Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Розділ XІІ. Відомості про приміщення та матеріальну базу

 

Назва показника


ряд-
ка

Усьо-
го

Назва показника


ряд-
ка

Усьо-
го

 

А

Б

1

А

Б

1

 

Загальна площа всіх приміщень (кв.м)

01

2625

Каналізація

33

1

 

з них здано в оренду (кв.м)

02

-

Кількість філій опорних закладів, які мають
каналізацію

34

-

 

Крім того, площа орендованих приміщень (кв.м)

03

-

 

З рядків 01 та 03 – кількість класних кімнат
(включаючи навчальні кабінети і лабораторії)

04

16

Їдальня або буфет з гарячим харчуванням

35

1

 

Кількість філій опорних закладів, які мають
їдальню або буфет з гарячим харчуванням

36

-

 

Їх площа (кв.м)

05

880

 

Кількість навчальних кабінетів, од.

Математики

06

1

Число посадкових місць у їдальні або буфеті, од.

37

100

 

   у тому числі у філіях опорних закладів

38

-

 

Фізики

07

1

З рядка 37 - у пристосованих приміщеннях

39

-

 

   у них обладнано робочих місць

08

48

   у тому числі у філіях опорних закладів

40

-

 

Хімії

09

1

Пандуси та поручні

41

1

 

   у них обладнано робочих місць

10

30

Ліфти (підйомники)

42

-

 

Біології

11

1

Спеціально обладнані туалетні кімнати для осіб
з інвалідністю

43

1

 

   у них обладнано робочих місць

12

18

 

Географії

13

-

Кількість таких кімнат, од.

44

1

 

Української мови і літератури

14

2

Кількість поверхів в основній будівлі закладу

45

3

 

Інших мов і літератур національних меншин

15

36

До якого поверху є безперешкодний доступ
дітей з інвалідністю

46

1

 

Іноземної мови

16

1

 

Усіх кабінетів з лінгафонним обладнанням

17

-

Кількість окремих будівель (включаючи майстерні
та інтернатне відділення, де навчаються учні)

47

1

 

Основ інформатики й обчислювальної техніки

18

2

 

у
них:

встановлено комп’ютерних класів

19

1

   з них:
потребують капітального ремонту

48

-

 

обладнано робочих місць з комп’ютером

20

18

 

Кількість майстерень, од.

21

2

перебувають в аварійному стані

49

-

 

Чи є в закладі: (необхідне позначити 1 - так, 0 - ні)
Фізкультурна зала

22

1

Кількість учнів, які проживають на відстані більше
3 км від закладу і потребують підвезення, осіб

50

85

 

Басейн

23

-

   у тому числі:
   учнів, для яких організовано підвезення, осіб

51

85

 

Навчально-дослідна ділянка (арів)

24

100

 

Підсобне господарство

25

-

з
них

шкільним автобусом

52

85

 

Опалення (1 – центральне або власна котельня,
2 – пічне)

26

1

   учнів з особливими освітніми потребами

53

-

 

   учнів, які проживають в школі-інтернаті

54

-

 

Кількість філій опорних закладів, які мають:
   центральне опалення або власну котельню

27

-

   учнів, які проживають в інтернатному відділенні

55

-

 

Бібліотечний фонд

Кількість книг, брошур, журналів, прим.

56

19572

 

   пічне опалення

28

-

 

Водогін

29

1

   у тому числі підручників, усього

57

3854

 

Кількість філій опорних закладів, які мають водогін

30

-

     з них для:

     

З рядка 29 – з гарячою водою

31

1

       1-4 класів

58

841

 

Кількість філій опорних закладів, які мають водогін з
гарячою водою

32

-

       5-9 класів

59

2198

 

       10-11(12) класів

60

815

 

ХІІІ. Відомості про використання сучасних інформаційних технологій

 

Назва показника


ряд-
ка

Усьо-
го

Назва показника


ряд-
ка

Усьо-
го

 

А

Б

1

А

Б

1

 

Кількість комп’ютерів у закладі, усього, од.

01

24

Кількість фотоапаратів, од.

32

3

 

з
них:

придбано за кошти бюджету

02

24

   з них цифрових

33

3

 

не працюють

03

1

Кількість відеокамер, од.

34

-

 

термін придбання становить понад 5 років

04

21

   з них цифрових

35

-

 

використовуються в управлінсько-господар-
ській діяльності

05

4

Кількість верстатів з числовим програмним
управлінням, усього, од.

36

-

 

підключено до Інтернету

06

23

З
них:

лазерних

37

-

 

підключено до Wi-Fi

07

-

гравіювальних

38

-

 

з операційною системою:
родина Microsoft Windows

08

23

лазерно-гравіювальних

39

-

 

фрезерних

40

-

 

UNIX/Linux-подібні ОС

09

-

Площа приміщень закладу, покрита Wi-Fi, кв м

41

500

 

родина Mac OS X

10

-

Наявність (1 – так, 0 – ні):
окремого Wi-Fi для пристроїв, задіяних в
освітньому процесі

42

-

 

хмарні операційні системи

11

-

 

Крім
того,
кіль-
кість,
од

портативних комп’ютерів, ноутбуків, нетбуків

12

5

 

планшетів – усього (сума даних рядків 14-16)

13

5

окремого Wi-Fi для особистих пристроїв учнів і
персоналу

43

-

 

   з них:
Android

14

-

 

єдиного Wi-Fi

44

1

 

Windows

15

5

Технологія, за якою
надається ШСД
(наявність:
1 - так, 0 - ні)

xDSL

45

-

 

iOS

16

-

FTTx

46

-

 

Кількість класів з інтерактивними поверхнями, усього

17

1

DOCSIS

47

-

 

З
них:

проектор та інтерактивна дошка

18

1

інші

48

1

 

проектор з інтерактивним модулем

19

-

Технологія, за якою
надається бездротовий
доступ до Інтернету (наяв-
ність:1 - так, 0 - ні)

2G

49

-

 

інтерактивний дисплей

20

-

3G

50

-

 

Кількість класів із засобами візуалізації (без
інтерактиву)

21

4

CDMA

52

-

 

інші

53

-

 

З
них:

з проектором

22

4

Швидкість широкосмугового доступу до Інтернет
(наявність: 1 - так, 0 - ні)
     до 10 Мбіт/с

54

-

 

з телевізором

23

-

 

інші

24

-

 

Кількість серверів

25

-

     від 10 до 30 Мбіт/с

55

1

 

Кількість принтерів, усього, од.

26

8

     від 30 до 100 Мбіт/с

56

-

 

   у тому числі 3D

27

1

     100 і більше Мбіт/с

57

-

 

     з них закритого типу

28

-

Бездротовий доступ до Інтернет
(наявність: 1 – так, 0 – ні)

     

тип
пластику
для друку
(наявність
1 – так
0 - ні)

ABS

29

-

 

PLA

30

1

     до 10 Мбіт/с

58

-

 

гума

31

-

     від 10 до 30 Мбіт/с

59

-

 

     від 30 до 100 Мбіт/с

60

-

 

     100 і більше Мбіт/с

61

-