Річний план підвищення кваліфікації на 2023 рік

РІЧНИЙ ПЛАН

підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Великомотовилівського ліцею на 2023 рік

Схвалено педрадою

від 23.12.2022 ,протокол №3

Загальна кількість педагогічних працівників, які підвищуватимуть кваліфікацію – 19 осіб

 

з/п

Напрям

Суб’єкт підвищення

кваліфікації

Кількість

педагогічних

працівників

Примітки

1.

Керівні кадри

КНЗ КОР «КОІПОПК»

2

 

2.

Українська мова та література. Зарубіжна література

КНЗ КОР «КОІПОПК»

2

 

3.

Суспільствознавчі предмети

КНЗ КОР «КОІПОПК»

1

 

4.

Початкова освіта

КНЗ КОР «КОІПОПК»

4

 

5.

Математика. Інформатика

КНЗ КОР «КОІПОПК»

2

 

6.

Біологія. Основи здоров’я

КНЗ КОР «КОІПОПК»

1

 

7.

Соціально-психологічна служба

КНЗ КОР «КОІПОПК»

1

 

8.

Іноземні мови

КНЗ КОР «КОІПОПК»

1

 

9.

Фізична культура.

КНЗ КОР «КОІПОПК»

1

 

10.

Трудове навчання

КНЗ КОР «КОІПОПК»

1

 

11.

Інклюзивна освіта

КНЗ КОР «КОІПОПК»

2

 

12.

Дошкільна освіта

КНЗ КОР «КОІПОПК»

1

 

 

 

з/п

Пр із в и щ е,

ім ’я , п о

б а т ь к о в і

Т е м а

(н а п р я м ,

н а й м е н у в а н н я )

С у б ’є к т

п ід в и щ е н н я

к в а л іф ік а ц ії

О б с я г

( т р и в а

л іс т ь )

Ф о р м а

(ф о р м и )

С т р о к и

В а р т іс т ь

т а

д ж е р е л а

ф ін а н с у в а

н н я

1.

Войналович

Сергій

Анатолійович

Організаційно-правова документація в закладах загаль­ної середньої освіти в умовах законодавчих змін

(розробник: І. Маніленко ) для

директорів та заступників директорів закладів загальної середньої освіти (без підвищення кваліфікації за фахом)

КНЗ КОР «КОІПОПК»

30 год

виїзні

25.10-27.10

 
   

Інструменти формувального оцінювання в діяль­нос­ті вчителя-предметника (розробник: З. Май­бо­ро­да) для вчителів математики, інформатики, фізики та астрономії

КНЗ КОР «КОІПОПК»

30 год

виїзні

25.10-27.10

 

2.

Перепелиця

Інна

Станіславівна

Інтермедіальний аналіз в інтерпретації сучасного літературного твору (розробник: О. Дем’яненко) для вчителів зарубіжної літератури, української мови і літератури

КНЗ КОР «КОІПОПК»

30год

виїзні

25.10-27.10

 

3.

Ольшана

Лідія

Володимирівна

«Вивчення творів сучасних письменників у шкільному курсі української літератури»

(розробник: С.Мірошник)

КНЗ КОР «КОІПОПК»

30год

з певної проблеми

12.09-15.09

 

4.

Жуков

Максим

Олегович

Реалізація нового Державного стандарту базової середньої освіти у вивченні предметів освітньої галузі «Мови і літератури» для вчителів англійської, німецької, французької, іспанської мов

КНЗ КОР «КОІПОПК»

30 год

виїзні

28.08- 30.08

 

5.

Кучерява

Вікторія

Петрівна

Компетентнісний потенціал   громадянської та історичної освітньої галузі в контексті реалізації нового Державного стандарту базової середньої освіти (розробники: Т. Гребенчук,   А. Тіщенко) для вчителів історії, правознавства, громадянської освіти, етики

КНЗ КОР «КОІПОПК»

30год

виїзні

15.05-17.05

 

6.

