягу,  кухонне приладдя, гарніри, будиночок для тварин,  садовий інвентар;

8 клас  -   пристосування для шкільної майстерні, вішак для одягу,  кухонне приладдя, гарніри, будиночок для тварин,  садовий інвентар;

9 клас  -  обладнання та пристосування для навчальних кабінетів, вироби для власних потреб.

У додатку 3 наведений перелік навчальних предметів інваріантної та варіативної складової робочого навчального плану щодо кількості тижневих годин за семестрами.

При розподілі годин варіативної частини навчального плану враховано той факт, що у відповідності з типовими планами гранично допустиме навчальне навантаження  на учня  становить: 1 кл. –20 год., 2 кл.-22 год.,  3 кл. – 23 год., 4 кл. – 23год.,  5 клас—28 год.,     6 кл. –31 год.,    7 кл. – 32 год., 8 кл. – 33 год., 9-33 год., 10 кл. –33год. , 11 клас-33год.

Робочий  навчальний план розроблено відповідно до запитів учнів, кадрово-методичного  забезпечення. 

  В цілому, при умові ефективного використання у відповідності з навчальними програмами всіх годин робочого навчального плану, належного рівня викладання дисциплін, факультативів, курсів за вибором, індивідуальних занять є можливість забезпечити в школі належний рівень навчально-виховного процесу.

  На засіданні педагогічної ради від 31.08.17р. протокол № 6 рекомендовано перелік предметів за вибором, факультативів, індивідуально-групових занять до варіативної складової робочого навчального плану. Прийнято рішення, щодо представлення робочого навчального плану школи на 2017-2018 навчальний рік  на погодження Радою школи  та затвердження відділом освіти Фастівської райдержадміністрації.

                                                

Директор  НВО                    С.А Войналович. 

М.П.

Додаток 1  до пояснювальної записки.Перелік навчальних програм, які використовуються для забезпечення варіативної складової робочого навчального плану

Назва предмета

Назва програми

Клас

Кількість годин

За робочим навчальним планом

За програмою

  1.  

Етика

Курс за вибором

Етика. Програма для учнів 5-6 клас, К.,2005

5

1

1

 

Зарубіжна література

Курс за вибором

Мовчун А., Харсіка Л.Зарубіжна література. 2-4класи. Програми курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативна складова Типових навчальних планів. 1-4 класи / Упор.:Л.Ф. Щербакова, Г.Ф. Древаль.– Тернопіль : Мандрівець. –2015. – С. 47-72.

2

1

1

 

«Маленькі українці подорожують країнами Євросоюзу»

Курс за вибором

Програми курсів за вибором для початкових класів. Варіативна складова Базового навчального плану. Книга 3 / Упор.: Г.Ф. Древаль,Л.Ф. Щербакова, А.В. Лотоцька. – Тернопіль: Мандрівкць, 2012. – 200 с.

4

1

1

 

Елементи геометрії Курс за вибором

Седеревічене А., Нивидома Л. Елементи геометрії. 3-4 класи: Програми курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативна складова Типових навчальних планів. 1-4 класи / Упор.: Л.Ф. Щербакова, Г.Ф. Древаль. – Тернопіль:

Мандрівець, 2009. – С. 164-169.

3

1

1

 

Основи медичних знань

 Курс за вибором

Нагаєва Л. М.  Збірник навчальних програм  курсів за вибором  та факультативів  з біології для допрофільної  підготовки та профільного навчання.- Кам’янець -Подільський: Аксіома, 2009. С. 59-65 Лист ДНУ «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» МОН України від 27.01.2014 № 14.1/12-Г-58

8

0,5

0,5

 

Розвязування задач з хімії

Факультатив

Овчаренко І. Розв`язування задач з хімії. Факультативний курс. 10 клас.//Навчальні програми курсів за вибором та факультативів з хімії: Варіативна складова Типових навчальних планів. 5-12 класи / Упор.: О.А. Дубовик, С.С. Фіцайло.-Тернопіль: Мандрівець, 2010. – С. 102-113.

10

1

1

 

Київщинознавство

Курс за вибором

Київщинознавство для загальноосвітіх навчальних закладів І-ІІІ ступенів.

Схвалено комісією з географії

Науково-методичної ради з питань освіти

Міністерства освіти і науки України

(Лист ДНУ "Інститут інноваційних технологій і змісту освіти"Міністерства освіти і науки України від 02.06.2014 № 14.1/12-Г-811)

9

11

1

1

1

1

 

Дивосвіт української літератури

Курс за вибором

  Українська література. Програми факультативних курсів для загальноосвітніх навчальних закладів (класів)(укладачі Береш О.І., Гнаткович Т.Д., Ківеждій О.В., Ребрик Н.Й., Шкурда М.І. Ужгород, "Гражда" 2015

6

0,5

0,5

Перелік навчальних програм  варіативної складової  з навчальних предметів,які   рекомендовані  МОН  України,департаментом   освіти і науки  Київської облдержадміністрації.  

Вищеназваний перелік предметів за вибором, спецкурсів, курсів за вибором,  факультативів визначений рішенням педради протокол №  6   від     31.08.2017   року

Директор НВО                        С.А. Войналович

М.П.

Додаток 2  до пояснювальної записки.

