Річний план підвищення кваліфікації на 2022р

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенняпедагогічної ради

Від 24.12.2012

(протокол №_9 )

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН

Підвищеннякваліфікаціїпедагогічнихпрацівників     Великомотовилівського

НВК «ЗЗСО І-ІІІ ступенів –дитячий садок» на 2022рік

Загальна кількість педагогічних працівників, які підвищуватимуть кваліфікацію –20 осіб.

з/п

Напрям

Суб’єктпідвищення

кваліфікації

Кількість

педагогічних

працівників

Примітки

1.

Керівні кадри

КНЗ КОР «КОІПОПК»

1

 

2.

Українська мова та література. Зарубіжна література

КНЗ КОР «КОІПОПК»

2

 

3.

Суспільствознавчі предмети

КНЗ КОР «КОІПОПК»

1

 

4.

Початкова освіта

КНЗ КОР «КОІПОПК»

4

 

5.

Математика. Інформатика

КНЗ КОР «КОІПОПК»

2

 

6.

Біологія. Основи здоровя

КНЗ КОР «КОІПОПК»

1

 

7.

Географія. Природознавство

КНЗ КОР «КОІПОПК»

1

 

8.

Іноземні мови

КНЗ КОР «КОІПОПК»

2

 

9.

Музичні керівники закладів дошкільної освіти

КНЗ КОР «КОІПОПК»

1

 

10.

Інклюзивна освіта

КНЗ КОР «КОІПОПК»

0

 

11.

Дошкільна освіта

КНЗ КОР «КОІПОПК»

2

 

12.

Учителі фізики та астрономії        

КНЗ КОР «КОІПОПК»

1

 

13.

Педагогічні працівники, які відповідають за профорієнтаційну роботу

КНЗ КОР «КОІПОПК»

2

 

Голова педагогічної ради __________С.А. Войналович Секретарпедагогічної ради__________ І.С.Перепелиця

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення педагогічної ради

від 24.12.2012

(протокол №_9 )

РІЧНИЙ ПЛАН

підвищення кваліфікації педагогічних працівників Великомотовилівського НВК

«ЗЗСО І-ІІІ ступенів –дитячий садок» на 2022рік

з/п

П р із в и щ е ,

ім ’я , п о

б а т ь к о в і

(У р а зі

н а я в н о с т і)

п е д а г о г іч н о

г о

п р а ц ів н и к а

Т е м а

(н а п р я м ,

н а й м е н у в а н н я )

С у б ’є к т

п ід в и щ е н н я

к в а л і ф і к а ц ії

О б с я г

( т р и в а

л іс т ь )

В и д

Ф о р м а

(ф о р м и )

С т р о к и

В а р т і с т ь

т а

д ж е р е л а

ф ін а н с у в а н н я

1.

Войналович

Сергій

Анатолійович

Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми «Розвиток ключових компетентностей на уроках фізики та астрономії» Учителі фізики

та астрономії

КНЗ КОР «КОІПОПК»

30 год

 

очно-заочна

28.02-03.03

 

2.

Перепелиця

Інна

Станіславівна

Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми «Автономія закладу загальної середньої освіти в умовах децентралізації» Директори, заступники директорів закладів загальної середньої освіти

(без підвищення кваліфікації за фахом)

КНЗ КОР «КОІПОПК»

30год

 

очно-заочна

15.03-18.03

 
   

Вивчення зарубіжної літератури: організація дистанційного навчання

Для вчителів зарубіжної літератури

КНЗ КОР «КОІПОПК»

Фастівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Фастівської міської ради Київської області

30год

 

майстер-клас

Курмазенко Л.В.

жовтень 2021-квітень 2022

 

3.

Ольшана

Лідія

Володимирівна

Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми «Формувальне оцінювання у вивченні української мови і літератури, зарубіжної літератури» (розробники: Кабан Л.В., Мірошник С.І.)для вчителів української мови і літератури, зарубіжної літератури ЗЗСО Фастівської ТГ

КНЗ КОР «КОІПОПК»

30год

 

очно-заочна

24.10-26.10

 

4.

Телитченко

Надія

Яківна

Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми «Формувальне оцінювання у вивченні української мови і літератури, зарубіжної літератури» (розробники: Кабан Л.В., Мірошник С.І.)для вчителів української мови і літератури, зарубіжної літератури ЗЗСО Фастівської ТГ

КНЗ КОР «КОІПОПК»

30год

 

очно-заочна

24.10-26.10

 

5.

Перехрест Тамара Дмитрівна

Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми «Реалізація компетентнісного підходу на заняттях англійської мови» Учителі англійської мови

КНЗ КОР «КОІПОПК»

Глевахівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

30год

 

очно-заочна

06.09-09.09

 

6.

Жуков

Максим

Олегович

Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми «Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях англійської мови»

КНЗ КОР «КОІПОПК»

120 год

 

очно-заочна

03.10-13.10

 

7.