Телитченко

Ольга

Михайлівна

Конструювання освітнього процесу з математики на основі діяльнісного підходу» (розробники:                     З.Майборода, А.Шевченко)

КНЗ КОР «КОІПОПК»

30год

з певної проблеми

30.10-10.11

 

7.

Горобей

Юлія

Валеріївна

«Упровадження технологій розвитку критичного мислення у вивченні математики»(розробники: З.Майборода, Т. Панченко)

КНЗ КОР «КОІПОПК»

30год

з певної проблеми

31.01-03.02

 

8.

Жук

Ганна

Петрівна

Формувальне оцінювання як інструмент   підтримки та розвитку учнів (розробники: О. Бояр­чук., Л. Ми­китюк) для вчителів біології та екології, хімії, географії та природознавства

КНЗ КОР «КОІПОПК»

30год

виїзні

15.05-17.05

 

9.

Сердюк

Лариса

Вікторівна

Інклюзивна освіта: теорія та практика для педагогічних працівників, які здійснюють інклюзивне навчання учнів з особливими освітніми потребами (без підвищення кваліфікації за фахом)

КНЗ КОР «КОІПОПК»

30год

виїзні

10.05-12.05

 

10.

Денисенко

Вадим

Вікторович

«Застосування технологій обробки деревинних матеріалів на заняттях трудового навчання»

КНЗ КОР «КОІПОПК»

30 год

з певної проблеми

11.12-22.12

 

11.

Ярмолюк

Ганна

Вікторівна

«Юнгіанська казкотерапія в роботі педагога, вихователя та психолога»

(розробники: І. Дишлева, . Горбунова)

КНЗ КОР «КОІПОПК»

30год

з певної проблеми

12.09-15.09

 

12.

Реут

Світлана Сергіївна

«Використання гугл-сервісів на заняттях фізичної культури в умовах дистанційного навчання»

(розробник: О. Лакіза)

КНЗ КОР «КОІПОПК»

30год

з певної проблеми

10.01-13.01

 

13.

Левченко

Юлія Володимирівна

«Батьківська спільнота:  розвиток ключових ком­пе­тент­ностей в освітньому просторі взаємодії та парт­нер­ства» (розробники: О. Боярчук., Л. Ми­китюк)

КНЗ КОР «КОІПОПК»

30год

з певної проблеми

14.11-17.11

 

14.

Сингаєвська

Тетяна

Олександрівна

Діяльнісний підхід в початковій школі (розроб­ник: Ж. Вихрестенко) для вчителів початкових класів, вихователів ГПД

КНЗ КОР «КОІПОПК»

30год

виїзні

28.08-30.08

 

15.

Войналович

Валентина Володимирівна

Діяльнісний підхід в початковій школі (розроб­ник: Ж. Вихрестенко) для вчителів початкових класів, вихователів ГПД

КНЗ КОР «КОІПОПК»

30год

виїзні

28.08-30.08

 

16.

Груша

Марія

Василівна

«Формування м’яких нави­чок (softskills) у здобувачів освіти початкової школи (розробник: Ж. Вихрестенко)

КНЗ КОР «КОІПОПК»

30год

з певної проблеми

05.09-08.09

 

17.

Паламар

Галина

Василівна

Використання електронних освітніх ресурсів на заняттях з математики в початковій школі (розробник: А. Седеревічене) для вчителів початкових класів, вихователів ГПД

КНЗ КОР «КОІПОПК»

30год

виїзні

07.11-09.11

 

18.

Тихоненко

Ірина

Олегівна

Вихователі закладів дошкільної освіти (вища освіта,   середня спеціальна освіта, стаж – менше 15 років)

КНЗ КОР «КОІПОПК»

30год

фахові

06.03-24.03

 

19.

Горобей

Наталія Валеріївна

«Професійне співробітництво в закладі загальної середньої освіти з інклюзивним   навчанням» (роз­роб­ники: Т.Луценко, О.Дерій, Г.Слободяник)

КНЗ КОР «КОІПОПК»

30год

з певної проблеми

11.12-22.12

 

 

Голова педагогічної ради __________С.А. Войналович                                          

Секретар педагогічної ради__________Т.О.Сингаєвська