План-графік розподілу варіативних модулів вивчення фізичної культури у 5-11-х  класах

Клас

Модуль

Рік вивчення

Кількість годин

5

Футбол

1

17,5

Волейбол

1

17,5

Баскетбол

1

17,5

Гімнастика

1

17,5

Настільний теніс

1

17,5

Легка атлетика

1

17,5

6

Футбол

2

14

Волейбол

2

14

Баскетбол

2

14

Гімнастика

2

15

Настільний теніс

2

15,5

Легка атлетика

2

15

7

Футбол

3

17,5

Баскетбол

3

17,5

Настільний теніс

3

17,5

Волейбол

3

17,5

Легка атлетика

3

17,5

8

Футбол

4

21

Баскетбол

4

21

Гімнастика

4

21

Волейбол

4

21

Легка атлетика

4

21

9

Футбол

5

26

Волейбол

5

26

Баскетбол

5

26

Легка атлетика

5

26

10

Легка атлетика

6

23

Баскетбол

6

23

Гімнастика

6

24

11

Легка атлетика

7

23

Баскетбол

7

23

Гімнастика

7

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3 до пояснювальної записки.

Перелік навчальних предметів інваріантної та варіативної складової робочого навчального плану щодо кількості тижневих годин за семестрами

 

Назва предметів

Клас

Кількість тижневих годин

І семестр

ІІ семестр

 

Читання

1

3

4

 

Читання

2

3

4

 

Українська мова

1

4

3

 

Українська мова

2

4

3

 

Читання

3

3

4

 

Читання

4

3

4

 

Українська мова

3

4

3

 

Українська мова

4

4

3

 

Українська мова

5

4

3

 

Українська мова

6

4

3

 

Українська мова

7

2

3

 

Хімія

7

2

1

 

Історія України

8

2

1

 

Історія України

9

1

2

 

Географія

9

1

2

 

Історія України

11

2

1

 

Людина і світ

11

-

1

 

Географія

10

2

1

 

Біологія

11

1

2

 

Художня культура

10

-

1

 

Художня культура

11

1

-

 

Захист Вітчизни

11

2

1

 

Захист Вітчизни

10

1

2

 

Астрономія

11

1

-

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор НВО                   С.А Войналович

М.П.

Робочий  навчальний план

початкової школи з українською мовою навчання 1-4 клас на 2017-2018 н.р.

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

   

1

2

3

4

Мови і літератури

Українська мова

7

7

7

7

(мовний і літературний компоненти)

Англійська  мова

1

2

2

2

Математика

Математика

4

4

4

4

Природознавство

Природознавство

2

2

2

2

Суспільствознавство

Я у світі

-

-

1

1

Мистецтво

 Музичне мистецтво

1

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

Технології

Трудове навчання

1

1

1

1

 Інформатика

-

1

1

1

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

Усього

 

18+3

20+3

21+3

21+3

Індивідуальні консультації та групові заняття

Математика

1

1

-

1

Курси за вибором

Елементи геометрії

-

-

1

-

 Маленькі українці подорожують країнами Євросоюзу

-

-

-

1

Зарубіжна література

-

1

-

-

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження   на учня

20

22

23

23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

22

25

25

26

Директор НВО          С.А.Войналович 

Робочий  навчальний план

основної школи (5-9 класи) з українською мовою навчання і вивченням мови національної меншини на 2017-2018 н.р.

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

9

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

2,5

2

2

Українська література

2

2

2

2

2

Англійська  мова

3

2+1

2+1

2+1

2

Російська  мова

2

2

2

2

2

Зарубіжна  література

2

2

2

2

2

Суспільствознавство

Історія України

1

1

1

1,5

1,5

Всесвітня Історія

-

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

-

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

Мистецтво

-

-

-

1

1

Математика

Математика

4

4

-

-

-

Алгебра

-

-

2

2

2

Геометрія

-

-

2

2

2

Природознавство

Природознавство

2

-

-

-

-

Біологія

-

2

2

2

2

Географія

-

2

2

2

1,5

Фізика

-

-

2

2

3

Хімія

-

-

1,5

2

2

Технології

Трудове навчання

2

2

1

1

1

Інформатика

1

1

1

2

2

Здоров’я  і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

3

Разом

25,5+3

28,5+3

30+3

30,5+3

31+3

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

1,5

1,5

1

2,5

1

Індивідуальні заняття та консультації

Українська мова

0,5

0,5

-

-

-

Математика

-

-

1

-

-

Курси за вибором

Основи медичних знань

-

-

-

0,5

-

Київщинознавство

-

-

-

-

1

Етика

1

-

-

-

-

Дивосвіт української літератури

-

1

-

-

-

Інноваційна діяльність. Рівний – рівному

-

-

-

2

-

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

31

32

33

33

Всього

30

33

34

36

35

Директор НВО          С.А.Войналович 

 

 

Робочий навчальний план старшої школи на 2017-2018 н. р.

№ 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

у класах

10 Біотехнологічний  профіль

11

Географічний профіль

Інваріантна складова

 

Українська мова

1+1

1+1

 

Українська література

2

2

 

Англійська  мова

3

3

 

Зарубіжна  література

1+1

1+1

 

Історія України

1

1,5

 

Всесвітня історія

1

1

 

Громадянська освіта:правознавство

1

-

 

Економіка

-

1

 

Людина і світ

-

0,5

 

Художня культура

0,5

0,5

 

Математика

-

3

 

Алгебра

2

-

 

Геометрія

2

-

 

Астрономія

-

0,5

 

Біологія

5

1,5+0,5

 

Географія

1,5

5

 

Фізика

2

2

 

Хімія

1

2

 

Екологія

2

2

 

Технології

1

1

 

Інформатика

1

1

 

Фізична культура

2

2

 

Захист Вітчизни

1,5

1,5

Разом

33,5

35,5

Варіативна складова

2,5

2,5

Курси за вибором

Київщинознавство

-

1

Факультативи

Розв`язування задач з хімії

1

-

Індивідуально-групові заняття

 
Біологія 

0,5

1

Математика 

1

0,5

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

33

33

Всього

36

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор НВО          С.А.Войналович