Кучерява

Вікторія

Петрівна

Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми «Реалізація наскрізної змістової лінії «Громадянська відповідальність» у процесі вивчення шкільних предметів» (розробники: Боярчук О.І., Микитюк Л.В.) для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти Фастівської ТГ (без підвищення кваліфікації за фахом)

КНЗ КОР «КОІПОПК»

30год

 

очно-заочна

21.03-23.03

 

8.

Телитченко

Ольга

Михайлівна

Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми «Упровадження технологій розвитку критичного мислення у вивченні математики»

(розробники: Майборода З. Я., Панченко Т.Л.)Учителі математики

КНЗ КОР «КОІПОПК»

30год

 

очно-заочна

25.01-28.01

 

9.

Горобей

Юлія

Валеріївна

Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми «Готуємося до ДПА/ЗНО з математики у 2021/2022 навчальному році»

Учителі математики

КНЗ КОР «КОІПОПК»

30год

 

очно-заочна

01.02-04.02

 

10.

Жук

Ганна

Петрівна

Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми «STEM-освіта: від теорії до практики»

Педагогічні працівники закладів освіти (без підвищення кваліфікації за фахом)

КНЗ КОР «КОІПОПК»

30год

 

очно-заочна

04.10-07.10

 

11.

Сердюк

Лариса

Вікторівна

Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми   «Реалізація наскрізних змістових ліній на уроках географії та природознавства»

(розробники: Довгань А.І., Совенко В.В.)Учителі географії та природознавства

КНЗ КОР «КОІПОПК»

30год

 

очно-заочна

18.10-21.10

 

12.

Ярмолюк

Ганна

Вікторівна

Практичні психологи закладівзагальноїсередньоїосвіти, ПТНЗ

КНЗ КОР «КОІПОПК»

120 год

 

очно-заочна

28.11-09.12

 
   

Я і моя професія: путівник для проактивної особистості

Для практичних психологів, соціальних педагогів

КНЗ КОР «КОІПОПК»Комунальний заклад Фастівської міської ради «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Київської області

30 год

 

майстер-клас Лисенко О.А.

вересень 2021-квітень 2022

 

13.

Реут

Світлана Сергіївна

Я і моя професія: путівник для проактивної особистості

Для практичних психологів, соціальних педагогів

КНЗ КОР «КОІПОПК»Комунальний заклад Фастівської міської ради «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Київської області

30 год

 

майстер-клас Лисенко О.А.

вересень 2021-квітень 2022

 

14.

Сингаєвська

Тетяна

Олександрівна

Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми «Особливості оцінювання результатів навчання у початковій школі» Учителі початкових класів, вихователі ГПД

КНЗ КОР «КОІПОПК»

120 год

 

очно-заочна

07.02-18.02

 

15.

Войналович

Валентина Володимирівна

Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми «Математична компетентність як основа життєдіяльності особистості» (розробник: Седеревічене А. О.) для вчителів початкових класів, вихователів ГПД закладів загальної середньої освіти Фастівської ТГ

КНЗ КОР «КОІПОПК»

30год

 

очно-заочна

01.03-04.03

 

16.

Груша

Марія

Василівна

Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми «Реалізація природничої освіти в початковій школі» (розробник: Дишлева І. М.)Учителі початкових класів, вихователі ГПД

КНЗ КОР «КОІПОПК»

30год

 

очно-заочна

06.09-09.09

 

17.

Паламар

Галина

Василівна

Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми «Математична компетентність як основа життєдіяльності особистості» (розробник: Седеревічене А. О.) для вчителів початкових класів, вихователів ГПД закладів загальної середньої освіти Фастівської ТГ       

КНЗ КОР «КОІПОПК»

30год

 

очно-заочна

01.03-04.03

 

18.

Посітко

Юлія Володимирівна

Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми «Музична логоритміка в оздоровленні й розвитку дітей дошкільного й молодшого шкільного віку» (розробники: Ковальова С.В., Логімахова О.А.) Музичні керівники закладів дошкільної освіти, учителі-логопеди, учителі-дефектологи, асистенти вихователів, фахівці ІРЦ

КНЗ КОР «КОІПОПК»

30 год

 

очно-заочна

30.05-02.06

 

19.

Суслова

Юлія

Юріївна

Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми «Нова українська школа – новий дитячий садок» (розробник: Шевченко А. М.)

Вихователі, вихователі-методисти закладів дошкільної освіти

КНЗ КОР «КОІПОПК»

30год

 

очно-заочна

22.11-25.11

 

20.

Болотюк

Оксана

Павлівна

Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми «Діяльнісний підхід в освітньому процесі закладу дошкільної освіти (за програмою LEGO Fоundation)» (розробник: Педько О. П.) Вихователі, вихователі-методисти закладів дошкільної світи

КНЗ КОР «КОІПОПК»

30 год

 

очно-заочна

09.03-11.03

 

Голова педагогічної ради _________________________ /С.А.Войналович/

Секретар педагогічної ради ________________________/І.С.Перепелиця/